Інструкція з безпеки життєдіяльності для вчителів ОБЖ


Скачати 54.64 Kb.
НазваІнструкція з безпеки життєдіяльності для вчителів ОБЖ
Дата20.04.2013
Розмір54.64 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від ____________ 20 р. № ___

Директор Цвітоського НВО_________
Інструкція

з безпеки життєдіяльності

для вчителів ОБЖ


 1. Загальні положення

Керуючись основними законодавчими актами з охорони праці, законами «З охорони праці», «З протипожежної безпеки», «З охорони здоров'я», вчитель ОБЖ зобов'язаний:

1.1. Проходити навчання з охорони праці (один раз на три роки) згідно «Типовому положенню про навчання з питань охорони праці» та навчання на курсах підвищення кваліфікації.

1.2. Перед призначенням на роботу та періодично (один раз на рік) проходити медичний огляд.

1.3. Проводити всю навчальну роботу з дисципліни ОБЖ тільки згідно з навчальним планом і програмами.

1.4. Знати безпечні методи праці, свої функціональні обов'язки, виконувати вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.5. Знати характеристику небезпечних та шкідливих чинників, діючих на вчителя.

1.6. Здійснювати контроль за протипожежним станом кабінету, електрообладнанням. Вміти використовувати протипожежні прилади та обладнання.

1.7. Вміти надавати першу медичну допомогу під час нещасних випадків.

1.8. Дотримуватися гігієнічних норм.

1.9. У зимовий період під час ожеледиці та снігопаду пересуватися по території школи згідно з планом пересування по визначених місцях, що посипані піском.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Починати роботу вчитель ОБЖ повинен у спокійному та виваженому психофізіологічному стані.

2.2. Перевірити санітарно-гігієнічний стан кабінету: температура, вологість, свіжість повітря, освітлення та чистота повинні відповідати вимогам до навчальних кабінетів.

2.3. Забезпечити безпечне розташування шкільних меблів (парт, стільців), вільний прохід до виходу з кабінету.

2.4. Переконатися, що дошка, стенди, вазони надійно закріплені на своїх місцях, а вікна та дверцята у шафах зачинені.

2.5. Всі види робіт учнів організовує і слідкує за їх виконанням учитель.

2.6. Перед виконанням робіт познайомити учнів з їх змістом та порядком

виконання.

2.7. Перед виконанням практичних завдань вчитель повинен провести

інструктаж з техніки безпеки для даних видів робіт.

2.8. Перевірити роботу електроприладів, витяжної шафи, системи водопостачання.

2.9. Слід перевірити наявність в кабінеті засобів надання першої медичної допомоги (аптечки) та засобів пожежогасіння.

2.10. Ознайомити учнів з правилами поведінки під час проведення занять, з правилами безпечного поводження з навчальним обладнанням кабінету ОБЖ.

2.11. Під час організації суспільно корисної праці і проведення позакласних та позашкільних заходів вчитель ОБЖ повинен пройти цільовий інструктаж, а потім зробити запис про це у відповідний журнал інструктажу.

Робоче місце учня повинно бути організоване так, щоб запобігти будь-якому
нещасному випадку.

2.12. Розміщення обладнання має відповідати навчальному процесу, нормам

розстановки обладнання й умовам його роботи, а також забезпечувати безпечні умови навчання учнів та праці вчителя.

2.13.Парти та стільці обов'язково повинні відповідати Державним санітарним правилам і нормам Д Сан ПІН 5.5.-2.008-01. Упевнитися у правильному розташуванні меблів у кабінеті.

2.14. Перевірити санітарний стан кабінету та провітрити його, упевнитися у цілісності скла у вікнах, шафах, вітражах.

2.15.Упевнитися в тому, що температура повітря у кабінеті знаходиться у

межах норми.

2.16. Перевірити наявність у кабінеті засобів надання першої медичної допомоги (аптечки).

2.17. При проведенні масових заходів методичного характеру (екскурсій, походів, свят) забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних вимог, вимог пожежної безпеки і охорони праці (вологе прибирання, провітрювання (природна вентиляція), освітлення природне та штучне, відповідність меблів ергономічним вимогам, наявність засобів пожежогасіння, вільних проходів, запасних виходів, наявність медикаментів в аптечці).

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Виконувати вимоги інструкцій з безпеки життєдіяльності та охорони праці для вчителя ОБЖ.

3.2. Проводити заняття таким чином, щоб фізичне та інтелектуальне навантаження чергувалося.

3.3. Знаходження учнів в кабінеті дозволяється тільки в присутності вчителя.

  1. Учитель зобов'язаний слідкувати за тим, щоб учні:

- не починати роботу без дозволу вчителя;

- не залишати робочого місця без дозволу вчителя;

- розташовувати матеріали на робочому столі так, щоб уникати їх падіння;

- не вмикати електричні пристрої без дозволу вчителя;

- не відволікатись від роботи;

- дотримуватись дисципліни та порядку;

- були ввічливими та уважними.

  1. Контролювати проведення додаткових бесід з охорони праці та

попередження травматизму перед проведенням походів, екскурсій, відвідуванням театрів та музеїв.

3.6. Підтримувати чистоту та порядок на робочому столі. Розміщати на ньому тільки ті матеріали, які необхідні на даному занятті.

3.7. Організовувати і контролювати виконання учнями заходів щодо додержання правил безпечної поведінки.

3.8. Здійснювати контроль за безпекою навчального обладнання, приладів, навчально-наочних посібників тощо, що використовуються під час навчально-виховного процесу відповідно до чинних типових переліків і норм.
4. Вимоги безпеки після виконання роботи


  1. Привести в порядок робоче місце.

  2. Після роботи вимити руки з милом.

  3. Перевірити, щоб шкільні меблі були прибрані та стояли на своїх місцях. Шафи та вікна мають бути зачинені.

  4. Проконтролювати, щоб кабінет ОБЖ був ретельно прибраний згідно санітарно-гігієнічних норм.

  5. Вимкнути загальне освітлення у кабінеті.

  6. Забезпечити своєчасний та безпечний вихід із школи.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях


  1. У випадку аварійної ситуації – зберігати спокій, не допускати паніки.

  2. Виконувати вимоги інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності для вчителя ОБЖ.

  3. У випадку виникнення загрози здоров'ю та життю вчителя та учнів організувати евакуацію згідно з розробленою в школі схемою.

  4. У випадку отримання травми потрібно надати першу медичну допомогу та звернутися до медичної сестри або лікаря.

  5. Про виникнення аварійної ситуації потрібно повідомити адміністрацію школи.

  6. Прийняти міри по евакуації класного журналу.

  7. При необхідності викликати команду відповідної оперативної рятувальної служби:


101 – пожежна служба;

102 – міліція;

103 – швидка допомога;

104 – служба газу;

112 – команда з надзвичайних ситуацій;

43-62-67 – оперативна рятувальна служба.

Невиконання даної інструкції несе за собою накладення дисциплінарного стягнення згідно закону.

Розробив:

завідуючий кабінетом ОБЖ,

вчитель

Погоджено:

відповідальний за ОП,

заступник директора з НВР

Схожі:

1. Загальні положення
Дана інструкція установлює вимоги безпеки життєдіяльності для вчителя хімії та лаборанта Харківської гімназії №144
Інструкція № з безпеки життєдіяльності для учнів
До роботи у кабінеті допускаються учні, які оволоділи безпечними прийомами праці, засвоїли вимоги даної інструкції та правила поведінки...
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ З ОСНОВ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ
Навчання дітей основ безпеки життєдіяльності є одним із пріоритетних напрямів освітнього процесу
Інструкція з безпеки життєдіяльності № для учнів перед канікулами...
Канікули – це час для фізичного, інтелектуального, психологічного відпочинку учнів, а також час коли вони можуть займатися хатніми...
Про заходи пожежної безпеки в СШ №62
Ця Інструкція поширюється на територію й усі приміщення навчального закладу, встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Вимоги інструкції з безпеки життєдіяльності є обов’язковими для виконання вчителями історії
ЗАТВЕРДЖЕНО
Вимоги інструкції з безпеки життєдіяльності є обов’язковими для виконання вчителями інформатики
Інструкція з техніки безпеки учнів при виконанні робіт з кулінарії...
Правильно одягніть спецодяг (застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір)
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ З "ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ"

Конспект Лекції КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ,...
Тема лекції: Категорійно-поняттєвий апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка