Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302


НазваЗатверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Сторінка1/7
Дата07.05.2013
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6   7
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. N 602)

(із змінами, передбаченими наказами від 14 жовтня 2008 р. N 1238, від 25 вересня 2009 р. N 1125)


Дата /рік, місяць, число/

КОДИ

Підприємство

ТОВ «Фінанс-трейдінг»

за ЄДРПОУ 32997097

2012

12

31Територія

Україна, Миколаївська обл. м. Миколаїв

за КОАТУУ

4810136300Орган державного управління
за СПОДУ


Організаційно-правова форма господарювання
за КОПФГ

240Вид економічної діяльності

Біржові операції з фондовими цінностями

за КВЕД

66.12Одиниця виміру: тис. грн.Середньоспискова чисельність працівників - 2 чоловіка

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2012 рік

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи


Групи нематеріальних активів

Код ряд-ка

Залишок на початок року

На-дійшло за рік

Переоцінка

(дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нарахо-вано аморти-зації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року
первісної (перео-ціненої) вартості

накопи-ченої аморти-зації
первісна (переоцінена) вартість

накопиче-на амор-тизація

первісної (переоціне-ної) вартості

накопиче-ної амор-тизації

первісна (переоціне-на) вартість

накопичена амортизація

первісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права користування майном

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на комерційні позначення

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на об'єкти промислової власності

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Авторське право та суміжні з ним права

050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші нематеріальні активи

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Гудвіл

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-З рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) ___-_____
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) ____-____
вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) ____-____

З рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) ____-____

З рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) _____-___
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,крім страхування та пенсійного забезпечення
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка