Тема. Індійський океан. Слайд 1 Мета


Скачати 59.24 Kb.
НазваТема. Індійський океан. Слайд 1 Мета
Дата22.04.2013
Розмір59.24 Kb.
ТипПлан урока
bibl.com.ua > Географія > План урока
Тема. Індійський океан. Слайд 1

Мета: поглибити й систематизувати знання про природу Світового океану та його дослідження; вдосконалювати навички визначати географічне положення та кордони Індійського океану, пояснювати формування рельєфу дна та наводити приклади форм рельєфу.

Розвивати спостережливість, вдосконалити практичні уміння ха­рактеризувати кліматичні умови океану, властивості водних мас, природні багатства, наводити приклади представників органічного світу, встановлювати джерела забруднення вод океану, порівнювати з аналогічними характеристиками інших океанів.

Виховувати допитливість, уважність, пізнавальний інтерес до вивчення предмета.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: фізична карта світу, картосхема Індійського океану, портрети мандрівників та дослідників (Васко да Ґама, Дж. Кук та ін.), ат­ласи, підручники, презентація «Індійський океан»

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Географічний крос. Слайд 2

1) Атлантичний океан з'єднується з Тихим океаном прото­кою ....

2) Сукупність островів у центральній та південно-західній части­нах Тихого океану називають ....

3) Індійський океан перетинається екватором у ... .

4) Індійський океан сполучається з Тихим та ... .

ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Розповідь з елементами бесіди.

Коли Васко да Ґама вперше пропливав водами Індійського океану до берегів Індії, він навіть і не уявляв собі його справжніх розмірів. У Північній півкулі океан більш схожій на велике море, глибоко врі­зане в суходіл. Лише наприкінці епохи Великих географічних від­криттів європейці дізналися про величезні простори Індійського оке­ану в Південній півкулі. Така особливість географічного положення океану суттєво впливає на його природу, відрізняючись від Тихого та Атлантичного. Отже, ваше завдання — визначити особливості гео­графічного положення та природи Індійського океану, порівнюючи з географічним положенням та природою вже вивчених океанів.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План урока Слайд 3

1. Географічне положення та розміри Індійського океану.

2. Історія дослідження океану.

3. Особливості будови дна океану.

4. Клімат та водні маси Індійського океану.

5. Органічний світ Індійського океану.

6. Ресурси Індійського океану.

7. Екологічні проблеми Індійського океану.

1. Особливості географічного положення. Слайд 4

Завдання (робота в парах).

За картами атласу самостійно визначте особливості географічного положення Індійського океану.

Індійський океан — третій за розмірами басейн Світового океану, більша частина якого розташована в Південній півкулі між берегами Африки, Євразії, Австралії та Антарктиди. У найширшому місці уздовж паралелі 10° пд. ш. океан простягається із заходу на схід на 11,9 тис. км, а з півночі на південь уздовж меридіану 60° сх. д.— на 10,2 тис. км. У північній півкулі океан повністю роз­ташований у жаркому тепловому поясі; окрім того, це єдиний океан, який не має прямого зв'язку з Північним Льодовитим океаном. Це створює характерні ознаки, які вирізняють Індійський океан з-по­між інших. Через слабку порізаність узбережжя в Індійському океані мало морів і заток.

Завдання. Робота з атласом. Слайд 5

За картами атласу визначте:

а) моря та найбільші затоки Індій­ського океану;

б) де і як Індійський океан сполучається з Атлан­тичним і Тихим океанами.

Завдання. Бесіда

Укажіть відмінності географічного положення Індійського океану порівняно з географічним положенням Атлантичного і Тихого оке­анів.

2. Дослідження Індійського океану. Слайд 6

Виступи учнів.

3. Рельєф дна. Слайд 7

Розповідь вчителя.

Індійський океан почав утворюватися на початку мезозойської ери, після того як розколовся на окремі частини палеозойський материк Гондвана. Спочатку материки розходилися дуже повільно. Минули десятки мільйонів років, а ширина Індійського океану була не біль­шою, ніж сучасне Червоне море. І тільки наприкінці мезозойської ери вже існував справжній океан.

Запитання

Що відрізняє рельєф дна Індійського океану від рельєфу дна Ти­хого та Атлантичного океанів?

Завдання. Робота з атласом.

За картами атласу визначте складові серединно-океанічного хреб­та та найбільші улоговини Індійського океану.

4. Клімат та водні маси. Слайд 8

Прийом «учитель—учень» (робота в парах).

Один ряд учнів опрацьовує текст підручника «Клімат», другий — «Водні масиу» (5—7 хв). Потім вони об­мінюються знаннями.

5. Своєрідність органічного світу. Слайд 9

Розповідь вчителя.

Надзвичайним різноманіттям живих організмів виділяються тропічні широти. Особливо багато тут одноклітин­них водоростей та організмів, які світяться вночі. Тут багато коралів, колонії яких створюють сприятливі умови для «поселень» різноманітних риб, тварин і рослин. Рифове угруповання живе як єдиний організм. Чарівна краса коралових рифів поблизу узбережжя Індійського океану приваблює туристів з усього світу.

До найпоширеніших риб належать сардинела, анчоус, скумбрія, тунець, акула, летючі риби. Велика біла акула — найбільша хижа риба. Вона виростає до 6 м завдовжки, а її величезні гострі зуби сягають 6 см. Цей вид акул пере­буває під загрозою знищення. У південних водах багато цінних промислових видів риб (нототенія, білокровні риби), зустрічаються китоподібні та ласто­ногі. Тут також мешкають крокодили. Великі промислові скупчення рако­подібних (лангустів, креветок тощо) та безхребетних тварин — голотурій, або трепангів, які широко використовуються в китайській кухні.

Зарості водоростей облямовують береги Австралії, Південної Африки, ост­ровів. На островах північного сходу Індійського океану в прибережних водах утворюються мангрові зарості. Ці незвичайні дерева називають «морським дитячим садком»: їх розгалужене коріння являє собою чудове «пасовище» для риби. Ці дерева пристосовані до життя в морській воді. їхнє м'ясисте листя видаляє надлишки солі.

6. Використання ресурсів океану. Слайд 10

Завдання.

Прочитайте текст підручника «Природні ресурси океану» та складіть план розповіді.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Гра «Нумо порівняй» Слайд 11

1) Який з океанів має більш крутий материковий схил — Атлан­тичний чи Індійський?

2) У якому з океанів більше морів — у Тихому чи Індійському?

3) Який з океанів майже повністю розташований у межах однієї літосферної плити — Тихий чи Індійський?

4) У якому з океанів є морські течії, що змінюють свій напрямок двічі на рік, — в Атлантичному чи Індійському?

5) Який з океанів дає майже половину світового вилову риби — Атлантичний чи Тихий?

Робота в контурних картах.

Позначте на контурній карті основні моря, затоки, протоки, вели­кі острови, серединно-океанічний хребет, Зондський жолоб та улого­вини Індійського океану.

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ

— Більша частина Індійського океану розташована у південній півкулі в оточенні чотирьох материків: Африки, Євразії, Австралії та Антарктиди. Берегова лінія порізана слабко, в океані вісім морів, є великі затоки, островів порівняно мало.

— Океан багатий на природні ресурси. Але природні багатства океа­ну недостатньо досліджені та використовуються менше, ніж в інших океанах. Найбільше значення має видобування нафти та природного газу, рибальство і туризм.

VІI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Слайд 12

1) Опрацюйте відповідний параграф підручника.

2) Складіть хронологічну таблицю досліджень Індійського океану.

Схожі:

Тема. Північний Льодовитий океан. Слайд 1 Мета
Північ­ного Льодовитого та Атлантичного океанів; розвивати вміння працювати в малих групах
Тема. Порівняльна характеристика океанів. Практична робота (слайд 1)
Мета: виявити рівень знань учнів про кожен океан на основі проведення порівняльної
1. Тихий океан. Океанія Загальні відомості. Тихий океан найбільший...
Предмет вивчення “Географії материків і океанів”. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Класифікація карт і...
Поняття про бібліографію. Історія бібліографії. Бібліографія в Україні....
Мета: ознайомити учнів з поняттям про бібліографію, її призначенням, історією виникнення бібліографії в Україні; навчити аналізувати...
Тема: Відеомонгаж
Слайд-шоу це відеоряд з фотографій з відповідним звуковим та текстовим супроводом Існує два підходи в налаштуванні тривалості показу...
Урок №1 Слайд 1 Тема. І. Жиленко “Жар птиця”
Мета: ознайомлити учнів із життєвим і творчим шляхом І. Жиленко; вчити, аналізувати
Тема. Повторення вивченого про іменник. Мета
Наш девіз: «не просто слухати, а чути, не просто дивитись, а бачити, не просто відповідати, а міркувати, дружно і плідно працювати»...
КОНСПЕКТ УРОКУ НА ТЕМУ: Гідросфера водна оболонка Землі. Світовий...
Гідросфера – водна оболонка Землі. Світовий океан та його частини. Суходіл в океані
Тема майстер класу
Слайд: Тема майстер класу Алгоритм введення лексики на уроці французької мови як другої іноземної
Сьогоднішнього уроку Засоби виразності декоративного мистецтва. Композиція „Вазон” (слайд №1)
Мета: навчальна – ознайомити з історичними передумовами виникнення витинанки та її видами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка