Тест Задание №1 На які два види поділяється бухгалтерський облік 1 Управлінський і податковий


НазваТест Задание №1 На які два види поділяється бухгалтерський облік 1 Управлінський і податковий
Сторінка2/5
Дата21.04.2013
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5

Витрати на демонтаж, монтаж і переміщення великої будівельної техніки на новий об'єкт будівництва відносяться до
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Одноразових витрат

2) Поточних витрат

3) Основних витрат

4) Накладних витрат
Задание № 52

Вопрос:

Одноразові витрати по експлуатації будівельних машин та механізмів включаються до поточних витрат в сумі, яка залежить
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Від планового терміну експлуатації будівельної техніки на новому об'єкті будівництва

2) Від суми одноразових витрат та планового терміну експлуатації будівельної техніки на новому об'єкті будівництва

3) Від суми одноразових витрат

4) Від суми поточних витрат, пов'язаних з експлуатацією будівельної техніки
Задание № 53

Вопрос:

Заробітна плата робітників за розвантаження на приоб'єктному складі матеріалів включається в статтю калькуляції
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Прямі матеріальні витрати

2) Прямі витрати на оплату праці

3) Експлуатація будівельних машин і механізмів

4) Загальновиробничі витрати
Задание № 54

Вопрос:

Додаткова заробітна плата робітників, зайнятих експлуатацію будівельних машин і механізмів включається в статтю калькуляції
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Прямі витрати на оплату праці

2) Експлуатація будівельних машин і механізмів

3) Прямі матеріальні витрати

4) Загальновиробничі витрати
Задание № 55

Вопрос:

Інші прямі витрати за будівельними контрактами включають
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Вартість робіт, виконаних субпідрядними організаціями, втрати від браку, витрати на проведення гарантійних ремонтів

2) Адміністративні витрати, витрати на збут

3) Загальновиробничі витрати, відрахування на соціальні заходи

4) Фінансові витрати, надзвичайні витрати
Задание № 56

Вопрос:

Які з перелічених процедур не здійснюються в управлінському обліку
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) надання оперативної інформації управлінській ланці всередині підприємства

2) визначення результатів діяльності за центрами відповідальності

3) складання фінансової та податкової звітності

4) калькулювання собівартості продукції
Задание № 57

Вопрос:

До прямих належать витрати, які
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) здійснюються регулярно

2) обчислюються за встановленими нормами

3) безпосередньо відносяться на окремі види продукції

4) покладені в основу технології виготовлення продукції
Задание № 58

Вопрос:

До постійних належать витрати, величина яких
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) є незмінною для різних видів продукції

2) залишається постійною на одиницю продукції

3) зростає зі збільшенням обсягу виробництва

4) не залежить від зміни обсягу виробництва в межах певної вироб­ничої потужності підприємства
Задание № 59

Вопрос:

Яка із класифікаційних ознак не відповідає дійсності
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) витрати періоду та витрати на продукцію

2) витрати прямі та накладні

3) витрати середні та граничні

4) витрати дійсні та уявні
Задание № 60

Вопрос:

Граничні витрати підприємства - це
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) мінімальні сукупні витрати

2) ідеальні витрати при оптимальному завантаженні потужностей

3) середні витрати на одиницю продукції

4) приріст сукупних витрат унаслідок зростання виробництва на од­ну додаткову одиницю
Задание № 61

Вопрос:

До якої з перелічених класифікаційних ознак не належать адміністративні та збутові витрати
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) постійні

2) витрати періоду

3) релевантні

4) накладні
Задание № 62

Вопрос:

Із наведеного переліку елементами витрат є
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) матеріальні затрати

2) загальновиробничі витрати

3) витрати на оплату праці робітників

4) втрати від браку
Задание № 63

Вопрос:

Із наведеного переліку статтями витрат є
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) матеріальні затрати

2) загальновиробничі витрати

3) витрати на оплату праці

4) втрати від простоїв
Задание № 64

Вопрос:

Сфера застосування позамовного методу обліку витрат і калькулювання
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) наявність залишків незавершеного виробництва

2) відсутність залишків незавершеного виробництва

3) випуск одного виду продукції

4) випуск кількох видів продукції
Задание № 65

Вопрос:

Об'єкт обліку витрат при застосуванні позамовного ме­тоду обліку витрат і калькулювання
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) окреме замовлення

2) окремий вид продукції

3) окремий переділ (стадія) виробництва

4) група однорідних видів продукції
Задание № 66

Вопрос:

Сфера застосування простого (однопередільного) методу обліку витрат і калькулювання
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) наявність залишків незавершеного виробництва

2) відсутність залишків незавершеного виробництва

3) випуск одного виду продукції

4) випуск кількох видів продукції
Задание № 67

Вопрос:

Об'єкт обліку витрат при застосуванні попередільного методу обліку витрат і калькулювання
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) окреме замовлення

2) окремий вид продукції

3) окремий, переділ (стадія) виробництва

4) група однорідних видів продукції
Задание № 68

Вопрос:

Основними рисами напівфабрикатного варіанта попереділь­ного методу є
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) визначення фактичної собівартості кінцевого продукту без каль­кулювання собівартості напівфабрикатів

2) визначення фактичної собівартості кінцевого продукту з поперед­нім калькулюванням собівартості напівфабрикатів

3) наявність системного вартісного обліку руху напівфабрикатів

4) відсутність системного вартісного обліку руху напівфабрикатів
Задание № 69

Вопрос:

Основними (відмітними) рисами напівфабрикатного варіанта попередільного методу обліку витрат є
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) передача напівфабрикатів без калькулювання їх собівартості

2) передача напівфабрикатів за їх собівартістю

3) наявність статті «Напівфабрикати власного виробництва»

4) відсутність статті «Напівфабрикати власного виробництва»
Задание № 70

Вопрос:

Основним об'єктом калькулювання на виробничому підприємстві є
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) напівфабрикати власного виробництва

2) продукція, що виготовляється для продажу на ринку

3) продукція (роботи, послуги) цехів допоміжного виробництва

4) залишки незавершеного виробництва
Задание № 71

Вопрос:

Маржинальний дохід - це
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) виручка (дохід від продажу товарів, робіт, послуг)

2) різниця між виручкою і сумою змінних витрат

3) різниця між виручкою і сумою постійних витрат

4) різниця між виручкою і загальною сумою всіх витрат (змінних
постійних)
Задание № 72

Вопрос:

Якщо загальний маржинальний дохід зменшується на певну величину, то операційний прибуток підприємства
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) зменшується у такому самому розмірі

2) зменшується на величину більшу, ніж зменшення маржинального доходу

3) збільшується у такому самому розмірі

4) залишається без змін
Задание № 73

Вопрос:

Виробництво продукції певного виду в короткому періоді є доцільним, якщо показник маржинального доходу для неї
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) дорівнює нулю

2) перевищує постійні витрати

3) перевищує змінні витрати

4) перевищує сумарні витрати
Задание № 74

Вопрос:

Підприємство досягає критичної точки, коли
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) результат від реалізації дорівнює нулю

2) виручка від реалізації дорівнює загальній сумі сукупних витрат

3) маржа зі змінних витрат дорівнює сумі постійних витрат

4) виручка від реалізації дорівнює сумі постійних витрат
Задание № 75

Вопрос:

У точці беззбитковості маржинальний дохід дорівнює
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) нулю

2) змінним витратам

3) постійним витратам

4) виручці від реалізації
Задание № 76

Вопрос:

Точка беззбитковості - це обсяг випуску (продажів), за якого
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) прибуток від реалізації дорівнює нулю

2) збиток від реалізації дорівнює нулю

3) виручка від реалізації дорівнює сумарним витратам

4) виручка від реалізації дорівнює постійним витратам
Задание № 77

Вопрос:

Розрахунок обсягу діяльності, необхідного для отримання
бажаного прибутку, визначається за формулою
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Виручка від реалізації = Змінні витрати + Бажаний прибуток

2) Виручка від реалізації = Постійні витрати + Бажаний прибуток

3) Виручка від реалізації = Змінні витрати + Постійні витрати + Бажаний прибуток

4) Виручка від реалізації = Бажаний прибуток
Задание № 78

Вопрос:

Визначення (планування) прибутку за певного обсягу реалізації здійснюється за формулою
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Прибуток = Виручка від реалізації - Змінні витрати

2) Прибуток = Виручка від реалізації - Постійні витрати

3) Прибуток = Виручка від реалізації - Змінні витрати + Постійні витрати

4) Прибуток = Виручка від реалізації - (Змінні витрати + Постійні витрати)
Задание № 79

Вопрос:

Нижньою межею ціни на продукцію підприємства може бути
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) виробнича собівартість

2) повна собівартість

3) собівартість за змінними витратами

4) собівартість за постійними витратами
Задание № 80

Вопрос:

Яка з економічних категорій не відповідає визначенню директ-костинг
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) облік змінної собівартості

2) облік часткової собівартості

3) облік виробничої собівартості

4) облік маржинальної собівартості
Задание № 81

Вопрос:

Як розраховується маржинальний дохід
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) як різниця виручки від реалізації та постійних витрат

2) як сума чистого результату підприємства та його постійних витрат

3) як різниця виручки від реалізації та змінної собівартості продукції

4) як сума постійних та змінних витрат
Задание № 82

Вопрос:

у чому полягає основна особливість методу директ-костинг
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) калькулюванні виробничої собівартості продукції

2) класифікації витрат на змінні та постійні

3) нормуванні втрат виробництва

4) обліку доходів і витрат за центрами відповідальності
Задание № 83

Вопрос:

Основною метою обліку нормативних витрат є:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) визначення точки беззбитковості;

2) точніший розподіл фактичних витрат

3) контроль витрат і управління ними

4) визначення нормативної собівартості готової продукції
Задание № 84

Вопрос:

У системі обліку нормативних витрат за методом стандарт-кост усі записи на рахунках запасів і витрат ведуться
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) тільки за нормативами

2) за нормативами, відхиленнями і разом (фактично)

3) тільки за фактичними витратами

4) за фактичними витратами і відхиленнями від норм
Задание № 85

Вопрос:

Організація центрів відповідальності на підприємстві:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) здійснюється на підставі Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”

2) здійснюється на підставі П(С)БО 16 „Витрати”

3) залежить від організаційної структури підприємства

4) залежить від розподілу (делегування) повноважень між різними рівнями управління
Задание № 86

Вопрос:

Показник витрат є показником відповідальності (оцінюючим критерієм) для
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) центру інвестицій

2) центру прибутку

3) центру витрат

4) центру доходів
Задание № 87

Вопрос:

Які з перелічених видів витрат повністю контролюються начальником виробничого цеху
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) ціна за отримані цехом матеріали

2) орендна плата за приміщення цеху

3) використання сировини

4) електроенергія для роботи устаткування цеху
Задание № 88

Вопрос:

Трансфертні ціни не можуть формуватись на основі
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) ринкових цін

2) договірних цін

3) собівартості

4) прибутку
Задание № 89

Вопрос:

Управлінський облік є складовою
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) менеджменту

2) планування

3) внутрішнього аудиту

4) корпоративної культури
Задание № 90

Вопрос:

Управлінський облік відрізняється від фінансового обліку
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) деталізацією інформації

2) відкритістю даних

3) спрямованістю у часі

4) усіма наведеними характеристиками
Задание № 91

Вопрос:

Фінансовий та управлінський облік
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) використовують інформацію винятково про минулі події

2) мають однакову мету

3) використовують одну інформаційну систему

4) мають вестися всіма бухгалтерами
Задание № 92

Вопрос:

В англосаксонських країнах ведення управлінського обліку зазвичай є обов'язком
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) підрозділу скарбника

2) підрозділу контролера

3) відділу внутрішнього аудиту

4) відділу персоналу
1   2   3   4   5

Схожі:

1. Бухгалтерський та податковий облік в України спільна інформаційна база та розбіжності методик
Бухгалтерський та податковий облік в України – спільна інформаційна база та розбіжності методик
Методичні поради і завдання для виконання контрольних робіт з курсу “Управлінський облік”
Рекомендовано до видання науково-методичною комісією зі спеціальності “Облік і аудит”
1. «Мовознавство загальне в часткове, теоретичне і прикладне»
Мовознавство поділяється на конкретне (часткове) і на загальне. Загальне в свою чергу поділяється ще на два підвиди – власне загальне...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І. М. Рацебарська, Ю. Ю. Моісєєва...
Навчальний тест Енергетика та електротехнічні системи в АПК Огляд спроби 1 Question 1
Як будуть навантажені два трансформатори, які працюють паралельно за активно-індуктивного
Тест з охорони праці
Штучне освітлення за функціональним призначенням поділяється на: а робоче, охоронне, штучне
" Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
4 Документація як спосіб первинного відображення об'єктів бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік здійснює суцільне й безперервне спостереження за господарськими процесами і відображає його в документах, які...
Відповідальність за фінансові звіти несє управлінський персонал підприємства
Аудитор: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТЕСТ» Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4179
Відповідальність за фінансові звіти несе управлінський персонал підприємства
Аудитор: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТЕСТ» Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4179
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка