КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ” для напряму підготовки 0501 зі спеціальності


НазваКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ” для напряму підготовки 0501 зі спеціальності
Сторінка1/41
Дата13.05.2013
Розмір6.92 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Інформатика > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
з дисципліни
СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ”

для напряму підготовки 0501 зі спеціальності

6.0501.04 „ФІНАНСИ”
для студентів денної і заочної форми навчання та слухачів ФПФ

ЗАТВЕРДЖЕНО

редакційно-видавничою

радою університету.

Протокол № від . . 2006 р.Укладачі: Боронос Вікторія Георгійовна, к.е.н., доцент

Козін Едуард Геннадійович, к.е.н., доцент

Мельник Ольга Іванівна, к.е.н., доцент
Кафедра фінансів
Суми Вид-во СумДУ 2006

ЗМІСТ
Тема 1. Страхова послуга та особливості її реалізації
1. Страховий ринок та проблеми його розвитку в економічній системі України.

2. Сутність страхової послуги та деяких її особливостей.

3. Зарубіжні концепції страхового продукту.

4. Страхові посередники в системі реалізації страхових по­слуг.

Контрольні питання.

Тема 2. Порядок укладання та ведення страхової угоди
1. Правові відносини між суб'єктами страхування.

2. Порядок укладення договору страхування та набуття ним чинності.

3. Права та обов'язки суб'єктів страхових відносин.

4. Порядок та умови здійснення страхових виплат та страхо­вих відшкодувань.

5. Вирішення суперечок та припинення дії договору.

Контрольні питання.
Тема 3 . Страхова організація (компанія)

1. Місце страхових компаній у ставленні та розвитку страхового ринку

2. Види страхових компаній і порядок їх створення
3. Стратегія страхової компанії
4. Організаційна структура страхової компанії
5. Ресурси страхової компанії
6. Органи управління страховою компанією та їхні функції
7. Об'єднання страховиків та їхні функції
Контрольні питання.
Тема 4 Маркетинг у страхуванні

1. Поняття, значення і продукти маркетингу в страхуванні
2. Маркетингові дослідження і маркетингова політика страховика
3. Реклама страхових послуг
4.
Реалізація страхових послуг
Контрольні питання.
Тема 5 Державне регулювання страхової діяльності1. Правове забезпечення страхування
2. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою

діяльністю
3. Страховий нагляд у країнах Європейського союзу
4. Напрямки вдосконалення державної політики в галузі страхування
Контрольні питання.
Тема 6 Страхові послуги в особистому страхуванні
1. Види страхування, що ставляться до страхування життя.

1.1 Сутність, види, об'єкти й суб'єкти страхування життя.

1.2 Страхові випадки, страхова сума й строки страхування.

1.3 Особливості окремих видів страхування життя.

2. Страхування від нещасних випадків.

2.1 Поняття, страхові випадки, суб'єкти й об'єкти страхування.

2.2 Обсяг страхової відповідальності страховика, страхова

сума й строк страхування.

2.3 Страхова премія й страхові тарифи.

2.4 Порядок дій сторін договору страхування при страховому

випадку.

2.5 Організаційні форми й види страхування від нещасних

випадків.

2.6 Обов'язкове страхування від нещасних випадків на транспорті.

Контрольні питання.
Тема 7. Медичне страхування


  1. Загальна характеристика медичного страхування та аналіз основних його

систем.

  1. Форми медичного страхування.

  2. Програми добровільного медичного страхування деяких українських

страхових компаній.

  1. Колективне медичне страхування.

  2. Умови медичного страхування осіб, що від'їжджають закордон.

Контрольні питання.
Тема 8 Страхові послуги в майновому страхуванні
1. Страхування майна юридичних і фізичних осіб

1.1 Предмети й об'єкти, страхові ризики й суб'єкти страхування.

1.2 Обсяг страхової відповідальності страховика, страхова

сума й строк страхування майна.

1.3 Страхова премія й страхові тарифи.

1.4 Порядок дій страхувальника й страховика при страховому

випадку.

1.5 Порядок розрахунку розміру збитку й виплати страхового

відшкодування.

2. Страхування транспортних засобів

2.1 Види й склад транспортних засобів, прийнятих на

страхування.

2.2 Страхові ризики, суб'єкти й об'єкти страхування

транспортних засобів.

2.3 Обсяг страхової відповідальності страховика, страхова

сума й строк страхування.

2.4 Страхова премія й страхові тарифи.

2.5 Порядок дій страхувальника й страховика при страховому

випадку.

2.6 Порядок розрахунку розміру збитку й виплати страхового

відшкодування.

3. Страхування вантажів

3.1 Основні поняття й особливості страхування вантажів.

3.2 Предмети й об'єкти, страхові ризики й суб'єкти страхування

вантажів.

3.3 Порядок висновку й основний зміст договору страхування

вантажів.

3.4 Обсяг страхової відповідальності страховика, страхова

сума й термін дії договору страхування вантажу.

3.5 Страхова премія й страхові тарифи.

3.6 Порядок виплати страхового відшкодування.

Контрольні питання.
Тема 9 Страхові послуги у сільськогосподарському страхуванні
1. Обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і

багаторічних насаджень державними сільсько­господарськими

підприємствами, врожаю зернових культур та цукрових буряків

сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності.

2. Обов'язкове страхування деяких видів тварин.

3. Правила добровільного страхування майна сільськогосподарських

підприємств, орендарів, селянських (фермерських) господарств.

4. Добровільне страхування тварин, що належать сільгосп­виробникам та

приватним особам.

Контрольні питання.
Тема 10 Страхові послуги при страхуванні технічних ризиків
1. Суть, види та об'єкти страхування технічних ризиків.

2. Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків.

3. Страхування монтажних ризиків.

4. Страхування машин від поломки.

5. Страхування електронного обладнання.

Контрольні питання.
Тема 11 Страхові послуги при страхуванні кредитних та фінансових

ризиків
1. Сутність та види страхування кредитних ризиків.

2. Асортимент страхових послуг, які забезпечують страховий захист майнових

інтересів кредиторів.

3. Страховий захист фінансових ризиків.

4. Страхування депозитів та формування системи депозитного страхування в

Україні.

Контрольні питання.
Тема 12 Страхові послуги у авіаційному страхуванні
1. Загальні відомості про авіаційне страхування.

2. Законодавча база та вимоги до проведення обов'язко­вого авіаційного

страхування цивільної авіації.

3. Види обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації.

4. Добровільні види авіаційного страхування.

5. Космічне страхування.

Контрольні питання.
Тема 13 Страхові послуги у морському страхуванні
1. Деякі загальні положення морського страхування.

2. Страхування каско суден.

3. Страхування вантажоперевезень.

4. Страхування відповідальності судновласника.

Контрольні питання.
Тема 14 Страхові послуги при страхуванні підприємницьких

ризиків
1. Предмети й об'єкти, види й суб'єкти страхування.

2. Страхові ризики (випадки).

3. Страхова сума, страхова вартість, порядок висновку договорів

і строки їхньої дії.

4. Страхова премія й страхові тарифи.

5. Виконання сторонами договору страхування й виплата страхового

відшкодування.

Контрольні питання.
Тема 15 Страхові послуги при страхуванні відповідальності
1. Поняття, види й особливості страхування відповідальності.

2. Предмети, об'єкти й суб'єкти страхування відповідальності.

3. Страхові ризики (випадки) по видах страхування відповідальності.

4. Страхова сума, порядок укладання договору.

5. Страхова премія й страхові тарифи.

6. Виконання сторонами договору страхування й виплата страхового

відшкодування.

7. Обов'язкове страхування громадянської відповідальності власників

автотранспортних засобів за кордоном.

Контрольні питання.
Тема 16 Страхові послуги при страхуванні загальної цивільної

відповідальності1. Юридичні поняття відповідальності та підстави для її страхування
2. Поліси страхування загальної цивільної відповідальності
3. Страхування відповідальності виробника за якість продукції
4. Страхування відповідальності роботодавця
5. Страхування професійної відповідальності
6. Страхування відповідальності за екологічне забруднення
7. Обов'язкове страхування відповідальності власників собак

8. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що

мають у власності зброю

Контрольні питання.
Тема 17 Страхові послуги при страхуванні відповідальності на

транспорті

1. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
2. Страхування відповідальності перевізника вантажів
Контрольні питання.

Список рекомендованої літератури


Тема 1. Страхова послуга та особливості її реалізації

  1. Страховий ринок та проблеми його розвитку в економічній системі України.

  2. Сутність страхової послуги та деяких її особливостей.

  3. Зарубіжні концепції страхового продукту.

  4. Страхові посередники в системі реалізації страхових по­слуг.

Контрольні питання.

1. Страховий ринок та проблеми його розвитку в економічній системі України
В умовах розвитку ринкових відносин, зростання конку­ренції великого значення набувають питання убезпечення функціонування господарюючих суб'єктів від наявних і по­тенційних загроз, створення дієвої системи захисту їх від впливу можливих негативних факторів.

Багато в чому вирішенню цієї проблеми сприяє формування в Україні досконалого, фінансове стійкого страхового ринку.

Окрім того, страхові компанії (СК) мають відігравати суттєву роль в акумулюванні вільних коштів, проведенні активної інвес­тиційної політики.

В широкому розумінні страховий ринок являє собою всю сукупність економічних відносин з приводу купівлі-продажу страхових послуг, тобто ринок забезпечує органічний зв'язок між страховиками і страхувальниками і тут здійснюється обов'язкове визнання страхової послуги.

При цьому необхідною умовою існування страхового ринку є наявність суспільної потре­би на страховиків, які можуть задовольнити ці потреби.

Об'єктив­ною основою страхового ринку є виникнення в процесі відтворен­ня необхідності надання грошової допомоги потерпілим у випад­ку настання непередбачених подій. При цьому основним еко­номічним законом функціонування страхового ринку є закон по­питу і пропозиції.

Згідно з кількістю діючих на страховому ринку страхових компаній на ньому складаються специфічні умови, які впливають на відносини страховиків і страхувальників, рівень і методи дер­жавного регулювання, способи надання страхових послуг, ор­ганізаційні особливості страхових компаній тощо.

Законом України "Про страхування" встановлено, що стра­ховиками визнаються фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств із додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про госпо­дарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених Законом Україні "Про страхування", а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяль­ності.

Учасників страховика повинно бути не менше трьох.

Стра­хова діяльність в Україні здійснюється виключно страховиками резидентами України.

Крім цього, до суб'єктів страхового ринку можна віднести також різні об'єднання страховиків, освітні центри по підготовці і перепідготовці кадрів, наявну спеціальну пресу і рекламу страхо­вого ринку, а також перестраховиків, товариства взаємного стра­хування, професійних оцінювачів ризиків (андерайтери, сюрвейе-ри), професійних оцінювачів збитків (аварійні комісари, диспашери, аджастери), актуаріїв та Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг - Держкомфінпослуг, яка здійснює ор­ганізацію ліцензування, розроблює методологію і організацію на­гляду, займається питаннями розвитку законодавства і зовнішніх зв'язків, координації роботи і правового забезпечення страхової діяльності.

Разом з тим і нині актуальними залишаються питання законодавчого, методологічного та інформаційного забезпечення діяльності страховиків у ринкових умовах.

Статистичні дані свідчать про те, що український страховий ринок показує в останні роки феноменальну спроможність до зростання і прогресує як кількісно так і якісно .
Динаміка розвитку страхового ринку України


Показники по роках, тис. грн.Роки

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Страхові премії

317811

408401

789159

1164126

2136000

3030507

3594579

4365982

Страхова премія на

одного страховика

454

1692

3387

4583

8122

9239

10502

15682

Страхові виплати

147311

129182

177845

360919

407000

424205

485976

538494

Страхові виплати на одного страховика

210

536

763

1421

1547

1293

1054

1163

Рівень

виплат, %

46

32

23

31

19

14

12

11

Сформовані страхові

резерви

92681

159838

447692

537041

959000

1185156

1356947

1895375

Передано в перестрахування

55450

63060

238531

451169

918000

1429427

1785246

2253641

Обсяг сплачених статутних фондів

64210

118656

150595

327872

511000

1036877

1654823

2456132

Кількість

страхових компаній

700

241

С233

254

263

328

344

338


Нині в Україні за станом на 01.01.2004 р. налічується 358 страхових компаній (за станом на 01.1012003 р. - 338), в тому числі 28 страховиків, які здійснюють страхування життя, та 320 страховиків, які здійснюють інші види страхування.

Незважаючи на позитивні зрушення, що мали місце протя­гом останніх років, стан розвитку страхового ринку України не відповідає стану розвитку ринку ні країн ЄС, ні більшості країн-кандидатів.

Показник „щільності страхування" (страхові премії на душу населення) в 2001 р. в Україні становив 11,5 дол. США порівняно з 1 482,2 дол. США в Німеччині та 140,0 дол. США в Польщі. Показник "проникнення страхування" (страхові премії по відношенню до ВВП) сягнув позначки в Україні 3,47%, а в провідних країнах він становить 8 - 12%.
Останніми роками на страховому ринку України вже почались процеси концентрації капіталів та об'єднання страховиків на і основі поєднання комерційних, фінансових та методологічних І інтересів з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.

Важливими каталізаторами цього процесу стали:

а) угода про партнерство та співробітництво між Європейським співтовариством і Україною, що підписана 16.06.94 р. та ратифікована 10.11.94 р. Законом України № 237/94 - ВР. За цією угодою наша держава повинна створити необхідні умови для і. заснування страхових компаній Європейського співтовариства, а і також спільних страхових компаній;

б) суттєве збільшення мінімального розміру статутного фонду страховика відповідно до Закону України "Про страхуван­ня", яке буде сприяти капіталізації одних страхових компаній та ліквідації інших.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Схожі:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ Економіка підприємства ” для студентів...
ВСТУП
Голова науково методичної ради інституту
Робочу програму навчальної дисципліни “Гроші та кредит” складено у відповідності до освітньо-професійної програми підготовки молодшого...
Опорний конспект з дисципліни „Організація торгівлі” Міністерство...
Опорний конспект лекцій з дисципліни „Організація торгівлі” для студентів напряму підготовки 030510 денної форми навчання / Укладач...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...
Конспект лекцій У двох частинах Частина 2 Суми
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни «Банківський менеджмент»
Плани лекцій з дисципліни «Астрономія» для студентів напряму підготовки...
...
ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Основи гірничого виробництва” для студентів напряму підготовки 050302 «Гірництво» та з дисципліни „Гірнича справа” для студентів...
ВСТУП
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Адміністративне судочинство»...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка