План Застосування інтерактивних технологій на уроках трудового навчання Загальні відомості про вчителя


Скачати 364.33 Kb.
НазваПлан Застосування інтерактивних технологій на уроках трудового навчання Загальні відомості про вчителя
Сторінка1/2
Дата03.01.2014
Розмір364.33 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
  1   2


«Застосування інтерактивних технологій на уроках трудового навчання.»

План

Застосування інтерактивних технологій на уроках трудового навчання

Загальні відомості про вчителя ………………………………………… ..1

Вступ…………………………………………………………………….. ....3

1. Уроки трудового навчання як основа гармонійного розвитку особистості………………………………………………………………….5

2. Методи інтерактивного навчання………………………………….. ….8

3. Особливості використання інтерактивних технологій на уроках. ….13

4.Варіанти вправ, методів та нетрадиційних уроків для застосування на уроках трудового навчання……………………………………………… ..16

Висновок……………………………………………………………………. 21

Приклади проведення уроків трудового навчання з застосуванням інтерактивних технологій………………………………………………….22

Список використаних джерел…………………………………………….35

Загальні відомості про вчителя

Одразу після завершення в 2005році Ржищівського гуманітарного коледжу і отримавши диплом молодшого спеціаліста з відзнакою , та кваліфікацію вчителя трудового навчання, креслення та керівника гуртка декоративно - прикладного мистецтва, з вересня 2005 року пішла працювати вчителем трудового навчання та креслення до школи І в якій працюю і в даний час. Постійно працюю над підвищенням свого професійного рівня саме тому, в 2010 році вступила на заочне відділення до Уманського державного педагогічний університет імені Павла Тичини. В 2013 році отримала диплом спеціаліста з відзнакою та кваліфікацію вчителя технологій, креслення, профільного навчання, основ здоров’я та інформатики. За час моєї роботи в школі я мала змогу спілкувати з різними учнями з такими що цікавляться навчанням і недуже, такими яким навчання дається легко і такими що потрібно прикладати багато зусиль щоб знання отримати. Проводячи уроки я помітила, що учням завжди легше сприймати навчальний матеріал на тих уроках де їм цікаво. Саме тому на своїх уроках намагаюся завжди бути організатором навчально-виховного процесу, намагаюся застосовувати різноманітні методи навчання з метою активізації пізнавальної діяльності школярів. Основне своє завдання вбачаю в тому, щоб забезпечити підготовку учнів до трудової діяльності у різних сферах виробництва та домашнього господарювання, тому більшість часу уроку відводжу на виконання завдань практичного характеру. Намагаюся цікаво і змістовно викладати теоретичний матеріал, уміло демонструючи трудові операційні прийоми, намагаюся власним ставленням до праці заохочувати учнів, розвивати їх творчість та ініціативу. Розглядаю складові виробничого процесу, зміст та характер праці на виробництві, готую учнів до самостійного життя та праці в умовах ринкової економіки. При реалізації змісту уроків забезпечую вирішення таких завдань:

  • створення оптимальних умов для розвитку особистості кожного учня шляхом залучення до різних видів трудової діяльності;

  • забезпечення належного рівня загально трудової підготовки з урахуванням особливості праці в умовах різних форм власності ;

  • орієнтація на визначення інтересів, нахилів, здібностей, характеру і темпераменту учнів у різних видах трудової діяльності й на цій основі проведення роботи щодо їхнього професійного визначення.

Моїм урокам притаманна практична спрамованість . Намагаюся створювати сприятливі умови для навчання і розвитку учнів, обов’язково враховуючи їх індивідуальні нахили, здібності, інтереси, звертати увагу на розуміння й осмислення виконуваних операцій. Використовую наочність, необхідні інструменти та прилади, зразки власних та учнівських робіт.

В своїй педагогічній діяльності намагаюся завжди знаходитися в творчому пошуку методів та форм організації уроку з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу на своїх уроках. Мабуть в кожного вчителя настає такий момент коли перед ним постає питання як побудувати урок щоб він був цікавим та захоплюючим, викликав би в учнів щирий інтерес. В процесі педагогічної діяльності переді мною теж постало таке питання. І я почала шукати шляхи вирішення цього питання. Основним завданням для мого пошуку було знайти такі форми уроків які б викликали в учнів щирий інтерес, захоплення та можливість для творчого розвитку особистості. Саме тому обрала проблемну тему «Використання інтерактивних технологій на уроках трудового навчання». Адже використання інтерактивних технологій дозволяє розвивати в учнів творче мислення, самостійність, здатність збирати та аналізувати інформацію, тобто використовуючи ці технології навчання на уроках ми забезпечуємо усесторонній розвиток особистості.

Вступ

«Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу, я пам’ятаю.

Те, що я роблю, я розумію.»

Конфуцій.

На мою думку саме вислів давнього-китайського філософа та педагога Конфуція найкраще висвітлює прийоми та методи роботи вчителя на уроці з метою підвищення якості знань учнів. І саме тому працюючи над проблемним питанням «Використання інтерактивних технологій на уроках трудового навчання», намагаюся постійно знаходитись у пошуках нових активних форм навчання.

Об'єкт мого дослідження є процес  впровадження інтерактивних технологій на уроках трудового навчання. Предмет дослідження – розробка методики викладання предмету трудового навчання із застосуванням інтерактивних методів навчання. Мета дослідження – науково обґрунтувати, експериментально перевірити та розробити методику проведення уроків з застосуванням інтерактивних технологій з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках трудового навчання. Гіпотеза дослідження полягає в тому, що засвоєння учнями навчальних матеріалів буде ефективнішим та якіснішим,  якщо навчальний процес буде здійснюватися за методикою формування технологічних знань і вмінь із застосуванням інтерактивних технологій. Відповідно до об’єкта і предмета дослідження для досягнення мети і перевірки гіпотези сформульовано такі завдання дослідження:

- вивчення та аналіз літератури за темою дослідження;

- аналіз існуючих методик викладання трудового навчання;

- виявлення й обґрунтування психолого-педагогічних особливостей формування знань і вмінь учнів.;

-  напрацювання інтерактивних методик навчання;

-  експериментальна перевірка ефективності запропонованих новацій викладання данного розділу у Піщаницькій ЗОШ .

Теоретичну основу дослідження становлять: досягнення педагогіки, психології, методики трудового та профільного навчання, інших наук, що розкривають основні принципи відбору змісту освіти для різних типів шкіл (М.Бурда, С.Гончаренко), концептуальні основи діяльності навчальних закладів нового типу (В.Мадзігон, В.Паламарчук), педагогічні аспекти удосконалення змісту трудової політехнічної підготовки школярів (А. Дьомін, В. Мадзігон, В. Поляков, Д. Тхоржевський), індивідуалізації й диференціації (О. Кірсанов, Є. Рабунський, В. Монахов, Г. Терещук, І. Унт), психолого-педагогічні основи профільної підготовки учнів (Г. Костюк, І. Бех, Т. Кудрявцев), теорії змісту технічних дисциплін (М. Жиделєв, В. Леднєв, В. Сидоренко, М. Скаткін).

Наукова новизна і теоретичне значення роботи  полягають у тому, що:

-  обґрунтовано етапи формування технологічних знань учнів у процесі трудового навчання . - відбулося активне впровадження інтерактивних технологій для розвитку гармонійної особистості на уроках трудового навчання.


 
1. Уроки трудового навчання як основа гармонійного розвитку особистості.

« Праця повинна переростати у красу.»

М.Рильський.
Перед сучасним суспільством стоять вимоги до забезпечення гармонійного,всебічного розвитку особистості. Важливим засобом всебічного розвитку учнів є уроки трудового навчання, але цей розвиток можливий лише за умови, якщо навчальний урок організований правильно з врахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів .І саме правильно організовані уроки трудового навчання забезпечують можливість розв’язання цього завдання. Дослідження, проведені лікарями, показали, що чергування практичної роботи в майстернях з аудиторними заняттями в класі підвищує працездатність учнів, завдяки зміні виду діяльності та позитивно впливає на розвиток практичних вмінь та навичок. Під час занять з трудового навчання фізична діяльність учнів поєднується з розумовою, адже учням доводиться розв’язувати цілий ряд творчих завдань, включаючи такі, як конструювання виробів, виконання навчальних і творчих проектів, розробка технології їх виготовлення та ін. При цьому учні застосовують свої знання з основ наук і технології матеріалів, а також набувають нових знань які сприяють розвитку розумових здібностей учнів.

Основною формою організації навчання в школі був та залишається урок. В умовах стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій звичайний урок для учнів уже є нудним та нецікавим. Традиційні форми навчання зводяться до переважного вербальної подачі інформації,яка орієнтована на збереження та передачу знань, умінь та навичок, сучасні тенденції розвитку вимагають звертатися до нових технологій спрямованих на гармонійний розвиток особистості. Але незмінним лишається системний підхід до процесу навчання та прагнення зберегти результативність навчання шляхом активізації розумової діяльності школярів. . Якщо проаналізувати програми трудового навчання за останні роки (2005-2011), то вони відрізняються від попередніх програм у першу чергу тим, що передбачають проектно-технологічну діяльність під час вивчення програмового матеріалу. Це стосується вивчення не лише обов’язкової, а й варіативної частини програм. Тобто, для використання методу проектів є можливості як під час вивчення інваріантної складової програми так і під час вивчення її варіативної частини .

І саме в процесі роботи над творчим проектом, з метою допомоги та зацікавлення учнів до виконання проектів, значну роль відіграють різноманітні інтерактивні технології.

Перед сучасним вчителем постає питання, які застосовувати прийоми та методи навчання щоб спонукати учнів до сприйняття навчального матеріалу. Зробити урок цікавим, змотувати учнів на подальшу пізнавальну активну діяльність на уроці, навчити учнів аналізувати та знаходити причинно-наслідкові зв’язки подій, розвивати в учнів творче мислення, уяву, ці та багато інших завдань завжди стояли перед вчителями і саме інтерактивні технології навчання можуть задовольнити ці вимоги. Це пов’язане з швидкими темпами розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Адже використання інтерактивних технологій дозволяє розвивати в учнів творче мислення, самостійність, здатність збирати та аналізувати інформацію, тобто використовуючи ці технології навчання на уроках ми забезпечуємо усесторонній розвиток особистості. Могутнім засобом підвищення інтересу учнів до предмета, розвитку самостійних та творчих здібностей це усвідомлення того , що засвоєнні знання вони можуть потім застосувати в подальшому житті., а завдання вчителя полягає щоб навчити дітей застосовувати здобуті знання на практиці.

Сучасний урок- це урок демократичний. Це урок який проводиться не для учнів ,а разом з ними. Це урок на якому учні вчаться здобувати знання, де жоден з учнів не боїться висловлювати свою думку і доводити її. Для сучасного уроку характерні варіативність і гнучкість структури уроку, оптимізація форм роботи на уроці, співпраця вчителя та учня.

2. Методи інтерактивного навчання .
Методи навчання це способи роботи вчителя і учнів, за допомогою яких досягається оволодіння знаннями, уміннями і навичками, формується світогляд учнів, розвиваються їхні здібності.

Методи навчання складаютъся з окремих елементів, які називаються прийомама. Наприклад, метод показу робочої дії при інструктуванні учнів включає такий прийом, як показ дії в робочому і сповілъненому темпі.
У сучасному суспільстві джерелом знань може виступати не тільки вчитель, а й комп'ютер, телевізор, відео. Учні повинні вміти осмислювати отриману інформацію, трактувати її, застосовувати в конкретних умовах; водночас думати, розуміти суть речей, вміти висловити думку. Саме цьому сприяють інтерактивні технології.   «Інтерактивний» (від англ. «inter» - взаємний і «act» - діяти) - здатний до взаємодії, діалогу.

Інтерактивне навчання — специфічна форма організації пізнавальної діяльності, яка має передбачувану мету — створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. 

«Сутність інтерактивного навчання, полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів; учитель і учень є рівноправними суб’єктами навчання».

Інтерактивність освіти сприяє формуванню як предметних умінь і навичок, так і загальнонавчальних, виробленню життєвих цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, розвитку комунікативних якостей особистості.Саме під час інтерактивного навчання учні вчаться демократично спілкуватися з іншими людьми, критично й творчо мислити, приймати обґрунтовані рішення. При цьому до роботи залучаються всі учасники процесу, які працюють у групах в облаштованому класі за підготовленим заздалегідь вчителем матеріалом, із дотриманням процедури й регламенту, в атмосфері довіри.   Інтерактивне навчання змінює звичні ілюструючі форми на діалогічні, що ґрунтуються на взаємодії та взаєморозумінні . Можна відзначити такі методичні особливості організації інтерактивного навчання:

- застосування проблемних ситуацій та формулювань;

- відповідна організація навчального простору, що сприяє діалогу;

-мотиваційне забезпечення спільної діяльності;

-дотримання правил навчального співробітництва; - використання комунікативних методів і прийомів;

-оптимізація системи оцінювання процесу та результатів спільної діяльності;

- розвиток навичок самоаналізу і самоконтролю індивідуальної та групової діяльності.  

Головною рисою інтерактивного навчання є можливість використання учнями власного досвіду під час розв’язання проблемних питань. Учням надається максимальна свобода розумової діяльності при побудові логічних ланцюгів. Вчителі використовуючи сучасні інноваційні технології на уроках сприяють забезпеченню умов для підвищення ефективності якості навчального процесу, сприяння високому інтелектуальному розвитку учнів, забезпечення оволодіння навичками саморозвитку особистості, можливістю думати, творити.  
Перевага інтерактивного навчання в тому, що учні якісніше засвоюють навчальний матеріал, в класі збільшується кількість учнів які володіють свідомим засвоєнням навчального матеріалу.

На мою думку найефективнішими інтерактивними технологіями є такі, які забезпечують теоретичну і практичну підготовленість учня до творчого застосування знань, умінь та навичок у навчальній та трудовій діяльності. Творчі завдання, на відміну від традиційних вимагають від учасників не простого відтворення інформації, а творчості, оскільки містять у собі елементи невідомого і мають, як правило, кілька (іноді безліч) «правильних відповідей». Іноді «правильна відповідь» невідома.

Застосовуючи інтерактивні технології навчання потрібно враховувати особливості двох форм організації інтерактивного навчання: фронтальну та кооперативну. Адже,кожна з цих форм має певні особливості навчання, які потрібно враховувати підбираючи способи засвоєння учнями знань.
Фронтальна форма організації навчальної діяльності учнів має більшу кількість слухачів від тих, хто говорить. Усі учні в кожен момент часу працюють разом чи індивідуально над одним завданням із подальшим контролем результатів .
Кооперативна форма навчальної діяльності учнів полягає в тому, коли в ході навчання, окрім засвоєння нових знань, умінь і навичок, група учнів навчає кожного свого члена. Це передбачає систематичну участь кожного учня в навчанні всіх .
За кооперативної форми організації навчальної діяльності учнів провідну роль відіграє спілкування і взаємодія учнів одне з одним. Продуктивною кооперативна робота може бути лише тоді, коли склад груп постійно змінюється і кожен учень так чи інакше спілкується з усіма іншими. Поділ учнів на групи та надання кожній із них завдання — чудовий засіб розвинути в них соціальне почуття. Вони більш занурюються в навчання, оскільки роблять це разом з однолітками. Одного разу залучені до спільної роботи, учні вже відчувають потребу обговорити те, що вони роблять разом, що веде до зміцнення зв'язків між ними. Кооперативне навчання сприяє активному засвоєнню матеріалу. Спільні дії у малих групах, обговорення матеріалу з іншими, навчання одне одного дають можливість зрозуміти, опанувати матеріал.
 Кооперативна навчальна діяльність - це модель організації навчання у малих групах учнів, об'єднаних спільною навчальною метою. До кооперативних технологій належать: робота в парах, змінювальні трійки,Два-чотири , усі разом, робота в малих групах, акваріум. .

До фронтального навчання відносять інтерактивні технології, що передбачають одночасну спільну роботу всього класу:
-    обговорення проблеми в загальному колі;
-    мікрофон;
-    незакінчені речення;
-    мозковий штурм;
-    навчаючи-вчуся („Кожен навчає кожного");
-    ажурна пилка;
-    аналіз ситуації.

Модель навчання у грі - це побудова навчального процесу шляхом включення учня до гри (передусім ігрове моделювання явищ, що вивчаються):
-    імітації;
-    спрощене судове слухання;
-    розігрування ситуації за ролями („рольова гра", „програвання сценки".)

Навчання в дискусії
За визначенням науковців, дискусія - це широке публічне обговорення якогось спірного питання. Вона сприяє розвиткові критичного мислення, дає змогу визначити власну позицію, формує навички обстоювання своєї думки, поглиблює знання з обговорюваної проблеми.

До технологій навчання в дискусії належать:
-    займи дискусію;
-    зміни дискусію;
-    безперервна школа думок;
-    дискусія;
-    дискусія у стилі телевізійного ток-шоу;
-    оцінювальна дискусія;-*    дебати.
Отже, інтерактивні технології передбачають спільне навчання (навчання у співпраці: і учень, і вчитель є суб'єктами навчання). Учитель виступає лише в ролі більш досвідченого організатора навчального процесу. Усі учасники навчального процесу при цьому взаємодіють один з одним, обмінюються інформацією, спільно розв'язують проблеми, моделюють ситуації, оцінюють дії, результати праці своїх однокласників і свою власну поведінку. Учні заглиблюються в атмосферу ділового партнерства з розв'язання проблеми, яка є найбільш сприятливою для вироблення навичок і якостей школяра. Особливістю цих технологій є те, що вони є і найбільш природними, створюють сприятливі умови для формування вмінь і навичок і дають можливість виявити свої інтелектуальні якості.

3. Особливості використання інтерактивних технологій на уроках.
На мою думку щоб учнів зацікавити на уроці потрібно їх здивувати, і саме в цьому мені допомагають інтерактивні методи навчання, адже якщо учневі цікаво на уроці то й як правило він активніший та уважніший на уроці і як результат краще сприймає навчальний матеріал. Особливістю інтерактивного навчання є підготовка молодої людини до життя і громадської активності в громадянському суспільстві та демократичній правовій державі. Це потребує активізації навчальних можливостей учнів. Уроки повинні формувати основні пізнавальні та громадянські вміння, а також навички та зразки поведінки; пробуджувати у дітей інтерес та мотивацію, навчати самостійного мислити та діяти. За умов інтерактивного навчання всі діти в класі отримують можливість говорити, висловлюватись: вони мають час подумати, обмінятись ідеями з партнером, а потім озвучити свої думки перед класом . Така робота сприяє розвиткові навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння спільного вироблення рішення. 
Інтерактивне навчання відкриває для учнів можливості співпраці зі своїми ровесниками, дає змогу реалізувати природне прагнення людини до спілкування, сприяє досягненню учнями вищих результатів засвоєння знань і формування вмінь та навичок. Дослідження проведені американськими вченими показали що використовуючи інтерактивні технології навчання на уроках дозволяє збільшити якість та процент засвоєння матеріалу, адже впливає не лише на свідомість, а й на почуття. Нетрадиційні методи навчання підвищують якість навчального процесу, якість таких уроків полягає в активізації пізнавальної і трудової діяльності учнів, сприяє підвищенню інтересів у років трудового навчання. Правильно організовані та проведені нестандарті уроки сприяють розвитку творчої діяльності учнів, формуванню вмінь та навичок , виявленню інтелектуальних якостей. З метою підвищення ефективності застосування ефективності нестандартих методів потрібно: - ретельно планувати свою роботу; - використовувати методи роботи відповідно до індивідуальних особливостей учнів; - добирати до уроку такі вправи які допоможуть у розв’язанні поставленої проблеми.

Могутнім засобом підвищення інтересу учнів до предмета, розвитку самостійних та творчих здібностей це усвідомлення того , що засвоєнні знання вони можуть потім застосувати в подальшому житті., а завдання вчителя полягає щоб навчити дітей застосовувати здобуті знання на практиці

Для досягнення поставленої мети уроку на кожному етапі застосовую різні методи і форми роботи. Завдяки цьому учні не тільки слухають розповідь вчителя, а й співпрацюють із ним, висловлюють свої думки, діляться інформацією, здійснюється взаємодія учня та вчителя . На сучасних уроках трудового навчання головне місце у навчання займає проектна технологія. І саме в процесі проектування діти завжди знаходяться в пошуку чогось нового. У творчій обстановці завжди народжуються нові ідеї, задуми. В проектуванні кожен урок – це дослідження, пошук. Застосування інтерактивних технологій дає змогу підштовхнути учнів до розв’язання проблеми, сам розвиток може бути оригінальним та неочікуваним. Урок узагальнення та систематизації знань проводжу в формі гри, яка складається з декількох турів, кожен з яких-гра за відомими телепередачами. На мою думку на уроці повинна панувати атмосферу взаєморозуміння та доброзичливості, адже кожна дитина-унікальна особистість, зі своїми перевагами та недоліками.

З метою підвищення зацікавленості до предмета у своїй діяльності застосовую нестандартні уроки такі, як урок- гра, застосовую ділові та рольові ігри повязую діяльність дітей з особистим досвідом. Дитина прагне працювати тоді, коли праця приносить їй радість. Досягти позитивних емоцій дає поєднання праці та гри. Здавалося б, що гра і праця це різні полюси виховання, але в них є багато спільного.

Слід зазначити, що ігри доречні не на всіх уроках. Як правило, використовую ігру при узагальненні, систематизації знань, або включаю елементи гри в різні етапи уроку.

Інтерактивні форми навчання розвивають комунікативні вміння та навички, допомагають встановленню емоційних контактів між учнями.

Застосовуючи групові форми роботи, переконуюсь, що вони успішно формують у дітей потребу здобувати знання, розвивають інтерес, любов до пізнання, допитливість. Працюючи в групах, учні самостійно стають дослідниками, розв’язують доступні для них питання.


.

Варіанти вправ, методів та нетрадиційних уроків для застосування на уроках трудового навчання.
Основною формою організації навчання в школі був та залишається урок. Зробити урок цікавим, змотувати учнів на подальшу пізнавальну активну діяльність на уроці, навчити учнів аналізувати та знаходити причинно-наслідкові зв’язки подій, розвивати в учнів творче мислення, уяву, ці та багато інших завдань завжди стояли перед вчителями і саме інтерактивні технології навчання можуть задовольнити ці вимоги. Це пов’язане з швидкими темпами розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Пропоную деякі варіанти вправ, методів та нетрадиційних уроків , які допоможуть урізноманітнити звичайний урок зробити його цікавим та ефективним.  

Урок- аукціон.

«Товаром» на такому уроці є знання учнів. Ведучим на такому уроці- вчитель. Призначаються купці-учні які встигають з предмета, вони готують лоти-запитання. Решта учнів –це аукціонні товари, її видаються питання для повторення вивченої теми. Кожен купець готує запитання з допомогою вчителя. Відповідь учнів оцінюють купці. Лот 1. Підготовка учнів з певної теми. Лот 2. Знання умовних позначень. Лот 3 . перевірка знань з певних понять. Лот 4. Для зняття емоційної напруги чорний ящик . за описом вгадати назву предмета. Лот 5 розшифровка ребуса. Кількість балів за правильну відповідь два. Цей тип уроку варто застосовувати на підсумковому уроці.

Урок типу «КВК».

Його проводять з метоюповторення тем та розділів. Зманання складається з шести етапів. 1. Привітання команд (домашне завдання). 2. Розминка (команди ставлять одна одній запитання). 3. Домашне завдання(перевірка). 4. Запитання капітанам та членам команд. 5. Виконання завдань. 6. Підбиття підсумків.

Бінарний урок .

Бінарний урок – це нетрадиційний інтегрований урок, який включає три взаємоповязаня елементи; бесіда, гра, творчість. Для успішного проведення бесіди треба ставити перед учнями мету уроку і підкреслювати що досягти її можна лише під час співпраці. Біля кожного учня повинен лежати роздатковий матеріал з яким учні повинні працювати впродовж уроку. Кожен учень знаходить відповідь і запрошує вчителя як консультанта. Здобуті знання закріплюються за допомогою гри- естафети. Клас потрібно поділити на дві групи, оди учень повинен почати виконувати операцію, а інші учні по-черзі закінчують. Виграє така команда , без помилок та швидше виконає завдання. В кінці уроку пропонується продемонструвати вміння оригінально застосовувати здобуті знання. Переваги бінарного уроку полягають у його мобільності. Учні не встигають стомитися, їхня увага постійно підтримується і розвивається. Розв’язання поставленого завдання вимагає від учнів творчого підходу. Такий урок завдяки своєму емоційному напруженню, елементам змагання, гри та творчості є дуже ефективним. Адже інформація яка подається у незвичній цікавій формі краше запам’ятовується та сприймається ніж та що подана звичним способом.

Вправа "Склади слово".

Вправа використовується на етапі оголошення теми уроку з метою тренування уваги і створення позитивної мотивації на вивчення нової теми.

У словах, які я назву, запам'ятовуйте першу букву.

Якщо ви усі зробите правильно, то вийде слово, що має безпосереднє значення до теми уроку.

1.Слово "Шаблон" - шило, аркуш, брусок, лінійка, олівець, нутромір.

2.Слово "Аплікація" – аркуш, помпон, льон, іграшка, картон, азбест, цемент, інструменти,яблуко.

3.Слово "Різблення "- рубанок, інструменти, залізко, брусок, лінійка, ескіз, ніж, ножиці, янтар.

Вправа "Четверте зайве".

Вправа використовується на етапі визначення теми уроку для розвитку логічного мислення. Завдання: в кожному ряду три слова по певній основі пов'язані між собою, а четверте - відрізняється.

Знайдіть його, відповідь обґрунтуйте.

1.ДСП, ДВП, фанера, метал.

2.Копіювання, прошивання, припорошування, розкроювання.

3. Різання, стругання, роздягання, пиляння.

4.Інтарсія, інкрустація, різьблення, маркетрі.

5.Підошва, носок, шапка, п’ятка.

Метод "Фантазування".

Цей метод варто використовувати в 5 класі при виборі форми майбутнього виробу. Цей метод дає учням змогу фантазувати , адже ніяких обмежень у фантазії немає.

Вправа "Дерево рішень."

Варто використовувати під час пошуку варіантів виробу , який учні будуть виготовляти у продовж наступних уроків. За допомогою цього методу учні можуть визначити негативні і позитивні сторони обраних моделей аналогів, і обрати саме той який має найменше негативного або скомбінувати свій власний вибираючи позитивне з кожного виробу.

Метод "Фокальних об’єктів".

Цей метод варто застосовувати на конструкторському етапі проектування, коли учні розробляють ескіз майбутнього виробу.Вибираємо об’єкт що будемо вдосконалювати, так званий фокальний об’єкт.

А також вибираємо випадково обрані ознаки об’єкта або явища і переносимо їх на фокальний об’єкт, отримуємо дуже цікаві та оригінальні рішення. Наприклад: фокальний об’єкт олівець, а випадковий -кіт. Результат: хвостатий олівець, олівець з головою кота та ін.

Вправа "Ажурна пилка".

В старших класах на уроках технології важливо використовувати інтерактивну вправу «Ажурна пилка» для створення на уроці ситуації, яка дає змогу учням засвоїти великий обсяг навчального матеріалу за короткий проміжок часу. Ця технологія ефективно замінює лекцію вчителя і заохочує учнів допомагати один одному вчитися навчаючись.

Вправа "Незакінчене речення".

Цю вправу варто використовувати підчас підведення підсумку уроку, з метою підведення підсумків того що учні запам’ятали що їм сподобалось.

Приклади речень які потрібно продовжити.

1."На сьогоднішньому уроці, я дізнався.."

2."Найбільше мені сподобалося…"

3."З сьогоднішнього уроку я йду з…"

Метод "Мозковий штурм".

Найбільш ефективно цей метод використовується під час пошуку варіантів виробів для проекту. Це – ефективний метод пошуку великої кількості ідей за короткий проміжок часу. На чіткі та короткі запитання задані вчителем, учні можуть дати безліч різних варіантів відповідей аналізуючи які, можна знайти цікаві та оригінальні варіанти майбутнього виробу. Учні стають більш зацікавленими у процесі пошуку та вирішення проблеми, адже відчувають свою значимість у процесі проектування.

Метод "Коло ідей".

Цей метод дуже схожий до методу мозковий штурм. Він є ефективним і корисним при пошуку ідей для вирішення проблеми. Особливістю цього методу є те що всі ідеї приймаються до уваги і записуються, просто по завершенню ці ідеї генеруються і вибираються які найкраще підходять.

Метод "Пошук інформації".

Це є різновид роботи в малих групах. Цей метод варто використовувати під час пошуку інформації для майбутнього проекту. Для учнів розробляються питання відповідь на які можна знайти опрацювавши певну роздаткову літературу. Учнів потрібно об’єднати в групи де вони обирають собі певні ролі і розпочинають роботу. На завершення кожна група повинна виступиз повідомленням і показати свої розробки.

Висновок

Підсумовуючи все, що викладено в першому розділі, можна зробити висновок, що застосування інноваційних методів у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. У вітчизняній загальноосвітній школі в останні роки застосування цих методів й інших засобів стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів.

Встановлено, що учні мають різні рівні загальноосвітньої підготовки та розвитку технічного мислення, інтереси та творчі здібності. Саме тому діяльність учнів на уроках трудового навчання потрібно організовувати так щоб навчальний матеріал був цікавим та однаково зрозумілим для всіх учнів. Проаналізувавши та дослідивши інтерактивні технології у процесі навчання я дійшла висновку що саме інтерактивні технології відповідають вимогам висунутим перед сучасним уроком. Ці технології дозволяють зробити навчальний процес інтенсивнішим, підвищити якість сприйняття та розуміння навчального матеріалу.

Застосування на звичайному уроці інтерактивних методів навчання дає змогу зробити урок цікавішим, різноманітним, інтенсивним. Застосовуючи на уроці мультимедійний проектор дає змогу швидше записувати визначення твердження, адже вчителю непотрібно повторювати декілька разів а учневі чекати саме той фрагмент шо потрібно а одразу списати з дошки. Для вчителя який на своєму уроці використовує такі методи та форми роботи , це є своєрідним стимулом завжди залишатися у творчому пошуку, завжди підвищувати свій педагогічний рівень. Результати мого педагогічного дослідження підтверджують, що інтерактивні технології сприяють підвищенню зацікалненності до уроків трудового навчання, розкривають широкі перспективи активізації і розвитку технічного мислення учнів, виховують в них потребу до самовдосконалення в науковому пошуку розв’язання поставлених перед ними завдань та забезпечують високий рівень знань, допомагають гармонійному розвитку особистості.

Приклади проведення уроків трудового навчання з застосуванням інтерактивних технологій.

  1   2

Схожі:

План роботи
Мета: показати шляхи застосування інтерактивних технологій на уроках іноземної мови, навчити різноманітних прийомів вербального та...
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
План проведення тижня трудового навчання
Виставка найкращих робіт, виготовлених на уроках трудового навчання й у позакласний час учнями 5-11 кл
«ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАСОБІВ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ В ПТНЗ»
РОЗДІЛ ОРГАНІЗАЦІ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ
«Впровадження проектних технологій у викладанні трудового навчання в школі.»
Учителю надається роль організатора процесу навчання консультанта й фасилитатора. Ефективними є уроки із застосуванням комп'ютерних...
І. М. Кушнір ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ...
Постановка проблеми. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчальному процесі дозволяє реалізувати інформатизацію...
ДИПЛОМНА РОБОТА
Професійна підготовка учнів старших класів засобами інноваційних технологій на уроках трудового навчання 1
Класифікація проектів з трудового навчання
Навчальні проекти, що виконуються школярами на уроках трудового навчання, можна класифікувати за такими ознаками
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ТА ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка