ПОЛОЖЕННЯ про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді Загальні положення


Скачати 284.46 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді Загальні положення
Сторінка1/3
Дата19.05.2013
Розмір284.46 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3


Додаток до розпорядження

міського голови

від 06.06.2011р. № 279


ПОЛОЖЕННЯ


про забезпечення доступу до публічної інформації

у Тернопільській міській раді

1. Загальні положення

  1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді відповідно до вимог Закону України від «Про доступ до публічної інформації» 13 січня 2011 року № 2939-VI.

  2. Визначення понять:

запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

розпорядники інформації – Тернопільська міська рада та її виконавчі органи;

виконавчі органи Тернопільської міської ради – виконавчий комітет, управління, відділи, служби та інші створювані Тернопільською міською радою виконавчі органи для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених законодавством України;

запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні;

публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання виконавчими органами Тернопільської міської ради своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні;

конфіденційна інформація – це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

службова інформація – це інформація, що міститься в документах виконавчих органів Тернопільської міської ради, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування";

таємна інформація - це інформація, доступ до якої обмежується відповідно до законодавства, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

нормативно-правовий акт - офіційний письмовий документ, який необхідний для забезпечення результативного планування, функціонування та контролю процесів, ухвалений уповноваженим органом місцевого самоврядування у межах його компетенції та у визначеній законодавством формі, а також який встановлює, змінює або відміняє норми права, носить загальний чи локальний характер і застосовується неодноразово (вимоги, регламенти, процедури, порядки, правила тощо);

предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.

  1. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію».

  2. Дія цього Положення не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

  3. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Тернопільської міської ради. організовують і забезпечують керівники структурних підрозділів Тернопільської міської ради.


2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Тернопільської міської ради
2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Тернопільської міської ради забезпечується шляхом:

 1. оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);

 2. розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Тернопільської міської ради;

 3. розміщення публічної інформації на інформаційних стендах Тернопільської міської ради;

 4. надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Інформація про діяльність Тернопільської міської ради може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

2.3. Публічна інформація про діяльність Тернопільської міської ради надається у формі, визначеній законодавством.

Якщо форму надання публічної інформації чинним законодавством України не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості її надання у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається у Тернопільській міській раді.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Тернопільської міської ради обмежується, якщо такі дані чинним законодавством України віднесено до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є керівники структурних підрозділів Тернопільської міської ради в межах своєї компетенції.

2.6. Надання публічної інформації про діяльність Тернопільської міської ради запитувачам інформації, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті Тернопільської міської ради та інформаційних стендах Тернопільської міської ради забезпечують відповідальні керівники структурних підрозділів Тернопільської міської ради за такими напрямами діяльності:

- начальник відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації за оприлюднення та оновлення на офіційному веб-сайті Тернопільської міської ради в мережі Інтернет інформації переліченої у п.3.3. цього Положення.

- начальник управління організаційно-виконавчої роботи за систематичне ведення обліку документів, які створюються в процесі діяльності Тернопільської міської ради і знаходяться в її володінні, розміщення та оновлення на інформаційних стендах інформації переліченої у п. 3.4 цього Положення.

- керівники структурних підрозділів щодо забезпечення доступу запитувачів до інформації, контроль щодо задоволення запиту на інформацію, які перебували на розгляді відповідного підрозділу.
3. Надання публічної інформації про діяльність Тернопільської міської ради

3.1. Оприлюднення публічної інформації в ЗМІ забезпечується відділом зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації згідно Законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства».

3.2. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації здійснює систематичне оприлюднення та оновлення на веб-сайті Тернопільської міської ради в мережі Інтернет інформації, підготовленої структурними підрозділами Тернопільської міської ради з урахуванням вимог чинного законодавства.

3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті Тернопільської міської ради підлягають:

 1. інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси

 2. загальні правила роботи, правила внутрішнього трудового розпорядку Тернопільської міської ради, її структурних підрозділів;

 3. нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті Тернопільською міською радою, виконавчим комітетом, проекти рішень;

 4. перелік та умови отримання послуг, що надаються Тернопільською міською радою, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

 5. порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

 6. інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

 7. відомості про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Тернопільської міської ради;

 8. звіти міського голови, його заступників, структурних підрозділів, посадових осіб, у тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

 9. плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

 10. розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

 11. інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про:

- їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

- прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних підрозділів, основні функції структурних підрозділів;

- розклад роботи та графік прийому громадян;

- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

- перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

- перелік і службові номери засобів зв'язку, установ та організацій, що належать до сфери управління Тернопільської міської ради, та їх керівників;

- порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень Тернопільської міської ради, їх дій чи бездіяльності;

- систему обліку, види інформації, якою володіє Тернопільська міська рада;

12) інші відомості про діяльність Тернопільської міської ради, які належать до публічної інформації.

Зазначена вище інформація підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-порталі Тернопільської міської ради невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

Проекти нормативно-правових актів оприлюднюються не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.

3.4. На інформаційних стендах розміщуються:

 1. дані про порядок роботи Тернопільської міської ради, її структурних підрозділів, що включають порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, а також інформацію з питань, пов’язаних з організацією діяльності Тернопільської міської ради;

 2. відомості про дату, час, місце, порядок денний проведення відкритих засідань Тернопільської міської ради, виконавчого комітету;

 3. зразок відповідної форми запиту на інформацію;

 4. порядок оскарження рішень, дій та бездіяльності Тернопільської ради, її виконавчих органів та посадових осіб;

 5. інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Тернопільської міської ради.

3.5. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до законодавства при дотриманні сукупності таких вимог:

3.5.1. Виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

3.5.2. Розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3.5.3. Шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

3.6. Запитувач має право звернутися до Тернопільської міської ради із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних зразків (бланків) запиту на інформацію, зразки яких можна отримати в відділі звернень та документообігу управління організаційно – виконавчої роботи Тернопільської міської ради (додатки 3,4 до цього Положення).

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити відповідальна особа відділу звернень та документообігу, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Тернопільської міської ради, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відділом звернень та документообігу управління організаційно – виконавчої роботи відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян від 14.04.1997р. № 348 з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Запити на інформацію реєструються у картотеці «Запити на інформацію».

Запит на інформацію повинен містити:

- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції відділ звернень та документообігу виокремлює запити на інформацію та невідкладно передає їх міському голові/заступникам.

4.4. Якщо запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Тернопільської міської ради, відповідальними за надання відповідей на запит визначаються керівники структурних підрозділів згідно за напрямами діяльності.

За резолюцією міського голови/заступника відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного з керівників відповідних структурних підрозділів Тернопільської міської ради. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше трьох робочих днів із дня надходження до Тернопільської міської ради запиту надати відповідальному виконавцю матеріали необхідні і достатні для задоволення запиту.

4.5 Запит на інформацію з резолюцією міського голови/заступника опрацьовується у відділі звернень та документообігу управління організаційно – виконавчої роботи (взяття на контроль), після чого невідкладно передається виконавцям.

4.6. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Тернопільської міської ради, у вигляді електронного документа, здійснюється відповідальною особою відділу звернень та документообігу управління організаційно – виконавчої роботи в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.7. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію повертаються до відповідних структурних підрозділів для зберігання в окремій справі «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації».

4.8. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання Тернопільської міської ради, запиту.

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надано не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.

4.9. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, міський голова, його заступники за поданням керівника структурного підрозділу, відповідального за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку керівник структурного підрозділу письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.

4.10. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більше 10 сторінок, керівник структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів із дня надходження запиту до Тернопільської міської ради, повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.11. Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на запит може бути направлено заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством України, про що запитувач повідомляється у такій відповіді.
  1   2   3

Схожі:

Про затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної...
Указу Президента України від 05 травня 2011 року №547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"...
1. Загальні положення
Положення про порядок укладання, реєстрації, зберігання договорів та контроль за їх виконанням у Тернопільській міській раді (далі...
Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Про затвердження Положення про акредитацію представників засобів масової інформації при Тернопільській міській раді
ПОЛОЖЕННЯ про Громадську раду при Тернопільській міській раді
Тернополя, забезпечення відкритості, публічності та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування перед територіальною громадою...
32-40 ПОЛОЖЕННЯ
Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний...
До Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві...
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України
РОЗПОРЯДЖЕННЯ СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ
Президента України від 05. 05. 2011 №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядженням...
Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації...
З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та керуючись частиною другою статті 102 Конституції...
РЕКОМЕНДАЦІЇ віднесення публічної інформації до службової згідно...
Рекомендовано до застосування Представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань доступу до публічної інформації...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ «Єдиний дозвільний центр» Тернопільської міської ради
Конституції України та закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для здійснення виконавчих повноважень місцевого самоврядування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка