УРОК 27 Тема: Ділення. Компоненти ділення. Самостійна робота № Мета: Означення дії ділення, компонентів дії ділення; формування навичок


Скачати 46.59 Kb.
НазваУРОК 27 Тема: Ділення. Компоненти ділення. Самостійна робота № Мета: Означення дії ділення, компонентів дії ділення; формування навичок
Дата29.04.2013
Розмір46.59 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок

І. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ ТЕМА 3. МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. ВЛАСТИВОСТІ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

УРОК 27

Тема: Ділення. Компоненти ділення. Самостійна робота № 7.

Мета: Означення дії ділення, компонентів дії ділення; формування навичок виконання ділення та знаходження невідомих компонентів; засвоєння властивостей нуля та одиниці під час ділення.

План уроку

 1. Актуалізація опорних знань

 2. Вивчення нового матеріалу

 3. Закріплення матеріалу

 4. Самостійна робота № 7

 5. Підсумок уроку

 6. Домашнє завдання

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Учитель перевіряє домашнє завдання, демонструючи правильні розв'язки на кодоплівці (або заздалегідь пише їх на дошці), стисло коментує моменти, які здалися учням найважчими.

Фронтальне опитування

Учитель має підготувати плакати або кодоплівку із завданнями (або заздалегідь пише завдання на дошці). Опитування проводить­ся усно, учні відповідають з місць. За результатами учитель може виставити оцінки двом-трьом учням.

 1. Який зміст мають вирази?

1) 20 · 6; 2) 13 · 4; 3) 40 · 3 + 12 · 6; 4) 4х + 2у.

 1. Обчисліть:

1) 10·5 + 0; 2) 0 + 6·3; 3) 39·1 – 39; 4) 36·1 + 0·36; 5) (18·1 – 1)·0.

 1. Який добуток більший — 42·5 чи 42·6?

 2. Доведіть, що 17·20 < 21·25 < 25·30.

 3. При яких значеннях змінної рівність буде правильною?
  1) (7 – k)(k 2) = 0; 2) (39 – x)(x – 11) = 0.

 4. Розташуйте у порядку зростання добутки, не виконуючи мно­ження:

16·24; 49·63; 13·16; 63·87; 24·49; 13·5.
II. Вивчення нового матеріалу

Учитель оголошує тему уроку і звертає увагу учнів на те, що дія ділення обернена до дії множення.

Учитель робить на дошці запис, який учні обов'язково мають скопіювати у зошити:

a : b = c, якщо bc = a, b ≠ 0.

Бліц опитування

 1. Для проведення бліцопитування учитель має підготувати в кіль­кості, яка дорівнює числу учнів у класі, аркуші з питаннями і пропусками для внесення відповідей (бланк наведено нижче).

 2. Після того як відповіді будуть надані, проводиться взаємопе­ревірка, в ході якої самі учні коментують розв'язки та відпові­дають на запитання однокласників.

 3. Підсумок роботи учитель підводить одразу. Можна оцінити кращі роботи (на розсуд учителя).

(Відповідь на завдання № 11 для учителя: учні мають отримати слово «додавання».)

Питання для бліцопитування

Прізвище ______________________ Ім'я ____________ Клас _______

 1. Число а, яке ми ділимо, називається _____________________________

 2. Число b, на яке ми ділимо, називається ___________________________

 3. Результат ділення називається __________________________________

 4. Щоб знайти невідоме ділене, необхідно __________________________

 5. Щоб знайти невідомий дільник, необхідно ________________________

 6. Якщо ділене 253, дільник 11, то частка ___________________________

 7. Якщо ділене 0, дільник 789, то частка ____________________________

 8. Частка 15:0 дорівнює ______, бо ________________________________

 9. Заповніть схему: 1. Обчисліть:

1) 70 : 10 = _______________ 6) 39:13 – 3000:1000 = _____________

2) 124 : 31= ______________ 7) 1800:200 – 4·0 = ________________

3) 180:30 + 1= ____________ 8) 99:11 = ________________________

4) 64:8 – 8·1 = ____________ 9) 48:16 + 0·1000 = ________________

5) 1000:200 + 1 = _____________

 1. Якщо замість чисел, отриманих у результаті розв'язування завдання № 10, послідовно вписати в порожні клітинки відповідні букви (замість 0 — А, 1 — Б, 2 — Г; 3 — Я; 4 — О; 5 — Ф; 6 — В; 7 — Д; 8 — Ч; 9 — Н), то отримаєте назву однієї з арифметичних дій.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

III. Закріплення матеріалу

Робота з підручником

Учитель пропонує учням ознайомитися з матеріалом підручника . [1]: п. 17 ([2]: п. 10). Проводиться бесіда за цим матеріалом, учитель надає пояснення та коментарі.

Виконування вправ

1) Усно: [1]: № 459, 460, 461, 462 ([2]: № 233, 235, 237, 238, 247, 252). Учні відповідають з місць.

2) [1]: № 465 (1—3), 463 (1 — 5), 470, 474 (1) ([2]: 257, 259, 261, 262). Учитель викликає до дошки одного за одним декількох учнів, інші пишуть у

зошитах.
IV. Самостійна робота № 7

Варіант 1

1°. Обчисліть:

а) 294·24; б) 85·603; в) 1312:16; г) 7224:24.
2°. Обчисліть значення виразу:

а) 49 + 41·11 – 300; б) 88 + (129 + 15):12.
3. Розв'яжіть рівняння:

а) т · 43 = 3483; б) 21n = 546; в) 465:z = 31; г) t:48 = 17.

4*. У трикутнику BCD сторона ВС дорівнює 17 см, вона менша за сторону CD у 3 рази. Знайдіть сторони CD і BD, якщо сума всіх сторін трикутника дорівнює 113 см.
Варіант 2

1°. Обчисліть:

а) 328 · 17; б) 502 · 58; в) 6597 : 89; г) 22 348 : 74.

2°. Обчисліть значення виразу:

а) 289 + 52 · 11 – 400; б) 87 + (142 + 27) : 16.

3. Розв'яжіть рівняння:

а) х · 47 = 1645; б) 63k = 1134; в) 1813 : р = 49; г) у : 11 = 46.

4*. На трьох полицях 104 книжки, причому на першій полиці 48 книжок, а на другій — у 2 рази менше, ніж на першій. Скіль­ки книжок на другій і на третій полицях окремо?
Варіант 3

1°. Обчисліть:

а) 428 · 43; б) 703 · 74; в) 1470 : 42; г) 11457 : 57.
2°. Обчисліть значення виразу:

а) 57 + 23 · 11 – 208; б) 74 + (236 + 53) : 17.
3. Розв'яжіть рівняння:

а) с · 26 = 962; б) 51 · п = 2346; в) 1792 : q = 28; г) r : 16 = 73.

4*. До овочевого магазину привезли 318 кг овочів. Картоплі при­везли 168 кг, це у 2 рази більше, ніж огірків, а решта — помідо­ри. Скільки огірків і скільки помідорів привезли до магазину?
Варіант 4

1°. Обчисліть:

а) 248 · 75; б) 609 · 27; в) 1334 : 23; г) 2613 : 39.
2°. Обчисліть значення виразу:

а) 58 + 49 · 11 – 427; б) 63 + (285 + 38) : 17.
3. Розв'яжіть рівняння:

a) s · 49 = 2548; б) 72k = 4248; в) т : 24 = 19; г) 1173 : d = 23.

4*. У трьох цехах заводу працюють 317 людей. У цеху, облад­наному верстатами з числовим програмним управлінням, працюють 42 людини, це в 6 разів менше від кількості робітни­ків складального цеху; інші працюють в інструментальному цеху. Скільки людей працює в складальному цеху і скільки — в інструментальному?
V. Підсумок уроку

Учитель звертає увагу учнів на алгоритм виконання дій мно­ження і ділення в стовпчик.
VI. Домашнє завдання

[1]: № 466, 464, 469,471.

[2]: № 255, 256, 258, 263, 265.Л.Г.Стадник. Математика 5 клас

Схожі:

УРОК 52. ДІЛЕННЯ Мета
Мета. Формувати розуміння означення ділення як дії, оберненої до множення, по­вторити назви компонентів ділення; формувати вміння...
УРОК 26 Тема: Множення. Компоненти множення. Мета: Означення множення,...
НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ ТЕМА МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. ВЛАСТИВОСТІ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
УРОК 103. ДІЛЕННЯ ДЕСЯТКОВОГО ДРОБУ НА НАТУРАЛЬНЕ ЧИСЛО Мета
Тема Ділення десяткових дробів. Дії з десятковими дробами. Середнє арифметичне
Урок №32 Тема. Ділення звичайних дробів
Мета: закріпити знання алгоритму знаходження частки звичайних дробів, а також поширити його застосування на випадки ділення як міша­них...
УРОК 102 Тема: Ділення на десятковий дріб
ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ ТЕМА ДІЛЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ. ДІЇ З ДЕСЯТКОВИМИ ДРОБАМИ
УРОК 114. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ВПРАВ. САМОСТІЙНА РОБОТА Мета
Тема Ділення десяткових дробів. Дії з десятковими дробами. Середнє арифметичне
Урок №1 Тема. Дільники натурального числа. Прості і складені числа
Оскільки теми «Ділення натуральних чисел» і «Ділення десятко­вих дробів» була опрацьована учнями в 5 класі на достатньому рівні,...
ТЕМА. Дії з натуральними числами: множення і ділення
Навчальна: навчити учнів застосовувати свої знання та навички при розв’язуванні задач; удосконалювати навички додавання, віднімання,...
УРОК 32 Тема: Письмове множення
НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ ТЕМА МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. ВЛАСТИВОСТІ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
УРОК-УСМІШКА З МАТЕМАТИКИ (3 КЛАС)
Тема. Ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Ділення з остачею. Побудова геометричних фігур за заданими параметрами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка