Конспект лекцій з курсу “ Системно-структурне моделювання технологічних процесів” для студентів спеціальності 090202 "Технологія машинобудування"


НазваКонспект лекцій з курсу “ Системно-структурне моделювання технологічних процесів” для студентів спеціальності 090202 "Технологія машинобудування"
Сторінка4/10
Дата05.05.2013
Розмір1.24 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Інформатика > Конспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3.4 Класифікація металообробних і

складальних верстатів


Верстати ручної дії - це будь-які верстати, на яких оброблювана заготовка не має механічного зв'язку з виконавчими органами, тому предмет праці утримується робітником руками і вручну подається ним в зону обробки. При цьому можливі два випадки:

а) у верстата немає механізмів подачі;

б) у верстата немає не тільки механізмів подачі, але і механізованого привода головного руху, тобто всі дії виконуються за рахунок м’язової енергії робітника.

У другому випадку маємо найнижчу за своїми виробничими властивостями форму верстатів ручної дії, тобто з ручною подачею деталі і ручним головним рухом Vр. Штучний час використання такої форми верстатів на 100% є ручним. Верстати подібного типу в чистому вигляді на практиці трапляються дуже рідко.

Інший, технічно більш досконалий різновид верстатів ручної дії, так званий "ручний приводний", має значне поширення і тепер. До їх числа належать верстати, при роботі на яких головний рух може бути механізованим Vм , але рух подачі предмета праці виконується вручну.

Протягом усього штучного часу обробки машинний час на таких верстатах цілком перекривається ручним. Процес відбувається при безперервній і особистій участі робітника. Операторові досить на одну мить відняти руки від предмета обробки, і технологічний процес припиняється.

Прикладом найбільш поширених представників верстатів ручної приводної дії можуть бути різноманітні заточувальні верстати або так звані полірувальні «бабки». За їх допомогою при безперервній і безпосередній ручній праці робітника виконуються багато зачисних та довідних операцій. Це є підставою для віднесення таких верстатів до класу верстатів ручної дії, але в розділ привідних, оскільки існує механізований привід головного руху різання.

Досить широкого розповсюдження набули також плоскошліфувальні верстати ручної привідної дії при виготовленні калібрів і лекал. Віднесення їх у розділ верстатів ручної привідної дії визначається ручною подачею виробу, установленого на столі верстата.

Таким чином, якщо існує ручне робоче переміщення стола (шліфувального, фрезерного та ін.), то такий верстат належить до класу ручних привідних.

Верстату може бути привласнений індекс "рп" (ручної привідної дії) на різного роду операціях фрезерування контурів деталей за накладними копірами, якщо робітник безперервно вручну подає стіл верстату з деталлю і укріпленим на пристрої копіром до зіткнення останнього з контактною поверхнею різального інструмента ( , Vм).

Два інших великих класи металообробних і складальних верстатів - механізованої і автоматичної дії - оцінюються за загальноприйнятими показниками і визначаються ознаками, що наведені в таблиці 3.2.


3.5 Класифікація металообробних та

слюсарно-складальних інструментів


Відповідно до визначальних ознак за таблицею 3.2 до класу знарядь праці ручної дії, що оцінюються показником Ир , належать всі інструменти, які не мають ніякого примусового зв'язку з механізованими джерелами руху. Серед них - найпростіші слюсарні металооброблювальні інструменти: напилки, шабери, ручні ножиці, слюсарні мітчики, лерки і т.п.

Так само як і у верстатів, між інструментами цілком ручної дії і механізованими існує проміжний різновид інструментів Ирп - ручних привідних. Їх типовою особливістю є наявність ручної подачі інструментів при механізованому виконанні головного руху, тобто робота в умовах , Vм.

Працівник, що користується ручними привідними інструментами, частково або повністю сприймає зусилля і обертальні моменти під час роботи, створює зусилля подачі, сприймає та гасить вібрації і т.п.

Ручні привідні інструменти широко застосовуються в усіх видах механоскладального виробництва. Їх можна зустріти конструктивно оформленими у вигляді спеціальних ручних інструментів – так званих «машинок», що використовують при зачищенні виливків або деталей (рисунок 3.1), при загвинчуванні нарізних шпильок, для притирання клапанів до сідел, при обробці лопаток гідротурбін і т.ін.

Застосування ручних привідних інструментів замість ручних є істотним кроком вперед у підвищенні культури виробництва, особливо на слюсарно-складальних роботах, де воно підвищує якість роботи та її продуктивність у 1,5 - 2 рази і більше.

Разом з тим проблему механізації не можна зводити до оснащення виробництва тільки ручними привідними інструментами, це - прояв лише початкового етапу механізації.

Існує також ряд недоліків, специфічні особливості ручних привідних інструментів, спеціальні умови їх використання. Встановлено, що при роботі інструментами обертової дії типу свердлильних, шліфувальних, полірувальних та інших ручних машинок з найбільш характерними для них частотами 35—250 Гц у робітника можуть спостерігатися випадки віброхвороби. І навпаки, там, де робота з ними становила не більш 25—40% робочого часу, випадки віброхвороби майже не спостерігаються.


Рисунок 3.1 - Ручний привідний інструмент типу автономної дії для очищення виливків або деталей

У зв'язку з цим раціональне застосування ручних привідних інструментів передбачає загальне обмеження часу впливу вібрацій на робітника шляхом чергування операцій, введенням додаткових перерв і т.п. Нарешті, приймаються різні конструктивні рішення, спрямовані на скорочення або повну ліквідацію шкідливих впливів цього виду інструменту.

Інструменти ручної привідної дії знаходять застосування не тільки на слюсарних роботах, але використовуються іноді і на металорізальних верстатах. Наприклад, на фізично важкій операції полірування шатунної шийки колінчатого вала натискний робочий інструмент є типовим інструментом ручної привідної дії. Операцій з подібними інструментами залишається вже мало.

У виробництві ще поширені операції центрування базових отворів у деталях типу валів, втулок, клапанів, шпильок і т.п. з використанням інструментів ручної привідної дії. На рисунку 3.2 показано операцію центрування базових отворів у торцях клапанів швидкохідних дизелів. Застосований для цього верстат, наприклад моделі 283, надає центрувальним свердлам лише обертання. Їх робоча подача виконується тільки вручну. Зусилля подачі створюється самим робітником. Таким чином, процес здійснюється в таких умовах: , Vм.

Рисунок 3.2 - Центрування базових отворів у клапанах за допомогою ручних привідних інструментів типу
До індексів Ирп належать також інструменти з ручною подачею на свердлильних, токарних і револьверних верстатах (що переміщуються за допомогою пінолей, супортів або головок) та інструменти з ручною подачею на багатьох інших видах металорізальних верстатів. Це такі інструменти, як: різці, зенкери, розгортки, шліфувальні кола на внутрішньошліфувальних верстатах, що подають вручну за допомогою шпиндельних головок, і т.ін.

Приведення в дію інструментів наступного класу - механізованих знарядь праці - здійснюється тільки механізмами, без участі людини. Використання цих інструментів характеризується наявністю головного руху Vм і подачі Типовими представниками цього класу механізованих знарядь праці є металообробні інструменти, що використовуються на будь-яких верстатах, здатних передавати інструментам усі рухи, необхідні для виконання робочого процесу.

Для сучасного етапу розвитку машинобудування характерним є принципово новий підхід до використання металообробних інструментів.

Автоматичний процес на окремому верстаті, в групі верстатів або в автоматичній лінії вимагає самонастроювання і самовідновлення експлуатаційних якостей не тільки від самих верстатів, але також і від різальних інструментів. Саме з цього приводу можна говорити про появу нового класу інструментів з показником Иа , призначених для використання в автоматичних верстатах і системах.

З відомими, звичайно, умовностями, властивими будь-якій систематиці, як визначальну ознаку для цього класу інструментів можна взяти їх специфічні можливості із самовідновлення різальних (робочих) властивостей і початкових налагоджувальних координат. Крім того, передбачається оцінка тих властивостей конкретного інструмента, що у таблиці 3.2 віднесені до розряду першочергово рекомендованих.

У новому класі інструментів Иа знаходять місце як одиничні інструменти, так і їх налагодження, блоки і спеціальні автоматизовані інструментальні пристрої. Одним із практичних наслідків нової класифікації є обов'язковим урахування тієї обставини, що не можна, помістивши звичайний інструмент на автоматизований верстат, надати такому інструментові індекс нової техніки Иа.

Якщо на револьверний автомат установити звичайне свердло, то сам факт установки інструмента в автоматичну систему не додає йому властивостей відповідності цій системі та не дозволяє оцінювати інструмент індексом Иа. Як і раніше, таке свердло буде мати позначення Им, доки воно не одержить спеціальних конструктивних удосконалень відповідно до особливостей даного автоматичного процесу, що поліпшує ефективність його дії та надає йому здатність самовідновлюватися.

Значним конструктивним змінам і переробленню стосовно умов автоматичного підведення, використання і виведення із зони різання піддалися, наприклад, пальцеві фрези, що заокруглюють зубці (рисунок 3.3). Вони встановлені на верстаті мод.3106В, який працює в автоматичній лінії виготовлення двовінцевих циліндричних зубчастих коліс.

Рисунок 3.3 - Автоматичне використання фрез, що заокруглюють зубці

Для точіння роторів електродвигунів на токарному автоматі 1А933Б було конструктивно перероблено різець, забезпечено стабільну розмірну стійкість, а державку оснащено регульованим упором. За допомогою автоматичної гідросистеми при зношенні різця відбуваються автоматичне його видалення і заміна новим (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 –Автопідналагоджування різців із системою

зворотного зв'язку:

1 - каретка; 2 - важіль відведення каретки в позицію заміни різця; 3- касета із запасними різцями; 4 - копір заміни зношеного різця; 5 - штовхач нового різця в робочу позицію; 6 - гідросистема; 7 - золотник керування циклом; 8 - виштовхувач зношеного різця; 9 – копір автопідналагоджування частково зношеного різця і подачі його у бік деталі; 10 – робочий різець

Інший варіант автопідналагоджування різців при їх спрацюванні показаний на рисунку 3.5. Саме таке конструктивне рішення самопоновлення початкових налагоджувальних координат і самопоновлення робочих властивостей різального інструмента прийняла американська фірма "Сандстренд". Автоматизований блок з 10 різців призначений для точіння роторів невеликих електродвигунів. Час роботи кожного з інструментів визначається командами датчика зворотного зв'язку, що спрацьовує в момент перевищення заданих розмірів оброблюваної деталі через спрацювання різця.

Рисунок 3.5 - Механізм автопідналагоджування різців при їх спрацюванні:
1 - виконавчий механізм; 2 - полозки; 3 - різцевий барабан; 4 - різець; 5 - оброблювана деталь; 6 - вимірювальна скоба датчика зворотного зв'язку; 7 – відліково-командний пристрій; 8 – підсилювач імпульсів


    1. Класифікація встановлювальних і

слюсарно-складальних пристроїв


Загальні принципи класифікації встановлювальних пристроїв, що застосовують у механоскладальному виробництві, залишаються тими самими, що і для верстатів та інструментів. Визначальні ознаки їх систематизації зазначені в таблиці 3.2.

За ознаками механізації встановлювальні пристрої поділяють на три основні класи.

До першого класу належать найпростіші пристрої з ручними , наприклад, гвинтовими затискачами. Пристрої ручної дії малопродуктивні, не гарантують надійності закріплення деталей, сили закріплення в них нестабільні.

Цих недоліків позбавлені пристрої другого класу - механізовані. У них ручні дії можуть використовуватися тільки для установки і зняття деталей, причому якщо вироби не занадто важкі. На операціях механічної обробки і збирання використовуються різноманітні механізовані пристрої, що значно перевершують за своїми можливостями пристрої першого класу.

До третього, найбільш досконалого класу пристроїв автоматичної дії належать ті, у яких механізовано не тільки закріплення і розкріплення деталі, але і всі інші дії. Без участі людини, наприклад, зі спеціального приймача магазинного або бункерного типу та за допомогою командних пристроїв, пов'язаних з роботою виконавчих органів верстата, деталі в потрібний час і в заданих кількостях надходять у зону обробки, а потім, також без участі людини, механізовано виводяться з неї. Прикладом пристроїв третього класу може бути кондуктор автоматичної дії для свердління отворів у деталях типу валів або втулок (рисунок 3.6).

Пристрої автоматичної дії пов'язані з іншими знаряддями праці - верстатом та інструментом - не тільки просторово (контактом), але і кінематично. У цьому виявляється якісно нова особливість пристроїв третього класу.

Необхідно також відзначити, що для оцінки технічного стану і структури пристроїв, як правило, використовують поняття коефіцієнта оснащеності, під яким розуміють відношення кількості усіх видів пристроїв до кількості найменувань оброблюваних деталей. Такий усереднений показник може застосовуватися лише у першому наближенні, оскільки він описує множину різноманітних предметів тільки кількісно, без урахування їх якості. Структурний аналіз дозволяє, зокрема, розглядати загальний коефіцієнт оснащеності Кп як

Рисунок 3.6 - Автоматизований кондуктор для свердління виду


структурно складний показник, що складається з трьох якісно різноманітних складових:
Кп = = = + + =

= К + К + К ,
де - загальна кількість найменувань деталей, оброблюваних у пристроях;

К, К - коефіцієнти оснащеності за видами механізації пристроїв - ручної, механізованої та автоматичної дії.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ГАЛУЗІ”...
Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»
Конспект лекцій з курсу «Психологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец.: 092100 – «Промислове та цивільне будівництво»,...
Конспект лекцІй з дисципліни “ ПОТЕНЦІАЛ і розвиток ПІДПРИЄМСТВА”...
Конспект лекцій з дисципліни “Потенціал і розвиток підприємства” для студентів ІV курсу / Укл доцент кафедри економіки підприємства...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів спеціальностей: 010100(21) Професійне...
Професійне навчання. Електромеханічне обладнання, автоматизація процесів добування корисних копалин і руд
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО...
Конспект лекцій з дисципліни “Економіка праці і соціально-трудові відносини” для студентів ІІІ курсу. Павлоград: ЗПІЕУ, 2007
КУРС ЛЕКЦІЙ для студентів спеціальностей 091700 «Технологія зберігання,...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей
України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
Устаткування закладів ресторанного господарства" для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 051701 "Харчові...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка