Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні"


Скачати 110.14 Kb.
НазваЗаконами України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Дата24.03.2013
Розмір110.14 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Інформатика > Закон
Про затвердження Положення про акредитацію представників засобів масової інформації при Тернопільській міській раді
Керуючись Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", враховуючи пропозиції та побажання журналістів, висловлені під час громадського обговорення в "Тернопільському прес-клубі", висновки постійної комісії міської ради з питань розвитку місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Скасувати рішення міської ради від 11.04.2003р. №4/7/47 «Про затвердження Положення про порядок акредитації представників засобів масової інформації при Тернопільській міській раді».

2.Затвердити Положення про акредитацію представників засобів масової інформації при Тернопільській міській раді згідно з додатком (додається).

3. Створити при прес-службі Тернопільської міської ради прес-центр та забезпечити його необхідним для роботи журналістів обладнанням та оргтехнікою (комп’ютери з виходом в Інтернет, телефон, факс, копіювач, меблі). Прес-службі міської ради розробити порядок роботи прес-центру та довести його до уваги журналістів.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань розвитку місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту та прес-службу міської ради.
Додаток

до рішення міської ради

від 22.05.2008 р.

№ 5/17/7

ПОЛОЖЕННЯ

про акредитацію працівників засобів масової інформації

та незалежних журналістів при Тернопільській міській раді
1. Загальні положення

1.1. Акредитація журналістів, інших творчих та технічних працівників засобів масової інформації, а також незалежних журналістів та технічних працівників (далі – акредитовані особи) при Тернопільській міській раді (далі – акредитуючий орган) проводиться з метою створення сприятливих умов для здійснення професійної діяльності акредитованих осіб, яка полягає в забезпеченні права кожного на інформацію, та всебічного, повного й оперативного поширення достовірної інформації про діяльність акредитуючого органу.

1.2. Акредитація здійснюється на підставі Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» та цього Положення.

1.3. Акредитація не може бути використана для введення цензури, впливу на зміст журналістських матеріалів, іншого утиску свободи засобів масової інформації, обмеження права збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію будь-яким незабороненим способом. Акредитація не є дозвільною процедурою.

1.4. Відсутність акредитації в журналіста чи іншої особи не може бути підставою для відмови їй у допуску на відкриті засідання акредитуючого органу, його структурних підрозділів, а також у допуску в приміщення цього органу.

1.5. Акредитацію проводить прес-служба міської ради.
2. Види акредитації

2.1. Акредитація може бути постійною (безстроковою) та тимчасовою.

2.2. Тимчасова акредитація надається працівникам засобів масової інформації та незалежним журналістам і технічним працівникам за їхньою заявою на строк виконання конкретного редакційного завдання або для заміни постійно акредитованої особи в разі її хвороби, відпустки, відрядження тощо.

Акредитуючий орган може провести тимчасову акредитацію для заходів, які проводяться відповідно до міжнародних або інших спеціальних протоколів.

  

3. Порядок проведення акредитації

3.1. Акредитуючий орган інформує про правила проведення акредитації шляхом розміщення повідомлення на офіційному веб-сайті акредитуючого органу.

3.2. Для акредитації до Акредитуючого органу подається скріплена печаткою та підписом керівника редакції друкованого засобу масової інформації (керівника телерадіоорганізації, інформаційного агентства, Інтернет-видання) заява про акредитацію, у якій мають бути вказані:

1) повна назва засобу масової інформації;

2) прізвище, ім’я та по батькові працівників засобу масової інформації, акредитація яких запитується, їхня належність до творчих або технічних працівників (наприклад, журналіст, оператор, фотокореспондент);

3) поштова адреса, номер телефону (факсу), адреса електронної пошти засобу масової інформації;

4) вид запитуваної акредитації (постійна чи тимчасова) та її строк (для тимчасової акредитації).

До заяви додаються:

1) дві фотографії кожного з працівників, акредитація яких запитується;

2) копія свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, інформаційного агентства або копія ліцензії на мовлення.

3.3. Від засобу масової інформації може бути акредитовано будь-яку кількість осіб.

3.4. Журналісти, технічні працівники, які не є працівниками засобу масової інформації, мають право отримати акредитацію індивідуально для себе. Для цього такі журналісти або технічні працівники подають до акредитуючого органу підписану ними особисто заяву, у якій мають бути вказані:

1) прізвище, ім’я та по батькові заявника;

2) належність заявника до творчих або технічних працівників (наприклад, журналіст, оператор, фотокореспондент);

3) поштова адреса, номер телефону (факсу), адреса електронної пошти заявника;

4) вид запитуваної акредитації (постійна чи тимчасова) та її строк (для тимчасової акредитації).

До заяви додаються:

1) дві фотографії заявника;

2) копія документа, що підтверджує професійний фах заявника (диплом про спеціальну освіту або документ, що підтверджує членство у відповідному професійному об’єднанні) або рекомендація професійного об’єднання журналістів.

3.5. Заява про акредитацію та супровідні документи надсилаються поштою або подаються до прес-служби міської ради.

Для тимчасової акредитації на заходи, які проводяться відповідно до міжнародних або інших спеціальних протоколів, заява про акредитацію та копія документів можуть надсилатися факсом. Фото для такої акредитації не подається.

3.6. У разі неподання окремих документів (подання документів, що не містять усіх необхідних даних) відповідно до підпунктів 3.2., 3.4. - 3.6. цього Положення, акредитуючий орган повідомляє письмово про це заявника та зупиняє розгляд заяви про акредитацію. Розгляд заяви про акредитацію поновлюється після подання всіх документів (документів, що містять усі необхідні дані) відповідно до підпунктів 3.2., 3.4. - 3.5. цього Положення.

3.7. Акредитація проводиться протягом 5 календарних днів після отримання всіх документів, передбачених підпунктами 3.2., 3.4. - 3.5. цього Положення.

3.8. Список акредитованих осіб, які мають постійну акредитацію, оприлюднюється на офіційному веб-сайті акредитуючого органу.
4. Акредитаційне посвідчення та доступ до Акредитуючого органу

4.1. Підтвердженням акредитації є акредитаційне посвідчення з фотографією акредитованої особи.

Акредитаційне посвідчення видається акредитованій особі протягом 10 календарних днів після акредитації. Акредитаційне посвідчення видається особисто акредитованій особі під підпис в книзі обліку акредитаційних посвідчень.

У разі зміни відомостей, які вносяться до акредитаційного посвідчення, за письмовою заявою акредитованої особи їй видається нове посвідчення протягом 10 календарних днів з дня подання заяви. Акредитовані особи, як правило, носять акредитаційне посвідчення на видному місці.

4.2. У випадку тимчасової акредитації строком до 7 днів акредитаційне посвідчення не видається. Допуск на територію або в приміщення акредитуючого органу у цьому випадку здійснюється згідно із списком акредитованих осіб та при пред’явленні документа, що посвідчує особу.

4.3. Акредитовані особи для входу на територію або в приміщення акредитуючого органу пред’являють акредитаційне посвідчення.

Акредитовані особи мають право вносити на територію або в приміщення акредитуючого органу технічні засоби для аудіо - та відеозапису, фотозйомки (диктофони, фотоапарати, відеокамери зі штативом і без, освітлювальна апаратура тощо), засоби для передачі аудіо - та відеоданих, засоби мобільного зв’язку та портативну комп’ютерну техніку.

4.4. Акредитовані особи мають переважне право на доступ до заходів акредитуючого органу.

4.5. На територію або в приміщення акредитуючого органу одночасно може бути допущено не більше чотирьох Акредитованих осіб від однієї телерадіорганізації та двох осіб від одного друкованого засобу масової інформації, інформаційного агентства, Інтернет-видання. Це правило не поширюється на випадки, коли місце проведення заходу дозволяє розмістити більшу кількість акредитованих осіб.

4.6. У випадку, коли взяти участь в заході висловили бажання акредитовані особи кількістю, більшою ніж може бути розміщена у відповідному приміщенні акредитуючого органу, акредитуючий орган може встановити квотний принцип допуску до місця проведення заходу. Квоти допуску встановлюються окремо для таких видів засобів масової інформації:

1) загальнонаціональні телерадіоорганізації;

2) регіональні та місцеві телерадіоорганізації;

3) друковані засоби масової інформації, тематична спрямованість яких безпосередньо стосується діяльності Акредитуючого органу;

4) інші друковані засоби масової інформації;

5) іноземні кореспонденти та представники іноземних засобів масової інформації;

6) інформаційні агентства;

7) Інтернет-видання;

8) незалежні журналісти та технічні працівники.

Квоти допуску мають бути справедливими.

4.7. У випадку, коли захід проводиться відповідно до міжнародних або інших спеціальних протоколів, можуть встановлюватись особливі умови допуску акредитованих осіб до такого заходу. Такі особливі умови оприлюднюються на офіційному веб-сайті акредитуючого органу.

У випадку, коли для засобів масової інформації передбачається тільки протокольна зйомка, повідомлення про це оприлюднюється на офіційному веб-сайті акредитуючого органу. На протокольну зйомку допускаються тільки технічні працівники в такій кількості: один оператор від телерадіоорганізації, один фотокореспондент від друкованого засобу масової інформації (інформаційного агентства, Інтернет-видання).

 

5. Обов’язки Акредитуючого органу

5.1. Акредитуючий орган забезпечує:

1) завчасне сповіщення Акредитованих осіб про дату, час і місце запланованих засідань, нарад та інших заходів шляхом поширення анонсів заходів електронною поштою та/або факсом, розміщення на офіційному веб-сайті;

2) надання акредитованим особам при проведенні прес-конференцій і брифінгів окремих місць для сидіння, місць для установлення апаратури, придатних для аудіо - та відеозапису, передачі аудіо - та відеоданих;

3) роз’яснення акредитованим особам порядку роботи акредитуючого органу, його підрозділів, посадових і службових осіб, можливостей і способів отримання інформації про їхню поточну діяльність і плани роботи;

4) надання необхідних для роботи інформаційних матеріалів, стенограм, протоколів та інших документів в паперовій та/або електронній формі;

5) проведення усіх відкритих заходів у приміщеннях, які мають достатню площу і місця для розміщення максимальної кількості акредитованих осіб;

6) інші необхідні умови для виконання акредитованими особами їхніх професійних обов’язків шляхом створення та устаткування відповідними технічними засобами (телефон, факс тощо) прес-центру або іншого місця для роботи акредитованих осіб.

 

6. Права та обов’язки Акредитованих осіб

6.1. Акредитовані особи мають право:

1) завчасно отримувати інформацію про заплановані заходи Акредитуючого органу;

2) при пред'явленні акредитаційного посвідчення безперешкодно проходити в робочий час у приміщення акредитуючого органу, в яких розташовані його структурні підрозділи;

3) бути присутніми, незалежно від дня і часу проведення, на відкритих заходах акредитуючого органу, його структурних підрозділів, у тому числі на брифінгах, прес-конференціях та інших заходах, що спеціально організуються для засобів масової інформації;

4) одержувати необхідну інформацію від співробітників акредитуючого органу, у тому числі на брифінгах, зустрічах і прес-конференціях;

5) ознайомитися з інформаційно-довідковими матеріалами (порядок денний, стенограми засідань, тексти заяв, прес-релізи тощо), а також одержувати їх паперові та/або електронні копії;

6) користуватися власною технічною апаратурою для проведення аудіо - та відеозапису, фотозйомки, передачі аудіо - та відеоданих; використовувати аудіо -, відео - та фотоматеріали акредитуючого органу;

7) користуватися телефонами (факсами) Акредитуючого органу для місцевого зв'язку із засобом масової інформації та передачі оперативних повідомлень;

8) використовувати технічні засоби, наявні в прес-центрі чи іншому місці, створеному акредитуючим органом для роботи Акредитованих осіб.

6.2. Акредитовані особи користуються всіма іншими правами відповідно до законодавства України.

6.3. Акредитовані особи зобов’язані:

1) добросовісно користуватися своїми правами і не зловживати ними;

2) поважати права і не заважати роботі інших акредитованих осіб;

3) дотримуватися правил Регламенту Тернопільської міської ради щодо підтримання порядку. Такі правила розміщуються на офіційному веб-сайті акредитуючого органу та/або повідомляються акредитованій особі під підпис;

4) не втручатися у проведення заходів, на яких вони присутні, якщо цей захід не організовано спеціально для засобів масової інформації;

5) дотримуватися правил, які визначені для спеціальних заходів.

 

7. Припинення акредитації

7.1. Акредитуючий орган може припинити акредитацію особи в разі:

1) визнання особи судом винною у вчиненні в приміщенні або на території акредитуючого органу адміністративного правопорушення чи злочину;

2) систематичного грубого порушення підпунктів 3-5 підпункту 6.3. цих Правил.

Рішення про припинення акредитації приймається акредитуючим органом, при якому акредитовано особу.

Рішення про припинення акредитації має бути вмотивованим, оформляється письмово та видається особі, акредитацію якої припинено, протягом 3 робочих днів з дня прийняття такого рішення. У рішенні про припинення акредитації вказується посадова особа (орган), яка прийняла відповідне рішення, дата рішення та порядок його оскарження.

7.2. Акредитація також припиняється:

1) у разі завершення строку тимчасової акредитації;

2) у разі непідтвердження Акредитованою особою (засобом масової інформації) своєї (своїх працівників) акредитації відповідно до підпункту 2.3. цих Правил;

3) за заявою засобу масової інформації (щодо однієї або всіх акредитованих від засобу масової інформації осіб). При цьому засіб масової інформації може акредитувати іншу особу (осіб) замість тієї, акредитація якої припиняється.

7.3. Припинення акредитації з підстав, інших ніж вказані в підпунктах 7.1.-7.2. цих Правил, не допускається.

7.4. У разі припинення акредитації акредитаційне посвідчення підлягає поверненню Акредитуючому органу.

7.5. Припинення акредитації, а також будь-які інші дії (бездіяльність) акредитуючого органу, пов’язані з акредитацією, можуть бути оскаржені в порядку адміністративного судочинства.
Зразок акредитаційного посвідчення

(посвідчення про акредитацію працівника ЗМІ при Тернопільській міській раді)

Розмір посвідчення 8,5 х 10,5 см
Текст на посвідченні
П Р Е С А
ПОСВІДЧЕННЯ № ___ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

при Тернопільській міській раді представника ЗМІ

Назва ЗМІ : ______________________________________

Номер і дата видачі реєстраційного посвідчення ЗМІ

Вид акредитації: постійна, тимчасова (до якого часу)

Прізвище ______________________________________

Ім’я ______________________________________

По батькові ______________________________________
Посада в ЗМІ ______________________________________
Фото акредитований при Тернопільській міській раді

розміром Дата: __________

3 х 4 см Міський голова: _________ (підпис) ______

Посвідчення дійсне протягом одного року, до _______

М П
Дійсний розмір посвідчення
Секретар ради Т.Б.Білан

Схожі:

Регламент Нікопольської міської ради VІ скликання Розділ І. ЗАГАЛЬНІ...
Порядок діяльності міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування...
Законами України "Про оренду державного та комунального майна"
Керуючись Законами України "Про оренду державного та комунального майна", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Державний...
СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА РОЗПОРЯДЖЕННЯ міського голови
Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»...
Про встановлення та погодження тарифів
...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ «Єдиний дозвільний центр» Тернопільської міської ради
Конституції України та закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для здійснення виконавчих повноважень місцевого самоврядування...
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України...
Керуючись ст ст. 142,143 Конституції України, п п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 9 ст. 91 Бюджетного...
Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Затвердити «Положення про порядок організації літніх торгових майданчиків на території міста», згідно з додатком 1 (додається)
Про розміщення соціальної реклами з тематикою міста Тернополя
Керуючись Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про рекламу”, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ
До рішення міської ради від 16. 08. 2011р. №6/13/36 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАТОРІВ
України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування...
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань місцевого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка