ПОЛОЖЕННЯ про Громадську раду при Тернопільській міській раді


Скачати 45.59 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ про Громадську раду при Тернопільській міській раді
Дата23.03.2013
Розмір45.59 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Про Громадську раду

при Тернопільській міській раді


Враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 03.11.2010р. №996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, з метою залучення громадськості до вирішення питань життєдіяльності міста Тернополя, забезпечення відкритості, публічності та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування перед територіальною громадою міста:
Затвердити Положення про Громадську раду при Тернопільській міській раді згідно з додатком (додається).


Міський голова С.В.Надал
Додаток

до розпорядження міського голови

від «___» ___________ 2010р.

№ _____
ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при Тернопільській міській раді


 1. Загальні положення.

Громадська рада є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом Тернопільської міської ради, утвореним для забезпечення участі мешканців міста Тернополя в діяльності міської ради, налагодження ефективної взаємодії міської ради, виконавчого комітету та виконавчих органів ради з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та виконання загальноміських програм, реалізації повноважень, визначених законодавством.

 1. Основними завданнями Громадської ради є:

 • налагодження системного діалогу, ефективної взаємодії міської ради з тернополянами;

 • підвищення якості підготовки рішень з важливих питань суспільного життя з врахуванням громадської думки, створення умов для участі мешканців міста у розробленні таких рішень.

3. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) подає міській раді обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань реалізації наданих повноважень у відповідній сфері, удосконалення роботи міської ради;

2) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб;

3) збирає, узагальнює та подає міській раді інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

4) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку міського господарства;

5) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

4. Громадська рада має право:

1) залучати до роботи ради працівників міської ради, представників експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій, а також окремих фахівців;

2) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

3) отримувати в установленому порядку від міської ради інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

4) отримувати від міської ради та її виконавчого комітету проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

5. До складу громадської ради можуть входити представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства (далі – інститути громадянського суспільства).

6. Громадська рада створюється міським головою на підставі подань інститутів громадянського суспільства.

7. Строк повноважень складу громадської ради - два роки.

8. До складу громадської ради може входити не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в громадській раді є індивідуальним.

9. Членство в громадській раді припиняється за рішенням міського голови у разі:

- систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

- повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

- неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

- подання членом громадської ради відповідної заяви.

10. Громадську раду очолює голова. Голова громадської ради має заступників. Головою громадської ради не може бути обрано посадову особу міської ради.

11. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів. Засідання громадської ради є повноважним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник міської ради.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

12. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду міською радою та/або її виконавчими органами.

Рішення, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб.

Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

13. Громадська рада інформує громадськість та Тернопільську міську раду про свою роботу.

14. Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.

 1. Громадська рада при Тернопільській міській раді працює за напрямками з наступних питань:

 • інновацій та інвестицій;

 • освіти, науки, культури та мистецтва;

 • економіки, промисловості та підприємництва;

 • стратегічного розвитку та містобудування;

 • духовності та моралі;

 • молодіжної політики, спорту та туризму;

 • охорони здоров’я, материнства та дитинства;

 • протидії корупції та дотримання законності;

 • діяльності ринків.


Міський голова С.В.Надал

Схожі:

ПОЛОЖЕННЯ про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській...
Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді відповідно до вимог Закону України від...
Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Про затвердження Положення про акредитацію представників засобів масової інформації при Тернопільській міській раді
Про громадську раду при виконавчому комітеті Шепетівської міської ради
ВР ) та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції (...
1. Загальні положення
Положення про порядок укладання, реєстрації, зберігання договорів та контроль за їх виконанням у Тернопільській міській раді (далі...
Проведення планових внутрішніх аудитів у Тернопільській міській раді

ПОЛОЖЕННЯ про відділ «Єдиний дозвільний центр» Тернопільської міської ради
Конституції України та закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для здійснення виконавчих повноважень місцевого самоврядування...
До рішення міської ради від 16. 08. 2011р. №6/13/36 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАТОРІВ
України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування...
ПОЛОЖЕННЯ про громадську раду при Ульяновській районній державній адміністрації
Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства” та на виконання постанови Кабінету...
До рішенням міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Тернопільської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, підконтрольним та підзвітним Тернопільській...
З діловодства у Синельниківській міській раді та її виконавчих органах
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка