Тема. Північний Льодовитий океан. Слайд 1 Мета


Скачати 66.34 Kb.
НазваТема. Північний Льодовитий океан. Слайд 1 Мета
Дата08.05.2013
Розмір66.34 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи
Тема. Північний Льодовитий океан. Слайд 1

Мета: формувати цілісну систему знань про особливості природи Світового океану; вдосконалювати уміння та навички характе­ризувати географічне положення океану, основні властивості водних мас, особливості будови дна та рельєфу, кліматичні умови й океанічні течії, різноманітність органічного світу; порівнювати властивості водних мас і органічний світ Північ­ного Льодовитого та Атлантичного океанів; розвивати вміння працювати в малих групах.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: фізична карта світу, картосхема Індійського океану, портрети мандрівників та дослідників, ат­ласи, підручники, презентація «Північний Льодовитий океан»

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Бліцопитування Слайд 2

1) Із природними особливостями яких океанів ви вже ознайоми­лися?

2) Який океан Землі найбільший за площею? Найменший?

3) Що називають Арктикою?

4) Що вам відомо про дослідження Арктики?

ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розповідь вчителя

Ми закінчуємо вивчення розділу «Океани». Багато часу та зусиль знадобилося мандрівникам і дослідникам для того, щоб накопичити знання про Світовий океан. Завдяки їх героїчній праці ви мали змогу опановувати ці знання, долаючи разом з ними важкі морські милі, спускаючись у безодні глибин, спостерігати вулканічні виверження та цунамі. Але для того щоб ви стали досвідченими океанознавцями, потрібно здійснити ще одну подорож. Це подорож в Арктику водами Північного Льодовитого океану. Отже, рушаймо!

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План уроку Слайд 3

1. Географічне положення та розміри Північно-Льодовитого океану.

2. Історія дослідження океану.

3. Особливості будови дна океану.

4. Клімат та водні маси Північно-Льодовитого океану.

5. Органічний світ Північно-Льодовитого океану.

6. Ресурси океану.

7. Екологічні проблеми Північно-Льодовитого океану.

  1. Географічне положення.

Завдання (робота в парах) Слайд 4
За картами атласу самостійно визначте особливості географічного положення Північно-Льодовитого океану.

Розповідь вчителя з елементами бесіди. Слайд 5

Найменший, найспокійніший, але й найхолодніший океан розташований «на верхівці» Землі, біля Північного полюса в центрі Арктики. Арктика — північно-полярна область, яка займає великі простори навколо Північного полюса, що включають Північний Льодовитий океан із його морями та ост­ровами та північні окраїни прилеглих материків. Зазвичай за кордони Арк­тики вважається нульова середньорічна ізотерма. Назва Арктика походить від грецького агІсЬоз — «ведмідь», тобто та, що лежить під сузір'ям Великої Ведмедиці.

Навіть назва цього океану коротко, але дуже точно характеризує його географічне положення — Північний Льодовитий. Площу цього океану жодною мірою не можна порівняти з площами інших океанів — лише 4 % площі Сві­тового океану. Деякі вчені навіть за океан його не вважають, а називають морем Атлантичного океану.

Північний Льодовитий океан з усіх боків оточений суходолом — берегами Євразії та Північної Америки, що, безумовно, впливає на особливості його природи. Океан широко сполучається з Атлантичним океаном (навіть прове­дення умовної межі між ними викликає у вчених суперечки) та з'єднується з Тихим океаном Беринґовою протокою.

Завдання. Робота з атласом. Слайд 6

За картами атласу визначте:

а) моря та найбільші затоки Північного Льодовитого океану;

б) де і як Північний Льодовитий океан сполучається з Атлан­тичним і Тихим океанами.

Завдання. Бесіда

Укажіть відмінності географічного положення Північного Льодовитого океану порівняно з географічним положенням Атлантичного і Тихого оке­анів.

2. Дослідження океану та Арктики. Слайд 7-8

Виступи учнів.

3. Особливості рельєфу дна та геологічна будова. Слайд 9 -10

Розповідь вчителя з елементами бесіди.

Геофізичні дослідження дна свідчать про те, що Північний Льодовитий океан наймолодший. Його западина почала формуватися в другій половині мезозойської ери. Про його геологічну будову відомо ще дуже мало.

У рельєфі дна Північного Льодовитого океану досить чітко вирізняються шельф, материковий схил і ложе. Характерною рисою рельєфу океану є ве­лика площа шельфу (на нього припадає майже половина площі океану), який місцями сягає 1,3 тис. км завширшки. Материковий схил набагато ширший, ніж в інших океанах, має східчасту будову.

Завдання. Робота з атласом.

За картами атласу визначте складові серединно-океанічного хреб­та та найбільші улоговини Північного Льодовитого океану.

На дні океану здіймаються три ос­новні хребти: Серединно-Арктичний, що є продовженням Серединно-Атлантичного, хребет Ломоносова — брилова структура континентального типу, та старий, нині неактивний серединно-океанічний хребет Менделєєва. Хребти поділяють океанічну западину на вісім улоговин, глибини яких коливаються в межах 2200—5500 м.

4. Клімат та води. Льодовий режим. Слайд 11-12

Завдання. Робота з атласом

За кліматичними картами атласу визначте головні риси клімату Північного Льодовитого океану.

Розповідь вчителя.

Особливості клімату океану визначаються його положенням у центрі Арк­тики, де протягом року панують холодні повітряні маси. До речі, ці арктичні повітряні маси іноді досягають і територій нашої країни, спричиняючи по­холодання. Улітку над просторами Арктики панує сонце, що не заходить, але сонячне проміння падає під гострим кутом, тому не зігріває, а взимку до шести місяців триває полярна ніч. Таким чином, Північний Льодовитий оке­ан отримує значно менше сонячної енергії, ніж інші океани. Середні зимові температури повітря коливаються в межах -30...-40 °С, а влітку близькі до 0°С.

Поверхневі води океану теж холодні. Більшу частину року їхні температу­ри не перевищують -1...-2 °С, і лише в приатлантичній зоні трохи тепліше. Солоність поверхневих вод порівняно з іншими океанами найменша (30,6— 30,9 %о), що пояснюється великим річковим стоком із материків.

Кліматичні умови Арктики суворі, але не настільки, як в Антарктиці — на протилежному «боці» земної кулі. Одна з причин цього — «сусідство» з Атлантичним океаном. Із Північної Атлантики під дією західних вітрів у Льодовитий океан надходить потужний потік теплих вод Північно-Атлантичної течії. Вони більш солоні й щільні, тому занурюються під розріджені поверхневі води. Надлишок води, що створюється в океані, виноситься в ос­новному назад, в Атлантичний океан, Трансарктичною течією та придонни­ми течіями.

5. Своєрідність органічного світу. Слайд 13-22

Робота з підручником.

Прочитайте текст підручника та складіть план розповіді, випишіть представників органічного світу Північного Льодовитого океану.

6. Види господарської діяльності в океані. Слайд 23

Розповідь вчителя.

Суворі природні умови позначилися на можливостях освоєння ресурсів Північного Льодовитого океану. Розвиток науки й техніки поступово розши­рює господарське значення океану, особливо для країн, що виходять до нього на великій протяжності,— Росії та Канади. Від найдавніших часів в океані ведеться вилов риби, китобійний проми­сел, але добування китів суворо обмежено. Місцеве значення має промисел тюленів, нерп, моржів.

Через Північний Льодовитий океан проходять важливі транспортні шля­хи. Із появою нових транспортних засобів — атомоходів і потужних кригола­мів — моря океану судноплавні більшу частину року.

На шельфі Північного Льодовитого океану видобувають нафту. Щоб уста­новити бурові вишки, в Арктиці були створені штучні острови.

Арктика впливає на погоду прилеглих континентів, тому там ведуться систематичні метеорологічні спостереження.

Останніми роками в Арктиці почав розвиватися екстремальний туризм — будуються полярні готелі, іноді прямо з криги на дрейфуючих айсбергах. Здійснюються туристичні та спортивні експедиції до Північного полюса.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Географічний практикум.

Позначте на контурній карті моря, найбільші протоки, затоки, ост­рови, хребти, котловини та течії Північного Льодовитого океану.

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Прийом «П'ять речень».

— Найменший за площею Північний Льодовитий океан займає центральну частину Арктики, розташований на крайній півночі Зем­лі, обмежений берегами Євразії та Північної Америки.

— Північний Льодовитий океан є найхолоднішим і наймілкішим серед інших океанів.

— Клімат океану суворий, холодний, визначається положенням океану переважно в арктичних широтах.

— Органічний світ Північного Льодовитого океану бідний порівня­но з іншими океанами.

— Використання природних ресурсів океану досі обмежено через його суворі кліматичні умови та недостатню вивченість.

VІI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Слайд 24

1) Опрацюйте відповідний параграф підручника

Схожі:

Тема. Порівняльна характеристика океанів. Практична робота (слайд 1)
Мета: виявити рівень знань учнів про кожен океан на основі проведення порівняльної
Тема. Індійський океан. Слайд 1 Мета
Мета: поглибити й систематизувати знання про природу Світового океану та його дослідження; вдосконалювати навички визначати географічне...
1. Тихий океан. Океанія Загальні відомості. Тихий океан найбільший...
Предмет вивчення “Географії материків і океанів”. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Класифікація карт і...
Поняття про бібліографію. Історія бібліографії. Бібліографія в Україні....
Мета: ознайомити учнів з поняттям про бібліографію, її призначенням, історією виникнення бібліографії в Україні; навчити аналізувати...
Тема: Відеомонгаж
Слайд-шоу це відеоряд з фотографій з відповідним звуковим та текстовим супроводом Існує два підходи в налаштуванні тривалості показу...
Урок №1 Слайд 1 Тема. І. Жиленко “Жар птиця”
Мета: ознайомлити учнів із життєвим і творчим шляхом І. Жиленко; вчити, аналізувати
Тема. Повторення вивченого про іменник. Мета
Наш девіз: «не просто слухати, а чути, не просто дивитись, а бачити, не просто відповідати, а міркувати, дружно і плідно працювати»...
КОНСПЕКТ УРОКУ НА ТЕМУ: Гідросфера водна оболонка Землі. Світовий...
Гідросфера – водна оболонка Землі. Світовий океан та його частини. Суходіл в океані
Тема майстер класу
Слайд: Тема майстер класу Алгоритм введення лексики на уроці французької мови як другої іноземної
Сьогоднішнього уроку Засоби виразності декоративного мистецтва. Композиція „Вазон” (слайд №1)
Мета: навчальна – ознайомити з історичними передумовами виникнення витинанки та її видами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка