Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302


Скачати 392.46 Kb.
НазваЗатверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Сторінка1/4
Дата16.04.2013
Розмір392.46 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України

від 29 листопада 2000 р. N 302

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 28 жовтня 2003 р. N 602)

Дата /рік, місяць, число/

КОДИ

Підприємство Кредитна спілка «Спілка пенсіонерів Полтавщини»

за ЄДРПОУ
36454420
Територія Полтавська

за КОАТУУ
Орган державного управління ________________________

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання кредитна спілка

за КОПФГ

925

Вид економічної діяльності ____ надання кредитів

за КВЕД

65.22.0

Середня кількість працівників 3

Контрольна сума
Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рікФорма N 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи


Групи нематеріальних активів

Код ряд-ка

Залишок на початок року

На-дійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нарахо-вано аморти-зації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісної (перео-ціненої) вартості

накопи-ченої аморти-зації

первісна (переоцінена) вартість

накопи-чена аморти-зація

первісної (переоціненої) вартості

нако-пиче-ної амор-тизації

первісна (переоцінена) вартість

нако-пичена амор-тизація

первісна (перео-цінена) вартість

нако-пичена амор-тизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права користування майном

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на знаки для товарів і послуг

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на об'єкти промислової власності

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Авторські та суміжні з ними права

050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші нематеріальні активи

070

2

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

3

2

Разом

080

2

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

3

2

Гудвіл

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-З рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) ________
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) ________
вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) ________

З рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) ________

З рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) ________
  1   2   3   4

Схожі:

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
З змінами, передбаченими наказами від 14 жовтня 2008 р. N 1238, від 25 вересня 2009 р. N 1125
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,крім страхування та пенсійного забезпечення
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка