Тема уроку: Фотоефект. Закони фотоефекту. Мета уроку


Скачати 62.89 Kb.
НазваТема уроку: Фотоефект. Закони фотоефекту. Мета уроку
Дата28.10.2013
Розмір62.89 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
Тема уроку: Фотоефект. Закони фотоефекту.

Мета уроку:

Навчальна: активізувати знання про методи наукового пізнання природи; сформувати в учнів уявлення про фотоефект і вивчити його закони; розширити їх уявлення про сферу застосування закону збереження енергії; ознайомити з внеском вчених у розвиток дослідження даного явища.

Розвивальна: розвивати логіку, пізнавальний інтерес, інтелектуальні і творчі здібності в процесі вирішення фізичних завдань і самостійного придбання нових знань.

Виховна: формувати науковий світогляд; виховати пошану до творців науки і техніки, що забезпечують провідну роль фізики в створенні сучасного світу техніки; виховувати увагу.

Завдання уроку:

З'ясувати: яку дію світло може чинити на речовину;

яким фізичним законам вона підкоряється;

від яких характеристик світла і речовини залежить.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Програмне забезпечення: Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point

Дидактичний матеріал:картки – завдання , картки-інструкції.

Методи і прийоми: поблемно – пошуковий прийом, прийом інтерактивних технологій, прийом для розвитку критичного мислення.

Форми роботи: фронтальна, групова, індивідуальна.

Хід уроку

Вступна частина.

Ми знаємо, що фізика - наука про природу. Пригадаємо Ф.І.Тютчева в перекладі:

Не те, що вважаєте ви, природа:

Не зліпок, не бездушне лице, -

У ній є душа, у ній є свобода.

У ній є кохання, і мова в ній є.

Так, в природи є своя мова, і ми повинні її розуміти. На кожному уроці фізики, при вивченні будь-якого явища ми вчимося цій мові, пам'ятаючи, що, якщо перше зрубане дерево з'явилося початком цивілізації, то останнє означатиме її кінець .

Актуалізація опорних знань

На минулому уроці ви почали вивчення теми: «Квантова фізика». Давайте пригадаємо вивчений матеріал, давши відповідь на наступні запитання:

(Запитання виведені на екран)

1. У чому суть гіпотези Макса Планка? (Світло може випромінюватися окремими мінімальними порціями світлової енергії – квантами, що локалізовані в частинці, яка має назву фотон).

2. Від чого залежить енергія кванта випромінювання і чому вона дорівнює? (Енергія кванта випромінювання залежить від частоти випромінювання і визначається по формулі: E=hν)

3. Чому дорівнює постійна Планка? (h=6,63·10-34Дж·с)

4. Що таке фотон? (Фотоном називають елементарну частинку, що характеризує квант світла hν).

5. Якими властивостями володіє фотон? (Фотон - елементарна частинка, що не має маси спокою і електричного заряду, але має енергією і імпульс).

Ці знання вам обов’язково знадобляться на сьогоднішньому уроці для подальшого пізнання мови природи.

Вивчення нового матеріалу

Ще в 7 класі ви зрозуміли що шлях пізнання такий: відкриття - дослідження - пояснення. При вивченні теми нашого уроку цим етапам можна зіставити три дати : 1887-1890 -1905 рр. Про яку подію йде мова? З іменами яких учених можна зв'язати кожен етап?

Відповідь:

1887 р. - Генріх Герц відкрив явище фотоефекту.

1890 р. - Олександр Григорович Столєтов встановив кількісні закономірності фотоефекту.

1905 р. - Альберт Ейнштейн обґрунтував квантову природу фотоефекту і всі його закономірності.

Отже сьогодні ми вивчимо цікаве фізичне явище - фотоефект.

Запишіть тему «Фотоефект. Закони фотоефекту» і подумайте над словом «фотоефект». Що, на вашу думку, означає це слово?

Прослухати результати.

Видно, що слово складається з двох іноземних слів: фото і ефект. Фото - від грецького - світло, а ефект - від латинського - дію. Дослівно - дія світла.

Наше завдання на сьогоднішній урок: з'ясувати, яку дію може чинити світло на речовину, яким фізичним законам цей ефект підкоряється, і від яких характеристик світла і речовини залежить.

Пам’ятаймо правила роботи на уроці:

· Стислість - сестра таланту.

· Знання - сила.

· Шепіт чутніший за крик.

· Критикуючи - пропонуй.

· Будь уважний.

Розпочнемо з досліду

Демонстрація явища фотоефекту.

Спробуймо описати явище, яке спостерігали.

Цинкову пластину, сполучену з електрометром, заряджають негативно і опромінюють світлом. Вона швидко розряджається.

Якщо ж її зарядити позитивно, то заряд пластини не зміниться.

Як на вашу думку чим це можна пояснити?

Відповідь учнів:

З поверхні пластини вириваються електрони.

Розповідь вчителя:

Ми спостерігали явище - фотоефект – явище виходу електронів в інше середовище під дією електромагнітного випромінювання. Цей вид фотоефекту називається зовнішнім або фотоелектронною емісією.
Фотоефект є результатом трьох послідовних процесів: поглинання фотона, внаслідок чого енергія одного електрона стає більшою за середню; руху цього електрона до поверхні тіла; виходу його за межі тіла в інше середовище через поверхню поділу.

Дане явище детально вивчав Столєтов з 1888р по 1889р і в 1890 р. - Олександр Григорович встановив кількісні закономірності або закони фотоефекту.

Спробуймо і ми сформулювати ці закони за допомогою відео фрагмента.

Учні спостерігають відеофрагмент, в якому пояснюються закони фотоефет і роблять висновки з побаченого.

  • Фотострум насичення (або кількість вирваних електронів під дією випромінювання) прямопропорційний інтенсивності світла, падаючого на катод;

  • Енергія фотоелектронів прямопропорційна частоті світла і не залежить від його інтенсивності;

  • Для кожної речовини існує мінімальна частота світла, звана червоною межею фотоефекту, нижче за яку фотоефект неможливий

Робота з картками для закріплення отриманих знань.

Вчитель:

  1. Встановіть відповідність, використовуючи прийом «2 – 4 – всі разом».
Фотоефект

Електрон, вирваний світлом з катода


Фотоелектрон

Напруга, при якій величина фотоструму дорівнює нулю

Фотострум насичення

Явище виривання електронів з речовини під дією світла.


Затримуюча напруга

Рух вирваних світлом з катода електронів.


Фотострум

Максимальне значення фотоструму2. Написати сенкан.
Сенкан – форма вільного вірша з пяти рядків.

Правила написання сенкану:

  1. Перший рядок повинен містити слово, яке відображає назву теми (іменник).

  2. Другий рядок являє собою опис теми, який складається з двох слів (прикметники).

  3. Третій рядок виражає дію, пов’язану з темою і складається з трьох слів

  4. Четвертий рядок – фраза з чотирьох слів і виражає ставлення до теми

  5. П’ятий – одне слово-синонім, який передає сутність теми.


Тема (іменник)

Опис (два прикметника)

Дія (три слова)

Ставлення (фраза – чотири слова)

Перефразування сутності (одне слово)
Сенкан учні записують в зошиті. Кілька за бажанням учнів зачитуються.
Рефлексія.

Вчитель: пропонує проаналізувати свою діяльність на уроці.

Учні: аналізуючи, записують свої думки на листках.

1. Сьогодні на уроці я навчився:

2. Сьогодні на уроці мені сподобалося:

3. Сьогодні на уроці мені не сподобалося:

4. Ідучи на урок я очікував:

5. По завершенню уроку я отримав:
Домашнє завдання: Опрацювати §68, §69. Розвязати задачі: вправа 16(2,3). (Підручник С.У.Гончаренко, Фізика, 11 кл.). Творче завдання: підготувати повідомлення або презентацію на тему «Фотоелементи та їх застосування».


Схожі:

Тема: «КВАНТОВІ ВЛАСТИВОСТІ ВИПРОМІНЮВАННЯ»
Фотоефект. Дослідження О. Г. Столєтова. Квантова теорія фотоефекту. Фотоелементи та їх застосування
Тема уроку: Газові закони. Комп ’ ютерні презентації. Мета уроку:...
Закон Бойля- Маріотта. Добуток тиску даної маси газу об’єм, що його займає газ за сталої температури, є величиною сталою
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Тема уроку. Вписані та описані призми і циліндри. Мета уроку
Мета уроку: формування понять вписана призма, дотична площина до циліндра, описана призма
Тема уроку. Об'єм циліндра. Мета уроку
Мета уроку: формування знань учнів про об'єм циліндра, а також умінь знаходити об'єми циліндрів
Тема уроку. Площа сфери. Мета уроку
Мета уроку: вивчення формули для площі сфери; формування вмінь застосовувати вивчену формулу до розв'язування задач
Уроку: «Вода знайома і загадкова» Мета уроку: Навчальна
Тема: Гідросфера Тема уроку: «Вода знайома і загадкова» Мета уроку: Навчальна: Продовжити формування системи знань про гідросферу...
Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка