УРОК 102 Тема: Ділення на десятковий дріб


Скачати 65.23 Kb.
НазваУРОК 102 Тема: Ділення на десятковий дріб
Дата19.05.2013
Розмір65.23 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок

ІII. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ ТЕМА 9. ДІЛЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ. ДІЇ З ДЕСЯТКОВИМИ ДРОБАМИ

УРОК 102

Тема: Ділення на десятковий дріб.

Мета: Формування навичок ділення на десятковий дріб; розвиток логічного мислення учнів.

План уроку

 1. Перевірка домашнього завдання

 2. Закріплення матеріалу

 3. Підсумок уроку

 4. Домашнє завдання

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

Учитель демонструє учням правильні розв'язування вправ домашнього завдання, пропонує прокоментувати деякі з них, від­повідає на питання учнів. Після цього збирає зошити і повертає інші зошити, з перевіреним попереднім домашнім завданням, при необхідності стисло коментує результати.
II. Закріплення матеріалу

Для закріплення матеріалу доцільно провести командну ди­дактичну гру.

Дидактична гра

У ході цієї гри у учителя є добра нагода заохотити до роботи слабовсти-гаючих учнів.

Для гри необхідно наступне.

 1. Жетони (максимум — 71) та дві ємності для жетонів (для обох команд).

 2. Плакати із завданнями.

Спосіб гри

 1. Змагаються дві команди.

 2. Правильна відповідь фіксується отриманням жетонів (одного чи кількох). Жетони накопичуються в ємностях, які трима­ють біля себе капітани команд.

 3. Підсумки гри підбиваються одразу після її закінчення. Кіль­кість жетонів підраховується, оголошується команда-переможець. Оцінюються (на розсуд учителя) найкращі учасники з обох команд.

 4. Про порядок надання відповідей, кількість та умови отриман­ня жетонів зазначено в кожному розділі окремо.

Питання для гри

Розминка

Порядок надання відповідей. Учні відповідають по черзі — по одному від кожної команди.

Умови отримання жетонів. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 жетон. Якщо відповідь неправильна, команда жетона не отримує.

Завдання:

 1. Обчисліть:

1,3 : 0,13; 131313 : 0,13;

13,13 : 0,13; 1313 : 0,13;

131,3 : 0,013; 13 : 0,13;

1313 : 1,3; 13 : 0,013.

 1. При якому значення х виконується рівність?

а) 49,5 · х = 49,5 : х; б) х : 17,5 = х · 17,5.

Хто має міцні знання?

Порядок надання відповідей. Завдання для обох команд од­накові. Завдання № 1 розв'язується на дошці. Чотири учні (по два від команди) один за одним виходять до дошки і здійснюють обчислення. Якщо в обчисленні зроблена помилка, з команди викликається помічник. Завдання № 2 всі учні виконують у зо­шитах, а відповіді дають на планшетах. Учитель фіксує три перші правильні відповіді.

Умови отримання жетонів. За кожну правильну відповідь сво­го представника на завдання № 1 (без допомоги) команда отримує 1 жетон. Три учні, які першими дали відповідь на питання № 2, отримують для своїх команд відповідно 3, 2 та 1 жетон.

Завдання:

 1. Обчисліть:

а) (0,5 · 0,8 – 0,25) : 0,3; в) (4,5 : 0,09 + 14 : 0,2) : 100;

б) (0,34 – 0,09 · 3) : 0,1; г) 4 – 1,8 : (2,4 : 4) · 0,7.

 1. Випишіть відповіді на завдання № 1, знайдіть закономірність у цій послідовності відповідей і допишіть до неї ще два члени, п'ятий і шостий.

Підказка для учителя: наступний член послідовності 0,5; 0,7; 1,2; 1,9... можна знайти за формулою kn = kn-l + kn-2.Таким чином, k5 = 3,1; k6 = 5.

Хто перший зійде на вершину?

Порядок надання відповідей. Команди мають окремі завдання. Для виконання кожної з дій до дошки виходять по одному представ­нику від команди, які вписують результат обчислення у заздалегідь підготовлений на дошці рисунок (на відповідній сходинці). Якщо хтось з учнів помиляється, учитель пропонує іншому представнику команди виправити помилку; для наступного обчислення до дошки виходить інший учень.

Умови отримання жетонів. За кожне правильне обчислення (без допомоги) команда отримує 1 жетон, а та, яка першою здійснить необхідні обчислення, зробить порівняння та назве загадане слово, отримує ще 2 жетони.

Вигляд рисунка для І команди:
РезультатиБуквиЗавдання:

 1. Виконайте математичні дії.

 2. Отримані результати розмістіть у верхньому рядку таблиці в порядку спадання. У нижній рядок таблиці впишіть від­повідні букви. Таким чином ви отримаєте слово — математич­ний термін. Дайте пояснення цього терміна.

Вигляд рисунка для II команди:
РезультатиБуквиЗавдання:

 1. Виконайте математичні дії.

 2. Отримані результати розмістіть у верхньому рядку таблиці в порядку зростання. У нижній рядок таблиці впишіть від­повідні букви. Таким чином ви отримаєте слово — математич­ний термін. Дайте пояснення цього терміна.

Правильні відповіді (інформація для учителя):

I команда: Е — 2; Д — 25; Е — 5; І — 10; Н — 4; Л — 8; ділене.

II команда: С — 10; А — 125; Т — 20; Ч — 4; К — 25; А — 8; частка.

Хто краще розв'язує рівняння?

Порядок надання відповідей: Кожна команда розв'язує по два рівняння (якщо бракує часу, можна запропонувати до розв'язання по одному рівнянню). До дошки викликаються найсильніші учні, решта працюють на місцях, демонструючи вчителю відповіді на планшетах.

Умови отримання жетонів: за правильне розв'язання кожного рівняння біля дошки команда отримує 2 жетони. Відповіді з місць не оцінюються.

Завдання:

а) Рівняння для І команди: (х – 4,7) · 4,3 = 10,75; 3,6х + 2,5х = 18,91;

б) Рівняння для II команди: (2,15 + у) · 3,4 = 12,92; 1,5у – 0,87у = 1,953.

Правильні відповіді (інформація для учителя):
а) х = 7,2; х = 1,65; б) у = 3,1; у = 3,1.

Хто краще розв'язує задачі?

Порядок надання відповідей. Для обох команд задача одна. По одному представнику від кожної команди працюють біля дошки. (Якщо для умови задачі на дошці не вистачає місця, її треба під­готувати на кодоплівці або на плакаті, а учням, що працюють біля дошки, видати аркуші з умовою задачі.)

Умови отримання жетонів. Якщо на дошці задачу буде роз­в'язано правильно, команда отримає 3 жетони. Команда, представ­ник якої розв'яже задачу першим, отримає додатково 1 жетон.

Учитель нагадує учням про кораблик з казки О. С. Пушкіна:

Ветер по морю гуляет

И кораблик подгоняет;

Он бежит себе в волнах

На раздутых парусах.
<...> Ветер весело шумит,

Судно весело бежит

Мимо острова Буяна,

К царству славного Салтана...

Завдання: 3 якою швидкістю плив цей казковий кораблик, якщо відстань між островом Буяном і царством царя Салтана, що складає 268,75 км, він подолав за 12,5 години?

Правильна відповідь (інформація для учителя): v = 21,5 км/год.

Конкурс капітанів

Порядок надання відповідей. Капітани команд працюють біля дошки, на якій заздалегідь написане завдання. (Якщо на дошці бракує місця, учитель має підготувати плакати.)

Умови отримання жетонів. За всі правильні відповіді ко­манда отримує 5 жетонів. Капітан може скористатися однією підказкою своєї команди, але ця допомога «коштуватиме» йому З жетони. Якщо ж капітан зовсім не впорався із завданням, то команда жетонів не отримує.

Максимальна кількість жетонів: 5.

Завдання:

Для І команди: Усно зробіть обчислення, скориставшись наданим рівнянням. Визначте, який із цих звірів водночас найбільший і найсильніший: найменше з чисел, що ви отримаєте, відповідає тому звіру, якого вам слід визначити.

Для II команди: Усно зробіть обчислення, скориставшись наданим рівнянням. Визначте, який із цих звірів водночас найбільший і найшвидкіший: найбільше з чисел, що ви отримаєте, відповідає тому звіру, якого вам слід визначити.

38 · 24 = 912 26 · 37 = 962

3,8 · 2,4 2,6 · 3,7

38 · 0,24 26 · 0,37

912 : 24 962 : 37

91,2 : 3,8 96,2 : 2,6

9,12 : 2,4 9,62 : 3,7

380 · 2,4 260 · 3,7

Відповіді для вибору: Леопард — 9620

Гепард — 962

Тигр —3,8

Рись — 38

Правильні відповіді (інформація для учителя):

І команда: тигр (найменше з чисел — 3,8);

ІІ команда: гепард (найбільше з чисел — 962).
ІІІ. Підсумок уроку

Учитель підводить підсумок змагання, визначає команду-переможця (за кількістю жетонів), виставляє оцінки тим учням, які відзначились (можна урахувати думку команди).
IV. Домашнє завдання [1]: № 944, 957.

[2]: № 1006, 1007, 1012.Л.Г.Стадник. Математика 5 клас

Схожі:

УРОК 27 Тема: Ділення. Компоненти ділення. Самостійна робота № Мета:...
НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ ТЕМА МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. ВЛАСТИВОСТІ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
УРОК 80 Тема: Десятковий дріб. Читання і запис десяткових дробів
ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ ТЕМА ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ
УРОК 88 Тема. Додавання і віднімання десяткових дробів
Поняття про десятковий дріб. Порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів
УРОК 89 Тема. Додавання і віднімання десяткових дробів
Поняття про десятковий дріб. Порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів
УРОК 52. ДІЛЕННЯ Мета
Мета. Формувати розуміння означення ділення як дії, оберненої до множення, по­вторити назви компонентів ділення; формувати вміння...
УРОК 82. ДЕСЯТКОВИЙ ДРІБ. ЗАПИС І ЧИТАННЯ ДЕСЯТКОВОГО ДРОБУ Мета
Мета. Формувати поняття десяткового дробу; вчити учнів розпізнавати десяткові дроби, читати і записувати їх, називати розряди десяткових...
Урок №32 Тема. Ділення звичайних дробів
Мета: закріпити знання алгоритму знаходження частки звичайних дробів, а також поширити його застосування на випадки ділення як міша­них...
УРОК-УСМІШКА З МАТЕМАТИКИ (3 КЛАС)
Тема. Ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Ділення з остачею. Побудова геометричних фігур за заданими параметрами
УРОК 103. ДІЛЕННЯ ДЕСЯТКОВОГО ДРОБУ НА НАТУРАЛЬНЕ ЧИСЛО Мета
Тема Ділення десяткових дробів. Дії з десятковими дробами. Середнє арифметичне
Урок №1 Тема. Дільники натурального числа. Прості і складені числа
Оскільки теми «Ділення натуральних чисел» і «Ділення десятко­вих дробів» була опрацьована учнями в 5 класі на достатньому рівні,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка