Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, креслення та предмету «Технології»


Скачати 280.36 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, креслення та предмету «Технології»
Сторінка1/3
Дата28.02.2016
Розмір280.36 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Фізика > Методичні рекомендації
  1   2   3
Інструкційно-методичні рекомендації щодо вивчення

трудового навчання, креслення та предмету «Технології»

у 2014/2015 навчальному році
Викладання трудового навчання в загальноосвітніх закладах області здійснюватиметься відповідно до таких нормативних документів:

 • Закон України «Про загальну середню освіту»;

 • Концепція профільного навчання в старшій школі;

 • Державний стандарт базової і повної середньої освіти (освітня галузь «Технологія»);

 • Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання. 5–9 класи (нова редакція) за загальною редакцією В. М. Мадзігона;

 • Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання. 5-9 класи (новий Державний стандарт освіти) за редакцією В.К.Сидоренка;

Навчальна програма. Технології. 10–11 класи. Для загальноосвітніх навчальних закладів (авт.: А. І. Терещук та інші).

Програми з варіативними модулями розміщені на офіційному сайті Міністерства www.mon.gov.ua та на сайті для вчителів трудового навчання trudove.org.ua.
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення трудового навчання у 2014/2015 навчальному році передбачено:

 • у 5-8 класах – 2 год. на тиждень;

 • у 9 класах – 1 год. на тиждень;

 • у 10-11 класах (незалежно від профілю) – 1 год. на тиждень;

 • у 10-11 класах технологічного профілю – 6 год. на тиждень.

Окрім того, кількість годин на вивчення навчального предмета може збільшуватись за рахунок часу варіативної складової навчальних планів передбаченої на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації.

Навчання хлопців і дівчат на уроках трудового навчання має відбуватися окремо. Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.02. р. №128, і відбувається за наявності в класі більше 27 учнів для міських шкіл та більше 25 для сільських.

Якщо кількість учнів у класі не дає змоги здійснити поділ на групи на гендерній основі, можна скористатись іншими варіантами формування груп:

 • з паралельних класів;

 • формування змішаної групи хлопців і дівчат;

 • поділ на групи за рахунок варіативної частини навчального плану.


Викладання трудового навчання у 5‒6-х класах

Реалізація змісту трудового навчання у 5‒6-х класах забезпечується навчальною програмою «Трудове навчання. 5-9 класи» (новий Державний стандарт освіти) за редакцією В.К.Сидоренка, яка має гриф «Затверджено міністерством освіти і науки, молодь та спорт України» (від 06.06.2012 р. № 664).

Нова навчальна програма з трудового навчання спрямована на досягнення головної мети трудового навчання в середній школі, а саме: формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя і активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства.

Зміст предмета має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять.

Кожен урок повинен містити практичну роботу. Зміст практичних робіт визначається вчителем самостійно залежно від теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під час уроку. Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час практичних робіт, не витрачаючи на це окремого навчального часу. Однак не виключається можливість проведення уроків засвоєння нових знань, під час яких учитель може розкрити навчальний матеріал усього модуля або його окремої частини. Такі уроки в навчальному процесі можуть бути поодинокими.

Завдяки своїй спрямованості на реалізацію принципу варіативності програма дозволяє планувати навчальний матеріал відповідно до матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, віково-статевих особливостей учнів та їхніх інтересів. Вона містить обов’язкову для вивчення складову та варіативну складову.

Обов’язкова для вивчення складова обирається школою із запропонованих блоків залежно від умов поділу на групи хлопців і дівчат, кадрового забезпечення та інтересів учнів. Для 5-6 класів пропонується на вибір два блоки:

5 клас

Блок 1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП.

Блок 2. Технологія виготовлення виробів з аплікацією.

6 клас:

Блок 1. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту.

Блок 2. Технологія виготовлення вишитих виробів.

Кожен блок складається з чотирьох розділів:

 • Основи матеріалознавства.

 • Технологія виготовлення виробів.

 • Основи техніки, технологій і проектування.

 • Технологія побутової діяльності.

Під час вивчення розділу «Основи матеріалознавства» учні ознайомляться з тими матеріалами та їх властивостями, які будуть використовувати в роботі під час освоєння обраного блоку.

Розділ «Технологія виготовлення виробів» є основним у кожному блоці. Під час його вивчення учні ознайомлюються з послідовністю виготовлення виробу, операціями, інструментами, пристосуваннями, які при цьому застосовуються, виготовляють виріб.

Розділ «Основи техніки, технологій і проектування» ознайомлює учнів із технікою, механізмами, машинами, сучасними технологіями та процесами. У цьому розділі також передбачено вивчення основ проектної діяльності, яка буде впроваджуватися при вивченні варіативних модулів. Тему «Основи проектної діяльності» доцільно вивчати за двома варіантами:

1) останньою темою обов’язкової для вивчення складової, після якої відразу планується вивчення варіативних модулів;

2) під час освоєння варіативних модулів.

Для набуття учнями корисних навичок програмою передбачено розділ «Технологія побутової діяльності». Особливість цього розділу полягає в тому, що його можна вивчати в будь-який час (на початку вивчення курсу, після вивчення базового блоку, у кінці вивчення курсу), не порушуючи при цьому календарний план. Але слід зазначити, що розділи «Основи

матеріалознавства», «Технологія виготовлення виробів» та «Основи техніки, технологій і проектування» викладаються в послідовності, зазначеній у програмі.

Порядок вивчення розділів і тем обов’язкової для вивчення складової визначено навчальною програмою.


5 клас

Обов’язкова для вивчення складова. Обирається один блок (26 год.)

1. Технологія виготовлення

виробів із фанери та ДВП (26 год.)

2. Технологія виготовлення виробів

з аплікацією (26 год.)

Варіативна складова. Два модулі (40 год.)

Варіативний модуль 1 (20 год.)

Варіативний модуль 2 (20 год.)

Резерв часу (4 год.)


Блок 1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП
з/п

Розділ і тема


Кількість

годин
Обов’язкова для вивчення складова
1

Вступ

(1)

2

Розділ 1. Основи матеріалознавства

(3)
Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Фанера, ДВП

1
Тема 1.2. Властивості фанери та ДВП

2

3

Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП

(14)
Тема 2.1. Процес розмічання заготовок

1
Тема 2.2. Процес пиляння фанери та ДВП

7
Тема 2.3. Прийоми свердління фанери та ДВП

1
Тема 2.4. Процес підготовки деталей виробу до оздоблення

2
Тема 2.5. Способи з’єднання деталей із фанери та ДВП

1
Тема 2.6. Оздоблення виробів із фанери та ДВП. Ознайомлення з професіями деревообробної промисловості.

2

4

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування

(4)
Тема 3.1. Знаряддя праці, які використовують у побуті

1
Тема 3.2. Поняття про деталь. Способи отримання деталей

1
Тема 3.3. Основи проектної діяльності

2

5

Розділ 4. Технологія побутової діяльності

(4)
Тема 4.1. Безпечне користування побутовими електроприладами

1
Тема 4.2. Культура споживання їжі. Етикет за столом

2
Тема 4.3. Елементи грамоти споживача

1
Варіативна складова

40

6

Варіативний модуль

20

7

Варіативний модуль

20

8

Резерв часу

4
Разом:

70
  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологій) та креслення
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення трудового навчання передбачено
Методичні рекомендації до вивчення трудового навчання у загальноосвітніх...
Викладання трудового навчання в загальноосвітніх закладах здійснюється відповідно до таких нормативних документів
Методичні рекомендації розроблено на допомогу студентам денної та...
Вчитель трудового навчання і основ декоративно-ужиткового мистецтва; Вчитель трудового навчання і основ дизайну
Методичні рекомендації до структур окремих типів уроків трудового...
Виникає питання: як за 45 хвилин встигнути виконати весь обсяг відповідного навчального матеріалу. Перш за все, необхідно відійти...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх форм навчання спеціальності
Обіход С. В., Ткачук В. О. Управління персоналом у сфері послуг: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх...
Календарне планування з креслення для 11 класу на 2011-2012 н р
Предмет креслення, його зміст, мета та завдання вивчення в школі. Застосування графіч­них документів у практичній діяльності людей....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
Методичні рекомендації щодо викладання предмету «Захист Вітчизни»
А. К. Кравцов, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка