Державний стандарт професійно-технічної освіти


НазваДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Сторінка3/59
Дата24.02.2016
Розмір5.25 Mb.
ТипДержавний стандарт
bibl.com.ua > Фізика > Державний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59ТЕМА 1. Наука - економіка


Еволюція поглядів на предмет. Економічна теорія та її значення у пізнанні соціально-економічних процесів.

Економічні вчення рабовласництва, феодалізму, періоду первісного нагромадження капіталу. Меркантилізм, фізіократія. Класична політична економія. Розвиток економічної думки в Україні. Сучасна економічна наука та її роль у розвитку ринкової економіки.

ТЕМА 2. Економіка та її роль у суспільному житті


Економічна потреба та інтереси суспільства. Закономірності економічної поведінки споживача.

Зміст потреб та їх класифікація. Причини безмежності потреб. Структура споживчих благ. Поведінка споживача на ринку. Споживацькі оцінки корисності.

ТЕМА 3. Структура та механізм функціонування ринкової економіки


Ринок як форма існування товарного господарювання. Сутність ринку і його роль, основні види ринків. Об’єкти і суб’єкти ринку. Умови та принципи функціонування ринку. Ринкове саморегулювання та його функції. Структура ринків.

Конкуренція та її види. Соціальні наслідки конкуренції. Конкуренція і монополія. Антимонопольні дії держави.

Попит, пропозиція, ринкова ціна.

Економічна роль держави в умовах ринку. Механізм господарювання в умовах ринкової економіки, її внутрішня структура та основні елементи. Ринкова інфраструктура та її функції. Визначення ринкової інфраструктури. Біржі: товарна, фондова, валютна. Основні напрями біржової політики.

ТЕМА 4. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки


Сутність підприємництва, умови існування. Види підприємницької діяльності. Державне підприємство. Організаційно-правові форми підприємництва в Україні. Структура виробничих витрат. Альтернативні витрати та економічний прибуток. Підприємницький дохід, його зміст і структура. Внутрішні та зовнішні чинники підприємницького доходу. Його розподіл. Виручка від реалізації (валовий дохід), витрати, балансовий та чистий прибутки.

Види підприємств. Малі підприємства — сутність, організація функціонування. Акціонерні підприємства. Державні та кооперативні підприємства.

Фонди підприємств та їх обіг. Економічні елементи процесу виробництва. Основні та оборотні фонди. Амортизація. Фондовіддача та фондомісткість. Собівартість та ціноутворення.

Витрати виробництва підприємства. Собівартість продукції, її структура. Система ціноутворення. Ціна. Комерційний розрахунок. Прибуток та його економічна природа. Норма і маса прибутку. Рентабельність підприємств.

Заробітна плата, її форми і системи.

Реальна зарплата та захист від інфляції.

Соціальний захист та соціальна інфраструктура в економічно розвинутих країнах. Удосконалення оплати праці та соціального захисту в Україні.

ТЕМА 5. Маркетинг у підприємницькій діяльності


Сутність, принципи та функції маркетингу, його види. Міжнародний маркетинг. Принципи маркетингу та менеджменту, механізми соціального регулювання ринкової економіки.

Реклама та її роль в умовах ринкової економіки.

ТЕМА 6. Макроекономіка. Відтворення суспільного продукту

Суть і види відтворення ВНП та його структура. Фактори зростання ВНП.


Національний дохід та його розподіл, перерозподіл, обмін та споживання.

Відтворення робочої сили. Трудові ресурси. Безробіття. Трудові ресурси та становлення ринку праці. Зайнятість, новий підхід і форми регулювання.
ТЕМА 7. Податкова система та податкова політика держави

Податкова система, її регулюючі функції. Класифікація податків. Механізм оподаткування. Прямі і непрямі податки у системі державного регулювання. Закон України “Про оподаткування прибутків підприємств і організацій”.

ТЕМА 8. Міжнародна система світового господарювання і ринкових відносин

Сучасна світова система господарювання. Міжнародні фінансово-кредитні організації. Нові орієнтири світової економіки.


Міжнародна економічна інтеграція та основні тенденції економічного розвитку.

Типова навчальна програма

з предмета “Інформаційні технології”
з/п

Тема


Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи


1.


Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва.

17

2
Всього годин:

17

2
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

Схожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Слічний Ю. О. методист навчально методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Рейдель Ельмір Аронович – викладач Запорізького центру професійно-технічної освіти
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Шевчук Л.І., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
Державний стандарт професійно-технічної освіти

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Професія „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування”, код 7233. 2
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Турчин В. П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Турчин В. П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове
Державний стандарт професійно-технічної освіти
«Грошовий обіг» Тернопільський національний економічний університет, доцент, кандидат економічних наук
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства праці та соціальної політики
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка