Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000р. №302


НазваЗатверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000р. №302
Сторінка1/6
Дата17.05.2013
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000р. №302

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003р. №602)КОДИДата (рік, місяць, число)

2011

01

01

Підприємство ПТ «Ломбард «Партнер,Цебер і Ко»

за ЄДРПОУ

37893650

Територія Україна

за КОАТУУ

4623081801

Орган державного управління

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання пт

за КОПФГ

260

Вид економічної діяльності інше фінансове посредництво

за КВЕД

64.99

Одиниця виміру: тис.грн.Примітки до річної фінансової звітності

За 2012 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

І. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надій-шло за рік

Переоцінка (дооцінка+, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (переоці-нена) вартість

накопи-чена аморти-зація

первісна (переоці-нена) вартість

накопи-чена аморти-зація

первісна (переоці-нена) вартість

накопи-чена аморти-заціяпервісної (переоці-неної) вартості

накопи-ченої аморти-зації

первісної (переоці-неної) вартості

накопи-ченої аморти-зації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010
Права користування майном

020
Права на комерційні позначення

030
Права на об’єкти промислової власності

040
Авторське право та суміжні з ним права

050060
Інші нематеріальні активи

070

33
Разом

080

33
Гудвіл

090


З рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) ______________
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) ______________
вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) ______________

З рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) ______________

З рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) ______________
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
З змінами, передбаченими наказами від 14 жовтня 2008 р. N 1238, від 25 вересня 2009 р. N 1125
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,крім страхування та пенсійного забезпечення
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка