ПОЛОЖЕННЯ про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді Загальні положення


Скачати 284.46 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді Загальні положення
Сторінка2/3
Дата19.05.2013
Розмір284.46 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3

5. Порядок надання інформації про діяльність Тернопільської міської ради,

5.1. Відповідь на запит надається за підписом міського голови, його заступників.

5.2. Відповідь на запит має містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Тернопільської міської ради, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. Якщо запитувана інформація про діяльність Тернопільської міської ради, належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються підстави віднесення такої інформації до інформації з обмеженим доступом. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.

5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації у Тернопільській міській раді.

5.5. Тернопільська міська рада, має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

1) вона не володіє і не зобов’язана відповідно до компетенції, передбаченої чинним законодавством України, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:

– ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.

Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування цих витрат визначається в межах граничних норм, встановлених відповідним Положенням Кабінету Міністрів України.

5.7 Дія цього Положення спрямована на визначення порядку доступу та збережені інформації і поширюється на посадових осіб Тернопільської міської ради.

Додаток 1

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській міській радіПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом,

а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації


        1. Не належать до публічної інформації Тернопільської міської ради (далі – ТМР):

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено чинним законодавством України;

– інформація, отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;

    • внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності ТМР, процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

  1. Публічною інформацією з обмеженим доступом є:

  1. конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Під конфіденційною інформацією в цьому Положенні розуміється інформація з обмеженим доступом, розголошення якої може завдати шкоди державі, юридичній особі або правам і свободам фізичної особи.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу (персональні дані).

Під інформацією про фізичну особу розуміють відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.

Кожна особа має право на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів.

Тернопільська міська рада може поширювати конфіденційну інформацію лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

  1. таємна інформація – інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.

  2. службова інформація – інформація про внутрівідомчу службову діяльність Тернопільської міської ради, виконавчих органів, їх посадових осіб.

Службова інформація є службовою таємницею та належить до конфіденційної інформації.

До службової належить інформація, що міститься в документах Тернопільської міської ради, її виконавчих органів, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності міської ради або здійсненням певних контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Перелік відомостей з обмеженим доступом, які містять службову інформацію включає:

- відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців;

- інформація з генерального плану міста, що становлять державну таємницю та належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до статей 11, 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- інформація з детального плану території міста, що належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до пункту 7 статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі та належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- ідентифікаційні номери фізичних осіб-платників податків;

- перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони;

- зведені відомості про сили і засоби інженерного захисту населення міста;

- відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови міста;

- відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) (надалі - ЦЗ (ЦО)), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови міста;

- зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд ЦЗ (ЦО) на підприємствах, установах міста;

- зведені відомості про використання захисних споруд ЦО для потреб населення міста;

- зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень та можливої евакуації, можливі страти, площу можливого зараження;

- зведені відомості про хімічно-небезпечні об’єкти І-ІІІ ступенів хімічної небезпеки (дислокація, види, кількість сильнодіючих отруйних речовин (надалі – СДОР), кількість працюючих, план території, місця розташування сховищ СДОР та інші спеціальні дані;

- зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;

- відомості Національного архівного фонду, що містять конфіденційну інформацію про особу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян;

- відомості Національного архівного фонду, що захищають права та законні інтереси власників документів та можуть бути використаними тільки з дозволу власника документів;

- інформація до звернень, заяв громадян;

- особові справи дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які проживають в сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах;

- відомості про облік потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

- відомості про реєстрацію випадків здійснення насильства в сім’ї стосовно дітей та дітьми;

- відомості про реєстрацію повідомлень про дітей, які залишились без батьківського піклування;

- відомості щодо Дорадчого органу по роботі з сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах та документи до них;

- відомості (повідомлення, заяви, акти, довідки, листи тощо) щодо роботи про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення;

- відомості з даних сімей та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах;

- відомості з даних сімей та осіб, які знаходяться під соціальним супроводом;

- відомості обліку дітей, які направлені в дитячі заклади на повне державне утримання;

- відомості первинного обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- відомості обліку документів кандидатів у прийомні батьки, кандидатів у батьки-вихователі;

- відомості з актів рейдів-перевірок по попередженню дитячої бездоглядності;

- відомості з актів обстеження матеріально-побутових умов проживання;

- висновки про надання статусу, кандидатів в прийомні батьки, кандидатів у батьки-вихователі, кандидатів в опікуни;

- витяги з обліково-статистичних карток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

- відомості з документів (довідки, заяви, інформації, листи тощо) з питань працевлаштування дітей;

- відомості з документів (заяви, формуляр, довідки тощо) щодо ведення єдиної інформаційної аналітичної системи «Діти»;

- відомості з книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені;

- відомості з книги обліку кандидатів в усиновлювачі;

- відомості з книги обліку дітей, усиновлених вітчимом або мачухою;

- відомості з книги обліку усиновлених дітей, за умовами проживання і виховання яких здійснюється нагляд;

- висновки щодо можливості усиновлення дітей;

- висновки про надання статусу кандидатів в усиновлювачі;

- відомості з декларації про доходи посадових осіб, окрім тих осіб, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади чи членів їх сімей, та які обіймають посаду службовця І або ІІ категорії;

- відомості про облік трудових книжок;

- відомості щодо штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації;

- відомості щодо ревізій та перевірок фінансової діяльності;

- зведені відомості щодо комп’ютерних програм в управліннях, відділах та інших органах міської ради;

- відомості з документів (проекти рішень, довідки, висновки, листи тощо) до протоколів сесій Тернопільської міської ради;

- відомості з документів (рішення, подання, клопотання, характеристики) про нагородження відзнаками та присвоєння почесних звань;

- дані про депутатські звернення, депутатські доручення депутатів Тернопільської міської ради та документи з їх виконання;

- інформація про діяльність постійних депутатських комісій;

- дані білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб;

- відомості з розпоряджень міського голови з кадрових питань;

- дані доповідних записок;

- дані з протоколів нарад у міського голови;

- відомості про документообіг;

- відомості з проектів рішень, рішень виконавчого комітету з питань, які відносяться до компетенції комісії у справах неповнолітніх та дітей, про переоформлення технічної документації, про оформлення права власності, рішень виконавчого комітету, які відносяться до внутрішньо-організаційної діяльності;

- дані з протоколів засідань виконавчого комітету та матеріалів до них;

- дані з розпоряджень міського голови, які стосуються питань внутрішньо-організаційної діяльності виконавчого комітету;

- відомості з актів приймання-передавання справ відділів виконавчого комітету;

- дані з протоколів засідань експертно-перевірочної комісії;

- інформація Управління державного казначейства у місті Тернополі стосовно «Виписки по рахункам бюджету»; «Руху та залишків на рахунках міського бюджету»; «Розподілу платежів до бюджету»;

- інформація Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції: «Про стан розрахунків до бюджету платників податків (фізичних та юридичних осіб); «Про повернення з бюджету платникам податків помилкового та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань»;

- відомості з первинних документів і додатків до них, які надані головними розпорядниками бюджетних коштів;

- поточна інформація про зміни до помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду бюджету;

- відомості з первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських записів, бухгалтерські книги та реєстри;

- відомості з особових рахунків працівників;

- дані з наказів начальників структурних підрозділів, які відносяться до внутрішньо-організаційної діяльності;

- відомості з первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність виконавчого комітету Тернопільської міської ради і містять інформацію, яка використовується для службового користування;

- дані з заяв виборців та документів до них щодо включення до Державного реєстру виборців;

- дані з заяв виборців та документів до них щодо зміни персональних даних виборця;

- відомості з запитів виборців та документів до них щодо змісту особистих персональних даних;

- відомості про осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;

- відомості щодо обліку надісланих повідомлень про включення виборців до Державного реєстру виборців;

- відомості щодо реєстрації подань з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців;

- відомості щодо обліку користувачів інформаційно-телекомунікаційної системи органу ведення Реєстру;

- відомості з актів приймання-передавання списків виборців до (від) відповідних виборчих комісій.

- відомості про виборців, які протягом попереднього місяця отримали паспорт громадянина України у зв’язку із зміною прізвища, імені, по-батькові, дати або місця народження;

- відомості про виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє місце проживання в м. Тернополі;

- відомості про виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за місцем проживання в м. Тернополі;

- відомості про осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього місяця;

- відомості про виборців, смерть яких зареєстровано протягом попереднього місяця;

- відомості про виборців – військовослужбовців строкової служби, які протягом попереднього місяця прибули до проходження служби у військовій частині (формуванні);

- відомості про виборців – військовослужбовців строкової служби, які протягом попереднього місяця вибули з території дислокації військової частини (формування);

- відомості про виборців, які протягом попереднього місяця були визнані судом недієздатними, внаслідок чого щодо них була встановлена опіка;

- відомості про осіб, щодо яких судом протягом попереднього місяця було скасовано рішення про визнання їх недієздатними, внаслідок чого щодо них була припинена опіка;

- відомості про виборців, щодо яких протягом попереднього місяця встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно;

- дані з документів (списки відповідальних осіб, їх контактні телефони, електронні адреси, копії відповідних наказів) про суб’єктів подання відомостей для поновлення персональних даних Державного реєстру виборців;

- копії документів (позовні заяви, акти, довідки, доповідні записки, листи, рішення, вироки, ухвали тощо) щодо судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів адміністрування та ведення Державного реєстру виборців;

- дані з листування з ЦВК з питань функціонування Державного реєстру виборців та внесення відповідних змін до нього;

- дані з листування з політичними партіями з питань порушення порядку ведення Державного реєстру виборців;

- дані з листування з виборчими комісіями з питань перевірки достовірності відомостей про виборців за допомогою персональних даних Державного реєстру виборців;

- дані з листування з органами, закладами, установами, організаціями щодо перевірки відомостей, зазначених у заявах виборців;

- дані з листування з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування щодо надання статистичної інформації про кількісні характеристики виборчого корпусу;

- відомості з актів приймання-передачі документів, складені під час зміни відповідальних працівників відділу;

- попередні та уточнені списки виборців (з моменту їх виготовлення до моменту передачі до виборчої комісії);

- дані щодо забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборців без зміни їхніх виборчих адрес (журнал обліку виданих посвідчень та накази);

- відомості щодо розслідування нещасних випадків;

- перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані;

- відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них);

- відомості, що розкривають схеми та джерела водо- забезпечення, крім відомостей, що становлять державну таємницю;

- відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості;

- координати об’єктів джерел комунального водо забезпечення в місцях водозабору;

- організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водо забезпечення;

- відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води;

- відомості з генерального плану міста (графічна частина та пояснювальна записка) на паперових та магнітних носіях;

- інформація з планово-картографічних матеріалів;

- інформація з каталогів координат та висот пунктів геодезичної мережі;

- інформація з каталогів відміток люків інженерних комунікацій міста;

- відомості з плану міста виконаних на топографічних матеріалах у масштабі: 1:10000, 1:5000 (в паперових носіях), 1:2000 - на паперових та магнітних носіях ;

- відомості з з технічної документації із землеустрою із складання державного акта на право власності/оренди на земельні ділянки;

- зведені відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів станціями переливання крові, що не становлять державну таємницю.

3. Тернопільська міська рада може поширювати конфіденційну інформацію лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

4. Порядок доступу до таємної інформації регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації» та спеціальними законами.

Додаток 2

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді


1   2   3

Схожі:

Про затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної...
Указу Президента України від 05 травня 2011 року №547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"...
1. Загальні положення
Положення про порядок укладання, реєстрації, зберігання договорів та контроль за їх виконанням у Тернопільській міській раді (далі...
Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Про затвердження Положення про акредитацію представників засобів масової інформації при Тернопільській міській раді
ПОЛОЖЕННЯ про Громадську раду при Тернопільській міській раді
Тернополя, забезпечення відкритості, публічності та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування перед територіальною громадою...
32-40 ПОЛОЖЕННЯ
Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний...
До Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві...
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України
РОЗПОРЯДЖЕННЯ СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ
Президента України від 05. 05. 2011 №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядженням...
Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації...
З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та керуючись частиною другою статті 102 Конституції...
РЕКОМЕНДАЦІЇ віднесення публічної інформації до службової згідно...
Рекомендовано до застосування Представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань доступу до публічної інформації...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ «Єдиний дозвільний центр» Тернопільської міської ради
Конституції України та закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для здійснення виконавчих повноважень місцевого самоврядування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка