Відповідальність за фінансові звіти несє управлінський персонал підприємства


Скачати 412.48 Kb.
НазваВідповідальність за фінансові звіти несє управлінський персонал підприємства
Сторінка1/4
Дата08.07.2013
Розмір412.48 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4
моб. тел. 8 (095) 413 62 68 е-mail: vsbarilo@gmail.com

www.testaudit.com.ua

Керівництву ПТ «ЛОМБРД КУР`ЯН І КОМПАНІЯ»

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(Звіт НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩО ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ«ЛОМБРД КУР`ЯН І КОМПАНІЯ»

за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року

ПП «Аудиторська фірма «ТЕСТ» провела перевірку фінансової звітності ПТ «Ломбард « Кур`ян і компанія» станом на 31.12.2012. відповідно до Міжнародних Стандартів Аудиту, на підставі вимог Національних стандартів аудиту з метою збору достатньої інформації і отримання обгрунтованої упевненості у тому, що фінансові звіти не мають суттєвих розбіжностей.

Відповідальність за фінансові звіти несє управлінський персонал підприємства.

Аудитор несє відповідальність за висловлювання своєї думки щодо фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Незалежний аудитор вважае за можливє підтвердити, що фінансова звітність ПТ «Ломбард « Кур`ян і компанія» згідно представленим для перевірки документам, в основних аспектах , окрим вказаних зауважень , відображає фінансових стан підприємства станом на кінець дня 31 грудня 2012року.

Згідно даним Форми №1-м валюта балансу станом|укладення|


на 01.01.2012 г. – 481,0 тыс. грн. ( Стр. 640 Баланса-Форма №1)

на 31.12.2012г. – 668,0 тыс. грн. ( Стр. 640 Баланса-Форма №1)

Сума збитку отраженного по стр 195 Форма №2-м составила 2,0тыс. грн.

Директор

ПП «Аудиторська фірма «ТЕСТ» В.С. Барило

Сертифікат аудитора А №006442

Аудитор: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТЕСТ» Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4179

«15» лютого 2013р.моб. тел. 8 (095) 413 62 68 е-mail: vsbarilo@gmail.com, www.testaudit.com.ua

Державної комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України,

Керівництву ПТ «ЛОМБРД КУР`ЯН І КОМПАНІЯ»

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(Звіт НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩО ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ«ЛОМБРД КУР`ЯН І КОМПАНІЯ»

за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року

м. Феодосія 15.02.2013р.
Аудиторська перевірка проведена для надання регулярній річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за 2012 рік в Держкомісію з регулювання ринків фінансових послуг України відповідно до вимог Положення|становища| щодо|відносно| підготовки аудиторських висновків|укладень|, які представляються в Держкомісію з регулювання ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 19.10.06р. № 6337 при розкритті інформації річної фінансової звітності ломбарду. Положення|становища| щодо|відносно| підготовки аудиторських висновків|укладень|, які представляються в Державну комісію з цінних|коштовних| паперів і фондового ринку при розкритті інформації емітентами і професійними учасниками фондового ринку, затвердженого вирішенням Державної комісії з цінних|коштовних| паперів і фондового ринку від 19.12.06г. № 1528, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.07г. під № 53/13320

Місце|місце-миля| проведення перевірки м. Феодосія

1. Підстави для проведення і масштаб аудиту.

Аудиторська перевірка здійснена відповідно до вимог Законів України: «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»|, «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»|товариства|, «О| аудиторської діяльності», Положенням|становищем| про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента від 04.04.2003р. №292, Міждународних стандартів аудиту ( МСА 700, МСА 3000) ,а також інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення операцій з надання фінансових послуг та проведення аудиту.

Масштаб проведеної перевірки обмежений переліком питань, що підлягають перевірці, визначених Положенням|становищем| щодо|відносно| підготовки аудиторських висновків|укладень|, які представляються в Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг відповідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 19.10.06р. № 6337.

Аудиторська перевірка проводилася відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, на підставі вимог Національних стандартів аудиту з метою збору|збирання| достатньої інформації і отримання|здобуття| обґрунтованої упевненості в тому, що фінансові звіти не мають істотних|суттєвих| спотворень. Перевірена інформація, підтверджує бухгалтерські дані, на яких ґрунтується звітність.

Перевірка проводилася методом зіставлення даних звітів і балансів з|із| регістрами|реєстрами| синтетичного і аналітичного обліку|урахування|.

Метою|ціллю| проведення перевірки є|з'являється| визначення достовірності і повноти фінансової звітності товариства|товариства| відповідно до вимог законодавства України по веденню бухгалтерського обліку|урахування| і Міжнародних стандартів аудиту.

Під час аудиторської перевірки розмір істотності визначався по відношенню до виявлених в ході вибіркової перевірки відхилень, згідно|згідно з| професійній думці аудитора (враховуючи обороти|звороти| підприємства, сукупну вартість його чистих активів, капіталу, чистого доходу) відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту 700, 3000 і на підставі Національних стандартів.

В ході вибіркової перевірки проведена оцінка відповідності вживаних принципів обліку|урахування| нормативним вимогам організації бухгалтерського обліку,|урахування| згідно|згідно з| наказу|наказ-інструкції| про організацію бухгалтерського обліку|урахування| і обліковій політиці підприємства у 2008р|. №1 від 04.01.2008р.

2. Основні відомості про аудиторську фірму|фірма-виготовлювач|. ПП «Аудиторська фірма «ТЕСТ» здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва|свідчення| про державну реєстрацію Зареєстровано ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ЄВПАТОРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 23.07.1993 року за №1 140 105 0001. Аудитор - Барило Валентина Станіславівна, Сертифікат аудитора № 006442, чинний до 16 липня 2013 року.

Повне найменування

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕСТ»

Код за ЄДРПОУ

20692617

Фактичне місце знаходження:

97000, АР Крим, м. Євпаторія, Радянська,5А

Реєстраційні дані

Зареєстровано ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ЄВПАТОРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 23.07.1993 року за №1 140 105 0001 002276

Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

№4179, рішення Аудиторської палати України від 6 серпня 2008 р.

Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Реєстраційний номер Свідоцтва: 1148, серія та номер: АБ 001050

Інформація про групу з виконання завдання

Контактний телефон

Аудитор - Барило Валентина Станіславівна, Сертифікат аудитора № 006442, чинний до 16 липня 2013 року. Помічник аудитора – Мальцева В.І.

Контролер якості виконання завдання - Костишева Н.І. Сертифікат аудитора № 004819, чинний до 28 вересня 2015 року. 0502506138


3.Основні відомості про ломбард.

Згідно|згідно з| Засновницького договору,|уставу| Повне товариство «Ломбард «Кур`ян і Компанія»,|відчиняти| |това засноване відповідно рішення загальних зборів Учасників протокол №1 від 15 квітня 2008 року

Повне|цілковите| найменування – Повне товариство «Ломбард « Кур`ян і Компанія»|відчиняти| .

Найменування підприємства

ПТ « Ломбард «Кур`ян і компанія»

Код ЕДРПОУ

35762278

Організаційно-правова Форма

260 повне товариство

N свідоцтва|свідчення| про державну реєстрацію і дата видачі свідоцтва|свідчення|.Орган, що видав свідоцтво.

Серія А01 №554255 від 14.05.2008 р. видано державним реєстратором при виконавському комітеті Феодосійської міської ради|поради| АРК

Юридична адреса і місцезнаходження

98100 АРК, м. Феодосія, вул. Войкова , буд.25,офіс 1

Телефон

06562-21815

Телефакс

06562-21815

№ свідоцтва про реєстрацію. Фінансової установи

15102299 серія ЛД № 376, видана 25.12.2008р.,розпорядження Комісії №1514 от 25.12.2008р.

Поточний рахунок

№ 2650101254080 у ЦФ-я ПАТ «Кредо банк» у м. Феодосія

МФО

325365

Назва банку


1.КФ ОАО «Інпромбанк» у м. Феодосія МФО 384481 т/р 260050136497 ; 2.ВАТ «ЕРДЕ Банк» м. Київ МФО 380667 т/р 2600802014001

Основні види діяльності по КВЕД згідно довідки внесення до єдиного державного реєстру підприємств і організацій України №054769 від 14.05.2008 р., №05540669 від 19.12.2012 р.,

КВЕД -64.92-Інше види кредитування|спільне| ,

64.99-Надання інших фінансових послуг

В періоді що перевірявся ПТ «ЛОМБРД КУР`ЯН І КОМПАНІЯ» діяло на підставі Засновницького договіра зі змінами від 18.10.2010року. Згідно з засновницьким договора зі змінами від 18.10.2010року повного товариства складений капітал товариства становить у розмірі на начало року 220000 грн. и на кінець року 2000000 грн. ( Два мільйона ) грн.Частки Складеного капіталу Товариства розподіляються між Учасниками наступним чином:

  • фізична особа-підприємець 1 -1500000,00 ( один мільйон п`ятсот тисяч) гривень, що складає 75 % ( сімдесят п`ять відсотків ) Складеного капіталу, тобто 75 голосів;

  • фізична особа-підприємець 2 - 300000,00 ( триста тисяч) гривень, що складає 15 % ( п`ятнадцять відсотків ) Складеного капіталу, тобто 15 голосів;

  • фізична особа-підприємець 3 - 200000,00 ( двісті тисяч) гривень, що складає 10 % ( десять відсотків ) Складеного капіталу, тобто 10 голосів;

Учасники зобов` язані здійснити внесок грошовими коштами протягом двох років з дати підписання Засновницького договору.

В періоді що перевірявся ПТ «ЛОМБРД КУР`ЯН І КОМПАНІЯ» діяло на підставі Засновницького договіра зі змінами від 12.12.2012року. Згідно з засновницьким договора зі змінами від 12.12.2012року. повного товариства складений капітал товариства становить у розмірі на начало року 2000000 грн. и на кінець року 600000 грн. ( Шестисот тисяч ) грн. Частки Складеного капіталу Товариства розподіляються між Учасниками наступним чином

  • фізична особа-підприємець 1 -450000,00 ( чотириста п`ятдесят тисяч) гривень, що складає 75 % ( сімдесят п`ять відсотків ) Складеного капіталу, тобто 75 голосів;

  • фізична особа-підприємець 2 - 150000,00 (сто п`ятдесят тисяч) гривень, що складає 15 % ( п`ятнадцять відсотків ) Складеного капіталу, тобто 25 голосів;

Аудитор здійснював аудит первинних документів щодо формування статутного капіталу.

Для здійснення господарської діяльності у|біля| підприємства є|наявний| ліцензія Міністерства Фінансів України № 444593 Серія АВ на виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення

(торгівля прийнятими під заставу ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння).

Термін дії ліцензії від 08.07.2009р. по 08.07.2014р.

Керівництво підприємством в 2012р.| здійснювали:

Керівник Джаватова Едіє Ешрефівна

Керівник Кур`ян Алла Анатоліївна

Головний бухгалтер Кур`ян Алла Анатоліївна

Положення про відокремлені підрозділи «Відділення Повного товариства «Ломбард « і Кур`ян Компанія» затверджено рішенням зборів учасників Повного товариства «Ломбард « і Кур`ян Компанія» протокол №6 від 21 травня 2009 р., протокол №7 від 15 січня 2010 р., протокол №8 від 29 березня 2010 р., протокол №16 від 15 листопада 2011 р..,

Департамент нагляду за фінансовими компаніями Держфінпослуг повідомил про внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ № 8068/11-8 від 17.06.09р., №1125/40-8 від 22.02.10р.,№20964/05-30-7 від 28.11.2011р.,№709/0530-07-2 від 20.01.2012р.- відокремлений підрозділ « ломбардне відділення №2 Повного товариства « Ломбард «Кур`ян і компанія» м. Феодосія; бульвар Старшина, буд. 25-я, керівник Джаватова Е.Е.;

- відокремлений підрозділ « ломбардне відділення №2 Повного товариства « Ломбард «Кур`ян і компанія» м. Феодосія; вул.. Войкова,25, керівник Аблаєв А.М.

- відокремлений підрозділ « ломбардне відділення №4 Повного товариства « Ломбард «Кур`ян і компанія» м. Євпаторія; вул.. Некрасова, буд.92, керівник Аблаєв А.М. -припинени дії;

- відокремлений підрозділ « ломбардне відділення №1 Повного товариства « Ломбард «Кур`ян і компанія» м. Керчь,вул.. Блюхера,3;керівник Кур`ян О.П.

- відокремлений підрозділ « ломбардне відділення №1 Повного товариства « Ломбард «Кур`ян і компанія» м. Керчь,вул.. Кирова,2;керівник Кур`ян О.П.

- відокремлений підрозділ « ломбардне відділення №1 Повного товариства « Ломбард «Кур`ян і компанія» м. Керчь,вул.. Еременко,30в;керівник Кур`ян О.П.

- відокремлений підрозділ « ломбардне відділення №1 Повного товариства « Ломбард «Кур`ян і компанія» м. Сімферополь, вул..Субхі,27; керівник Безчасний Д.П.

4.Основні відомості про умови договору на проведення аудиту.

Дата і номер договору – 01 лютого 2013 року № 35762278/4-АП/1.

Дата початку|розпочинала| проведення аудиту – 01 лютого 2013 року.

Дата закінчення аудиту – 15 лютого 2013 року.

Перевірка проводилася на підставі фінансових звітів і інших документів за 2012р.|

1. Засновницький договір|устав| ПТ «Ломбард « Кур`ян і компанія».

2.Форма №1 «Баланс» ПТ «Ломбард « Кур`ян і компанія» за станом на 31.12.2012р.

3.Форма № 2 «Звіт про фінансові результати» ПТ«Ломбард « Кур`ян і компанія» за 2012р.|.

4. Форма № 3 Звіт про рух грошових коштів (пріложення к ПБО 4) за 2012р.;

5. Форма № 4 Звіт про власний капітал (пріложення к ПБО 5) за 2012р.;

6. ,Форма №5 « Примітка до річної фінансової звітності» за 2012р.;

7.Свідоцтво|свідчення| Серія А01 № 554255 про державну реєстрацію юридичної особи.

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб від 12.12.12р..

8.Довідка АБ № 054769 Головного управління статистики в АР Крим про внесення у єдиний державний реєстр підприємств і організацій України .

9.Довідка АБ № 0554066 Головного управління статистики в АР Крим про внесення у єдиний державний реєстр підприємств і організацій України .

10.Головна книга за 2012 р|.

11..Журнали- ордера за січень -| грудень 2012р,| первинні документи до них з потреби.

12..Банківські виписки, касова книга і звіти касирів за період, що перевіряється.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів у відповідності до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО). Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірності представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні й відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
  1   2   3   4

Схожі:

Відповідальність за фінансові звіти несе управлінський персонал підприємства
Аудитор: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТЕСТ» Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4179
Управлінський персонал, учасники Товариства з обмеженою відповідальністю “Карпати-брок”
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0541 від 26. 01. 2001р зі змінами від 26. 01. 2006р. №158 (дійсне...
1. Суть, необхідність та завдання оцінки фінансового стану підприємства
Предметом фінансового аналізу підприємства є фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний інженер є першим заступником керівника підприємства і несе відповідальність за результати та ефективність виробничої діяльності...
Аудиторський висновок про фінансові звіти та звітність фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу Маркетинг персоналу...
Персонал як об’єкт вивчення дисципліни менеджмент персоналу. Основні етапи управління персоналом: традиційний, індустріальний та...
Аудиторський висновок про фінансові звіти та звітність фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
Незалежної аудиторської фірми «АУДИТ-ВІД»
Звіти про фінансові результати (форма №2) за 2012 рік; про рух грошових коштів (ф. 3), про власний капітал (ф. 4) та Приміток до...
Тест Задание №1 На які два види поділяється бухгалтерський облік 1 Управлінський і податковий
Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім...
Уроку з правознавства на тему Юридична відповідальність
Базові поняття і терміни: «відповідальність», «юридична відповідальність», «види юридичної відповідальності», «Обставини, що виключають...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка