ПОЛОЖЕНН Я про відділ обліку та фінансового забезпечення Тернопільської міської ради


Скачати 45.86 Kb.
НазваПОЛОЖЕНН Я про відділ обліку та фінансового забезпечення Тернопільської міської ради
Дата22.04.2013
Розмір45.86 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Додаток №29

до рішення міської ради

від 05.01.2011р. №6/4/51
П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ обліку та фінансового забезпечення Тернопільської міської ради
1.Загальне положення

1.1.Відділ обліку та фінансового забезпечення створюється як структурний підрозділ в межах загальної чисельності працівників апарату міської ради і фондом заробітної плати цього апарату. Відділ підпорядковується виконавчому комітету та міському голові, є правонаступником всіх прав та обов’язків відділу фінансового забезпечення.

1.2.Відділ будує свою роботу відповідно до положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

1.3.У своїй практичній діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні»”, постановами і рішеннями Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами і постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Тернопільської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями голови, іншими нормативними, інструктивними та методичними документами, що стосуються питань бюджетного обліку та даним Положенням.
2.Завдання і функції

2.1.Основними завданнями відділу обліку та фінансового забезпечення є:

-складання розрахунків до проекту міського бюджету;

-здійснення систематичного контролю за правильним і раціональним витрачанням коштів, виділених апарату міської ради та її виконавчого комітету, управління і відділам;

-відкриття рахунків в відділенні державного казначейства м. Тернополя по вимозі і за згодою виконавчого комітету.

2.2.Основними функціями відділу обліку та фінансового забезпечення є:

-складання кошторисів видатків установи, що обслуговуються відділом, облік змін, що вносяться до кошторисів видатків на протязі року;

-нарахування і виплата в установлені строки заробітної плати працівникам, правильне утримання податків та своєчасне перерахування утриманих сум до бюджету;

-своєчасне проведення розрахунків з бюджетом, Пенсійним та іншими фондами, організаціями, установами та підзвітними особами;

-здійснення постійного контролю за додержанням режиму економії та збереженням грошових коштів;

-участь у підготовці господарських угод та їх облік;

-складання бухгалтерської документації ( первинної та звітної);

-перевірка законності документів, що надійшли для обліку, правильності і своєчасного оформлення;

-складання та аналіз місячних, квартальних і річних звітів про виконання кошторисів видатків по бюджетних і позабюджетних коштах та надання цієї звітності в установленні строки;

-облік основних засобів, малоцінних та необоротних активів, матеріалів та інших матеріальних цінностей, що знаходяться на балансі міської ради;

-організація і участь працівників відділу у проведенні в установлені строки інвентаризації матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків з установами, підзвітними особами;

- оформлення зразків підписів, їх засвідчення, передача до відділу державного казначейства;

- забезпечення зберігання бухгалтерських документів і реєстрів обліку, кошторисів видатків і розрахунків до них, інших документів, а також своєчасна здача їх в архів;

-розробка номенклатури справ;

-надання роз’яснення працівникам з фінансових питань;

-здійснює облік використання та відшкодування коштів передбачених
3.Права підрозділу

3.1.Вимагати від посадових осіб апарату, управління і відділів необхідні для роботи документи, належним чином оформлені і підписані посадовими особами.

3.2.Не приймати до виконання документи, які не мають юридичної сили чи виконання яких суперечить чинному законодавству.

3.3.Залучати фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об»єднань громадян ( за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, які сприяють ефективному використанню коштів.
4.Керівництво (структура) підрозділу

4.1.Відділ очолює начальник відділу-головний бухгалтер, який призначається і звільняється з посади відповідно до розпорядження міського голови.

4.2.Начальник відділу-головний бухгалтер:

-керує всією діяльністю відділу на виконання обов’язків і прав, що випливають з покладених на відділ завдань, функцій та процедур.

-забезпечує правильність організації обліку використання бюджетних та позабюджетних коштів.

-забезпечує раціональний розподіл обов’язків між працівниками відділу і вимагає від них чіткого, своєчасного та високоякісного виконання обов’язків, функцій та процедур, передбачених трудовим законодавством, цим Положенням, посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4.3.На час відсутності начальника відділу-головного бухгалтера його права і обов’язки переходять до головного спеціаліста відділу згідно з розпорядженням міського голови.

4.4.На посади спеціалістів відділу призначаються особи, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4.5.На посаду начальника відділу, в порядку визначеному Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», може бути призначена особа, яка має відповідну освіту і професійну підготовку, володіє державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.
5.Відповідальність

5.1.Начальник відділу-головний бухгалтер несе відповідальність за повне виконання покладених на відділ завдань і функцій по веденню бухгалтерського обліку і складанню звітності.

5.2.Відповідальність інших працівників відділу визначається посадовими інструкціями, цим Положенням.

5.3.Начальник та працівники відділу, що вчинили правопорушення, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.Заключні положення

6.1.Чисельність працівників відділу визначається відповідно з обсягами роботи, а посадові оклади встановлюються відповідно до чинного законодавства. Джерелом фінансування відділу є кошти місцевого бюджету, що виділенні на утримання апарату міської ради.

6.2.Порядок оплати праці працівників відділу здійснюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

6.3.Штатний розпис відділу затверджується міським головою.

6.4.У своїй діяльності відділ використовую бланки, печатки, штампи міської ради та виконавчого комітету.

6.5.Ліквідація чи реорганізація відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Секретар ради Турський І.В.

Схожі:

ПОЛОЖЕННЯ про відділ внутрішнього контролю та взаємодії з правоохоронними...
Тернопільською міською радою для здійснення внутрішнього фінансового контролю за роботою структурних підрозділів Тернопільської міської...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської...
Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення (далі відділ) є структурним підрозділом Тернопільської міської ради, нею утворюється,...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ квартирного обліку та нерухомості
Відділ квартирного обліку та нерухомості (відділ), є виконавчим органом Тернопільської міської ради, нею утворюється, їй підзвітний...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ матеріально-технічного забезпечення
Відділ матеріально-технічного забезпечення ради є виконавчим органом Тернопільської міської ради, нею утворюється, їй підзвітний...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ автоматизованих систем управління Тернопільської міської ради
Відділ автоматизованих систем управління (надалі відділ) є підрозділом міської ради, який утворюється для забезпечення найбільш ефективного...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ земельних ресурсів Тернопільської міської ради
«Про виконавчі органи та структури міської ради» з метою удосконалення роботи та забезпечення реалізації виконавчо-розпорядчих функцій...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Архівний відділ Тернопільської міської ради (далі відділ) є виконавчим органом міської ради
ПОЛОЖЕННЯ про відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації
Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Тернопільської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом...
Управління обліку та контролю за використанням комунального майна...
Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради
ПОЛОЖЕНН Я
Відділ архітектурного планування та забудови міста (далі відділ) є структурним підрозділом Нікопольської міської ради у складі управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка