ІІI. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ


НазваІІI. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
Сторінка8/8
Дата07.04.2013
Розмір1.39 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8

Методичні вказівки до задачі

 1. Складіть розрахункову таблицю на зразок таблиці 1.

 2. Впишіть номер варіанту і вихідні дані за ним у відповідні графи таблиці.

 3. Розрахуйте силу струму, що протікає через людину, під час двофазного дотику. Розрахунок виконати за допомогою формули

,

де - опір тіла людини.

 1. Розрахуйте силу струму, що протікає через людину, у разі дотику до

.

 1. Розрахуйте силу струму, що протікає через людину, під час однофазного дотику. В цьому випадку як опір кола людини слід приймати суму опорів тіла людини, взуття і підлоги, і розрахункова формула матиме вигляд:

 • для бетонної підлоги: ;

 • для дерев’яної вологої підлоги: ;

 • для дерев’яної сухої підлоги: ;

 • для лінолеумної підлоги: .

 1. Усі розрахункові дані занесіть у відповідні графи таблиці.

 2. Для кожного розглянутого випадку дотику людини до струмовідних частин визначте, яку дію викликають розраховані сили струмів щодо порогових значень (згідно з таблиці 3 додатка).

 3. Визначте допустимий час перебування людини під дією струмів розрахованої сили (згідно з таблиці 4 додатка, допустимий час визначте шляхом інтерполяції).

 4. За величиною сили струму, що протікає через людину під час однофазного дотику, зробіть висновки щодо найбільш небезпечної та найбільш безпечної підлог, на яких стоїть людина.Таблиця 2

Приклад виконання задачі згідно з варіантом 26

Номер варіанту

26

Лінійна напруга мережі ,

380

Фазна напруга мережі ,

220

Опір тіла людини, , Ом

960

Опір взуття, ,Ом

420

Опір підлоги:

 • бетонної, ,Ом

 • дерев’яної вологої, ,Ом

 • дерев’яної сухої, ,Ом

 • лінолеумної, ,Ом


500

2200

4800

6300

Двофазний дотик

Сила струму людини , А

380/960=0,396

Дія щодо порогових струмів

Майже у 4 рази перевищує порогів

фібриляцій ний струм

Допустима тривалість дії, с

0,14

Дотик до фазного і нульового проводів

Сила струму людини, , А

220/960=0,229

Дія щодо порогових струмів

У 2,3 рази перевищує порогів

фібриляцій ний струм

Допустима тривалість дії, с

0,24

Однофазні дотики

Сила струму людини , А

для бетонної підлоги – 0,117

Дія щодо порогових струмів

На 17 мА перевищує порогів

фібриляцій ний струм

Допустима тривалість дії, с

0,43

Сила струму людини , А

для дерев’яної вологої підлоги – 0,036

Дія щодо порогових струмів

Менший від порогового фібриляцій-ного, але більший за порогів невідпус-каючий струм

Допустима тривалість дії, с

Близько 1

Сила струму людини , А

для дерев’яної сухої підлоги – 0,061

Дія щодо порогових струмів

Менший від порогового фібриляцій-ного, але більший за порогів невідпус-каючий струм

Допустима тривалість дії, с

0,84

Сила струму людини , А

для лінолеумна підлоги – 0,028

Дія щодо порогових струмів

Менший від порогового фібриляцій-ного, але більший за порогів невідпус-каючий струм

Допустима тривалість дії, с

Близько 1

Висновки:

 1. Найнебезпечнішим є двофазний дотк.

 2. Найменш небезпечним є однофазні дотики, особливо з лінолеумною підлогою.

 3. Найнебезпечнішою під час однофазного дотику є бетонна підлога.

 4. Найменш небезпечною під час однофазного дотику є лінолеум на підлога.


Додаток

Таблиця 3

Параметр

Сила струму, мА

Гранично допустимий струм за тривалої дії

0,3

Порогів відчутний струм

0,6-1,5

Порогів невідпускаючий струм

0-15

Порогів фібриляційний струм

100Таблиця 4

Параметр

Гранично допустимі сили струмів, мА, та напруг, В,

що діють на за тривалості дії, с

0,01-0,08

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Понад1

Сила струму

650

500

250

165

125

100

85

70

65

55

50

6

Напруга

650

500

250

165

125

100

85

70

65

55

50

6


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 1. Техніка безпеки – це . . .

а) Захист від постійно діючих небезпечних чинників на виробництві;

б) Система організаційних засобів, які запобігають дії небезпечних чинників;

в) Сукупність організаційних та технічних засобів, що запобігають дії небезпечних виробничих чинників на працівників;

г) система технічних засобів, що передбачають виробничий травматизм.

2. Чинники, небезпечні для життя і здоров’я людини, поділяються на

а) постійні і тимчасові,

б) постійні і змінні,

в) постійні і періодичні,

г) контрольовані та неконтрольовані.

3. Безпека праці визначається …

а) конструкцією використовуваних машин, механізмів і устаткування,

б) особливістю виконуваних технологічних процесів,

в) умовами виконання робіт,

г) усе перелічене.

4. Згідно з положенням про техніку безпеки, пожежонебезпечні матеріали слід розміщувати…

а) у прибудованих до торговельного підприємства приміщеннях,

б) в окремих будівлях,

в) в торгових центрах,

г) вірної відповіді немає.

5. Площадки зі сміттєзбірниками повинні знаходитись від будівель на відстані не меншій, ніж …

а) 20 м,

б) 25 м,

в) 15 м,

г) 30 м.

6. Входи, виходи і склади на підприємствах …

а) можуть бути спільними для покупців і персоналу,

б) повинні бути окремими лише для вантажних приміщень,

в) використовуються однаково для усіх видів діяльності підприємства,

г) можуть бути окремими для покупців і персоналу.

7. Знаки безпеки, що дозволяють виконання певних операцій тільки у разі дотримання конкретних вимог, - це . . .

а) заборонні,

б) попереджувальні,

в) приписні,

г) вказівні.

8. До навантажувально-розвантажувальних робіт допускаються робітники віком від . . .

а) 18 років,

б) 16 років,

в) 14 років,

г) немає встановленого віку.

9. Коли роботи з переміщення вантажів здійснюються механізованим способом?

а) коли вантаж більший, ніж 3 кг;

б) коли вантаж до 6 кг;

в) вантажі, масою більше 20 кг, а також на відстань, більшу 25 м;

г) переміщення вантажу будь-якої маси на відстань 3 м.

10. Якими нормативними актами потрібно користуватися під час обладнання, установки та експлуатації підіймально-траспортного устаткування?

а) лише галузевими правилами з охорони праці,

б) міждержавним стандартом ГОСТ 12.2.003-91 та Законом України «Про транспорт»,

в) галузевими правилами з охорони праці, ДНАОП 0.00-1.03-02, «Правилами будови і безпечної, експлуатації вантажопідіймальних кранів», ДНАОП 0.00-1.02-99 «Правилами будови та безпечної експлуатації ліфтів» та іншими вимогами,

г) Міждержавними стандартами ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 15.2.008-65 та ГОСТ 16.5.003-87.

11. Які з цих механізмів повинні мати кінцеві вимикачі?

а) електрокари,

б) навантажувачі,

в) автокари,

г) електроштабелери.

12. Транспортування тари на вилах навантажувача повинно бути на висоті…

а) 1000 мм,

б) 300 мм,

в) 435 мм,

г) 6 мм.

13. На підприємствах торгівлі і громадського харчування для обробки продуктів використовують . . .

а) електромеханічне устаткування,

б) електронагрівальне устаткування,

в) електропарове устаткування,

г) відповіді а) і б).

14. До експлуатації обладнання для обробки продуктів допускаються особи, які навчені за програмою ...

а) технічного максимуму,

б) хімічного мінімуму,

в) теоретичного мінімуму,

г) технічного мінімуму.

15. Для забезпечення безпечної експлуатації машини МРГ-300А необхідно ...

а) стежити за міцністю кріплення дискового ножа в корпусі і завантажувального лотка на важелі,

б) дотримуватися правил безпеки,

в) знати техніку експлуатації машини МРГ-300А,

г) всі відповіді вірні.

16. Посудиною, що працює під тиском називають …

а) герметично закриту ємність, призначену для ведення хімічних, теплових та інших технологічних процесів,

б) ємність, яка може бути як герметично закритою так і розгерметизованою,

в) посудина, яка вміщує сипучі розпорошувані речовини,

г) всі відповіді вірні.

17. Якої місткості балони використовуються на підприємствах торгівлі?

а) до 0,03 м ( 30 л),

а) до 0,99 м ( 99 л),

а) до 0,04 м ( 40 л),

а) до 0,01 м ( 10 л).

18. Балони, що знаходяться в експлуатації, перевіряють один раз на …

а) 3 роки,

б) 5 років,

в) 6 місяців,

г) 10 років.

19. Основне призначення балонів полягає в ...

а) транспортуванні стиснених, зріджених і розчинених газів;

б) зберіганні стиснених, зріджених і розчинених газів;

в) використанні стиснених, зріджених і розчинених газів;

г) всі відповіді вірні.

20. До холодоагентів, що наявні в холодильних установках, належать ...

а) вірна відповідь б) і с),

б) аміак,

в) хладон,

г) фреон.


1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Шановні пані та панове, керівники підприємств, підприємці та бізнесмени!
Побутова техніка та прилади; вбудована техніка та інше кухонне обладнання; кондиціонування; опалення; охоронне та пожежне обладнання;...
Техніка безпеки під час роботи з комп'ютером і правила поведінки...
Техніка безпеки під час роботи з комп'ютером і правила поведінки в комп'ютерному класі. Робота з програ­мою на розвиток пам'яті Як...
Техніка безпеки під час роботи з комп'ютером і правила поведінки...

ПЛАН КОНСПЕКТ проведення заняття з первинної підготовки пожежних...
Загальні положення правил безпеки праці в ДПО:інструктажі з питань охорони праці, порядок розслідування нещасник випадків, порядок...
Прикладне програмне забезпечення загального призначення (34 год.)
Техніка безпеки під час роботи на комп'ютері. Призначення презентації та її елементи. Структура слайду л
Заголовок, будова тексту. Абзац. Word Pad
Техніка безпеки при роботі з комп’ютером. Правила поведінки у комп’ютерному класі. Програма «Розгорни серветку»
Програма вивчення дисципліни „ Сходинки до інформатики” /2 4
Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі. Перегляд комп’ютерного мультфільму
ЗАТВЕРДЖУЮ Т. в о. начальника 16 ДПРЧ ТУ МНС у Миколаївській області капітан сл цив зах
ТЕМА: Розрахунок повітря ізолюючих протигазів. Оснащення ланки ГДЗС. Техніка безпеки при проведенні розвідки ланкою ГДЗС
Конспект уроку для другого класу інтегрованого курсу «Сходинки до інформатики»
Тема. Техніка безпеки при роботі з комп’ютером. Правила поведінки в комп’ютерному класі. Перегляд комп’ютерного мультфільму
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять по спеціальній підготовці з особовим...
ТЕМА: Техніка безпеки і надання першої медичної допомоги постраждалим при роботі на об‘єктах, пов‘язаних з застосуванням СДОР
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка