Лекції


Скачати 260.13 Kb.
НазваЛекції
Сторінка2/3
Дата21.03.2013
Розмір260.13 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3
Тема: Операційні оболонки.

Мета: Ознайомлення з операційною оболонкою FAR. Одержання первісних навичок роботи з цією операційною оболонкою.

Хід виконання роботи:

Відповісти на контрольні питання:

1. Призначення операційних оболонок.

2. Способи завантаження операційної оболонки FAR та способи завершення роботи з нею.

3. Основні можливості операційної оболонки FAR.

4. Структура вікна FAR.

5. Призначення функціональних клавіш меню FAR.

6. Технологія копіювання, переміщення, видалення та перейменування файлів та каталогів за допомогою оболонки FAR.

7. Можливості сортування файлів та каталогів за допомогою оболонки FAR, перехід на інший диск та відображення дерева каталогів.

Виконання практичного завдання:

1. Завантажити операційну оболонку FAR.

2. На диску D: створити наступне дерево каталогів.
3. Створити новий каталог PROIS у каталозі BUM.

4. Скопіювати в каталог PROIS каталог NEON.

5. Встановити сортування файлів по розширенню на лівій панелі оболонки.

6. На екрані монітора відобразити "дерево каталогів" диска A.

Завдання для самостійної роботи:

1. Визначити обсяг вільного простору диска A:.

3. Визначити можливість копіювання всіх файлів каталогу FAR на диск A.
Лабораторна робота №6

Тема: Використання антивірусних програм.

Мета: Знайомство з антивірусними програмами.

Хід виконання роботи:

Відповісти на контрольні питання:

1. Основні заходи по запобіганню зараженням вірусами ПК.

2. Заходи по нейтралізації дії комп'ютерних вірусів на ПК.

3. Призначення антивірусних програм.

4. Способи завантаження антивірусних програм.

5. Основні можливості антивірусних програм.

6. Структура вікна програми AVP.

7. Призначення закладок програми AVP.

Виконання практичного завдання:

1. Перевірити дискету на наявність вірусів.

2. Перевірити жорсткий диск на наявність вірусів.

3. Ознайомитися зі закладками «Объекты», «Действия» та «Параметры».

4. Визначити різницю між командами «Запрос на лечение» та «Удалять без запроса» на закладці «Действия».

5. Визначити призначення закладки «Статистика».

6. Визначити призначення п.м. «Файл» – «Сохранить настройки по умолчанию».

Завдання для самостійної роботи:

1. Ознайомтеся з довідкою програми AVP.

2. З'ясуйте додаткові можливості програми AVP.
Лабораторна робота №7

Тема: Прикладне програмне забезпечення для обробки текстової інформації.

Мета: Ознайомлення з редактором Microsoft Word.

Хід виконання роботи:

1. Завантажити текстовий редактор Word.

2. Створіть новий документ.

3. Введіть текст, наданий курсивом

Уривок із Грушевського

Хоч упала українська держава після Ярослава, та багато всякого люду – і доброго і лихого, осталася од неї на довгі віки. Осталося християнська наука і віра, церква і духовенство, письменство й однакова книжна і церковна мова слов’янська по всіх наших землях. Осталося спільне ім’я руське, осталося однакове право і закони, однаковий лад у громаді, в управі, однакові власті. Життя по різних українських землях виробилося однакове і заставляло людей почувати себе близькими одні до одних.

4. Перші два рядки вирівняйте вправо, а заголовок Уривок… - розташуйте по центру. Текст уривка вирівняйте по ширині.

5. Для тексту записки встановіть шрифт Times New Roman звичайний розміром 12. Для заголовка встановить шрифт Arial напівжирний, 14пт.

6. Збережіть створений документ у своїй папці під назвою “ЛР_7.doc”.

7. Виділіть заголовок і перенесіть його на один рядок вниз.

8. Скопіюйте текст уривка без заголовка та двічі вставте його в документ.

9. Видаліть із документа останню копію тексту.

10. Збережіть змінений документ під назвою “ЛР_7_1.doc”.
Лабораторна робота №8

Тема: Прикладне програмне забезпечення для обробки текстової інформації.

Мета: Отримання навиків роботи з таблицями засобами Microsoft Word.

Хід виконання роботи:

1. Створіть екзаменаційну таблицю, що складається з шести стовпців і семи рядків. Застосуйте один зі способів автоформатування таблиці.

2. Першій рядок визначте як шапку заголовка таблиці з назвами стовпців “№”, “П.І.Б. студента”, “Історія України”, “Основи менежмету”, “Антикризовий менеджмент”, “Середній бал студента”.

3. Встановіть ширину першого стовпця 1,5 см, другого – 3 см, шостого – 2,5 см, стовпці 3-5 вирівняйте по ширині.

4. Введіть дані в кожну комірку кожного рядка таблиці, використовуючи прізвища, імена та по батькові студентів своєї групи (оцінки вводяться цифрами 2, 3, 4, 5). Для введення основного тексту користуйтесь шрифтом Times New Roman, розмір 12.

5. Між третім і четвертим рядками вставте три додаткових рядки і внесіть в них дані

6. Перед шостим стовпцем вставте один стовпець, назвіть його “Філософія” і заповніть оцінками.

7. Повторно вирівняйте стовпці 3-6 таблиці по ширині.

8. В останній стовпець таблиці вставте формули, за якими розраховують середній бал кожного студента.

9. Відсортуйте дані таблиці за вмістом другого стовпця.

10. Додайте в кінець таблиці ще один рядок, об’єднайте перші дві комірки останнього рядка і введіть у них текст “Сума балів”, а в комірки 3-6 формули, за якими розраховують суму балів усіх студентів з кожного предмета.

11. Виберіть висоту рядків 1 см і вирівняйте всі рядки таблиці по висоті починаючи з другого.

12. Комірки останнього стовпця починаючи з другого до передостанньої включно поділить на дві комірки та використайте другу з них для заповнення даними, що відповідають середньому балу студента на попередній сесії.

13. Поділіть комірки 3-6 стовпів першого рядка на дві частини по горизонталі та використайте нижню частину для запису прізвища викладача. Збережіть документ під назвою “ЛР_8.doc”.
Лабораторна робота №9

Тема: Прикладне програмне забезпечення для обробки текстової інформації.

Мета: Отримання навиків роботи з графічними об’єктами в середовищі MS Word. Створення математичних формул.

Хід виконання роботи:

1. Створіть новий документ. Запишіть на “титульній” сторінці тему роботи "Робота з малюнками", а також своє прізвище і групу. Збережіть документ у своїй папці під назвою “ЛР_9.doc”.

2. Створіть емблему розміром приблизно 33 см. Розфарбуйте верхній квадрат синім кольором, нижній – зеленим, а коло – червоним:

3. Наберіть перший абзац тексту пункту “Створення рисунків” цих вказівок. Розташуйте емблему так, щоб текст був навколо рисунка.

4. Використовуючи автофігури, можливості їх зв’язку та розміщення на них тексту, створіть будь-який малюнок.

5. Створіть структурну схему фірми, що складається з директора і трьох підпорядкованих йому відділів: системного адміністратора, програмного забезпечення і комерційного навчання. Створіть одну чи дві лабораторії в кожному відділі та дайте їм назви. Різні типи об’єктів відобразіть різними типами автофігур.

6. Створіть нижче надану таблицю, та на даних її основи побудуйте діаграму курсів валют (за допомогою "Вставка – Объект – Создание – Microsoft Graph").


Назва валюти

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Долар

5,08

5,09

5,10

5,07

5,05

5,05

Євро

6,40

6,41

6,40

6,39

6,38

6,41

7. За допомогою редактора формул ("Вставка – Объект – Создание – Microsoft Equation 3.0") створіть такі математичні формули:
,
,

8. Збережіть файл.
Лабораторна робота № 10

Тема: Прикладне програмне забезпечення для обробки табличної інформації.

Мета: Отримання навиків роботи в середовищі MS Excel.

Хід виконання завдання:

1. Завантажити табличний процесор MS Excel.

2. Ознайомитись зі структурою вікна MS Excel.

3. Перший аркуш "Лист1" робочої книги перейменувати в "Зарплата".

4. На аркуші "Зарплата" створити Таблицю 1, дотримуючись форматування символів та границь таблиці, яке надане у зразку.

Таблиця 1

Розрахунок заробітної плати по МП «Каскад» за травень


 

Кількість

Ставка

Зарплата

Аванс

До видачі

П.І.Б.

годин

за год.

 
 

 
(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

Іванов І.

168

2,50

 

85,00

 

Петров П.

170

2,50

 

85,00

 

Сідоров С.

150

2,35

 

85,00

 

Медведєв М.

168

2,10

 

85,00

 

Зайцева З.

160

2,20

 

85,00

 


Всього:
5. Зберегти поточну робочу книгу під назвою “ЛР_10.doc” у папці користувача.

6. Заповнити формулами стовпчики "Зарплата" та "До видачі".

7. Вибрати другий аркуш робочої книги та назвати його "Реалізація".

8. Створити Таблицю №2, дотримуючись форматування, яке надане у зразку.

Таблиця 2

Найменування

Вартість

Реалізація (шт)

Сума

товару

(грн.)

Безгот.

Готівков.

Разом

реалізації

Відеоплеєр

280

41

12

 

 

Телевізор

780

15

7

 

 

Магнітола

218

24

9

 

 

Муз.центр

348

8

3

 

 

Аудиоплеєр

120

23

17

 

 

Радіоприймач

117

7

12

 

 

Всього

 

9. Вставити три пустих рядка перед таблицею та в одному з них додати назву таблиці Реалізація товарів фірми "Вест".

10. Вставити один стовпчик перед таблицею.

11. Зберегти зміни в поточному файлі.

12. Провести розрахунок стовпчика „Разом” та „Сума реалізації”.

13. На аркуші "Зарплата" створити кругову діаграму, на якої повинні відображатися прізвища співробітників, їх заробітна платня, назва діаграми – "Розподіл зарплатні".

14. На аркуші "Реалізація" створити порівняльну діаграму на якої повинні відображатися: найменування товарів, їх продаж за готівку та по безготівковому рахунку, найменування осей діаграми, назва діаграми – "Реалізація товарів", .

15. На новому аркуші створити нову діаграму (тип – графік); ряди даних для створення графіка вибрати відповідно пункту 14.

16. Зберегти зміни в поточному файлі.
1   2   3

Схожі:

Конспект Лекції КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ,...
Тема лекції: Категорійно-поняттєвий апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек
ТЕМА ЛЕКЦІЇ №7
Машина Н.І. Страхування для туристичних підприємств. Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. –368 с
Лекції
Укладач: А. Г. ВАСЮК, кандидат психологічних наук, доцент кафедри юридичної психології та судово-медичних дисциплін
3. ТИПОЛОГІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ КОНФЛІКТІВ Частина І
Мета лекції: познайомити студентів з внутрішньо особистісними, міжособистісними груповими та міжгруповими конфліктами
План-конспект лекції
Професійний обов'язок, честь і совість основа моральних відносин у діяльності працівників ОВС
План-конспект лекції
Професійний обов'язок, честь і совість основа моральних відносин у діяльності працівників ОВС
Лекція з навчальної дисципліни «КОНФЛІКТОЛОГІЯ»
Мета лекції: познайомити студентів з особливостями переговорного процесу та пояснити основні принципи проведення переговорів
План лекції
«Добро пожаловать в Windows 7 (Руководство по продукту Windows 7)». Microsoft, 2010. – 140 с
ЛЕКЦІЇ 1
Предмет і завдання курсу «Основи діяльності волонтерів», його місце у системі підготовки майбутніх соціальних педагогів до виконання...
Конспект лекції 1
Перша світова війна. Облаштування післявоєнного світу. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Всесвітня історія» / Шевченко...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка