Плани лекцій з дисципліни «Астрономія» для студентів напряму підготовки «Математика*» денної форми навчання


Скачати 28.26 Kb.
НазваПлани лекцій з дисципліни «Астрономія» для студентів напряму підготовки «Математика*» денної форми навчання
Дата20.02.2016
Розмір28.26 Kb.
ТипЛекція
bibl.com.ua > Астрономія > Лекція


Плани лекцій

з дисципліни «Астрономія»

для студентів напряму підготовки «Математика*» денної форми навчання

Лекція № 1

Вступ. Предмет астрономії. Масштаби Всесвіту

 1. Предмет астрономії.

 2. Роль астрономії в пізнанні фундаментальних законів природи, у формуванні сучасної природничо-наукової картини світу, наукового світогляду.

 3. Народження астрономії. Еволюція астрономії: від питань «як?» до питань «чому?»

 4. Астрономія у пошуках відповідей на питання про місце людини у Всесвіті. Проблема SETI. Погляд на Всесвіт.

 5. Масштаби Всесвіту.


Лекція № 2

Зоряне небо. Видимий рух зір і Сонця на небесній сфері

 1. Сузір’я: походження поняття і назв. Сучасне визначення сузір’я.

 2. Позначення сузір’їв і зір. Назви зір.

 3. Екліптика. Зодіакальні сузір’я та знаки Зодіаку. Видимий рух зір на різних географічних широтах.

 4. Добовий рух Сонця на різних географічних широтах. Астрономічні основи кліматичних зон на Землі. Присмерки. Білі ночі.


Лекція № 3

Основи вимірювання часу. Астрономічні основи календаря. Сучасний сонячний календар. Календарні ери

 1. Системи відліку часу. Місцевий час і довгота. Всесвітній, поясний, літній час. Лінія зміни дати.

 2. Визначення календаря. Походження слова «календар». Природні одиниці вимірювання часу: сонячна доба, місячний місяць, тропічний рік.

 3. Співвідношення між природними одиницями вимірювання часу.

 4. Місячний календар.

 5. Сонячні календарі. Юліанський календар.

 6. Григоріанський календар. Новий стиль.

 7. Походження ери від Різдва Христова. Віфлеємська зірка.


Лекція № 4

Рух планет

 1. Сучасні уявлення про будову Сонячної системи. Закони Кеплера.

 2. Конфігурації планет. Рівняння синодичного руху.

 3. Узагальненні закони Кеплера. Зв’язок фізики з геометрією: коловий, еліптичний, параболічний та гіперболічний рух і повна енергія.

 4. Застосування третього закону Кеплера для вимірювання мас космічних тіл.

 5. Характеристичні швидкості кеплерівського руху: колова та параболічна швидкості.


Лекція № 5

Телескопи та приймачі випромінювання

 1. Оптичні телескопи. Призначення і будова. Рефрактори та рефлектори.

 2. Збільшення телескопа під час візуальних спостережень.

 3. Роздільна здатність телескопа. Критерій Релея.

 4. Найкрупніші телескопи сучасності. Космічні телескопи та обсерваторії.

 5. Всехвильова астрономія. Сучасні приймачі випромінювання космічних тіл. Поняття про ПЗЗ-матриці.


Лекція № 6

Спостережувані характеристики зір

 1. Відстані до зір.

 2. Світності зір. Розрахунок світності Сонця за допомогою сонячної сталої.

 3. Визначення поняття ефективної температури зорі. Ефективна температура Сонця. Ефективні температури та кольори зір.

 4. Вимірювання кутових діаметрів зір. Радіуси зір.

 5. Вимірювання мас зір.

 6. Спектри зір і спектральна класифікація. Діаграма Герцшпрунга – Рессела.

 7. Класи світності зір. Статистика зір в околицях Сонця.


Лекція № 7

Будова і джерела енергії зір. Еволюція зір

 1. Гідростатична рівновага зорі. Розглядання гіпотез: про відсутність гравітації і про наявність тільки гравітації.

 2. Фізичний стан зоряної речовини. Рівняння стану зоряної речовини. Пристосованість моделі ідеального газу.

 3. Джерела енергії зір. Гіпотеза Еддінгтона.

 4. Модель внутрішньої будови Сонця.

 5. Народження зір. Історія питання. Критерії Джинса гравітаційної нестійкості (без кількісних розрахунків). Протозорі.

 6. Еволюція зір посередніх мас. Модель червоного гіганта.

 7. Кінцеві стадії еволюції зір.


Список рекомендованих джерел

 1. Климишин І.А. Астрономія: Підручник для студентів фізико-математичних факультетів пед. ін-тів. – Львів: Світ, 1994. – 384 с.

 2. Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 544 с. (Классический университетский учебник.)

 3. Кузьменков С.Г., Сокол І.В. Сонячна система: Збірник задач. – К.: Вища школа, 2007. – 168 с.Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»...
«Правознавство» для студентів напряму підготовки 060102 – «Будівництво», 060103 – «Гідротехніка. Водні ресурси», 040106 – «Екологія,...
Опорний конспект з дисципліни „Організація торгівлі” Міністерство...
Опорний конспект лекцій з дисципліни „Організація торгівлі” для студентів напряму підготовки 030510 денної форми навчання / Укладач...
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ НАПРЯМУ...
Кучеренко І. М. Теоретичні проблеми права власності: робоча програма залікового кредиту для студентів магістратури напряму підготовки...
Екзаменаційна програма з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові...
«Облік і аудит», 030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації: «Фінанси», «Банківська справа» денної форми навчання
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030508 «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»
Наскрізна програма практики для студентів напряму підготовки 030506 «Прикладна статистика» денної форми навчання / Укл. О. В. Раєвнєва,...
ПРАВОЗНАВСТВО
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ/ОБЛІК І АУДИТ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки 030203 «Міжнародні економічні відносини»
РОЛЬ МОВИ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА
Плани практичних занять з навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Для студентів денної форми навчання...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
Устаткування закладів ресторанного господарства" для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 051701 "Харчові...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка