Екзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий аналіз»


Скачати 25.94 Kb.
НазваЕкзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий аналіз»
Дата05.04.2013
Розмір25.94 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Екзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий аналіз»

1. Сутність та завдання фінансового аналізу.

2. Метод та прийоми фінансового аналізу.

3. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства.

4. Деталізований аналіз фінансового стану підприємства.

5. Інформаційне та методичне забезпечення фінансового аналізу.

6. Аналіз валюти балансу.

7. Аналіз майна (активів) підприємства.

8. Оцінка джерел фінансових ресурсів.

9. Аналіз дебіторської заборгованості.

10. Аналіз кредиторської заборгованості.

11. Сутність фінансової стабільності і стійкості.

12. Абсолютні показники оцінки фінансової стійкості.

13. Типи фінансової стійкості.

14. Відносні показники фінансової стійкості.

15. Оцінка запасу фінансової стійкості.

16. Методи прогнозування банкрутства.

17. Моделі оцінки платоспроможності.

18. Сутність ліквідності та платоспроможності.

19. Групування активів за ступенем ліквідності і використання його у фінансовому аналізі.

20. Групування пасивів за строком погашення і використання його у фінансовому аналізі.

21. Аналіз ліквідності балансу.

22. Абсолютні показники ліквідності.

23. Відносні показники ліквідності.

24. Платіжний календар та його побудова.

25. Сутність грошового потоку, його класифікація та необхідність аналізу.

26. Аналіз руху грошових коштів у відповідності до П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» та змін до нього.

27. Методика розрахунку фінансової потреби підприємства.

28. Сутність , зміст та економічна характеристика показників ділової активності.

29. «Золоте правило» розвитку підприємства.

30. Аналіз системи показників ділової активності, що характеризують ефективність використання ресурсів.

31. Розрахунок та аналіз системи показників, що характеризують оборотність засобів.

32. Аналіз стійкості економічного зростання підприємства.

33. Сутність кредитоспроможності підприємства та необхідність її оцінювання.

34. Оцінювання кредитоспроможності позичальника.

35. оцінювання фінансового стану позичальника та віднесення його дол. відповідного класу кредитоспроможності.

36. Сутність левериджу, його значення та види.

37. Аналіз рівня операційного левериджу.

38. Аналіз рівня фінансового левериджу.

39. Аналіз власного капіталу.

40. Аналіз позикового капіталу.

41. Сутність капіталу та його значення для діяльності підприємства.

42. Аналіз ефективності використання капіталу підприємства.

43. Аналіз оборотності капіталу підприємства.

44. Прийом детермінованого моделювання в аналізі оборотності капіталу.

45. Поняття, види та причини банкрутства.

46. Виявлення ознак поточної, критичної чи надкритичної неплатоспроможності підприємства.

47. Розробка механізму фінансового оздоровлення підприємства.

48. Методи діагностики можливого банкрутства.

49. Напрями та методика аналізу грошових потоків.

50. Аналіз обсягів вхідного, вихідного, чистого руху грошових коштів.

51. Коефіцієнтний аналіз в оцінці руху грошових коштів.

52. Методика розрахунку мінімально необхідної суми грошових коштів для підприємства.

Схожі:

ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ (для спеціальності "Облік і аудит" ) ВСТУП
Курс "Фінансовий, аналіз" є професійна орієнтованою-дисципліною, розрахованою на студентів V курсу навчання, які оволоділи знаннями...
15. ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ: ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
Фінансовий аналіз має супроводжувати розробку проекту з самого початку, тому фінансовий аналітик повинен бути включений до складу...
Екзаменаційні питання з дисципліни Мова ЗМІ
Лексикологія як розділ мовознавства та її зв’язок з іншими лінгвістичними дисциплінами
Екзаменаційні питання з дисципліни «Основи менеджменту»
Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації
Екзаменаційні питання з навчальної дисципліни ” Основи філософських знань” для групи КС 21
Філософія в системі духовної культури: взаємовідношення філософії, науки та релігії
Екзаменаційні питання з дисципліни «Практична стилістика»
Антонімія в основі художньо-зображальних прийомів (антитеза, епітет-оксиморон, антифраз, астеїзм, іронічне зіставлення.)
Питання на екзамен з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
Сутність концепції вартості грошей у часі. Операції нарощування та дисконтування
ЛЕКЦІЯ 2 17 ЛЕКЦІЯ 31 ТЕМА 4 ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ 49
Вивчення дисципліни передбачає наявність знань з наступних дисциплін: «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія статистики»,...
Фінансовий аналіз інвестиційного проекту” за дисципліною “Фінанси...
Фінансовий аналіз інвестиційного проекту” за дисципліною “Фінанси підприємства” зі спеціальностей 050205, 050201, 050106, 050108...
Відповіді на екзаменаційні питання з дисципліни «Історія України»
Вивчення історії у вищій школі сприяє формуванню історичної свідомості народу, в якій органічно поєднується знання, погляди, уявлення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка