1. Загальні положення


Скачати 105.54 Kb.
Назва1. Загальні положення
Дата31.03.2013
Розмір105.54 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

МОСКОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ ХАРКОВІ РАДИ

ХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЇ №144

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІНСТРУКЦІЯ №

З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ

ТА ЛАБОРАНТА

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ

У КАБІНЕТІ ХІМІЇ

Харків


Харківська гімназія №144

Харківської міської ради Харківської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Харківської гімназії № 144

____________ І.Ф. Гончарова

Наказ від «_» __________ 2010 № ___

ІНСТРУКЦІЯ №

з безпеки життєдіяльності для вчителя хімії та лаборанта

під час проведення навчально – виховного процесу в кабінеті хімії


1. Загальні положення


 1. Дана інструкція установлює вимоги безпеки життєдіяльності для вчителя хімії та лаборанта Харківської гімназії №144.

1.2. За даною інструкцією вчитель хімії та лаборант інструктуються перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності», в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка інструктує та вчителя (лаборанта).

У разі необхідності з учителем хімії та лаборантом проводять позаплановий та цільовий інструктажі з охорони праці.

1.4. Учителем може працювати особа, яка має спеціальну педагогічну освіту, підтверджену документом встановленої форми (дипломом). До роботи лаборантом допускаються особи, що пройшли спеціальне навчання.

1.5. При оформленні на роботу в гімназію працівник повинен пройти попередній медичний огляд; при подальшій роботі медичні огляди проводяться періодично (один раз на рік).

1.6. Всі учасники навчально-виховного процесу в кабінеті хімії (лаборанти, вчителі) мають користуватися засобами ін­дивідуального захисту: халатами — на кожному уроці, гумовими рукавицями, захисними окулярами — за необхідністю.

1.7. Необхідно сумлінно дотримуватися правил особистої гігієни і санітарних норм на робочому місці.

1.8. У кабінеті хімії слід проводити заняття лише з цього предмета.

1.9. У кабінеті хімії проводяться експерименти, що передбачені навчальною програмою та експерименти з хімії у хімічних гуртках та факультативах.

1.10. При проведенні дослідів дозволяється використовувати обладнання та хімічні реактиви , що передбачені Типовими переліками.

1.11. Практичні заняття в кабінеті хімії повинні проводитися тільки в присутності вчителя хімії та лаборанта, під їх керівництвом і постійним наглядом за виконанням робіт учнями відповідно із завданням та вимогами безпеки.

1.12. Учитель хімії повинен:

- організувати вивчення учнями правил безпеки при роботі в

кабінеті хімії;

- проводити інструктаж учнів з правил безпеки під час

навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в класному

журналі чи журналі реєстрації інструктажів;

 • контролювати створення безпечних умов під час навчально-виховного

процесу, стежити за виконанням учнями правил безпеки під час практичних

робот.

  1. Лаборант, який працює під керівництвом завідувача кабінету (вчителя хімії) стежить за дотриманням учнями правил безпеки і гігієни праці, відповідає за:

- зберігання та експлуатацію обладнання, підготовку його до лабораторних і практичних робіт, демонстраційних дослідів;

- профілактичне обслуговування (видалення вологи, витирання пилу, тощо) хімічного посуду, приладів та апаратури, пристроїв і приладдя;

- наявність засобів надання першої допомоги протипожежного інвентарю.

1.14. Учитель та лаборант повинні знати правила пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками).

1.15. Учитель та лаборант повинні вміти надавати першу (долікарську) допомогу. У разі захворювання дитини чи нещасного випадку повинен негайно викликати медичного працівника та повідомити адміністрацію гімназії.

1.16. Учительта лаборант один раз на три роки проходять навчання з охорони праці (безпеки життєдіяльності) з наступною перевіркою знань.

1.17. За невиконання даної інструкції вчитель несе дисціплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1 Учитель та лаборант зобов'язані прийти на робоче місце за 7 хвилин до початку роботи.

2.2. Перед початком занять у навчальному приміщенні вчитель та лаборант повинні перевірити стан меблів, обладнання, технічних засобів навчання, робочих місць учнів, їх відповідність нормам охорони праці, правилам техніки безпеки й санітарії та гігієни дітей та підлітків.

2.3. Перед допуском учнів у приміщення для занять учитель та лаборант повинні перевірити справність витяжної шафи, електричних вимикачів і розеток, а також виключити наявність оголених контактів дротів електромереж.

2.4. Учитель та лаборант повинні перевірити наявність і надійність посуду, приладів, хімічних реактивів та інших предметів, необхідних для проведення запланованих дослідів, практичних і лабораторних робіт, позаурочної роботи з предмета.

2.5. Всі досліди, призначені для проведення учнями, повинні бути попередньо виконані лаборантом та вчителем. При цьому всі реактиви мають використовуватися з того лабораторного посуду, з якого їх одержують учні, і в таких кількостях, у яких застосовують учні.

2.6. На початку навчального року, а також перед початком занять за новою темою, проведенням лабораторних та практичних робіт вчитель зобов'язаний провести з учнями інструктаж з безпеки життєдіяльності.

2.7. Учитель та лаборант повинні звільнити робоче місце від усіх не потрібних для роботи предметів і матеріалів.

2.8. При встановленні порушень вимог охорони праці в приміщенні для занять, учитель не повинен розпочинати чи продовжувати роботу з учнями до усунення недоліків, які загрожують їхньому життю та здоров'ю.

2.9. Учитель зобов'язаний повідомити керівника або відповідальну посадову особу навчального закладу про причини відміни занять у кабінеті.

 1. Вимоги безпеки під час виконання роботи


3.1. Учитель контролює обстановку під час занять та забезпечує безпечне проведення навчального процесу.

3.2. Під час занять у кабінеті хімії проводяться експерименти, що передбачені навчальною програмою та експерименти з хімії у хімічних гуртках та факультативах.

3.3. Лаборант повинен допомагати вчителеві при проведенні демонстраційних робот, лабораторних та практичних занять. Учням забороняється виконувати функції лаборанта.

3.4. Учитель та лаборант відповідають за збереження і справність навчального обладнання.

3.5. Під час виконання учнями практичних та лабораторних робот учитель та лаборант наглядають за виконанням робіт учнями відповідно із завданням та вимогами безпеки.

3.6. Учитель та лаборант забезпечують в кабінеті чистоту повітря, порядок розміщення засобів навчання і шкільного обладнання, правильність зберігання хімічних реактивів.

3.7. Хімічні реактиви для дослідів відповідно до Типових переліків учням видає лаборант хімії у кількостях, необхідних для даного експерименту.

3.8. Досліди, що супроводжуються виділенням шкідливих газів і пари, треба проводити лише при діючій вентиляції.

3.9. Під час усіх операцій з концентрованими розчинами кислот та лугів необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту (гумові рукавички, захисні окуляри тощо).

3.10. Забороняється залишати без нагляду нагрівальні та електричні прилади.

3.11. Учителю забороняється залишати учнів, з якими він проводить навчальні заняття без нагляду.

3.12. Учитель повинен вживати заходи дисциплінарного впливу до учнів, які свідомо порушують правила безпечної поведінки під час занять (за необхідністю, проводить з ними позаплановий інструктаж з безпеки життєдіяльності).

3.13. У разі виявлення несправностей у роботі обладнання (при­ладах, установках), електромережі, водопроводу тощо учитель та лаборант повинні припинити роботу.

3.14. Учитель зобов'язаний повідомляти керівника закладу про всі недоліки в забезпеченні охорони праці, які знижують рівень безпеки життєдіяльності людини (норми освітленості, травмонебезпеки обладнання, інструментів тощо).

3.15. Під час роботи в кабінеті хімії не можна пити воду та вживати їжу.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення практичних занять учні прибирають робочі місця тільки за вказівкою вчителя.

 1. Після закінчення практичних занять учитель повинен спитати учнів про їх стан здоров'я.

 2. Лаборант повинен привести в порядок обладнання після проведення лабораторних, практичних, демонстраційних робіт, за потреби помити посуд і почистити обладнання з дотриманням відповідних інструкцій щодо їх експлуатації.

 3. Не можна виливати в каналізацію залишки кислот, лугів, орга­нічних та інших розчинів. Залишки розчинів лаборант повинен злити їх у банки і склянки, спеціально призначені для цього.

 4. Після закінчення роботи необхідно помити руки з милом, зняти халат і повісити його в шафу, призначену для зберігання спец­одягу.

 5. Учитель та лаборант повинні перевірити приміщення кабінету та лаборантської, чи нема пошкоджень, несправностей.

 6. Вчитель повинен відключити від електромережі всі електроприлади, вимкнути світло, закрити вікна, перевірити чи перекриті крани на водогоні.

4.8. Вчитель або лаборант повинні повідомити директора школи про виявлені порушення з охорони праці.
5. Вимоги техніки безпеки в аварійних ситуаціях

Аварійна ситуація може виникнути в таких випадках:

- загорання в кабінеті хімії чи лабораторії;

- витік агресивної речовини, розлита значна кількість органічних розчинників;

 • травмування (термічні та хімічні опіки, поранення);

 • ураження електричним струмом;

- порив водогону або системи опалення.

У разі виникнення аварійної ситуації учитель та лаборант повинні:

5.1. Негайно повідомити керівника навчального закладу або відповідального за охорону праці про виникнення аварійної ситуації, її місце знаходження.

5.2. У випадку, коли розбився прилад, склянка з агресивною рідиною, розлита значна кількість органічних розчинників (більш ніж 0,06 л) і починають виділятися отруйні гази і пара, треба негайно вивести всіх учнів з приміщення і після цього при­ступити до ліквідації наслідків, користуючись засобами індиві­дуального захисту (халат, гумові рукавиці, респіратори, проти­гази):

- загасити в приміщенні всі пальники і вимкнути всі електри­чні прилади;

- відчинити вікна або кватирки і зачинити двері;

- розлиту рідину засипати піском або тирсою і за допомогою дерев'яного совка або двох дерев'яних дощечок зібрати в тару;

- провітрювання приміщення припинити тільки тоді, коли повністю зникне запах розлитої речовини або газу.

5.3.У разі травмування (поранення, опіки тощо) або при недо­маганнях повідомити медпрацівника та при необхідності надати першу допомогу потерпілому:

5.3.1.У випадку необережного поводження з лугами слід негайно змити їх залишки зі шкіри водою або слабким розчином ортоборної кислоти, у разі потрапляння на шкіру кислоти — слабким роз­чином питної соди.

5.3.2. У разі потрапляння в очі будь-якої речовини негайно промийте їх великою кількістю води. Після цього у разі потрапляння в очі кислоти накладіть ватний тампон, змочений розчином натрій гідрогенкарбонату з масовою часткою солі 3 %, у разі потрапляння лугу — промийте додатково розчином ортоборної кислоти з масо­вою часткою кислоти 2 % (1 чайна ложка ортоборної кислоти на склянку води). Після заключного промивання чистою водою під повіки слід ввести 2—3 краплі натрій альбуциду з масовою част­кою розчиненої речовини З0 %.

5.3.3. При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за сухий одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати "швидку медичну допомогу".

5.3.4. Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

5.3.5. При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.3.6. Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

- підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.4.У разі виникнення загорання необхідно:

- вивести учнів з приміщення згідно з планом евакуації;

- повідомити пожежну частину за телефоном 101;

- зачинити вікна і двері, щоб вогонь не поширювався до сусід­ніх приміщень;

- вимкнути електромережу;

- приступити до ліквідації осередку вогню, при цьому легко­ займисті та горючі рідини і електропроводку слід гасити піском, вогнетривким покривалом, порошковим вогнегасником; знеструмлену електропроводку можна гасити водою або будь-якими на­явними вогнегасниками; загорання у витяжній шафі ліквідується вогнегасниками після вимкнення вентилятора.

5.5. Виконувати вказівки керівника робіт по усуненню аварійної ситуації.

Інструкцію розробила зав. кабінетом: С.Є.Лашина

Узгоджено:

Відповідальний за охорону праці

заступник директора з НВР В.І.Попова

Схожі:

ІІI. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення, ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво....
Розділ І. Загальні положення
Положення про механізм справляння та порядок сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності ( далі Положення...
Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку Розділ І. Загальні положення
Положення) розроблено на основі Указу Президента України від 3 лип­ня 1998 року №727 «Про спрощену систему оподаткування, об­ліку...
1. Загальні положення
Положення про порядок укладання, реєстрації, зберігання договорів та контроль за їх виконанням у Тернопільській міській раді (далі...
Типове положення про службу охорони праці Загальні положення
Положення про службу охорони праці відповідного підприємства, визначає структуру служби охорони праці, її чисельність, основні завдання,...
Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку Розділ І. Загальні положення
Положення розроблено на підставі Податкового Кодексу України та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України...
ПОЛОЖЕННЯ про Спадковий реєстр I. Загальні положення
Конвенцією про запровадження системи реєстрації заповітів (далі Конвенція), про заведені спадкові справи та видані свідоцтва про...
2. Основи оптимального управління
Загальні положення
Розділ І. Загальні положення
Кременчука (далі Положення) розроблене на підставі Конституції України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України,...
ПОЛОЖЕННЯ про постійні комісії Новоушицької районної ради І. Загальні положення
Керуючись частиною 13 статті 46 та частиною 15 статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка