Тест Задание №1 На які два види поділяється бухгалтерський облік 1 Управлінський і податковий


НазваТест Задание №1 На які два види поділяється бухгалтерський облік 1 Управлінський і податковий
Сторінка4/5
Дата21.04.2013
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5

Які напрямки класифікацій витрат є основними в управлінському обліку:
1) Розрахунок собівартості виготовленої продукції, оцінка вартості запасів і одержаного прибутку; прийняття рішення і планування; контроль і регулювання;

2) Прийняття рішень і планування; контроль і регулювання; визначення кошторисної вартості БМР;

3) Контроль і регулювання; визначення кошторисної вартості БМР, визначення договірної ціни об'єкта будівництва;

4) Контроль і планування; прийняття рішень і регулювання; визначення фактичної собівартості БМР.
Задание № 193

В залежності від способу включення в собівартість продукції витрати поділяються на:
1) Поточні і одноразові;

2) Основні і накладні;

3) Одноелементні і комплексні;

4) Прямі і непрямі.
Задание № 194

Витрати, пов'язані із контролем і регулюванням поділяються на:
1) Маржинальні і середні;

2) Постійні і змінні;

3) Контрольовані і неконтрольовані;

4) Основні і накладні.
Задание № 195

В залежності від впливу зміни обсягів виробництва витрати поділяються на:
1) Постійні і змінні;

2) Прямі і непрямі;

3) Основні і накладні;

4) Релевантні і нерелевантні.
Задание № 196

Вхідні (невичерпані) витрати це:
1) Збільшення зобов'язань, або зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання доходу в майбутніх періодах;

2) Збільшення зобов'язань або зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду;

3) Витрати, пов'язані із придбанням основних засобів;

4) Витрати, пов'язані із придбанням нематеріальних активів.
Задание № 197

Минулі (вичерпані) витрати це:
1) Збільшення зобов'язань, або зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання доходу в майбутніх періодах;

2) Збільшення зобов'язань або зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду;

3) Витрати, пов'язані із придбанням основних засобів;

4) Витрати, пов'язані із придбанням нематеріальних активів.
Задание № 198

Витрати це:
1) Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками);

2) Збільшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або зменшення зобов'язань;

3) Собівартість продукції (робіт, послуг);

4) Собівартість продукції (робіт, послуг) та ПДВ.
Задание № 199

Витрати періоду це:
1) Витрати, що не включаються у собівартість і розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були здійснені;

2) Витрати, пов'язані з виробництвом або придбанням товарів для їх реалізації;

3) Непродуктивні витрати;

4) Прямі матеріальні витрати.
Задание № 200

Адміністративні витрати це:
1) Прямі витрати;

2) Непрямі витрати;

3) Інколи прямі витрати, інколи непрямі.

4) Прямі і непрямі витрати.
Задание № 201

Які із нижче перерахованих витрат не включаються в собівартість продукції:
1) Прямі матеріальні витрати;

2) Прямі витрати на оплату праці;

3) Загальновиробничі (загальнодільничі) витрати;

4) Витрати на збут.
Задание № 202

Елементами операційних витрат є:
1) Матеріальні затрати, накладні витрати, витрати на оплату праці;

2) Амортизація, витрати на оплату праці, експлуатація будівельних машин;

3) Основна заробітна плата робітників, амортизація основних засобів, накладні витрати;

4) Матеріальні затрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати.
Задание № 203

Визнані пені, штрафи, неустойки відносяться до:
1) Матеріальних витрат;

2) Відрахувань на соціальні заходи;

3) Інших витрат;

4) Інших операційних витрат.
Задание № 204

Нестачі й втрати від псування матеріальних цінностей відносяться до:
1) Матеріальних витрат;

2) Відрахувань на соціальні заходи;

3) Інших витрат;

4) Інших операційних витрат.
Задание № 205

Відрахування в Пенсійний фонд відносяться до економічного елемента:
1) Матеріальні затрати;

2) Витрати на оплату праці;

3) Відрахування на соціальні заходи;

4) Інші витрати.
Задание № 206

Релевантні витрати це:
1) Витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття рішення;

2) Витрати, що не залежать від прийняття рішення;

3) Витрати, що вимагають плати грошей, або витрачання інших активів;

4) Це вигода, що втрачається, коли вибір одного напрямку дії вимагає відмовитися від альтернативного рішення.
Задание № 207

Нерелевантні витрати це:
1) Витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття рішення;

2) Витрати, що не залежать від прийняття рішення;

3) Витрати, що вимагають плати грошей, або витрачання інших активів;

4) Це вигода, що втрачається, коли вибір одного напрямку дії вимагає відмовитися від альтернативного рішення.
Задание № 208

Дійсні витрати це:
1) Витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття рішення;

2) Витрати, що не залежать від прийняття рішення;

3) Витрати, що вимагають плати грошей, або витрачання інших активів;

4) Це вигода, що втрачається, коли вибір одного напрямку дії вимагає відмовитися від альтернативного рішення.
Задание № 209

Можливі витрати це:
1) Витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття рішення;

2) Витрати, що не залежать від прийняття рішення;

3) Витрати, що вимагають плати грошей, або витрачання інших активів;

4) Це вигода, що втрачається, коли вибір одного напрямку дії вимагає відмовитися від альтернативного рішення.
Задание № 210

Контрольовані витрати це:
1) Витрати, які менеджер може безпосередньо контролювати або може чинити на них значний вплив;

2) Витрати, які менеджер не може контролювати;

3) Матеріальні витрати і фінансові витрати;

4) Витрати на заробітну плату і витрати на збут.
Задание № 211

В основі обліку за центрами відповідальності лежить поділ витрат на:
1) Постійні і змінні;

2) Прямі і непрямі;

3) Контрольовані і неконтрольовані;

4) Одноразові і поточні.
Задание № 212

Утримання із заробітної плати до Пенсійного фонду відносяться до економічного елемента операційних витрат:
1) Матеріальні затрати;

2) Відрахування на соціальні заходи;

3) Інші операційні витрати;

4) Не відносяться до жодного елемента.
Задание № 213

Основні витрати це:
1) Сукупність прямих витрат і витрат з утримання та експлуатації будівельної техніки.

2) Витрати на збут продукції;

3) Витрати, пов'язані з обслуговуванням і управлінням виробництвом;

4) Адміністративні витрати.
Задание № 214

Накладні витрати це:
1) Сукупність прямих витрат на виробництво продукції;

2) Витрати на збут продукції;

3) Витрати, пов'язані з обслуговуванням і управлінням виробництвом;

4) Адміністративні витрати.
Задание № 215

Виробничі накладні витрати це:
1) Адміністративні витрати;

2) Витрати на збут;

3) Конверсійні витрати;

4) Витрати, пов'язані з процесом виробництва, які не можуть бути віднесені до певних виробів економічно можливим шляхом.
Задание № 216

Поділ витрат на постійні, змінні і умовно-постійні відноситься до класифікації витрат:
1) Для визначення собівартості запасів і готової продукції;

2) Для прийняття рішень і планування;

3) Для контролю і регулювання;

4) Для визначення собівартості запасів і готової продукції та для контролю і регулювання.
Задание № 217

Ціною продукції (робіт, послуг) є:
1) Кошторисна вартість;

2) Фактична собівартість;

3) Договірна ціна;

4) Кошторисна собівартість.
Задание № 218

При виявленні браку в основному виробництві складається запис:
1) Дт24 Кт23;

2) Дт23 Кт24;

3) Дт94 Кт24;

4) Дт84 Кт24.
Задание №219

При списанні втрат від браку складається запис:
1) Дт24Кт23;

2) Дт24Кт79;

3) Дт79Кт24;

4) Дт23Кт24.
Задание №220

При нарахуванні зарплати за час простою з вини стихійного лиха складається запис:
1) Дт23Кт66;

2) Дт91 Кт66;

3) Дт 92 Кт66;

4) Дт 99 Кт66.
Задание №221

При нарахуванні зарплати за час простою, пов'язаного з відсутністю фронту робіт складається запис:
1) Дт 23 Кт66;

2) Дт91 Кт66;

3) Дт 92 Кт66;

4) Дт99 Кт66.

Задание №222

Методами обліку затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції є:
1) Позамовний, попроцесний, попередільний, нормативний;

2) По детальний, інформаційний, простий, калькуляційний;

3) Позамовний, напівфабрикатний, безнапівфабрикатний, нормативний;

4) Простий, нормативний, напівфабрикатний, безнапівфабрикатний.
Задание №223

Основним методом обліку витрат і калькулювання собівартості БМР є:
1) Попроцесний;

2) Позамовний;

3) Попередільний;

4) Простий.
Задание №224

Відокремлений облік змін норм передбачає:
1) Позамовний метод;

2) Попроцесний метод;

3) Нормативний метод;

4) Попередільний метод.
Задание №225

Відхилення від норм витрачання матеріалів оформляється:
1) Прибутковим ордером;

2) Накладною;

3) Вимогою;

4) Вимогою з сигнальною полосою.
Задание №226

Зміна норм при нормативному методі оформляється:
1) Накладною;

2) Наказом;

3) Повідомленням;

4) Вимогою.
Задание №227

Маржинальний дохід це:
1) Різниця між виручкою і постійними витратами;

2) Різниця між виручкою і змінними витратами;

3) Різниця між виручкою і витратами на збут;

4) Різниця між виручкою і витратами.
Задание №228

Критична точка обсягу виробництва це:
1) Точка, нижче якої виробництво є збитковим;

2) Точка, вище якої виробництво є збитковим;

3) Оптимальний обсяг випуску продукції;

4) Мінімальний обсяг випуску продукції.
Задание №229

В основу системи обліку "директ-костінг" покладена класифікація витрат в залежності:
1) Від зміни обсягу виробництва;

2) Від виду виробництва;

3) Від часу виникнення;

4) Від структури.
Задание №230

Система обліку і управління "стандарт-кост" передбачає:
1) Відокремлений облік затрат за стандартами і відхилень від стандартів;

2) Відокремлений облік затрат за стандартами, відхилень від стандартів і змін стандартів;

3) Відокремлений облік затрат за стандартами і змін стандартів;

4) Відокремлений облік затрат за стандартами.
Задание №231

В основу нормативного методу обліку затрат покладені:
1) Система обліку і управління "директ-костінг";

2) Система обліку і управління "стиандарт-кост";

3) Система обліку і управління "абзорпшен-костінг";

4) Системи обліку і управління "директ-костінг" і "стандарт-кост".
Задание №232

В основу системи обліку і управління "стандарт-кост" покладені:
1) Системи нормування праці Тейлора, Гільберта та Емерсона;

2) Нормативний метод обліку затрат;

3) Позамовний метод обліку затрат;

4) Простий метод обліку затрат.
Задание №233

Основоположником нормативного методу обліку затрат і управління вважають:
1) М.Х. Жебрака;

2) Д.Ч. Гаррісона;

3) А.Ш. Маргуліса;

4) О.С. Нарінського.
Задание №234

Витрати інвестиційної діяльності відображаються на рахунку:
1) 92;

2) 93;

3) 95;

4) 97.
Задание №235

Доходи від інвестиційної діяльності відображаються на рахунку:
1) 70;

2) 71;

3) 72;

4) 74.
Задание №236

Доходи від фінансової діяльності відображаються на рахунку:
1) 70;

2) 71;

3) 75;

4) 73.
Задание №237

Витрати від фінансової діяльності відображаються на рахунку:
1) 91;

2) 92;

3) 94;

4) 95.
Задание №238

Відсотки за користування короткотерміновими позиками банку є витратами:
1) Основної діяльності;

2) Фінансової діяльності;

3) Надзвичайної діяльності;

4) Інвестиційної діяльності.
Задание №239

Отримані дивіденди від дочірньої компанії є доходами:
1) Основної діяльності;

2) Фінансової діяльності;

3) Надзвичайної діяльності;

4) Інвестиційної діяльності.
Задание №240

Трансфертна ціна це:
1) Ціна для розрахунків між структурними підрозділами підприємства;

2) Ціна продажу товарів (робіт, послуг);

3) Ціна придбання товарів (робіт, послуг);

4) Ціна для розрахунків з іноземними постачальниками.
Задание №241

Трансфертна ціна може виступати у вигляді:
1) Фактична собівартість, ринкова ціна, договірна ціна;

2) Початкова вартість, фактична собівартість, інвентарна вартість;

3) Початкова собівартість, договірна ціна, фактична собівартість;

4) Інвентарна вартість, договірна ціна, фактична собівартість.
Задание №242

При наданні послуг одного структурного підрозділу підприємства іншому складається запис:
1) Дт91Кт91;

2) Дт93Кт93;

3) Дт23Кт23;

4) Дт94Кт94.
Задание №243

Центр інвестицій це:
1) Господарська одиниця, керівник якої одночасно контролює витрати, доходи та інвестиції;

2) Господарська одиниця, керівник якої контролює тільки витрати;

3) Господарська одиниця, керівник якої контролює доходи та інвестиції;

4) Господарська одиниця, керівник якої контролює витрати та інвестиції.
Задание №244

Центр прибутку це:
1) Підрозділ (цех, дільниця, бригада), керівник якого контролює інвестиції і доходи, але не контролює витрат;

2) Підрозділ (цех, дільниця, бригада), керівник якого контролює витрати і доходи, але не контролює інвестицій у власні активи;

3) Підрозділ (цех, дільниця, бригада), керівник якого контролює витрати та інвестиції, але не контролює доходів;

4) Підрозділ (цех, дільниця, бригада), керівник якого контролює доходи, але не контролює витрат та інвестиції.
Задание №245
1   2   3   4   5

Схожі:

1. Бухгалтерський та податковий облік в України спільна інформаційна база та розбіжності методик
Бухгалтерський та податковий облік в України – спільна інформаційна база та розбіжності методик
Методичні поради і завдання для виконання контрольних робіт з курсу “Управлінський облік”
Рекомендовано до видання науково-методичною комісією зі спеціальності “Облік і аудит”
1. «Мовознавство загальне в часткове, теоретичне і прикладне»
Мовознавство поділяється на конкретне (часткове) і на загальне. Загальне в свою чергу поділяється ще на два підвиди – власне загальне...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І. М. Рацебарська, Ю. Ю. Моісєєва...
Навчальний тест Енергетика та електротехнічні системи в АПК Огляд спроби 1 Question 1
Як будуть навантажені два трансформатори, які працюють паралельно за активно-індуктивного
Тест з охорони праці
Штучне освітлення за функціональним призначенням поділяється на: а робоче, охоронне, штучне
" Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
4 Документація як спосіб первинного відображення об'єктів бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік здійснює суцільне й безперервне спостереження за господарськими процесами і відображає його в документах, які...
Відповідальність за фінансові звіти несє управлінський персонал підприємства
Аудитор: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТЕСТ» Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4179
Відповідальність за фінансові звіти несе управлінський персонал підприємства
Аудитор: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТЕСТ» Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4179
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка