ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. МОДУЛЬ 1


НазваФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. МОДУЛЬ 1
Дата17.03.2013
Розмір59 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

1629.doc Сторінка з

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. МОДУЛЬ 1


 1. Види центрів відповідальності та їх характеристика

 2. Внутрішні та зовнішні джерела фінансової інформації на підприємстві

 3. Експертний метод оцінки вартості активі підприємства

 4. Загальні основи управління активами підприємства

 5. Ієрархічна та функціональна будови центрів управління підприємством

 6. Кредитна політика підприємства

 7. Мета та завдання фінансового менеджменту

 8. Метод балансової оцінки вартості активів підприємства та його різновиди

 9. Метод оцінки вартості заміщення активів підприємства та його різновиди

 10. Метод оцінки ринкової вартості підприємства

 11. Метод оцінки чистого грошового потоку

 12. Методи фінансового менеджменту

 13. Механізм фінансового менеджменту

 14. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємства

 15. Модель Баумоля та умови її використання на підприємстві

 16. Модель Міллера-Орра та умови її використання

 17. Необхідність та сутність фінансового менеджменту

 18. Об’єкти управління фінансового менеджменту

 19. Оптимізація складу активів підприємства

 20. Основні користувачі фінансової інформації

 21. Основні принципи побудови системи фінансового контроллінгу на підприємстві

 22. Особливості використання системи АВС у правлінні дебіторською заборгованістю

 23. Особливості формування активів підприємства на різних етапах його життєвого циклу

 24. Показники, що формуються з внутрішніх джерел інформації, їх характеристика

 25. Показники, що формуються із зовнішніх джерел інформації, їх характеристика

 26. Поняття «центрів відповідальності» на підприємствах

 27. Порядок визначення потреби в оборотних активах підприємства

 28. Принципи побудови активів підприємства

 29. Принципи побудови системи організаційного забезпечення фінансового менеджменту на підприємстві

 30. Принципи фінансового менеджменту

 31. Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту на підприємстві

 32. Система контролю за пересуванням запасів ТМЦ

 33. Система методів оцінки вартості активів підприємства

 34. Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту на підприємстві

 35. Система фінансових відносин підприємства

 36. Системи та методи внутрішньогосподарського фінансового контролю на підприємстві

 37. Системи та методи фінансового аналізу на підприємстві

 38. Системи та методи фінансового планування на підприємстві

 39. Склад і структура активів підприємства

 40. Способі визначення оптимального розміру запасів товарно-матеріальних цінностей на підприємстві.

 41. Стратегія і тактика фінансового менеджменту

 42. Суб’єкти фінансового менеджменту

 43. Сутність регресійного моделювання як методу оцінки вартості активі підприємства

 44. Сутність та класифікація активів підприємства

 45. Сутність та методи рефінансування дебіторської заборгованості підприємства

 46. Сутність та оптимізація співвідношення постійної та змінної частини оборотних активі підприємства

 47. Сутність та призначення системи АВС в управління виробничими запасами підприємства

 48. Типи політики управління оборотними активами підприємства та їх сутність

 49. Типова схема організаційної структури фінансового управління на крупних підприємствах

 50. Управління виробничими запасами підприємства

 51. Управління грошовими активами підприємства

 52. Управління дебіторською заборгованістю

 53. Управління фінансуванням оборотними активами підприємства

 54. Функції фінансового менеджменту

 55. Функції фінансового менеджменту як спеціальної області управління підприємством

 56. Функції фінансового менеджменту як управляючої системи

 57. Функціональна будова центрів управління на підприємствах різних розмірів

 58. Характеристика та вимоги до інформаційної системи фінансового менеджменту


ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ (ДЛЯ МАГІСТРІВ)


 1. Визначте та обґрунтуйте оптимальну структуру джерел формування оборотних коштів підприємства

 2. Визначте та обґрунтуйте показники, що характеризують стан дебіторської заборгованості підприємства

 3. Чим система контроллінгу відрізняється від простої децентралізованої системи перевірки фінансової звітності на різних рівнях управління?

 4. Застосування яких підходів до виокремлення центрів управління на підприємствах різних масштабів (мале, середнє, велике, крупне) ви вважаєте доцільним? Обґрунтуйте свій погляд.

 5. За яким принципом краще побудувати систему організаційного забезпечення для:

а) великого промислового підприємства;

б) торговельного підприємства, яке працює у кількох регіонах;

в) комерційного банку, який має багато філій;

г) страхової компанії, яка не має філій;

д) малого підприємства сфери послуг.
Завдання
Визначити тривалість операційного, виробничого і фінансового циклів підприємства на підставі таких даних:

– середній період обороту запасів сировини, матеріалів – 18 днів;

– середній період обороту незавершеного виробництва – 11 днів;

– середній період обороту запасів готової продукції – 23 дні;

– середній період обороту дебіторської заборгованості – 20днів;

– середній період обороту грошових коштів – 5 днів;

– середній період обороту кредиторської заборгованості – 14 днів.


Підприємець хоче покласти на депозит 50 тис.грн одноразово під 17% річних на 6 років. Яку суму грошей матиме підприємець наприкінці першого року і яким буде загальний результат через 6 років?

Підприємець за результатами роботи наприкінці року хоче покласти на депозит на п’ятирічний термін по 5 тис.грн. щорічно під 18% річних. Яку суму він матиме по закінченні договору?

Яку суму грошей повинен покласти підприємець у банк на депозитний рахунок, щоб отримати через 4 роки при процентній ставці 16% суму в розмірі 120 тис.грн?

Підприємець бажає по закінченні року отримати щонайменше 249 тис.грн. вклавши на депозитний рахунок 200 тис.грн. Яку найменшу процентну ставку він повинен обрати?

На підставі спрощеного балансу підприємства визначити власні оборотні кошти; поточні фінансові потреби, потенційний лишок або дефіцит грошових коштів; реальний лишок або дефіцит грошових коштів

Актив

Тис.грн

Пасив

Тис.грн

Основні засоби

4500

Власні кошти

3450

Запаси сировини

900

Резерви

1100

Незавершене виробництво

700

Довгострокова заборгованість

3000

Запаси готової продукції

1100

Короткострокові кредити

2000

Дебіторська заборгованість

2300

Кредиторська заборгованість

2200

Грошові кошти

600Короткострокові фінансові вкладення

800Інші поточні активи

850Всього

11750

Всього

11750

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу "Фінансовий менеджмент у банку"...
Навчально-методичний комплекс з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів V курсу фінансового факультету денної та заочної...
Питання на екзамен з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
Сутність концепції вартості грошей у часі. Операції нарощування та дисконтування
1. Фінансовий ринок: сутність, функції і роль в економіці
МОДУЛЬ І. Основи функціонування фінансового ринку та характеристика його суб’єктів
Божаткін С. М., Жиленко В. П., Марущак С. М
«Вступ до спеціальності», «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»,...
1. Теоретичні та організаційні основи
Дисципліна „Фінансовий менеджмент” є основою для підготовки спеціалістів з економіки та орієнтована на засвоєння студентами сучасних...
15. ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ: ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
Фінансовий аналіз має супроводжувати розробку проекту з самого початку, тому фінансовий аналітик повинен бути включений до складу...
ЛЕКЦІЯ 2 17 ЛЕКЦІЯ 31 ТЕМА 4 ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ 49
Вивчення дисципліни передбачає наявність знань з наступних дисциплін: «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія статистики»,...
Рецензія На посібник О. В. Комаровського
Менеджмент соціокультурної діяльності”, „Менеджмент організацій”,які вивчають дисципліну
1. ЗЕД та її роль у розвитку національної економіки
Менеджмент організацій” і 050207 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Експертна система (ЕС)- це обчислювальна система, яка використовує...
Основною характеристикою ЕС є здатність за вимогою пояснити свою лінію міркувань у зрозумілому вигляді. Основними компонентами ЕС...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка