Тест Задание №1 На які два види поділяється бухгалтерський облік 1 Управлінський і податковий


НазваТест Задание №1 На які два види поділяється бухгалтерський облік 1 Управлінський і податковий
Сторінка1/5
Дата21.04.2013
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5
Тест
Задание № 1

На які два види поділяється бухгалтерський облік
1) Управлінський і податковий

2) Управлінський і виробничий

3) Фінансовий і управлінський

4) Фінансовий і податковий
Задание № 2

На які два види поділяється управлінський облік:
1) Систематичний і податковий;

2) Систематичний і проблемний

3) Систематичний і оперативний

4) Проблемний і оперативний
Задание № 3

Вопрос:

Головною відмінністю між фінансовим та управлінським обліком є:
1) Користувачі інформації

2) Використання вимірників

3) Періодичність складання звітів

4) Націленість
Задание № 4

Управлінський облік як самостійна система сформувався
1)

В 20-х роках ХХ століття

2) В 40-х роках ХХ століття

3) В 70-х роках ХХ століття

4) В 50-х роках ХХ роках
Задание № 5

Дані управлінського обліку є:
1) Відкритими для всіх користувачів інформації

2) Комерційною таємницею для зовнішніх користувачів

3) Відкритими лише для іноземних інвесторів

4) Відкритими лише для вітчизняних інвесторів
Задание № 6

Головним завданням управлінського обліку є:
1) Опис подій, що вже мали місце

2) Передбачення наслідків майбутніх операцій

3) Визначення витрат на виробництво готової продукції

4) Визначення доходів від реалізованої продукції (робіт, послуг)
Задание № 7

Який взаємозв’язок між виробничим і управлінським обліком:
1) Є тотожними поняттями

2) Є повністю різними поняттями

3) Виробничий облік включає в себе об’єкти тільки управлінського обліку

4) Виробничий облік включає в себе об’єкти управлінського і фінансового обліку
Задание № 8

Форми і систему управлінського обліку на підприємстві розробляє:
1) підприємство самостійно

2) вищестояща організація

3) Міністерство фінансів України

4) Кабінет Міністрів України
Задание № 9

Управлінський облік це:
1) Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень

2) Система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством

3) Процес визначення собівартості продукції

4) Процес визначення фінансових результатів від реалізації продукції
Задание № 10

Організація управлінського обліку є прерогативою
1) Вищестоящої організації

2) Самого підприємства

3) Кабінету Міністрів України

4) ДПА України
Задание № 11

Оцінка запасів за методом ФІФО це
1) Оцінка по собівартості перших за часом надходження

2) Оцінка по собівартості останніх за часом надходження

3) Оцінка по середній собівартості

4) Оцінка за ціною продажу
Задание № 12

Оцінка запасів за методом Л1ФО це
1) Оцінка по собівартості перших за часом надходження

2) Оцінка по собівартості останніх за часом надходження

3) Оцінка по середній собівартості

4) Оцінка за ціною продажу
Задание № 13

Оцінка запасів за ціною продажу це:
1) Оцінка по собівартості перших за часом надходження

2) Оцінка по собівартості останніх за часом надходження

3) Оцінка по середній собівартості

4) Оцінка, основана на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі середнього проценту торгівельної націнки товарів
Задание № 14

Відсотки за користування позиками до первісної вартості запасів
1) Включаються

2) Не включаються

3) Включаються за рішенням керівництва підприємства

4) Включаються за рішенням вищестоящої організації
Задание № 15

Первинним документом з обліку витрачання запасів є:
1) Прибутковий ордер

2) Матеріальний звіт за формою М-19

3) накладна-вимога

4) Книга залишків матеріалів
Задание № 16

Відомість (машинограма) 10 заповняються на основі
1) Матеріальних звітів за формою М-19

2) Вимог

3) Лімітно-забірних карт

4) Накладних
Задание № 17

При оприбуткуванні матеріалів на склад від постачальників складається запис
1) Дт20Кт63

2) Дт 15Кт64

3) Дт23Кт63

4) Дт24Кт68
Задание № 18

При списанні недостач матеріалів понад норми природного убутку на витрати підприємства складається запис
1) Дт23Кт20

2) Дт94Кт20

3) Дт92Кт20

4) Дт93Кт39
Задание № 19

При нарахуванні зносу по інших необоротних матеріальних активах складається запис
1) Дт91 Кт132

2) Дт23Кт132

3) Дт24Кт132

4) Дт11Кт132
Задание № 20

Стаття калькуляції "Прямі матеріальні витрати" і елемент операційних витрат "Матеріальні затрати":
1) Є тотожними поняттями

2) Є повністю різними поняттями

3) Стаття включає в себе елемент

4) Елемент включає в себе статтю
Задание № 21

Витрати, що включаються в статтю калькуляції "Прямі матеріальні витрати" відносяться на собівартість БМР
1) За прямою ознакою

2) Через адміністративні витрати

3) Через витрати на збут

4) Через систему розподілу
Задание № 22

Витрати, пов'язані із транспортуванням запасів у покупців
1) Включаються у первісну вартість запасів

2) Не включаються у первісну вартість запасів

3) Відносяться до витрат періоду

4) Відносяться до витрат на збут
Задание № 23

Вопрос:

Об'єкт обліку витрат і об'єкт калькулювання
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Є тотожними поняттями

2) Є різними поняттями

3) Об'єкти обліку включають об'єкти калькулювання

4) Об'єкти калькулювання включають об'єкти обліку
Задание № 24

Вопрос:

Відсотки, заплачені за користування позиками відносяться до
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Операційних витрат

2) Фінансових витрат

3) Інвестиційних витрат

4) Надзвичайних витрат
Задание № 25

Вопрос:

Залишкова вартість реалізованих основних засобів відноситься до
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Інших операційних витрат

2) Фінансових витрат

3) Інвестиційних витрат

4) Надзвичайних витрат
Задание № 26

Вопрос:

Видана матеріальна допомога працівникам відноситься до
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Операційних витрат

2) Фінансових витрат

3) Інвестиційних витрат

4) Надзвичайних витрат
Задание № 27

Вопрос:

Національне Положення (стандарт) 16 "Витрати" на облік витрат при виконанні робіт
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Поширюється

2) Не поширюється

3) Частково поширюється

4) Поширюється за рішенням керівництва підприємства
Задание № 28

Вопрос:

Національне Положення (стандарт) 15 "Доходи" на облік доходів від здачі об'єктів будівництва
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Поширюється

2) Не поширюється

3) Частково поширюється

4) Поширюється за рішенням керівництва підприємства
Задание № 29

Вопрос:

Основним Положенням (стандартом) з обліку витрат і доходів при проведенні БМР є
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 9 "Запаси"

2) 15 "Доходи"

3) 16 "Витрати"

4) 18 "Будівельні контракти"
Задание № 30

Вопрос:

На якому рахунку ведеться синтетичний облік витрат з експлуатації машин та обладнання
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 92

2) 23

3) 91

4) 93
Задание № 31

Вопрос:

Які Ви знаєте бази розподілу між об'єктами будівництва витрат з експлуатації будівельної техніки
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Пропорційно до матеріальних затрат

2) Пропорційно до загальновиробничих витрат

3) Пропорційно до відпрацьованого часу, обсягів виконаних робіт

4) Пропорційно до адміністративних витрат
Задание № 32

Вопрос:

При нарахуванні основної зарплати працівникам, зайнятих експлуатацією машин та обладнання складається запис
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Дт 911 Кт 66

2) Дт 92 Кт 66

3) Дт 66 Кт 911

4) Дт 66 Кт 92
Задание № 33

Вопрос:

При нарахуванні амортизації по обладнаннюскладається запис
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Дт911 Кт13

2) Дт 92 Кт13

3) Дт13Кт911

4) Дт13Кт92
Задание № 34

Вопрос:

При списанні фактичної собівартості послуг обладнання наданих на сторону складається запис
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Дт903 Кт911

2) Дт 901 Кт 94

3) Дт902 Кт92

4) Дт94 Кт903
Задание № 35

Вопрос:

Куди відноситься основна заробітна плата майстрів, які працюють в складі бригади
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) В калькуляційну статтю "Інші прямі витрати"

2) В калькуляційну статтю "Прямі витрати на оплату праці"

3) До загальновиробничих витрат

4) До адміністративних витрат
Задание № 36

Вопрос:

Заробітна плата працівників за тарифами це
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Заробітна плата за виконану роботу

2) Заробітна плата працівників адміністрації

3) Добуток відпрацьованого часу працівниками на їх тарифну ставку, яка залежить від розряду

4) Додаткова заробітна плата працівників
Задание № 37

Вопрос:

Основними первинними документами з обліку заробітної плати є
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Вимога, лімітно-забірна карта, накладна

2) Прибутковий ордер, прибутковий касовий ордер

3) Видатковий касовий ордер, платіжна відомість

4) Наряд, акордний наряд, табель-розрахунок
Задание № 38

Вопрос:

Регістром аналітичного обліку розподілу заробітної плати між об'єктами затрат є
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Розрахункова відомість

2) Розрахунково-платіжна відомість

3) Розробка таблиця № 2

4) Розробка таблиця № 5
Задание № 39

Вопрос:

При нарахуванні зарплати начальникам цехів складається запис
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Дт231 Кт66

2) Дт 912 Кт66

3) Дт 92 Кт66

4) Дт 93 Кт66
Задание № 40

Вопрос:

При нарахуванні зарплати робітникам за виробництво продукції складається запис
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Дт 231 Кт66

2) Дт 912 Кт66

3) Дт 92 Кт66

4) Дт66 Кт912
Задание № 41

Вопрос:

Загальновиробничі витрати основного виробництва розподіляються між видами продукції пропорційно до
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Витрат з експлуатації обладнання

2) Основної заробітної плати робітників за виготовлення продукції

3) Основної заробітної плати робітників допоміжних виробництв

4) Суми прямих витрат в розрізі об'єктів
Задание № 42

Вопрос:

Загальновиробничі витрати допоміжних виробництв розподіляються між видами допоміжних виробництв пропорційно до
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Витрат з експлуатації обладнання

2) Основної заробітної плати адміністрації

3) Основної заробітної плати робітників допоміжних виробництв

4) Суми прямих витрат в розрізі об'єктів
Задание № 43

Вопрос:

Адміністративні витрати с витратами
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Що включаються в собівартість продукції

2) Витратами періоду

3) Що покриваються за рахунок чистого прибутку

4) Що покриваються за рахунок дивідендів
Задание № 44

Вопрос:

Витрати на збут є витратами
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Що включаються в собівартість продукції

2) Витратами періоду

3) Що покриваються за рахунок чистого прибутку

4) Що покриваються за рахунок дивідендів
Задание № 45

Вопрос:

Заробітна плата робітників основного виробництва є витратами
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Що контролюються начальникам цехів

2) Що не контролюються виконавцями робіт

3) Що контролюються замовниками

4) Що контролюються постачальниками
Задание № 46

Вопрос:

Негативна курсова різниця, повязана з інвестиційною діяльністю
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Фінансовими витратами

2) Інвестиційними витратами

3) Надзвичайними витратами

4) Операційними витратами
Задание № 47

Вопрос:

Позитивна курсова різниця по заборгованості за реалізовані оборотні активи є
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Фінансовими доходами

2) Інвестиційними доходами

3) Надзвичайними доходами

4) Іншими операційними доходами
Задание № 48

Вопрос:

Залишкова вартість реалізованих основних засобів є
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Фінансовими витратами

2) Інвестиційними витратами

3) Надзвичайними витратами

4) Операційними витратами
Задание № 49

Вопрос:

Сплачені відсотки за фінансовий лізинг є
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Фінансовими витратами

2) Інвестиційними витратами

3) Надзвичайними витратами

4) Операційними витратами
Задание № 50

Вопрос:

Сплата комунального податку включається в економічний елемент
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Матеріальні затрати

2) Витрати на оплату праці

3) Відрахування на соціальні заходи

4) Інші операційні витрати
Задание № 51

Вопрос:
  1   2   3   4   5

Схожі:

1. Бухгалтерський та податковий облік в України спільна інформаційна база та розбіжності методик
Бухгалтерський та податковий облік в України – спільна інформаційна база та розбіжності методик
Методичні поради і завдання для виконання контрольних робіт з курсу “Управлінський облік”
Рекомендовано до видання науково-методичною комісією зі спеціальності “Облік і аудит”
1. «Мовознавство загальне в часткове, теоретичне і прикладне»
Мовознавство поділяється на конкретне (часткове) і на загальне. Загальне в свою чергу поділяється ще на два підвиди – власне загальне...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І. М. Рацебарська, Ю. Ю. Моісєєва...
Навчальний тест Енергетика та електротехнічні системи в АПК Огляд спроби 1 Question 1
Як будуть навантажені два трансформатори, які працюють паралельно за активно-індуктивного
Тест з охорони праці
Штучне освітлення за функціональним призначенням поділяється на: а робоче, охоронне, штучне
" Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
4 Документація як спосіб первинного відображення об'єктів бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік здійснює суцільне й безперервне спостереження за господарськими процесами і відображає його в документах, які...
Відповідальність за фінансові звіти несє управлінський персонал підприємства
Аудитор: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТЕСТ» Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4179
Відповідальність за фінансові звіти несе управлінський персонал підприємства
Аудитор: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТЕСТ» Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4179
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка