2Стандарти шкільної освіти з інформатики. Освітній стандарт з інформатики це нормативний документ, яким на основі базового навчального плану визначається


Назва2Стандарти шкільної освіти з інформатики. Освітній стандарт з інформатики це нормативний документ, яким на основі базового навчального плану визначається
Дата28.04.2013
Розмір31.5 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
2Стандарти шкільної освіти з інформатики. Освітній стандарт з інформатики — це нормативний документ, яким на основі базового навчального плану визначається обов'язковий міні­мум змісту навчання, мінімальні вимоги до підготовки учнів з інформа­тики стосовно цього змісту та рекомендації щодо оцінювання виконан­ня вимог стандарту (обов'язкових результатів навчання) за основними змістовими лініями курсу і ступенями навчання (початкова, основна і старша школа).

Освітній стандарт з інформатики становить основу для розробки пакету навчальних програм з інформатики для різних типів і профілів середніх закладів освіти. Таким чином, програми визначають нижній (обов'яз ковий) та верхній (підвищений або поглиблений) рівень навченості школярів.

сам Стандарт не може бути незмінним — необіпним є постійний розвиток його змісту, вдосконалення форм подання його компонентів.

Основні підходи і принципи:

1.Будь-який предметний Стандарт розробляється в рамках концеп­ції Державних освітніх стандартів.

2. При розробці Стандарту з інформатики враховувалась необхід­ність посилення освітньої значущості цього навчального предмета.

3. Стандарт відображає тільки мінімально необхідний набір, номен­клатуру змісту, а послідовність, логіка вивчення предмета визначають­ся шкільною програмою навчання.

4. Стандарт не може включати до змісту навчальний матеріал, що не пройшов достатньої експериментальної перевірки на практиці масової школи. Разом з тим зміст Стандарту повинен періодично переглядати­ся. Слід виділити два основних напрями удосконалення Стандарту:

• посилення загальноосвітньої значущості шкільного курсу інформатики;

• підвищення рівня технологічності змісту Стандарту.

5. Вимоги до підготовки учнів з інформатики, які передбачені Стан­дартом, повинні орієнтуватися на сучасний рівень оснащення шкіл комп'ютерною технікою.

Метою Освітнього стандарту є:

• Забезпечити єдиний освітній простір в Україні шляхом розвитку різноманітних типів середніх закладів освіти, національних і регіональних моделей освіти, обов'язкової загальнокультурної підготовки кожного учня з інформатики з тим, щоб захистити права людини на повноцінну освітню діяльність у відповідному закладі освіти при зміні місця проживання.

• Створити належні умови для варіативної освіти з інформатики через відповідні, в тому числі нові, типи навчальних закладів.

• Гарантувати реальну диференціацію освіти, тобто можливості кожному учневі з необхідною ефективністю і повнотою реалізу­вати власні освітні запити, інтереси, нахили і здібності.

• Нормалізувати навчальне навантаження школярів.

• Забезпечити максимально об'єктивну оцінку результатів праці учня, вчителя, середнього закладу освіти.

\J Шкільний предмет інформатики будується за такими змістовими лініями:

  1. Інформація та інформаційні процеси.

  2. Моделювання.

  3. Інформаційні технології.

  1. Інформаційна система.

  2. Технологія розв'язування задач з використанням засобів ІКТ

4. Алгоритмізація і програмування.

До теоретичної бази знань належать: уявлення про інформацію, її власти-вості, інформаційні процеси та інформаційні системи, загальні принципи розв'язування задач за допомогою комп'ютера при викорис­танні програм загального та прикладного забезпечення, формулювання проблем і постановка задач, побудова відповідних інформаційних (зо­крема, математичних) моделей, основи алгоритмізації і програмування, принципи будови та дії комп'ютера, уявлення про можливості використання-глобальної мережі Інтернет, пошук потрібної інформації.

До практичних навичок належать: навички роботи з пристроями введення-виведення інформації, прикладним програмним забезпеченням загального й цільового призначення: редакторами текстів, ГР, табличними процесорами, СУБД, інформаційно-пошуковими системами, педагогічними програмними засобами для комп'ютерної підтримки навчання різних навчальних дисциплін, програмами-броузерами для перегляду гіпертекстових сторінок; програмами для роботи з електронною поштою і телеконференціями; пошук інформації в глобальній мережі Інтернет; навички складання, описування засобів т а реалізації деяких алгоритмів і програм з використанням засобів навчальної алгоритмічної мови та реальних мов програмування й ОС.

Схожі:

Програми курсу інформатики в школі. Зміст навчання інформатики. Планування...
Проаналізуємо програму з інформатики для загальноосвітньої школи, яка була затверджена МОіН України в 2001 р
Урок з інформатики. Специфіка уроку інформатики. Підготовка вчителя...
Розвивальних завдань, добір конкретного навчального матеріалу, досягнення конкретних поставлених цілей шляхом добору відповідних...
15. Позакласна робот з інформатики. Позакласні форми навчання інформатики....
Позакласна робот з інформатики. Позакласні форми навчання інформатики. Олімпіада з інформатики. Технологія підготовки учнів до участі...
ІНФОРМАТИКИ
...
Міністерство освіти і науки України
До білетів державної підсумкової атестації пропонується включити практичні завдання, зміст яких має відповідати тому варіантові програми,...
“Інформатика” Верлань Апатова
Підручника та посібники з інформатики. Аналіз існуючих шкільних підручників з інформатики. Метод роботи з підручником
План роботи кабінету інформатики на 2012 рік № з/п
Проведення відбірково-тренувальних зборів з підготовки до ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики
Проект Інструктивно – методичний лист про вивчення інформатики у 2008-2009 навчальному році
Розвиток інформаційного суспільства зумовлює потребу у нових підходах до навчання інформатики учнів загальноосвітніх закладів
«ТП Word»
З метою підвищення інтересу дітей до предмету, розширення їх кругозору, використання знань з інформатики в житті, її ролі при виборі...
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2012-2013 навчальному році
Особливо гостро стоїть питання поглибленого вивчення інформатики та сучасних мов програмування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка