«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З БУДІВЕЛЬ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ»


Назва«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З БУДІВЕЛЬ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ»
Сторінка10/10
Дата08.04.2013
Розмір1.06 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н.КАРАЗІНА
Фізико-енергетичний факультет
Кафедра безпеки життєдіяльності

Розрахунково-графічна робота з дисципліни «Цивільний захист»
Тема роботи:

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З БУДІВЕЛЬ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ»
Виконав(ла): студент(ка) групи НО–51

(вказати шифр групи)

Фізико–енергетичного факультету

(вказати повну назву факультету)

Бондаренко Наталія Володимирівна

_________________________________

(вказати прізвище, ім’я та по-батькові)
Перевірив доцент кафедри БЖД

К.т.н. Доронін Є.В.

(посада, вчене звання, прізвище та ініціали викладача)


Національна оцінка 5

ECTS А кількість балів 30


Харків, ХНУ – 2012
Завдання

на виконання розрахунково-графічної роботи

з дисципліни «Цивільний захист»
Прізвище студента(ки) Бондаренко

Ім’я Наталія

По-батькові Володимирівна

Шифр групи ОКТ-51

Факультет філософський
Варіант № 16
Різновид речовини, що спалахнула органічне скло

Масова швидкість вигорання речовини ,кг/(м2 хв) 1,61

Можлива площу горіння Fгор , м 50

Питомі витрати кисню на горіння , кг·кг-1 0,282

Нижча теплоту згорання речовини Qн кДж/кг 26670

Розміри приміщення, де відбулося загорання a х b х H 90 х 50 х 3

Номер схематичного плану будівлі 7
Дата видачі завдання 05.10.2012

Дата виконання завдання 30.10.2012
Завдання видав доцент, канд. техн. наук (підпис) Доронін Є.В.

(посада, вчене звання, прізвище, ініціали та підпис викладача)
Завдання прийняв(ла) до виконання (підпис) Бондаренко Н.В.

(підпис, прізвище та ініціали студента)

ЗМІСТСтор.

1 Розрахунок необхідного часу евакуації………………………………..

Х

2 Розробка схеми евакуації з медичного пункту………………………...

Х

3 Нормативно-теоретична частина……………………………………….

Х

Література…………………………………………………………………..

Х
  1. РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНОГО ЧАСУ ЕВАКУАЦІЇ


Вихідні дані для розрахунку:

Вид горючої речовини – Органічне скло

Розміри приміщення 90 х 50 х 3 м

Можлива площа поверхні горіння Fгор = 60 м2

Питома масова швидкість вигоряння - = 1,61 кг/(м2 с)

Початкова температура повітря в приміщенні - tн=20 0С

Нижча теплота згоряння Qн= 27670 кДж/кг;

Висота робочої зони працюючих – h = 1,8 м;

Коефіцієнт тепловтрат – = 0,2;

Коефіцієнт повноти горіння -  = 0,95;

питома ізобарна теплоємність - Ср= 1,38 кДж/(кг К);

Димоутворююча задатність Dm = 750

Коефіцієнт відбиття  = 0,3

Рівень освітлення Е = 50 лк

Питомі витрати кисню = 0,282

Питомий вихід токсичних газів = 1,51, = 0,024

Vл = 0,025 м/с
Рішення:

1. Визначаємо розмірний параметр А, що враховує кругове поширення полум'я поверхнею рівномірно розподіленого в горизонтальній площині горючого матеріалу

При цьому, показник ступеня, що враховує зміну маси вигоряючого матеріалу у часі – n =3
2. Визначаємо розмірний комплекс В, що залежить від теплоти згоряння матеріалу і вільного об'єму приміщення
;
3. Визначаємо безрозмірний параметр Z, що враховує нерівномірність розподілу небезпечних факторів пожежі по висоті приміщення
при Н6 м, ;
4. Визначаємо необхідний час евакуації за ознакою досягнення критичної температури:


5 Визначаємо необхідний час евакуації за ознакою втрати видимості:


6 Визначаємо необхідний час евакуації за ознакою досягнення критичної концентрації кисню:


7. Визначаємо необхідний час евакуації за ознакою досягнення критичної концентрації токсичних газів:


Параметр безпечний

Висновок: необхідний час евакуації складає 39 с.3. Нормативно-теоретична частина
Допускається передбачати один евакуаційний вихід (двері):

а) з розташованого на будь-якому (окрім цокольного, підвального, підземного) поверсі приміщення з одночасним перебуванням у ньому не більше 50 осіб, якщо відстань від найбільш віддаленої точки підлоги приміщення до вказаного виходу не перевищує 25 м;

б) з одноповерхового будинку загальною площею не більше 300 м2 при чисельності працюючиху всіх приміщеннях будинку не більше 50 осіб;

в) з будь-якого поверху будинку умовною висотою до 26,5 м (включно), ступінь вогнестійкості якого, кількість поверхів і кількість евакуйованих із найбільш населеного поверху відповідають вимогам таблиці 11 при облаштуванні другого виходу з цього поверху на сходи СЗ, що виконуються згідно із ДБН В.1.1-7.

Таблиця 1

Ступінь вогнестійкості будинків

Гранична кількість осіб, що евакуюються з одного поверху будинку за кількості поверхів

2

3

4 і більше

І І II

70

35

15

III, Ilia

50

35

15

IV, V

ЗО
-

(п. 7.3 ДБН В.2.2-28:2010)

Кількість евакуаційних виходів з будинку повинна бути не меншою за кількість евакуаційних виходів з будь-якого його поверху. (п.5.14 ДБН В.1.1-7-2002)

Евакуаційні виходи повинні розташовуватися розосереджено.

Мінімальну відстань L (м) між найвіддаленішими один від одного евакуаційними виходами з приміщення слід визначати за емпіричною формулою:

L = 1,5 , (1)

 

де П - периметр приміщення (м).

Примітка.  Відстань між евакуаційними виходами з приміщення вимірюється за периметром внутрішніх стін приміщення між краями прорізів евакуаційних виходів.(п.5.15 ДБН В.11.-7-2002).
Двері евакуаційних виходів і двері на шляхах евакуації повинні відчинятися у напрямку виходу людей з будинку (п.5.18 ДБН В.1.1-7-2002).

Двері евакуаційних виходів з коридорів поверху, сходових кліток, вестибюлів (фойє) не повинні мати запорів, що перешкоджають їх вільному відкриванню зсередини  без ключа.(п. 5.18 ДБНЕ В.1.1-7-2002).

Висота та ширина шляхів евакуації встановлюється НД відповідно до призначення будинку. При цьому висота шляхів евакуації повинна бути не меншою як 2,0 м, а їхня ширина – 1,0 м.

 Ширину проходів до одиночних робочих місць у межах одного приміщення дозволяється зменшувати до 0,7 м. (п. 5.27 ДБН В.1.1-7-2002)

На шляхах евакуації не дозволяється влаштовувати гвинтові сходи та забіжні східці, а також сходові марші з різною шириною проступів та різною висотою присхідців у межах одного сходового маршу, за винятком випадків, обумовлених у НД (п. 5.30 ДБН В.1.1-7-2002).

Ширина у просвіті сходового маршу, повинна бути не меншою за розрахункову  та не меншою за ширину евакуаційного виходу (дверей) на сходову клітку з поверху, на якому перебуває найбільша кількість людей. При цьому ширина сходового маршу не повинна бути меншою за 1,0 м (крім спеціально обумовлених у НД випадків).

Примітка.  Ширина сходового маршу визначається як відстань між стіною та його огородженням або між його огородженнями. Така ширина не повинна перевищувати довжину проступів (п. 5.33 ДБН В.1.1-7-2002).

Ухил сходів (сходових маршів) повинен бути не більш як 1:1; ширина проступів - не менш як 0,25 м, а висота східця - не більш як 0,22 м, крім спеціально обумовлених у НД випадків. (п. 5.35 ДБН В.1.1-7-2002).

У сходових клітках не допускається розміщувати:

а) обладнання, яке виступає за площину стін на висоті до 2,2 м від поверхні проступів маршів і сходових площадок;

б) паропроводи, газопроводи, трубопроводи для транспортування горючих рідин, повітроводи;

в) шафи, в тому числі вбудовані, крім шаф для пожежних кранів;

г) електричні кабелі та проводи, крім електропроводки для освітлення коридорів і сходових кліток;

д) вбудовані приміщення будь-якого призначення;

е) виходи з вантажних ліфтів і вантажних підіймачів, сміттєпроводи. (п. 5.42 ДБН В.1.1-7-2002)

Евакуаційні шляхи і виходи повинні втримуватися вільними, нічим не захаращуватися і у разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають у приміщеннях будівель та споруд.

Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, їхні конструктивні й планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх облицювання (оздоблення) повинні відповідати протипожежним вимогам будівельних норм.

Якщо евакуаційні виходи і шляхи евакуації з будівель, які є пам'ятниками архітектури й історії, неможливо привести у відповідність до вимог будівельних норм, то їх експлуатація дозволяється за наявності узгодженої проектної документації з органами державного пожежного нагляду відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів. (П. 4.3.1 ППБУ).

Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівель (приміщень).

Допускається влаштування дверей з відчиненням усередину приміщення у разі одночасного перебування в ньому не більше 15 чоловік, а також у санвузлах, з балконів, лоджій, площадок зовнішніх евакуаційних сходів (за винятком дверей, що ведуть у повітряну зону незадимлюваної сходової клітки).

При наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються.(п. 4.3.4 ППБУ)

Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у приміщеннях з масовим перебуванням людей повинні надійно кріпитися до підлоги і бути помірно небезпечними щодо токсичності продуктів горіння, мати помірну димоутворювальну здатність згідно з ГОСТ 12.1.044-89 “ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения” та відповідати групам поширення полум'я РП1, РП2 згідно з ДСТУ Б В.2.7-70-98 “Будівельні матеріали. Метод випробування на розповсюдження полум’я”.

Сходові марші і площадки повинні мати справні огорожі із поручнями, котрі не повинні зменшувати встановлену будівельними нормами ширину сходових маршів і площадок.(п. 4.3.6 ППБУ)

У сходових клітках (за винятком незадимлюваних) дозволяється встановлювати прилади опалення, у тому числі на висоті 2,2 м від поверхні проступів та сходових площадок, сміттєпроводи, поверхові сумісні електрощити, поштові скриньки та пожежні крани за умови, що це обладнання не зменшує нормативної ширини проходу сходовими площадками та маршами.

У незадимлюваних сходових клітках допускається встановлювати лише прилади опалення. (п. 4.3.7 ППБУ)

Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації мають бути забезпечені евакуаційним освітленням відповідно до вимог будівельних норм та правил улаштування електроустановок. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будівлі людей.

Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, повинні постійно освітлюватися електричним світлом (у разі наявності людей).(п. 4.3.8 ППБУ)

У готелях, театрально-видовищних, лікувальних закладах, приміщеннях інших громадських і допоміжних будівель, де можуть перебувати одночасно більше 100 осіб, у виробничих приміщеннях без природного освітлення за наявності більше 50 працівників (або якщо площа перевищує 150 м2), а також в інших випадках, зазначених у нормативно-правових документах, евакуаційні виходи повинні бути позначені світловими покажчиками з написом "Вихід" білого кольору на зеленому фоні, підключеними до джерела живлення евакуаційного (аварійного) освітлення, або такими, що переключаються на нього автоматично у разі зникнення живлення на їх основних джерелах живлення.

Світлові покажчики "Вихід" повинні постійно бути справними. У залах для глядачів, виставкових, актових залах та інших подібних приміщеннях (залах) їх слід вмикати на весь час перебування людей (проведення заходу). (п..4.3.9 ППБУ)

ЛІТЕРАТУРА


  1. ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

  2. ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

  3. ДБН В.2.2-28:2010. Будинки та споруди. Будинки адміністративного і побутового призначення.

  4. НАПБ А.01.001-04 Правила пожежної безпеки в Україні.


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

«Забезпечення безпечної евакуації людей з будівель

у випадку надзвичайної ситуації»
Методичні вказівки

до виконання розрахунково-графічної роботи

з дисципліни
«Цивільний захист»
(для студентів 5 курсу денної форми навчання

усіх спеціальностей)
Укладачі АДАМЕНКО Микола Ігоревич,

ДОРОНІН Євген Володимирович

КВІТКОВСЬКИЙ Юрій Володимирович

Відповідальний за випуск К. Е. Нємченко
Редактор

Комп’ютерне верстання


План 2012, поз. М
Підп. до друку ______р. Формат 60х84/16

Друк на ризографі Ум. друк. арк. 3,0

Тираж 500 пр. Зам. №
Видавець і виготовлювач:

Харківський національний університет ім.. В. Н. Каразіна,

майдан Свободи, 6, Харків, 61022

Електронна адреса:

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:

ДК № _______ від _____________ р.
Для нотаток

Для нотаток

Для нотаток

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Кодекс законів «Про працю України»
Евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися вільними, нічим не захаращуватися і в разі виникнення надзвичайної ситуації забезпечувати...
С.І. Черніков ГУ МНС в Миколаївській області майор вн служби
Тема 5 Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з тактичної підгтоовки з особовим...
ТЕМА: Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з тактичної підгтоовки з особовим...
ТЕМА: Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з тактичної підготовки з особовим...
ТЕМА: 26 Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації...
Відпрацювання дій при виникненні надзвичайної ситуації пов’язаної...
Мета занять: Проведення тренування диспетчерів ПЗЧ по відпрацюванню дій при виникненні надзвичайної ситуації пов’язаної з знаходженням...
Про недопущення неблагополучної ситуації щодо сказу на території м. Тернополя
З метою забезпечення недопущення неблагополучної ситуації щодо сказу та враховуючи неодноразові скарги громадян на випадки укусів...
Відпрацювання дій при виникненні надзвичайної ситуації пов’язаної...
Тема : Відпрацювання дій при виникненні надзвичайної ситуації пов’язаної з знаходженням боєприпасів часів ВВв
Затверджую” Начальник ОКЦ ГУ МНС України в Миколаївській області майор вн сл. Д. Г. Жиголін
Мета занять: Проведення тренування диспетчерів ПЗЧ по відпрацюванню дій при виникненні надзвичайної ситуації
1 Запропонувати основні заходи із санітарно-гігієнічного та протиепідемічного...
Запропонувати основні заходи із санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення населення залежно від санітарно-епідемічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка