Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302


Скачати 392.46 Kb.
НазваЗатверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Сторінка3/4
Дата16.04.2013
Розмір392.46 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261) -__________
вартість оформлених у заставу основних засобів

(262) -_________
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263) -__________
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(264) -_______
(2641) -________

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених у наслідок надзвичайних подій

(265) -__________
(2651) -_______

З рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266) -__________

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267) - _________

З рядка 260 графа 15
З рядка 105 графа 14

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(268) -__________
(269) -__________III. Капітальні інвестиції


Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

-

-

Придбання (виготовлення) основних засобів

290
3

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300

-

-

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

-

1

Формування основного стада

320

-

-

Інші

330

-

-

Разом

340
4

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) -______________

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) -______________

IV. Фінансові інвестиції


Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства

350

-

-

-

дочірні підприємства

360

-

-

-

спільну діяльність

370

-

-

-

Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

-

-

-

-акції

390

-

-

-

-облігації

400

-

-

-

інші

410

-

-

-

Разом (розд. А + розд. Б)

420

-

-

-
З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю

(421) -________
за справедливою вартістю

(422) -_________
за амортизованою собівартістю

(423) -____________

З рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю

(424) -____________
за справедливою вартістю

(425) -____________
за амортизованою собівартістю

(426) -____________

V. Доходи і витрати


Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів

440

-

-

Операційна курсова різниця

450

-

-

Реалізація інших оборотних активів

460

-

-

Штрафи, пені, неустойки

470

-

-

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480

-

-

Інші операційні доходи і витрати

490

136

32

у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів

491

Х

31

непродуктивні витрати і втрати

492

Х

-

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства

500

-

-

дочірні підприємства

510

-

-

спільну діяльність

520

-

-

В. Інші фінансові доходи і витрати. Дивіденди

530

1

Х

Проценти

540

Х

-

Фінансова оренда активів

550

-

-

Інші фінансові доходи і витрати

560

-

-

Г. Інші доходи і витрати. Реалізація фінансових інвестицій

570

-

-

Реалізація необоротних активів

580

-

-

Реалізація майнових комплексів

590

-

-

Неопераційна курсова різниця

600

-

-

Безоплатно одержані активи

610

-

Х

Списання необоротних активів

620

Х

-

Інші доходи і витрати

630

-

-
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631) -_____________

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632) -___________ %

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

(633) -___________


VI. Грошові кошти


Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

4

Поточний рахунок у банку

650

2

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

-

Грошові кошти в дорозі

670

-

Еквіваленти грошових коштів

680

-

Разом

690

6
З рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено

(691) - ______________
1   2   3   4

Схожі:

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
З змінами, передбаченими наказами від 14 жовтня 2008 р. N 1238, від 25 вересня 2009 р. N 1125
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,крім страхування та пенсійного забезпечення
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка