КОНКУРСНИХ РОБІТ  Мова


Скачати 36.12 Kb.
НазваКОНКУРСНИХ РОБІТ  Мова
Дата01.04.2013
Розмір36.12 Kb.
ТипКонкурс
bibl.com.ua > Література > Конкурс

Вимоги до оформлення конкурсних робіт МАН

                           ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ

1. Мова: конкурсні роботи виконуються державною мовою.

2. Тематика робіт довільна, але має відповідати напряму відділення та профілю секції, на яку ця робота подається.

3. Вимоги до тексту: обсяг основного тексту не повинен перевищував-ти 20 (двадцяти) сторінок формату А-4, 14 шрифтом з полуторним міжрядковим інтервалом набраному в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman. Всі береги (поля) – 25 мм.

 Додатки в загальний обсяг роботи не враховуються.

 Заголовки структурних елементів і заголовки розділів слід розміщувати в середині рядка й друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи;

 - заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

 Нумерація сторінок:

- сторінки нумеруються арабськими цифрами без крапки в верхньому правому куті;

- титульну сторінку не нумерують, але вона вважається першою;

Нумерація структурних елементів.

- структурні елементи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ» не нумеруються, розділи  нумеруються арабськими цифрами без крапки, підрозділи: 1.1 ,

пункти :1.1.1

  • додатки нумеруються спільно з роботою, друкується заголовок великими літерами ДОДАТОК_        або ДОДАТКИ; позначаються великими літерами (додаток А), посилання в тексті робляться за формою: рисунок А.1, таблиця А.2

                                        Складові роботи

  1.  Титульний лист

  2.  НАЗВА РОБОТИ (окремий аркуш).

  3. ЗМІСТ (із зазначенням розділів та сторінок роботи).

  4. Власне робота.

    ВСТУП

    ОСНОВНА ЧАСТИНА

    ВИСНОВКИ.

5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ (література із зазначенням: автора, назви наукового джерела, місця видання, назви видавництва, року видання – відповідно до вимог науково-бібліографічного оформлення; Інтернет-адреси використаних в роботі сайтів тощо).      

 Оформлення:

книга, монографія:

Зайцев П. Життя Тараса Шевченка.-К.: Обереги,1994.-224с.

стаття з періодики, збірника:
    Дацюк І. Лінгвістичний розбір на уроках української мови // Українська мова і література в школі, 1990.-№ 4.-С.69-77.

інтернет -джерело

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

     http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

6.           ДОДАТКИ (схеми, графіки, рисунки, фото тощо).

Вимоги до ілюстративного матеріалу, що супроводжує доповіді учасників конкурсу.

    Наочні матеріали (графіки, таблиці, діаграми, схеми, фото тощо), які використовуються при захисті науково-дослідницьких робіт можуть бути представлені на:

- паперовому носії формату А-2 і більше;

- електронному носії для демонстрації з використанням мультимедійних засобів.

Демонстраційний матеріал повинен не дублювати, а ілюструвати та доповнювати  доповіді учасників.

Критерії оцінювання конкурсних  робіт МАН

  1. Актуальність, теоретичне та практичне значення (2 бали).

  2. Науковість, новизна одержаних результатів, наявність власної позиції, ступінь володіння термінологією (6 балів).

  3. Системність і повнота у розкритті теми, відповідність теми змісту, чітко розроблений план, визначення мети, завдань, методів у вступі, логічність, послідовність викладу (5 балів).

  4. Дослідницький характер, доцільність використаних методів, наявність власного дослідження (5 балів).

  5. Аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам (2 бали).

  6. Стиль,грамотність, відповідність вимогам оформлення робіт, правильність оформлення посилань, наявність необхідної кількості джерел, правильність їх оформлення, наявність додатків, самостійність їх створення, мовна компетенція (2 бали)

Вимоги до написання та оформлення тез

         Перед тезами зазначається: назва роботи; прізвище, ім`я, по батькові автора; клас, назва навчального закладу, району; прізвище, ім`я, по батькові та посада наукового (педагогічного) керівника.

         Тези викладаються в довільній формі і дають стислу характеристику змісту науково-дослідницької роботи із визначенням основної мети, актуальності, завдань наукового дослідження, висновками та отриманими результатами.

         Обсяг тексту тез одна сторінка формату А-4, набраного в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman розміром 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Усі береги (поля) - 20мм, за винятком нижнього – 25мм. Тези подаються у друкованому та електронному вигляді.

   

Умови оформлення робіт МАН

http://198.school-site.kiev.ua/menu/olimpiada/untitled.php  

Вимоги до структури науково-дослідницької роботи в МАН

http://geografica.net.ua/publ/metodichni_materiali/man/vimogi_do_strukturi_naukovo_doslidnickoji_roboti_v_man/40-1-0-520

Схожі:

Особливості роботи за підручником «Українська мова. 2 клас» (автор...
Віту, вирішення життєво важливих завдань)» (Програма, с. 10), уможливлює зміст навчально-методичного комплекту, до якого входять:...
Конкурсних торгів від «10» лютого 2011 р голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-VI від 01....
RETRO 2010 02 — 06. 07. Crimea, Ukraine
Народна мова – на противагу літературній, жива мова народних мас, відома в усному вживанні, як розмовна мова чи як мова фольклорних...
О. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням
Українська мова за професійним спрямуванням / О. Л. Плетнєва. – Збірник вправ та завдань для практичних занять і контрольних робіт....
Найменування конкурсних завдань (учбово виробничих робіт)
Ви працюєте продавцем непродовольчих товарів в відділі «Швейні товари» і вам необхідно
Перелік рекомендованих наукових тем конкурсних робіт*
Застосування методу В. Леонтьєва „Витрати – випуск” при вирішенні вагомих проблем в економіці
Перелік рекомендованих наукових тем конкурсних робіт*
Застосування методу В. Леонтьєва „Витрати – випуск” при вирішенні вагомих проблем в економіці
Історія мов програмування
ФОРТРАН, для бухгалтерії – переважно мова КОБОЛ. Проте для системних робіт використовувалася мова програмування низького рівня –...
Г. О. Єсіна ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (2289-VI) зі змінами,...
Г. О. Єсіна ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель»(2289-VI)з змінами,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка