Екзаменаційні питання з дисципліни Мова ЗМІ


Скачати 31.33 Kb.
НазваЕкзаменаційні питання з дисципліни Мова ЗМІ
Дата02.04.2013
Розмір31.33 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
Екзаменаційні питання з дисципліни «Мова ЗМІ

(лексикологія, фразеологія, лексикографія)»

 1. Лексикологія як розділ мовознавства та її зв’язок з іншими лінгвістичними дисциплінами.

 2. Виникнення і періодизація сучасної української літературної мови. Теорії про походження української мови.

 3. Тенденції української мови на сучасному етапі. Пуризм.

 4. З’ясуйте взаємозв’язок понять „загальнонародна і літературна мова”.

 5. Слово в лексичній системі української мови. Основні типи значень слова.

 6. Зв’язок мови і мислення, мови і мовлення.

 7. Знакова природа слова.

 8. Багатозначність слова. Переносне значення і переносне вживання слів в сучасній українській літературній мові.

 9. Особливості переносного вживання слів у мові ЗМІ.

 10. Розвиток лексичного значення слова.

 11. Специфіка мови засобів масової інформації, її характерні риси. Функції мови ЗМІ.

 12. Омоніми української мови та їх типи. Шляхи виникнення омонімів. Омонімія в ЗМІ.

 13. Антоніми, типи антонімів в українській мові. Функції омонімів у мові ЗМІ.

 14. Паронімія в мові сучасної української преси. Типи паронімів, їх функціонування в мові ЗМІ.

 15. Синоніми української мови та їх класифікація. Синонімія в публіцистичному стилі сучасної української літературної мови.

 16. Синонімічний ряд, його структура. Евфемізми та перифрази як компоненти синонімічного ряду.

 17. Лексика української мови з погляду її походження.

 18. Формування української лексики. Основні семантичні групи слів індоєвропейського та старослов’янського походження.

 19. Лексика доби формування й розвитку української нації.

 20. Слова іншомовного походження в складі української лексики.

 21. Запозичення зі слов’янських мов.

 22. Старослов’янська мова та її взаємини з українською. Старослов’янізми, їх основні ознаки й функції в публіцистичному тексті.

 23. Запозичення з західноєвропейських мов у складі української лексики

 24. Види засвоєння запозичених слів.

 25. Сучасні запозичення в мові українських мас-медіа.

 26. Сфери поширення іншомовних слів та шляхи їх проникнення в українську мову. Інтернаціоналізми, їх ознаки.

 27. Кальки. Екзотизми. Варваризми. Їх функціонування в медіатексті.

 28. Загальне поняття про функціональні стилі, їх коротка характеристика.

 29. Публіцистичний стиль, його різновиди й характерні ознаки.

 30. Лексика української мови з погляду сфер уживання.

 31. Спеціальна лексика на сторінках періодичних видань.

 32. Термінологічна і професійна лексика. Явища термінологізації і детермінологізації лексичних одиниць.

 33. Діалектизми, їх різновиди й функціонування в мові ЗМІ.

 34. Жаргонна та арготична лексика, її склад та особливості функціонування в сучасному медіатексті.

 35. Лексика української мови з погляду сфер уживання.

 36. Лексика української мови з погляду активного і пасивного вжитку.

 37. Застаріла лексика сучасної української мови. Функції історизмів та архаїзмів у журналістському тексті.

 38. Неологізми сучасної української мови та їх типи.

 39. Особливості оновлення словника мас-медіа неологічною лексикою.

 40. Джерела збагачення лексики сучасної української літературної мови.

 41. Стан і тенденції розвитку мови ЗМІ поч. ХХІ ст.

 42. Актуалізована лексика на сторінках сучасних періодичних видань України. Сфери її поширення.

 43. Стилістична диференціація лексики сучасної української мови.

 44. Фразеологія як розділ мовознавства. Основні типологічні ознаки фразеологізмів.

 45. Види фразеологізмів. Функції сталих зворотів у медіатексті.

 46. Проблема класифікації фразеологічних одиниць. Основні концепції фразеологізмів.

 47. Класифікація фразеологічних одиниць за їх походженням і частиномовною приналежністю стрижневого слова. Варіантність фразеологізмів.

 48. Джерела української фразеології.

 49. Системні зв’язки у сфері фразеології.

 50. Трансформація фразеологічних одиниць.

 51. Мовні штампи. Мовні кліше. Їх функціонування у мові ЗМІ.

 52. Лексикографія як розділ мовознавства, її завдання і зв’язок з іншими науковими дисциплінами.

 53. Типи словників в українській лексикографії.

 54. Загальна характеристика енциклопедичних та лінгвістичних словників.

 55. Лінгвістичні словники, їх типи.

 56. Словники міжслівних зв’язків, їх характеристика.

 57. Перекладні, тлумачні словники, їх типи і специфічні ознаки.

 58. Характеристика фразеологічних та етимологічних лексикографічних праць.

 59. Словники правильності вимови.

 60. Історія української лексикографії. Найперші лексикографічні праці в Україні.

 61. Розвиток української лексикографії до ХІХ ст..

 62. Українська лексикографія ХІХ ст.

 63. Українська лексикографія радянського періоду.

 64. Розвиток лексикографії в незалежній Україні. Сучасні лексикографічні праці.

 65. Словники і видання довідково-енциклопедичного характеру, необхідні в роботі журналіста.

 66. Відомі лексикографи України.

 67. Способи розрізнення полісемії та омонімії.

 68. Науки про мову.

Схожі:

Екзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий аналіз»
Групування активів за ступенем ліквідності і використання його у фінансовому аналізі
Екзаменаційні питання з дисципліни «Основи менеджменту»
Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації
Екзаменаційні питання з дисципліни «Практична стилістика»
Антонімія в основі художньо-зображальних прийомів (антитеза, епітет-оксиморон, антифраз, астеїзм, іронічне зіставлення.)
Екзаменаційні питання з навчальної дисципліни ” Основи філософських знань” для групи КС 21
Філософія в системі духовної культури: взаємовідношення філософії, науки та релігії
Відповіді на екзаменаційні питання з дисципліни «Історія України»
Вивчення історії у вищій школі сприяє формуванню історичної свідомості народу, в якій органічно поєднується знання, погляди, уявлення...
Екзаменаційні білети з навчальної дисципліни «Історія України»

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З КУРСУ
Державна мова – мова професійного спілкування. Мовне законодавство та мовна політика в Україні
Екзаменаційні питання
Мороховський А. Н. та ін. Стилістика англійської мови: Підручник. К.: Вища школа, 1991. 272 с
Контрольні екзаменаційні питання
Суспільно-історичні умови розвитку літератури в Україні кінця 50-х – початку 60-х рр. ХХ ст
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Шляхи використання мультимедійних презентацій у навчальному-виховному процесі початкової школи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка