Тема. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті


Скачати 345.37 Kb.
НазваТема. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті
Сторінка1/5
Дата06.03.2016
Розмір345.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
  1   2   3   4   5
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 Дата _________
Тема. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті.

Мета роботи. Ознайомитися з обладнанням робочих місць учня та вчителя в кабінеті фізики, обладнанням кабінету, правилами поведінки та технікою безпеки під час проведення уроків і лабораторних робіт у кабінеті фізики.

Прилади і матеріали. Робоче місце учня, робоче місце вчителя, прилади і пристрої, наявні в кабінеті, інструкція з правил безпеки в кабінеті фізики.
Теоретичні відомості

До початку лабораторної роботи:

* залишіть на столі тільки те, що необхідне для виконання роботи;

* уважно прослухайте інструктаж учителя;

* не починайте роботу без його дозволу;

* розташуйте обладнання на столі таким чином, щоб уникнути його перекидання чи падіння.

Під час виконання роботи:

* не залишайте своє робоче місце без дозволу вчителя;

* виконуйте всі вказівки інструкції і рекомендації вчителя.

По закінченні роботи:

* акуратно складіть обладнання;

* упорядкуйте своє робоче місце;

* отримайте дозвіл учителя залишити кабінет.

При вивченні фізики вам доведеться під час уроку і на лабораторних роботах використовувати устаткування зі скла (мензурки, колби, термометри), працювати з гарячою водою, електричним устаткуванням, використовувати відкритий вогонь (наприклад, полум’я горілки або свічі). Усе це вимагає уваги й акуратності.

У кабінеті фізики забороняється:

* брати в руки і вмикати без дозволу вчителя будь-яке обладнання чи пристрої;

* захаращувати проходи між робочими столами, демонстраційним столом учителя, виходами з кабінету будь-якими сторонніми предметами (у тому числі стільцями, сумками, верхнім чи спортивним одягом і т. п.).
Хід роботи

1.Уважно прочитайте і запам’ятайте теоретичні відомості до лабораторної роботи.

2.Ознайомтеся з інструкцією з техніки безпеки в кабінеті фізики.

3.Під керівництвом учителя ознайомтеся з призначенням обладнання фізичного кабінету.

4.Огляньте робочі місця учня і вчителя. Ви можете запитати про пристрої і прилади, призначення яких вам незрозуміло.

5.Дайте відповіді на запитання:

- Чи будете ви допущені вчителем до занять у кабінеті фізики, якщо урок, на якому проводився інструктаж з техніки безпеки, ви пропустили?

_______________________________________________________________________

- Чи почнете ви проводити дослід, якщо не знаєте порядку його проведення та вимог безпеки?

_______________________________________________________________________

- Чи можна доторкатися до приладів, які стоять на вашому робочому столі, без дозволу вчителя?

_______________________________________________________________________

- Чи можна, почувши дзвоник з уроку, залишати робоче місце без дозволу вчителя?

_______________________________________________________________________

- Як слід поводитися у випадку виявлення несправності в електричних приладах, які перебувають під напругою?

_______________________________________________________________________

- Як необхідно діяти, якщо ваш однокласник одержав травму під час виконання досліду?

_______________________________________________________________________

6.Укажіть дії, що дозволені під час виконання лабораторної роботи:з / п

Дії учня

Так

Ні

1

Звернення за допомогою до вчителя (піднята рука)2

Обмін обладнання з сусідами3

Звертання по допомогу до учня у сусідньому ряду4

Допомога учню, що сидить за сусідньою партою5

Зміна плану роботи без узгодження з учителем6

Голосне обговорення ходу виконання роботи
Перед початком кожної лабораторної роботи уважно прочитайте відповідну інструкцію з техніки безпеки та неухильно дотримуйтесь її при виконанні роботи!


Дата пров.

роботи

Тема роботи

Номер

інструкц.

Підпис

учителя

Підпис

учня
Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті

Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

Вимірювання часу (метроном, секундомір, годинник)

Вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні

Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і газів

Вимірювання маси тіл

Дослідження явища дифузії в рідинах і газах

Визначення густини твердих тіл і рідин

Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору

Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

Складання найпростішого оптичного приладуВисновок. Сьогодні під час лабораторної роботи ми ознайомились з обладнанням фізичного кабінету, робочих місць учня й учителя, інструкцією з техніки безпеки. Одержані знання стануть мені у пригоді під час проведення дослідів, експериментів, лабораторних і практичних робіт.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 Дата _________
Тема. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.
Мета. Ознайомитись з найпростішими вимірювальними приладами; навчитися визначати ціну поділки шкали вимірювального приладу та межі вимірювання шкал різних вимірювальних приладів.
Прилади. Лінійка, термометр, мензурка, годинник.
Теоретичні відомості
Вимірювальні прилади потрібні для вимірювання фізичних величин.

У всіх приладів є шкала. Шкала приладу являє собою сукупність штрихів, поділок і чисел. Штрихи – це риски, нанесені на шкалі. Поділки – це відстані між двома найближчими штрихами. Біля деяких штрихів на шкалі стоять числа.

Щоб визначити ціну поділки шкали вимірювального приладу, необхідно:

* знайти два сусідніх значення, які позначено цифрами;

* від більшого значення відняти менше;

* отриману різницю поділити на кількість поділок між числами.
Хід роботи
1.Роздивіться по черзі кожний з запропонованих вам приладів і їх шкалу.

2. Назвіть фізичну величину, яку вимірюють кожним з цих приладів.

3.Визначте нижню та верхню межі вимірювання приладом.

4.Визначте ціну поділки шкали вимірювального приладу.

5.Отримані дані занесіть до таблиці:

Таблиця


Назва засобу вимірювання

Лінійка

Термометр

Мензурка

Фізична величина, яка вимірюється приладом


Одиниці вимірювання


Нижня межа вимірювання


Верхня межа вимірювання


Ціна поділкиДля обчислень___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
На кожному робочому місті лежить годинник. Дайте відповіді на питання:
Контрольні питання:
1.Як називається цей прилад?

_______________________________________________________________

2.Значення якої фізичної величини можна визначити з його допомогою?

_______________________________________________________________

3.У яких одиницях вимірюється ця величина?

_______________________________________________________________

4.Які межі вимірювання приладу?

_______________________________________________________________

5.Яка ціна поділки шкали приладу?

_______________________________________________________________
Творче завдання
Накресліть шкалу лінійки з ціною поділки 2 мм.

Висновок. Під час виконання лабораторної роботи ми ознайомились з деякими приладами для вимірювання фізичних величин, а також визначили ціну поділки шкали кожного приладу. Ціна поділки шкали лінійки дорівнює Сл = 1 мм, термометра – Ст = 10 С, мензурки – См = 1 мл.

Уміння і навички, набуті під час роботи, мені стануть у пригоді для того, щоб визначати показання різних приладів, які мають шкалу.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 Дата _________
Тема. Вимірювання часу.
Мета. Ознайомитися з явищами, які використовуються для вимірювання часу; навчитися вимірювати проміжки часу за допомогою різноманітних фізичних приладів.
Прилади і матеріали. Метроном, секундомір, наручний годинник, пісковий годинник, кулька на нитці для виготовлення маятника, штатив, лінійка.
Теоретичні відомості
Час є одним з основних понять фізики. Він нерозривно пов’язаний з поняттям простору, оскільки всі події в оточуючому людину світі відбуваються одночасно й у просторі, й у часі.

Уявлення про простір і час формуються в людини з моменту її народження. Відчуття часу виникає за допомогою органів чуття.

Час t – величина, яка характеризує послідовну зміну явищ і станів матерії та тривалість їхнього буття. Одиниця виміру в системі SI – секунда.

Для вимірювання часу використовують явища і процеси, які повторюються через однакові інтервали часу. У найбільш поширених годинниках використовуються такі періодичні процеси: обертання Землі (сонячні годинники), механічні й електричні коливання (механічні та електронні годинники).

До найпростіших і давніх приладів для вимірювання часу належать пісковий і водяний годинники. У пісковому годиннику проміжок часу відміряється за пересипанням піску з однієї половини посудини в іншу. У водяному годиннику час визначається за витіканням води із посудини.
Хід роботи
1.Візьміть в руки і розгляньте метроном. Зверніть увагу на те, що пересувний важок метронома встановлено на рисці 120 – це означає, що метроном настроєно на 120 ударів на хвилину. Ціна поділки метронома, який настроєно на 120 ударів на хвилину, дорівнює 60 с / 120 = _____ с.

Дайте відповідь на питання: з якою метою тягарець на маятнику метронома роблять рухомим?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
2.Розгляньте дію піскового годинника. Чому його можна використовувати для вимірювання часу? Запишіть відповідь _______________________________________

_________________________________________________________________________
3.Виміряйте за допомогою наручного годинника і секундоміра проміжок часу, за який пісок повністю пересипається з однієї частини піскового годинника в другу. Запишіть результат: tнг = _____ с = _____ хв; tс = _____ с = _____ хв.
4.Виміряйте за допомогою наручного годинника і секундоміра кількість ударів метронома за 1 хвилину. За цими даними знайдіть проміжок часу між двома послідовними ударами метронома. Запишіть результат: tнг = _____ с; tс = _____ с.
5.Знайдіть ціну поділок шкали секундоміра і наручного годинника. Зверніть увагу на те, що годинник має декілька шкал. На якій шкалі найменша ціна поділки? Найбільша? Який з цих приладів найбільш точний? Дайте відповіді: Сс = _____ ; Снг = _____ .

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.Використавши штатив, кульку з ниткою та лінійку, виготовте маятник довжиною 25 см. Декілька відхиливши маятник від положення рівноваги і відпустивши його, виміряйте проміжок часу, на протязі якого маятник зробе 20 повних коливань. Знайдіть тривалість одного коливання. Результат запишіть в зошит: ∆ t = _____ c.

Відомо, що маятник, довжина нитки якого 0,25 м, здійснює одне повне коливання приблизно за 1 секунду (за цей час кулька знову повертається в початкове положення). Якщо збільшити довжину нитки до 1 м, то час одного коливання складе 2 секунди.

Таким чином, для того, щоб виміряти тривалість будь-якої події, досить порахувати, скільки повних коливань здійснив маятник за цей час.
Висновок. Сьогодні на уроці ми ознайомилися з принципом роботи метронома, навчилися вимірювати проміжки часу за допомогою піскового і наручного годинників, секундоміра та маятника.
Творче завдання
За допомогою різноманітних приладів для вимірювання часу визначте частоту вашого пульсу (частотою пульсу називають кількість ударів за хвилину) та пульсу вашого сусіда по парті.

Таблиця


з / п

Прилад для вимірювання часу

Частота пульсу

1

Метроном
2

Наручний годинник
3

Секундомір
4

Маятник

Чим пояснюється різниця в отриманих результатах?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 Дата _________
  1   2   3   4   5

Схожі:

Урок подорож. Фізика як природнича наука. Фізичні тіла і фізичні...
Урок. Методи досліджень фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Фізичні величини та їх одиниці вимірювання. Л. Р.№1«Фізичний...
Тема Що вивчає предмет інформатики. Правила поведінки в кабінеті інформатики
Мета: ознайомити учнів з предметом інформатика і можливостями комп’ютера; ознайомити із правилами поведінки та технікою безпеки в...
Тема: Правила техніки безпеки при роботі в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з
Мета: Ознайомитись з правилами техніки безпеки при роботі в хімічному кабінеті, вивчити прийоми поводження з лабораторним штативом...
Інструкція № з безпеки життєдіяльності для учнів
До роботи у кабінеті допускаються учні, які оволоділи безпечними прийомами праці, засвоїли вимоги даної інструкції та правила поведінки...
Вступ. Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Ознайомлення...
Тема. Вступ. Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету та лабораторним посудом
Наталія Сеник, учитель фізики і атрономії ЗОШ І-ІІІ ступе
Цей урок я рекомендувала б проводити у фізичному кабінеті, залучивши до його проведення учнів 11 класу. П'ятикласникам на такому...
Загальні відомості та вимоги безпеки перед початком роботи в кабінеті англійської мови
Навчальний кабінет англійської мови призначений для проведення занять з учнями школи і має статус шкільного кабінету
План-конспект уроку   Розділ: «Теплове обладнання». Тема: «Апарати для смажіння і випічки»
Мета: -    вивчити види електроплит, призначення, будову, принцип роботи,        правила експлуатації та техніки безпеки
Урок №1 Тема. Техніка безпеки під час роботи з комп'ю­тером і правила...
Мета: ознайомити дітей з правилами техніки безпе­ки й поведінки в кабінеті інформатики; розвивати вміння і навички роботи з комп'ютером;...
ТЕМА. Практична робота №15. Автоматизоване створення веб-сайту. Мета
Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ в ком­п'ютерному кабінеті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка