ПРО КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ «КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ КОЛОМИЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»


Скачати 134.62 Kb.
НазваПРО КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ «КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ КОЛОМИЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»
Дата28.02.2016
Розмір134.62 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ

«КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР

СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ

КОЛОМИЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

(нова редакція)

Коломия 2014
І. Загальні положення
1.1. Комунальна установа «Коломийський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Коломийської районної ради ” (далі - Центр) реабілітаційна установа для дітей-інвалідів сфери управління Міністерства соціальної політики та органів соціального захисту населення, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини-інваліда, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство.

1.2. Засновником Центру є Коломийська районна рада. Рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію Центру приймається засновником.

Центр здійснює некомерційну господарську діяльність (без мети отримання прибутку).

1.3. Юридична адреса Центру: 78223, Івано-Франківська область, Коломийський район, селище Отинія, вул. Січових Стрільців,5.

1.4. Координація роботи Центру та організаційно-методичне забезпечення його діяльності здійснюються Міністерством соціальної політики України, Департаментом соціальної політики обласної державної адміністрації, управлінням праці та соціального захисту населення Коломийської районної державної адміністрації.

1.5. Центр розміщується на території Отинійської районної лікарні №1 із спеціально побудованими і пристосованими приміщеннями, що відповідають бар’єрній архітектурі, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки та мають усі види благоустрою.

1.6. Види діяльності, що потребують ліцензування, здійснюються Центром відповідно до вимог чинного законодавства.

1.7. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, іншими нормативно-правовими актами з питань соціальної реабілітації дітей-інвалідів та створення належних умов для забезпечення надання їм реабілітаційних послуг, а також цим Положенням.

1.8. Центр взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я, освіти і науки, сім'ї, дітей та молоді, підприємствами, установами, організаціями, а також аналогічними вітчизняними та іноземними реабілітаційними установами або закладами з питань соціальної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів, з громадськими організаціями та благодійними фондами.

1.9. Центр забезпечує тимчасове перебування дітей-інвалідів, які мають медичні показання і потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів.

1.10. При здійсненні реабілітаційних заходів діти-інваліди користуються всіма правами, визначеними статтею 31 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

1.11. Повне найменування: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ КОЛОМИЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ».

Скорочене найменування: КУ «КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦСРДІ КРР».
ІІ. Завдання Центру

2.1. Центр забезпечує:

1) реалізацію головних завдань, визначених Законами України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні""Про реабілітацію інвалідів в Україні""Про соціальні послуги" щодо забезпечення права дітей-інвалідів на реабілітацію з метою їх подальшої інтеграції в дитячі колективи дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл.

Діти-інваліди, які потребують постійного стороннього догляду і не можуть перебувати в загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечуються послугами із соціального і педагогічного патронату виїзною реабілітаційною бригадою за місцем проживання;

2) створення умов для всебічного розвитку, засвоєння дітьми-інвалідами знань, умінь і навичок з метою підготовки їх до здобуття дошкільної освіти з подальшим здобуттям дітьми базової та повної загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти;

3) підготовку батьків дітей-інвалідів до продовження реабілітаційного процесу з дітьми-інвалідами поза межами Центру;

4) надання реабілітаційних послуг дітям-інвалідам відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації (далі – ІПР) та залучення до участі в цьому процесі батьків та (або) законних представників;

5) виконання індивідуального реабілітаційного плану;

6) проведення заходів з професійної орієнтації дітей-інвалідів відповідно до їх ІПР, зокрема оволодіння ними трудовими навичками, у тому числі у трудових майстернях, визначення можливостей дітей-інвалідів до професійного навчання у відповідних навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів.

2.2. Центр у разі потреби забезпечує на безоплатній основі транспортними послугами дітей-інвалідів, які тимчасово перебувають у Центрі до місця розташування Центру та (або) до місця проживання дитини-інваліда.
ІІІ. Структура Центру

3.1. Основними структурними підрозділами Центру є:

1) адміністрація;

2) відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів;

3) відділення психологічної реабілітації;

4) відділення педагогічної реабілітації;

5) відділення фізичної реабілітації;

6) відділення професійної орієнтації;

7) відділення медичного спостереження;

8) методичний відділ;

9) відділення денного догляду;

10) відділ обслуговування Центру;

11) служба соціального патронату дітей-інвалідів;

12) інші структурні підрозділи, діяльність яких пов'язана з реабілітацією дітей-інвалідів, в тому числі стаціонарне відділення.

3.2. У разі потреби при Центрі можуть створюватися відділення "Матері та дитини" для дітей віком до 2 років, які потребують постійної соціальної допомоги.

3.3. Робота структурних підрозділів Центру здійснюється відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються директором Центру.
IV. Умови зарахування дітей-інвалідів до Центру

4.1. Направлення дітей-інвалідів до Центру і зарахування їх до нього здійснюються відповідно до Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80.

4.2. До Центру зараховуються діти віком від 2 до 18 років з фізичними та (або) розумовими вадами розвитку, які отримали статус дитини-інваліда.

У виняткових випадках можливе продовження строку перебування дитини-інваліда після досягнення нею 18 років з метою завершення виконання індивідуального плану реабілітації.

Рішення про продовження строку перебування інваліда приймається реабілітаційною комісією Центру.

4.3. Термін курсу реабілітації визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного тестування дитини-інваліда.

Центр у письмовій формі повідомляє батьків та (або) законного представника дитини-інваліда про закінчення курсу реабілітації дитини-інваліда не пізніше ніж за 7 календарних днів до його завершення.

4.4. На підставі рішення реабілітаційної комісії за дитиною-інвалідом зберігається місце в Центрі в разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки батьків та (або) законного представника, а також у літній період, але не більше 60 календарних днів.
V. Учасники процесу соціальної реабілітації в Центрі

5.1. Учасниками процесу соціальної реабілітації є діти-інваліди та їх батьки та (або) законні представники, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, вчителі-реабілітологи, асистенти вчителів-реабілітологів, вчителі-логопеди. фахівці з фізичної реабілітації, музичні керівники, лікарі-педіатри, лікарі-неврологи дитячі, медичні сестри з масажу та інші працівники, які беруть участь у процесі соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

5.2. Перебування дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію в Центрі, здійснюється в таких підгрупах:

ранньої соціальної реабілітації - для дітей віком від 2 до 6 років;

соціальної реабілітації - для дітей віком від 6 до 14 років;

професійної орієнтації - для дітей віком від 14 до 18 років.
VI. Діяльність реабілітаційної комісії

6.1. У Центрі утворюється реабілітаційна комісія, до складу якої входять фахівці цієї установи.

На засідання реабілітаційної комісії можуть залучатися представники місцевих органів охорони здоров'я, освіти і науки, сім`ї, дітей та молоді, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

6.2. Реабілітаційна комісія Центру здійснює:

1) складання індивідуального плану реабілітації дитини-інваліда на підставі ІПР, що включає комплекс реабілітаційних заходів та враховує діагноз дитини-інваліда, її психофізичний розвиток, індивідуальні особливості та можливості, а також стан сім'ї в цілому, соціальні та економічні можливості, відносини між членами сім'ї дитини-інваліда. Індивідуальний план реабілітації дитини-інваліда затверджується директором Центру;

2) контроль за виконанням індивідуального плану реабілітації дитини-інваліда;

3) планування реабілітаційних послуг та контроль за їх ефективністю;

4) визначення строків і тривалості проходження (продовження) реабілітації дитиною-інвалідом відповідно до її індивідуального плану реабілітації;

5) забезпечення оцінки результатів та ефективності реабілітаційних послуг.

6.3. Персональний склад реабілітаційної комісії та положення про неї затверджує директор Центру, за попереднім погодженням з головою районної ради.

VII. Організація соціальної реабілітації дітей-інвалідів у Центрі

7.1. Реабілітаційний процес спрямований на:

1) навчання дитини-інваліда основним соціальним навичкам (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до потреб дитини-інваліда, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію для дитини-інваліда з метою вироблення та підтримання навичок самостійного проживання;

2) опанування навичками захисту власних прав та інтересів, самоаналізу та отримання навичок позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення самостійного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою (соціальний та юридичний супровід, медичне спостереження, побутові послуги).

7.2. Надання своєчасної та ефективної корекційної, соціальної, психологічної допомоги дитині-інваліду та організація реабілітаційного процесу відповідно до особливостей її психофізичного розвитку.

7.3. У разі виявлення вад розвитку дитини та її потреб фахівцями Центру проводиться первинне обстеження дитини-інваліда, спілкування з батьками та (або) законним представником дитини-інваліда.

7.4. До стаціонару зараховуються діти-інваліди, які за станом здоров'я потребують постійного цілодобового догляду.

7.5. На амбулаторне перебування в Центрі зараховуються діти-інваліди, які за станом здоров'я не потребують постійного цілодобового догляду.

7.6. У Центрі щороку встановлюється та затверджується директором мережа груп, наповнюваність яких становить 8 дітей-інвалідів.

7.7. Тривалість індивідуальних та групових занять визначається реабілітаційною комісією.

7.8. Для забезпечення ефективності, удосконалення форм і методів реабілітаційних заходів Центр аналізує та узагальнює дані про дітей-інвалідів, які вибули з Центру, забезпечує зв’язок із сім’ями, у яких виховуються діти-інваліди - випускники Центру.

7.9. Якщо дитина-інвалід навчається у загальноосвітньому навчальному закладі за денною формою та потребує реабілітаційних послуг відповідно до її ІПР, вона отримує такі послуги в Центрі за окремим графіком у групі короткотривалого перебування з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації.
VIII. Організація реабілітаційних заходів у Центрі

8.1. Заходи з психологічної реабілітації складаються з:

1) проведення психологічної діагностики особистості дитини-інваліда, визначення та використання форм, методів, засобів, строку та процедур психологічної корекції, консультування тощо;

2) навчання прийомам та методам саморегуляції, самовиховання, самонавчання, формування позитивної мотивації щодо соціальних настанов на життя, професію, працю;

3) проведення індивідуальної психокорекційної роботи;

4) проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи із сім'єю дитини-інваліда.

8.2. Заходи з педагогічної реабілітації складаються з проведення корекційно-розвиткової роботи, а саме: розвиток слухового сприймання, зорового сприймання, мовлення, корекція пізнавальної діяльності, формування навичок просторового орієнтування, соціально-побутове орієнтування, формування компенсаційних способів діяльності, практичне використання знань, умінь і навичок, розвиток комунікативної діяльності і творчості.

8.3. Заходи з фізичної реабілітації проводяться відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини.

8.4. Заходи з професійної орієнтації складаються з:

1) розробки рекомендацій та їх реалізації щодо можливостей дитини-інваліда вільного вибору професій, спеціальностей, форми зайнятості та шляхів реалізації особистості в умовах ринкових відносин, прогнозування, планування кар'єри у вибраних дитиною-інвалідом сферах діяльності;

2) створення умов для реалізації наявного потенціалу дитини-інваліда та ефективної її інтеграції в суспільне виробництво та соціальне життя.

8.5. Заходи з медичного спостереження включають в себе:

1) проведення медичного огляду та тестування дітей-інвалідів на основі об'єктивного обстеження, оцінки їх загального стану та функціональних можливостей;

2) визначення фізичної, сомато-фізіологічної, сенсорної та психічної спроможності дитини-інваліда за даними ІПР та результатів обстеження спеціалістами Центру, надання рекомендацій стосовно подальшого можливого (або неможливого) здійснення комплексу реабілітаційних заходів;

3) розробку рекомендацій з дозування фізичних та психологічних навантажень, формування стереотипів поведінки, які відповідають фізичним та розумовим можливостям дитини-інваліда;

4) визначення адекватності та послідовності заходів лікувально-профілактичного характеру;

5) здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, соматичним та психічним станом дітей-інвалідів;

6) організацію та контроль за виконанням в Центрі санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та профілактичних заходів, здійснення санітарно-просвітницької роботи.
ІХ. Управління Центром

9.1. Центр очолює директор, який призначається і звільняється із займаної посади рішенням Коломийської районної ради за погодженням з постійною комісією районної ради з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення. Пропозиція щодо кандидатури на посаду директора подається управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації або постійною комісією районної ради з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення.

9.2. Директор Центру:

1) представляє Центр в установах, організаціях, підприємствах незалежно від форми власності, розпоряджається в установленому законодавством порядку майном і коштами Центру;

2) укладає договори;

3) у межах своєї компетенції видає накази, затверджує функціональні обов'язки працівників, приймає та звільняє з роботи працівників Центру, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні заходи;

4) здійснює контроль за реабілітаційним процесом;

5) затверджує правила внутрішнього розпорядку;

6) здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних умов і пожежної безпеки тощо;

7) відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності і подання її в установлені строки відповідним органам.

9.3. Штатний розпис Центру погоджується начальником управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації у межах штатних нормативів, затверджених Міністерством соціальної політики України та затверджується засновником в особі голови районної ради.
Х. Фінансово-господарська діяльність

10.1. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, штамп із своїм найменуванням.

10.2. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до кошторису, штатного розпису, погоджених начальником управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації та затверджених засновником в особі голови районної ради.

10.3. Центр має право:

1) в порядку, передбаченому законодавством, утворювати для забезпечення професійної орієнтації дітей-інвалідів структурні підрозділи без права юридичної особи (за умови наявності належного інвентарю та відповідного обладнання), а саме: підсобні господарства, трудові майстерні, дільниці, філії, що здійснюють свою діяльність відповідно до Положення про ці підрозділи, затвердженого директором Центру.

2) фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов для дітей-інвалідів;

3) укладати договори про співробітництво;

4) отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі міжнародну, для поліпшення матеріально-технічної бази.
ХІ. Контроль за діяльністю Центру

11.1. Контроль за якістю надання дітям-інвалідам реабілітаційних послуг в Центрі здійснюють відповідно Міністерство соціальної політики України, Департамент соціальної політики обласної державної адміністрації спільно з органами охорони здоров'я, освіти і науки відповідно до законодавства.

11.2. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської діяльності Центру здійснюються відповідно до законодавства.
ХІІ. Реорганізація та ліквідація Центру

12.1. Реорганізація та ліквідація Центру здійснюється у встановленому законодавством порядку, на підставі рішення засновника.

12.2. У разі ліквідації Центру його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету за рішенням засновника.

12.3. Центр вважається ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру.

ХІІІ. Внесення змін та доповнень до Положення

Центр має право пропонувати зміни та доповнення до цього Положення, що затверджується Засновником, є невід’ємною частиною цього Положення та підлягають державній реєстрації в установленому порядку.Схожі:

Довідка Про роботу КУ «Коломийський районний центр соціальної реабілітації...
Про роботу КУ «Коломийський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Коломийської районної ради»
Довідка Про роботу КУ «Коломийський районний центр соціальної реабілітації...
Про роботу КУ «Коломийський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Коломийської районної ради»
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського...
На базі Вінницького обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Промінь”
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про реабілітаційну установу змішаного типу для інвалідів...
Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту
ПОЛОЖЕНН Я про комунальну установу
«Про внесення зміни до Типового положення про пункти прокату технічних та інших засобів реабілітації», розглянувши заяву комунальної...
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ЗАНЯТЬ З ІНФОРМАТИКИ...
В статті висвітлюються особливості розробки та впровадження програми занятть з інформатики в Волинському центрі соціальної реабілітації...
Центр первинної медико-санітарної допомоги (далі Центр) є комунальним...
Центр) є комунальним закладом охорони здоров'я Коломийської районної ради Івано-Франківської області (далі Засновник), що надає первинну...
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Створити комунальну установу «Новоушицький центр первинної медико-санітарної допомоги»
Цей Статут прийнято у новій редакції зі змінами та доповненнями до...
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОЛОМИЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ТУРКІВСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА»
Інформаційна картка послуги
Постановка на облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення та видача направлення на безоплатне забезпечення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка