МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ м. Вінниця 2011 Випуск підготував: Столяренко В. О


Скачати 293.71 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ м. Вінниця 2011 Випуск підготував: Столяренко В. О
Сторінка1/3
Дата27.03.2013
Розмір293.71 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Географія > Методичні рекомендації
  1   2   3
ВІННИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇм. Вінниця

2011

Випуск підготував:

Столяренко В.О.
Комп’ютерна верстка:

Громлюк О.А.Розвиток ігрових технологій в навчанні шкільної географії
В сучасній практиці навчання географії великою популярністю користуються ігрові технології. В методичній літературі описана велика кількість ігрових сюжетів, представлені класифікації.

Відношення вчителів до ігрових ситуацій неоднозначні: одні використовують їх дуже активно, вважаючи їх результативними, інші перевагу віддають класичним формам навчального процесу.

Використання ігор в навчанні географії вирішує багато задач. Вони розвивають пізнавальний інтерес до предмету, активізують навчальну діяльність учнів на уроці, сприяють становленню творчої особистості учня, так як багато із них часто мають проблемний характер навчання, так як є питання на яке необхідно дати відповідь. Багато ігор дають можливість для взаємонавчання, так як передбачають групові форми роботи. Інтелектуально розвинутіші діти займають лідируюче положення, навчаючи інших в командній грі. Можливість спілкування, обговорення проблем, задовольняє потребу підлітків в спілкуванні.

Включення в структуру уроку ігрових моментів може бути використано для зняття втоми і розвитку особистісної свободи і розкутості дітей, особливо слабких та невпевнених в собі.

Спостереження при проведенні деяких ігор дає можливість виявити неформальну структуру класу, тип взаємовідносин між учнями. Виявити учнів із явними лідерськими якостями і аутсайдерів. Добре продумані ігри можуть бути використані для покращення взаємовідносин всередині колективу, розвитку дружби та взаємодопомоги в класі. Вони розвивають у учнів вміння приймати рішення, брати відповідальність на себе, почуття співпереживання та взаємодопомоги. Таким чином, використання в навчальному процесі ігрових методів дає можливість вирішувати цілий комплекс педагогічних задач. Ігри по географії разом з іншими педагогічними технологіями підвищують ефективність географічної освіти.

Ігри достатньо сильно відрізняються по багатьом параметрам: областям діяльності, ігровим методикам, характеру педагогічного процесу, по ігровому середовищу, меті.

Головні типи навчальних ігор:

 • Ділові ігри – імітаційні моделі реальних подій і дій, що максимально наближені до дійсності;

Головна мета – формування нових знань та застосування їх на практиці, формування досвіду розв’язання реальних завдань.

 • Рольові ігри – імітаційні моделі ситуацій з обов’язковим розподілом ролей;

Головна мета – розвиток аналітичних здібностей, навичок прийняття рішень у різних ситуаціях, виховання комунікабельності, культури спілкування ведення діалогу.

 • Дидактичні ігри – творча форма навчання з використанням сучасної дидактики у формі змагань, інтелектуальної боротьби;

Головна мета – активізація творчого процесу пізнання, формування практичних умінь і навичок.

Ігрових ситуацій можна вигадати багато. Головне, щоб вони були сучасними, практично корисними, адже гра розвиває у дітей фантазію, але фантазію реальну, таку, що базується на набутих знаннях, навчає міркувати, говорити, розповідати.

Гра формує найважливішу рису навчання – потребу навчатися, знати. Це те,що власне, й становить явище пізнавальної активності.

Серед учнів 6-9 класів було проведено анкетування, мета якого - виявити відношення учнів до різних форм уроків і мотивів, що визначили цей вибір. Результати анкетування відображені в діаграмі і таблиці.
Мотивація вибору учнями ігрових форм уроку


Мотив вибору

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

Всього

Цікаво

12

18

18

15

63

Отримання нових знань

16

9

6

9

40

Краще засвоюється та запам’ятовується матеріал

2

8

6

10

40

Добра можливість для повторення

10

5

-

-

15

Задоволення, відпочинок, азарт.

4

3

5

6

18

Спілкування, спільна робота

2

1

3

-

6

Менше навантаження

-

-

-

3

3

Гарні оцінки

-

-

3

2
Не змогли пояснити

6

7

2

-

15


За результатами анкетування можна зробити наступні висновки:

 1. Із запропонованих форм уроку найбільше число учнів, незалежно від віку, перевагу віддають ігровим формам.

 2. Зв’язок між вибором ігрової форми і успішністю навчання учнів не помічений.

 3. Високий відсоток вибору комбінованого уроку помічений у 9 класі. При чому, в сильних по навчанню класах вибір комбінованих типів уроку вищий ніж у класах з нижчою успішністю.

 4. Цікава ситуація, пов’язана з уроками-практикумами. Великий інтерес вони визивають у учнів 6 -7 класів (34% і 37%), а в 8 і 9 класах він поступово знижується.

 5. Учні різного віку мають подібні основні мотиви:

  • інтерес до такої форми роботи;

  • засвоєння нових знань;

  • більш легке засвоєння та запам’ятовування матеріалу

Процес розвитку ігрових способів навчання географії можна прослідкувати по публікаціях в методичній літературі : «Географія та основи економіки в школі», «Географія» видавництва «Основа» та «Краєзнавство. Географія. Туризм» видавництва «Шкільний світ».

На протязі останніх 15 років спостерігається постійне підвищення інтересу учителів географії до ігрових форм навчання, яке проявляється в рості кількості публікацій. При чому, в 80-і роки частіше використовуються настільні ігри типу кросвордів, ребусів, лото, ігрових кубиків, почти. В той же час появляється опис ігор-змагань і рольових ігор, але більшість із них пропонується для 6-7 класів, вони достатньо однотипні і з не чітко прописаними правилами. В 90-і роки помітно збільшується кількість публікацій з описом ігор творчого змісту – змагань і рольвих ігор, при чому їхні форми стають більш різноманітними ( Ігри-змагання «Що? Де? Коли?», «Щасливий випадок», «Зірковий час». «Геобізнес», «Геошанс», «По слідам Робінзона», «Морський бій», «Роза вітрів», «Острів скарбів». Рольові ігри: «Юний менеджер», урок-ярмарка, прес-конференція, урок-суд, урок-подорож, урок-казка, урок-інсценіровка, урок-нарада і т.д. Практично всі розробки мають чітко сформовані правила, їх легко використовувати в педагогічній практиці або, при необхідності, адаптувати до другої теми чи курсу географії.

В останні роки розвиток ігрових технологій продовжується і йде від опису окремих розрізнених ігор до поступового створення цілого комплексу і системи ігор, які зв’язані між собою єдиною дидактичною метою і завданнями.

При опитуванні вчителів щодо використання ігрових технологій на уроках географії вияснено, що:

 1. Вчителів, які зовсім не використовують в своїй практиці ігрових технологій немає.

 2. В використанні технологій існує велика залежність від особистісних якостей вчителя, зокрема від його віку (частіше використовують молоді вчителі) і від віку учнів ( частіше в 6-7 класах).

 3. Учителі відмічають як і позитивні сторони використання ігрових технологій так і їх недоліки, вони полягають в наступному:
Позитивні сторони

Недоліки

Етапи навчання, на яких використовуються ігри

1. Зацікавленість у вивченні матеріалу

1.Складність в організації і проблеми з дисципліною

1.Узагальнення, повторення

2.Активізація учнів

2. Займає багато часу

2. Закріплення

3. Краще засвоєння

3. Не для любого матеріалу

3. На любому етапі

4. Об’єднання колективу

4. Потребує багато підготовки

4. Контроль знань

5. Розвиток мислення

5. Складності в оцінці учнів

5. Вивчення нового матеріалу

6. Зняття напруги, зміна діяльності

6. Трудність в оцінюванні учнів

6.Встановлення мети , проблеми

7. Змагальний характер, доступність8. Розвиток творчих здібностей9. Формування відповідальності10. Гарний спосіб закріплення матеріалу.11.Ослаблення монотонності

 1. Більшість учителів головну мету при використанні ігрових технологій вбачають у підвищенні зацікавленості учнів предметом та активізацію їхньої діяльності, і тільки невеликий відсоток учителів відмічають навчальне і розвивальне значення ігор.


Правила використання ігрових технологій навчання
Можна прочитати гори літератури про активні методи навчання, але навчитися їм можна тільки шляхом особистої участі в грі, мозковому штурмі або дискусії. Педагогам, які вирішать працювати ігровими технологіями, варто знати деякі правила.
Правило перше. До роботи мають залучатися тією чи іншою мірою всі учні.

Правило друге. Требо подбати про психологічну підготовку учнів. не всі, що прийшли на урок, психологічно готові до безпосереднього включення до тієї чи іншої форми роботи. Виявляються скутість, традиційність поведінки. У зв’язку з цим корисні розминки, постійне заохочення учнів до активної участі в роботі, надання можливостей для самореалізації

Правило третє. Кількість тих, хто навчається технології гри, не повинна перевищувати 20 чоловік. Тільки за цієї умови можлива продуктивна робота в малих групах. Адже важливо, щоб кожний був почутий.

Правило четверте. Помешкання для роботи має бути підготовлене з таким розрахунком, щоб учням було легко пересідати для роботи в малих групах. Добре, якщо заздалегідь будуть підготовлені матеріали, необхідні для творчої роботи.

Правило п’яте. Будьте уважні до питань процедури і регламенту. Про них треба домовитися із самого початку й не порушувати їх.

Правило шосте. Розподілити учнів на групи слід на основі добровільності. Якщо цього з якихось причин не можна зробити, потім доречно скористатися принципом випадкового вибору.
В збірнику вміщені різноманітні дидактичні ігри, які не потребують особливої попередньої підготовки і можуть використовуватися на будь-якому етапі уроку, під час проведення екскурсій, організації навчальної практики, проведенні позакласних заходів.
Географічні ігри для вивчення географічної номенклатури
Гра «Країни та їх столиці»

Можна проводити в 7-му класі, а, ускладнивши завдання, в 10-му класі.

У грі беруть участь усі члени команд, які шикуються у колону на чолі з капітаном. Капітан першої команди підходить до політичної карти і показує країну, не називаючи її, Капітан другої команди з місця називає столицю цієї країни, а потім, підійшовши до карти, показує її. Тепер його черга запитати наступного гравця суперників. Якщо гравці правильно називають, колона швидко просувається й капітан скоро знову стане попереду. Якщо відповіді немає або вона неправильна, колона не рухається. Виграє та команда, капітан якої першим повернувся на своє місце.
Гра «Що зайве?»

Учням пропонуються кілька назв географічних об’єктів, серед яких є одна зайва.

Наприклад: Дніпро, Ворксла, Синевір, Дунай;

Причорноморська, Закарпатська, Подільська, Поліська;

Карпати, Крим, Альпи.
Гра «Анаграми»

Учитель пише на дошці географічну назву, Наприклад: Караганда. З літер цієї назви утворюють ще інші географічні назви, не додаючи нових літер, а літери в цій назві можна використовувати тільки раз. Наприклад: Канада , Ангара.

Учнів слід поділити на дві-три групи, з кожної групи по черзі хтось відповідає й показує на карті.

Інший варіант гри.

Учитель викликає учня до дошки і пропонує йому записати ряд літер і складів. Учні записують їх у зошит, потім учитель дає завдання за певний час скласти з літер географічні назви. Переможцем вважається той, хто першим виконає завдання. Гра допомагає краще запам’ятати окремі географічні назви, розвиває допитливість.

Наприклад: в, о, р, е, с, е, с, и, й, к, і, д, ц, ь, н, ь, (Сіверський Донець)
Гра «Хто більше знає»

Змагаються дві команди по 4-5 учнів у кожній. Учитель оголошує тему, завдання: «Європа». Треба записати географічні назви, пов’язані з Європою: назви річок, міст, країн тощо. На виконання завдання відводять 3-5 хв. Виграє та команда, яка запише більше назв.

Другий варіант цієї гри такий. Учитель називає якусь літеру, наприклад «Д», і пропонує учням назвати географічні назви, які б починалися з цієї літери. Наприклад: Дніпро, Дунай, Діксон. Можна ускладнити завдання, називаючи лише географічні назви на одному материку, в країні або лише назви міст чи річок.
Гра «Міста України»

Учитель пояснює учасникам гри, що вони мають обрати назву міста, кожна літера цього слова має стати початковою літерою ще 6 міст. Учні записують назви цих міст. Так, користуючись літерами слова «Харків» можна записати назви міст: Хмельницький, Антрацит, Рівне, Київ, Ізмаїл, Вінниця.

Потім кожен з учасників зачитує записані в нього назви міст. Перемога за тим, у кого записано більше назв, яких не повторили інші.
Гра «10 кроків (складніше «15 кроків»)

Тематикою цієї гри можуть бути назви міст, річок, островів. Учитель домовляється з учнями, на яку тему буде проведена гру. В класі відміряють 10-15 кроків. Учень має пройти цю відстань і назвати з кожним кроком назву річки, міста. Перемагає той, хто пройде найбільше кроків, перелічуючи назви річок міст.
Гра «З півночі на південь, із заходу на схід»

Учитель дає кожному з учасників гри по карточці з написаними п’ятьма чи трьома населеними пунктами. Потрібно переставити їх у порядку розташування в певному напрямку, наприклад з півночі на південь або з заходу на схід.

Переможцем є той, хто зробив найменше помилок або зовсім не припустився.
Гра «Допоможіть товаришу»

В учня на аркуші паперу було записано десять географічних об’єктів, які він мав позначити вдома на контурній карті. випадково аркуш потрапив до його молодшого брата, який зіпсував частину аркуша. Коли старший брат взявся до роботи, то виявив, що в записаних назвах стерто частину літер:

….иця, …ів, ..ми, ..ів, ….он, ….ро, ..........ськ. Завдання – відновити назву міст.
Гра «Геом’ячик”

Учні стають в коло і передають м’яч . говорячи: « Ти котись, веселий м’ячик, швидко, швидко по руках…» У кого веселий м’ячик, той називає:

країни материка, форми рельєфу материка, річки материка, озера материка тощо.
Гра «Збери карту»

Розрізати карту області, країни, материка на частини неправильної форми. Роздати учням. Із частин слід зібрати повну карту .

Гра «Геохлоп»

Вчитель називає певні географічні назви. Якщо вони стосуються даної області, країни, материка, то плескаємо в долоні, а ні - то тиша.
  1   2   3

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ м. Вінниця 2011 Випуск підготував: Столяренко В. О
Роботи з контурними картами становили і становлять значну частину передбачених програмою практичних робіт. Контурні карти і робочі...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Випуск №1 2011
Пропонований методичний посібник розпочинає серію «Майстер-клас», у якій узагальнена педагогічна практика вчителів географії Вінницького...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Випуск №2 2011
Пропонований методичний посібник продовжує серію «Майстер-клас», у якій узагальнена педагогічна практика вчителів географії Вінницького...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ
Методичні рекомендації щодо виконання наукових робіт студентами ОКР бакалавра, спеціаліста та магістра / Укладачі Козачишина О. Л.,...
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського....
Вимоги до структури біобібліографічних покажчиків та їх змісту : методичні рекомендації / уклад.: І. Зарванська; відп за вип. В....
Методичні рекомендації до проведення Першого уроку
Незалежності України: шлях до створення гуманного світу для дітей”: Методичні рекомендації щодо проведення Дня Знань і Першого уроку...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ
Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів факультету іноземної філології / Уклад.:...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Уроки географії у 7 класі по темі Випуск №4
Пропонований методичний посібник продовжує серію «Майстер-клас», у якій узагальнена педагогічна практика вчителів географії Вінницького...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Уроки географії у 7 класі по темі Випуск №5
Пропонований методичний посібник продовжує серію «Майстер-клас», у якій узагальнена педагогічна практика вчителів географії Вінницького...
Методичні рекомендації підготували
Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в 2011-2012 навчальному році (рекомендації методичним,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка