ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ЗАНЯТЬ З ІНФОРМАТИКИ В ВОЛИНСЬКОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ – ІНВАЛІДІВ


Скачати 77.34 Kb.
НазваОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ЗАНЯТЬ З ІНФОРМАТИКИ В ВОЛИНСЬКОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ – ІНВАЛІДІВ
Дата26.03.2013
Розмір77.34 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
УДК 376:37.016 Р.М. Банах

вчитель інформатики Волинського центру соціальної реабілітації

дітей – інвалідів

Гайдай С.І., канд.фіз.-мат.н., доцент,

Волинський національний університет імені Лесі Українки
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ЗАНЯТЬ З ІНФОРМАТИКИ В ВОЛИНСЬКОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ – ІНВАЛІДІВ
В статті висвітлюються особливості розробки та впровадження програми занятть з інформатики в Волинському центрі соціальної реабілітації дітей – інвалідів.

Ключові слова: інформатика, заняття з інформатики, програма занять, діти-інваліди, соціальна реабілітація.
Постановка наукової проблеми та її значення. Комп’ютеризація в реабілітаційних центрах – це складна проблема, яка вимагає постійної уваги і цілеспрямованої роботи. Сьогодення потребує в Україні розгляду комп’ютеризації Центрів як одного з найбільш перспективних напрямів підвищення якості реабілітаційного процесу. Впровадження комп’ютерних занять стало ефективним засобом формування сприятливих умов для індивідуалізації та підвищення якості корекційної роботи з дітьми, що мають психофізіологічні особливості розвитку. Саме цим можна пояснити зацікавленість педагогів впровадженням занять з інформатики в реабілітаційних закладах. В Україні багато спеціалізованих закладів вже мають комп’ютерні класи. Але разом з тим, не можна стверджувати, що існує досить методик по роботі з дітьми з особливими потребами.

Аналіз досліджень з цієї проблеми. Теоретичний аналіз наукових досліджень засвідчив, що проблема впровадження комп’ютерних технологій для навчання неповносправних дітей є складною та багатоаспектною. Зокрема, М. Жалдак, Н. Морзе вивчали методичні основи ознайомлення учнів з поняттям інформації; І. Гуревич, Р. Гуревич акцентували увагу на особливостях використання комп’ютерів у навчальному процесі; В.Воронкова, С. Овчаров, М. Львов окреслили шляхи розвитку сучасних технологій підготовки та формування особистості фахівця з інформатики. Наукові доробки В. Бришнець, Ю. Галатюк, Ю. Жук, Ю. Тулашвілі, Г. Холмської засвідчують переваги сучасних технологій індивідуального комп’ютерного навчання над традиційним. Проте чіткої моделі навчання основам комп’ютерної грамоти дітей з обмеженими потребами не існує.

Звідси постає нагальна потреба розробки та впровадження програми занять з інформатики у Волинському центрі соціальної реабілітації дітей – інвалідів, що й стало метою даної публікації.

Виклад основного матеріалу. Особливу увагу вчителів слід звернути на тривалість індивідуальних занять з дитиною. Дослідження засвідчили, що заняття з використанням комп’ютерів призводить до більшого, ніж на інших заняттях, напруження функціонального стану організму. А саме, при безперервній роботі за екраном монітора упродовж 30 хв. в дітей знижувалась працездатність, збільшувалась кількість помилкових реакцій на світловий подразник, з’являвся головний біль, біль у ділянці очей, скронь. У дітей з особливими потребами, які працюють з комп’ютерами, відбуваються зміни функціонального характеру всього організму. Зокрема, зниження частоти серцевих скорочень, напруження механізмів регуляції серцево – судинної діяльності, порушення ритму та зниження артеріального тиску [4]. Тому при роботі з комп’ютером потрібно враховувати функціональний стан здоров’я дитини. З цією метою слід періодично проводити контрольну діагностику функціонального стану органів і систем, так як кожна дитина має свою нозологію (діагноз). Тому, виходячи з вище викладеного, нами розроблена таблиця, в якій зазначена тривалість індивідуальних занять з дитиною – інвалідом.

Таблиця 1.

Вік

(у роках)

Максимальна тривалість роботи ( у хв.)


Кількість перерв


Тривалість перерв

(у хв.)

5

15

4

4

6

16

3

5

7

18

2

6

8

20

2

5

9-18

25

1

5


В Центрі в основному перебувають діти з ураженням центральної та периферичної нервової системи, захворюваннями опорно – рухового апарату, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю.

Взявши за основу вище викладене та керуючись практичним досвідом роботи, вважаю за доцільне подати програму занять з інформатики в трьох (І, ІІ, ІІІ) рівнях.

І рівень передбачає роботу з переглядом комп’ютерних мультиплікаційних фільмів, роботу з найпростішими розвиваючими програмами на формування в дітей ставлення до позитивного і негативного (добра і зла) та іншого.

ІІ рівень передбачає роботу з розвиваючими програмами на розвиток пізнавальних процесів (уваги, пам’яті, сприйняття, розумових операцій), формування позитивних рис особистості (активності, самостійності, наполегливості).

ІІІ рівень передбачає ознайомлення з пристроями комп’ютера (їх функціями), роботу з програмами, набір тексту та інше.

Основною метою трьох рівнів нашої програми є ознайомити дитину з комп’ютерною технікою на рівні її інтелектуальних здібностей.

Зрозуміло, що І рівень характеризується роботою з дітьми, що мають суттєві проблеми з розвитком інтелектуальних здібностей. Так як заняття проводяться індивідуально, то роботу з дитиною доцільно, на нашу думку, розпочинати з І рівня. В міру її здібностей переходити до наступного рівня і так далі.

Пропонуємо зміст програми занять з інформатики у Волинському центрі соціальної реабілітації дітей – інвалідів.

ПРОГРАМА ЗАНЯТЬ З ІНФОРМАТИКИ В ВОЛИНСЬКОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ – ІНВАЛІДІВ.

І рівень

1. Знайомство з комп’ютером ( оглядово).

2. Перегляд комп’ютерних мультиплікаційних фільмів.

Перелік запропонованих мультиплікаційних фільмів:

збірники мультиплікаційних фільмів –

1) «Ну, постривай» 1-18 серії;

2) «Пригоди капітана Врунгеля» 1-13 серії;

3) «Летючий корабель»;

4) «Царівна жаба»;

5) «Карлсон, що живе на криші»;

6) «Доктор Айболить» та інші.

3. Робота з найпростішими розвиваючими програмами.

Вчитель відкриває програму, розповідає дитині про хід виконання завдання. Дитина за допомогою вчителя виконує поставлене завдання.

ІІ рівень

  1. Робота з розвиваючими програмами.

Комп’ютерні заняття даного рівня вимагають від дітей організованості, швидкості мислення, вміння переключати увагу протягом всього заняття. Ураховуючи, наскільки це важливо для розвитку дитини, необхідно ретельно продумувати хід заняття, чітко розподіляти види діяльності дитини на різних етапах, щоб не перетворити заняття на скупчення матеріалу, а дитину на слухача. Можливе використання на заняттях наочності.

Перелік запропонованих розвиваючих програм:

1) «Малиш 1,2»;

2) «Малиш 3»;

3) «Дитячий садок і школа кролика»;

4) «Центр розваги тигри»;

5) «Вчимося думати»;

6) «Веселі мотори – 1»;

7) «Веселі мотори – 2»;

8) «Гарфілд малюкам»;

9) «Зимова казка»;

10) «Кузя»;

11) «Башня знань»;

12) «Весела азбука»;

13) «Вчися малюючи»;

14) «Розмальовки»;

15) «Мозаїка»;

16) «Забавні картинки» та інші.

2. В залежності від інтелектуальних здібностей дитини даний рівень передбачає виконання завдань в робочих зошитах.

ІІІ рівень

1.Знайомство з порядком вмикання та вимикання комп’ютера.

2.Ознайомлення з монітором, його функціями.

3.Ознайомлення з системним блоком, його функціями.

4.Ознайомлення з клавіатурою, її функціями.

5.Ознайомлення з мишкою, її функціями.

6.Ознайомлення з принтером, сканером, колонками та ін, їх функціями.

7.Загальні поняття про панель задач і кнопку «Пуск».

8.Що таке головне меню?

9.Загальні поняття про програми, документи, настройки.

10.Загальні поняття про операційну систему.

11.Ознайомлення з операційною системою Windows.

12.Ознайомлення з запуском програми «Калькулятор».

13.Робота з програмою «Калькулятор».

14.Ознайомлення з запуском програми «Блокнот».

15.Робота з програмою «Блокнот».

16.Ознайомлення з запуском програми «Кросворд».

17.Робота з програмою «Кросворд».

18.Ознайомлення з графічним редактором «Раіnt».

19.Ознайомлення з інструментами графічного редактора «Раіnt».

20.Ознайомлення з кольорами у графічному редакторі «Раіnt».

21.Створення додаткових кольорів у графічному редакторі «Раіnt».

22.Ознайомлення з запуском програми «Word Pad».

23.Робота з програмою «Word Pad».

24.Ознайомлення з поняттям «Текстовий редактор».

25.Ознайомлення з основними прийомами введення тексту.

26.Ознайомлення з основними прийомами редагування тексту.

27.Ознайомлення з порядком копіювання інформації на дискету, диск.

28.Загальне поняття про Internet.

29-30. Узагальнюючі заняття (повторення пройденого).

Примітка. Якщо дитина – інвалід не засвоїла достатній рівень знань, вчитель відпрацьовує слабкі сторони знань дитини додатково.

В процесі практичної діяльності в даній програмі можливі зміни та доповнення.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Хотілося б більше привернути увагу науковців до проблеми розробки методик для вчителів інформатики по роботі з неповносправними дітьми реабілітаційних закладів.

Таким чином, перспективою подальшого дослідження процесу впливу занять з інформатики на реабілітацію дітей з особливими потребами може стати розробка методичного посібника для вчителів інформатики центрів соціальної реабілітації дітей – інвалідів.
Література

  1. Зарецька І. Т. Інформатика. - К., 2004 .- С. 15-17.

  2. Белаш О. Л. Конвенція вивчення інформатики в початковій школі. – К., 2002.- С. 22-23.

  3. Львов М. С. Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікативних технологій // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 1. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С. 107-114.

  4. Полька Н.С. Вплив роботи на персональних комп’ютерах різних типів на функціональний стан організму молодших школярів // Медичні перспективи. - 2002.- № 5. – С. 5-7.


В статье освещаются особенности розработки и внедрения программы занятий с информатики в Волынском центре социальной реабилитации детей – инвалидов.
Ключевые слова: информатика, занятие по информатике, программа занятий, дети-инвалиды, социальная реабилитация.
In the article the features of development and introduction of the program of lessons of an informatics in the Volhynia center of social rehabilitation of children – invalids.
Keywords: informatics, employment after an informatics, program of employments, children-invalids, social rehabilitation.

Схожі:

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського...
На базі Вінницького обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Промінь”
Довідка Про роботу КУ «Коломийський районний центр соціальної реабілітації...
Про роботу КУ «Коломийський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Коломийської районної ради»
Довідка Про роботу КУ «Коломийський районний центр соціальної реабілітації...
Про роботу КУ «Коломийський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Коломийської районної ради»
Інформаційна картка послуги
Постановка на облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення та видача направлення на безоплатне забезпечення...
ПРО КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ «КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ...
Засновником Центру є Коломийська районна рада. Рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію Центру приймається засновником
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про реабілітаційну установу змішаного типу для інвалідів...
Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту
О. О. Бенесько
Анотація. Стаття відображає напрями реабілітаційної роботи з інвалідами зору. Визначаються методи і принципи комплексної реабілітації...
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З КОРЕКЦІЇ ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ У ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ...
2Стандарти шкільної освіти з інформатики. Освітній стандарт з інформатики...
Освітній стандарт з інформатики становить основу для розробки пакету навчальних програм з інформатики для різних типів і профілів...
ОРГАНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка