Тема 1 Особливості української ментальності


Скачати 101.99 Kb.
НазваТема 1 Особливості української ментальності
Дата08.04.2013
Розмір101.99 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
Плани семінарів з дисципліни „Історія української культури”
Тема 1 Особливості української ментальності. Основні традиційні заняття українців

План:

 1. Предмет, завдання, об’єкт, основні проблеми, що вивчає курс «Історія української культури».

 2. Вплив давніх культур на формування української народності та культури.

 3. Вплив національних меншин на українську культуру.

 4. Особливості української ментальності і національного характеру.

 5. Роль матеріальної культури в формуванні української ментальності і національного характеру. Основні та допоміжні види господарської діяльності українців.

Література:

  1. Вовк Х.К. Студії з української етнографії та антропології. - К.: Мистецтво, 1995, - 336 с.: іл.

  2. Воропай О. Звичаї українського народу. – К.:Оберіг, 1993.- 590 с.

  3. Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. - К.:Лыбидь, 1991.-398 с.

  4. Залізняк Л. Етногенез українців // "Філософія Історія Політологія", - К.: Генеза, №1(3)95.

  5. Історія світової культури. - Либідь, 1994.-320 с.

  6. Історія української культури /За загал. ред. Г.Крип'якевича. - К.:Либідь, 1994.-656 с.

  7. Ковальчук О.В. Українське народознавство. - К.:Освіта, 1992.- испр. и перераб. / Гл. ред. М.Д. Аксенова. - М.: Аванта, 1999.- 704 с.

  8. Баран В.Д, Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. Походження слов'ян. - К. 1991

  9. Ковальчук О.В. Українське народознавство. - К.:Освіта, 1992.- испр. и перераб. / Гл. ред. М.Д. Аксенова. - М.: Аванта, 1999.- 704с.

  10. Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. - К.: Фенікс, 1994.

  11. Павленко Ю.В. Проблема індоєврпейської прабатьківщини у контексті останніх лінгвістичних досліджень // "Археологія", № 3, 1994 р.


Тема 2 Поселення та традиційне житло українського народу

План:

 1. Форми традиційних українських поселень та основні типи їхньої забудови.

 2. Особливості будівництва хати як традиційного українського житла. Особливості інтер’єру української хати.

 3. Типи забудови селянських дворів в Україні.

 4. Практичне призначення господарських споруд.

Література:

 1. Грушевський М. Як жив український народ. Коротка історія України – К, 1991.

 2. Духовна спадщина Черкаського краю: Хрестоматія з історії культури Черкащини. – Черкаси: Сіяч, 1997.

 3. Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до ХХ ст). Курс лекцій: Навч. посібник для студ. історичн. спец. вищих навч. закл. / За ред. В.І. Ярового. – К, 2001.

 4. Історія України: у 2 т. Т. 2. Від середини XVIII століття до 1923 року./ Н. Полонська - Василенко. – 3-тє вид. – К.: «Либідь», 1995.

 5. Історія української культури / За загал. Ред. І. Крип’якевича. – К.: «Либідь», 1994.

 6. Історія української культури. В 4 зшитках / Під ред. І. Крип’якевича. – К: АТ „Обереги”, 1993

 7. Кафарський В. Нація і держава. Культура. Ідеологія. Духовність. – Івано-Франківськ: Плай, 1999.

 8. Культура та побут населення України: Навч.посібник / В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко та ін. – 2 – е вид., доп. та перероб. – К.: «Либідь», 1993.

 9. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К.: АТ „Обереги”, 1992.

 10. Наш рідний край. Хрестоматія з історії Черкащини. – К.: Молодь, 1993-1995. Ч 1,2

 11. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу. – К.: Абрис, 1991. – 272 с.

 12. Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2001.

 13. Словник символів / Укл. Потапенко О.І., Дмитренко М.К. та ін. – К., 1997.

 14. Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. – 2-е вид. / А.П. Пономарьов, Л.Ф. Артюх, Т.В. Косміна та ін. К.: «Либідь», 1994.


Тема 3 Український народний одяг

План:

 1. Традиційний одяг як елемент матеріальної та духовної культури українського народу. Функції одягу.

 2. Класифікація традиційного українського одягу.

 3. Види традиційного українського одягу та їх регіональні особливості:

а) натільний одяг;

б) нагрудний одяг;

в) стегновий (поясний) одяг;

г) верхній одяг.

 1. Доповнення до традиційного українського одягу: пояси; зачіски та головні убори; взуття; прикраси.

Література:

 1. Васіна З. Український літопис. Вбрання. – Т. 1. – К.: Мистецтво, 2003.

 2. Косміна О.Ю. Українське народне вбрання. – К.: Балтія-Друк, 2006.

 3. Культура та побут населення України: Навч.посібник / В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко та ін. – 2-е вид., доп. та перероб. – К.: «Либідь», 1993.

 4. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К.: АТ „Обереги”, 1992.

 5. Матейко К.М. Український народний одяг. – К.: Наукова думка, 1996.

 6. Матейко К.М. Український народний одяг: Етнографічний словник. – К.: Наукова думка, 1996.

 7. Ніколаєва Т. Різновиди традиційного одягу // http://etno.iatp.org.ua/mynuvshyna/r09.html.

 8. Орел Л. Краса українського одягу // www.ukrsov.kiev.ua.

 9. Різновиди традиційного одягу. Доповнення костюма // vyshyvanka.

ucoz.ru/publ/9-1-0-4.

 1. Словник символів / Укл. Потапенко О.І., Дмитренко М.К., Потапенко Г.І. та ін. – К., 1997.

 2. Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів. Ч. 1, 2. – К.: Мистецтво, 1978.

 3. Стельмащук Г.Г. Традиційні головні убори українців. – К.: Наукова думка, 1993.

 4. Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. – 2-е вид. / А.П. Пономарьов, Л.Ф. Артюх, Т.В. Косміна та ін. К.: «Либідь», 1994.

 5. Українське народне мистецтво: Вбрання / Під ред. В. Г. Білозуба та ін. – К., 1961.

 6. Український народний костюм: Методичний посібник. – Київ: Всеукраїнська громадська організація «Народна академія творчості інвалідів», 2008.

 7. Щербій Г. Символіка народного костюма // http://etno.iatp.org.ua/mynuvshyna/r10.html.Тема 4 Традиції української гостинності. Особливості української кухні

План:

 1. Традиції української гостинності.

 2. Еволюція української кухні.

 3. Режим і сезонність харчування, харчові заборони.

 4. Щоденна їжа українського селянина.

 5. Святкова їжа українців. Обрядові страви в побуті українців.

Література:

 1. Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія: Іст.-етногр. дослідження. /Л.Ф. Артюх. – К., 1977. – 154 с.

 2. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етногр. нарис. /О. Воропай – К.: Оберіг, 1993. – 590 с.

 3. Гонтар Т. О. Народне харчування українців Карпат. /Т.О. Гонтар/ – К.: Наукова думка, 1979. – 138 с.

 4. Горленко В. Нариси з історії української етнографії. / В. Горленко. – К.: Наук. думка, 1964. – 248 с.

 5. Етнографія України/ За ред. С. А. Макарчука. – Львів: Світ, 2004. – 518 с.

 6. Культура і побут населення України/ За ред. В. І. Наулко. – Київ: Либідь, 1993. – 285 с.

 7. Пономарьов А. Українська етнографія: Курс лекцій. – Київ: Либідь, 1994. – 317 с.

 8. Українська минувшина. Ілюстрований етнографічний довідник. / А.П. Пономарьов, Л.Ф. Артюх, Т.В. Косміна та ін./ К.: «Либідь», 1994. – 256 с.

 9. Українська стародавня кухня: Довідник/ Упоряд. Т.Л. Шпаковської. – К.: Спалах ЛТД, 1993. – 238 с.


Тема 5 Традиційні вірування та обряди українського народу

План:

 1. Міфологічні уявлення українського народу. Світ та людина в українських міфах.

 2. Календарна обрядовість як органічна частина аграрного устрою життя. Українські свята та обряди:

а) зимового циклу

б) весняного циклу

в)літнього циклу

г) осіннього циклу

 1. Особливості трудової обрядовості українського народу.

 2. Інститут сімї та родинна обрядовість.


Література:

 1. Козлов М.М. Уявлення давніх слов’ян про потойбічний світ. // Український історичний журнал. – 2000. - № 3. - С. 61-73.

 2. Козлов Михайло Миколайович.. Язичницькі уявлення східних слов'ян про потойбічний світ (IХ-ХIII ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.11 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2002. — 18с.

 3. Конвой В. Трудова обрядовість // Українська минувшина: Ілюстрований етногрічний довідник / За редакцією А. Пономарьова. - Київ 1993.

 4. Костомаров М.Слов`янська міфологія. – К., 1994.

 5. Культура і побут населення України: Навч. посібник / В.І. Наулко, Л.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко та ін. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.

 6. Курочкін О. Свята й обряди календарного циклу // Українська минувшина: Ілюстрований етногрічний довідник / За редакцією А. Пономарьова. - Київ 1993.

 7. Міфи України. За кн. Георгія Булашева „Український народ у своїх легендах, реліг. Поглядах та віруваннях”. – К.: Довіра, 2003. – 383 с.

 8. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа. Репринтне відтворення видання 1918 року – К.: Абрис, 1991. – 272 с.

 9. Огієнко І. Українська церква: Нариси з історії Української православної церкви: У 2 т.: Т 1-2. – К.: Україна, 1993. – 284 с.

 10. Пономарьов А. Сімейні звичаї та обряди   // Українська минувшина: Ілюстрований етногрічний довідник / За редакцією А. Пономарьова. - Київ 1993.

 11. Сироткін В. Сім'я й сімейна община   // Українська минувшина: Ілюстрований етногрічний довідник / За редакцією А. Пономарьова. - Київ 1993.

 12. Скрипник Г., Курочкін О. Народні вірування, демонологія, космогонія   // Українська минувшина: Ілюстрований етногрічний довідник / За редакцією А. Пономарьова. - Київ 1993.

 13. Сапіга В. К. Українські народні свята та звичаї. К.: Т-во «Знання України».— 1993.— 112 с.Тема 6 Розвиток усного та писемного слова на українських землях

План:

1. Особливості розвитку усної народної творчості на українських землях.

2. Літературні пам'ятки Київської Русі та Галицько-Волинського князівства, їх внесок у розвиток української культури.

3. Розвиток літератури доби козаччини.

4. Українська література ХІХ століття: основні жанри, теми, видатні імена.

5. Українська література ХХ століття.

6. Сучасна українська література: основні тенденції, проблеми і перспективи.
Література:

 1. Гусев В. Е. Эстетика фольклора. Л., 1967;

 2. Мишанич С. В. Система жанрів в українському фольклорі // Рад. школа. 1990. № 2.

 3. Пропп В. Я. Фольклор и действительность. М., 1976;

 4. Рильський М. Т. Словесна творчість українського радянського народу. К., 1987;

 5. Українська народна поетична творчість: У 2 т. / За ред. М.'Т. Рильського. Ж., 1958;

 6. Українська народна поетична творчість / За ред. О. І. Дея. К., 1965; Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М., 1978.

 7. Златоструй. Древняя Русь X-XIII веков. - М., 1990.

 8. Знойко О.П. Міфи Київської землі та події стародавні. - К., 1989.

 9. История культури Древней Руси. - М., 1948-1951. -Т. 1-2.

 10. Історія України / За ред. Ю. Зайцева. - Л., 1996.

 11. Історія української культури. - К., 1993.

 12. Рибаков Е.Я. Язичество дрєвних славян. - М., 1981.

 13. Семчишин М. Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного процесу. - Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1985.

 14. Українська культура: Лекції / За редакцією Дмитра Антоновича. - К., 1993.

 15. Толочко П.П. Древняя Русь: Очерки социально-политической истории. К., 1987.

 16. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. - К., 1993.

 17. Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі XIX XX століть. - К., 1993.

 18. Курбас Л. Березіль: Із творчої спадщини. - К., 1988.

 19. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі.- К., 1997.


Тема 7 Музика, театр та кіномистецтво на українських землях: особливості розвитку та сучасний стан

План:

 1. Розвиток музичного мистецтва, театру на українських землях з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.:

 2. Українське музичне мистецтво, театр доби національно-культурного відродження ХІХ ст.

 3. Кіно, музика, театр в ХХ століття:

а) становлення кіномистецтва

б) розвиток музичного мистецтва,

в) український театр у ХХ ст.

 1. Становище українского кіномистецтва, театру, музичного мистецтва в добу незалежності: здобутки, проблеми, перспективи.


Література:

 1. Бичко А.К. Народная мудрость Руси (Анализ философа). - К.,1988.

 2. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. - К., 1988.

 3. Грушевський М.С. Історія України-Руси. - К., 1991. - Т. 1.

 4. Дорошенко Д.І. Нарис історії України. - Л., 1991.

 5. Златоструй. Древняя Русь X-XIII веков. - М., 1990.

 6. История культури Древней Руси. - М., 1948-1951. - Т. 1-2.

 7. Історія України / За ред. Ю. Зайцева. - Л., 1996.

 8. Історія української культури. - К., 1993.

 9. Рибаков Е.Я. Язичество дрєвних славян. - М., 1981.

 10. Семчишин М. Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного процесу. - Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1985.

 11. Січинський В. Чужинці про Україну. - Л., 1991.

 12. Драгоманов М. Вибране. — К., 1996.

 13. Забужко О.С. Філософія української ідеї: Франківський період. - К., 1993.

 14. Історія української культури / За ред. І. Крип'якевича. - К., 1994.

 15. Історія української літератури: У 2 т. - К., 1987. - Т. 1.

 16. Історія українського мистецтва: У 6 т. - Т. 4. - Кн. 1. - К., 1969; Кн. 2. - К., 1970.

 17. Історія української музики: У 6 т. - Т. 2. - К., 1990; Т.З. - К., 1990.

 18. Костомаров М. Вибране. - К., 1997.

 19. Лобановський Б.Б., Говдя П.І. Українське мистецтво другої половини XIX ст. - поч. XX ст. - К., 1989.

 20. Семчишин Мирослав. Тисячоліття української культури. - 1993.

 21. Українська художня культура: Навч. посіб. - К., 1995.

 22. Культурна політика України. - К., 1995.

 23. Другий міжнародний конгрес україністів (Історіографія україно­знавства, етнологія, культура). - Л., 1994.

 24. Жулинський М. Із забуття в безсмертя (Сторінки призабутої спадщини). - К., 1990.

 25. Попович М.В. Нарис історії культури України. - К. 1998. - С. 536-715.

 26. Культура українського народу. - К-, 1994. - С. 213-266.

 27. Маланюк Є. Книга спостережень. - К., 1996.

 28. Міжнародна охорона, захист і повернення культурних цінностей: Збірник документів. - К., 1993.

 29. Основні напрями розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян України // Орієнтир: Додаток до газети "Урядовий кур'єр". - 1999. - 6 травня.


Тема 8 Розвиток живопису, архітектури та скульптури на українських землях

План:

 1. Зародження та розвиток архітектури, скульптури, живопису на українських землях з найдавніших часів до кінця ХІV ст.

2. Архітектура, скульптура, живопис на українських землях у ХІV – поч. ХІХ ст. (основні стилі та напрями).

3. Українська архітектура, скульптура, живопис у ХІХ ст.

4. Українське образотворче мистецтво, архітектура, скульптура у ХХ ст.

5. Основні тенденції сучасного розвитку образотворчого мистецтва.

а) прогрес та використання інноваційних технологій у архітектурі;

б) особливості сучасного живопису та його представники;

в) скульптура у сучасному житті суспільства.

Література:

 1. Гречанко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Режко В.А. Історія української культури. – К.: Літера, 2000. – 464 с.

 2. Білецький П.О. Українське мистецтво другої половини ХVII-ХVIII століття. - К.:Мистецтво, 1981.- 159 с.

 3. Білецький П.О. Нарис історії українського мистецтва. – К.: Знання, 1981. – 321 с.

 4. Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: Либідь, 1998. – 256 с.

 5. Клапчук С.М. Історія української культури. – К.: Знання – Прес, 2007. – 358 с.

 6. Художня культура України: навч. посіб. / Масол Л.М., Никало С.А., Веселовська Г.І., Оніщенко О.І. – К.: Вища школа, 2006. – 239 с.

 7. Шейко В.М., Білоцерківський В.Я. Історія української культури. – К.: Знання, 2010. – 271 с.

 8. Литвин В.М., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г. Історія України. – К.: Знання, 2008. – 957 с.

 9. Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: Либідь, 1993. – 350 с.
Схожі:

Урок з української мови Тема: «Особливості побудови опису»
Дати школярам уявлення про особливості побудови опису; формувати вміння відрізняти опис від інших типів мовлення; навчити розрізняти...
Конспект уроку з трудового н авчання у 6 кла сі. Тема: Короткі відомості...
Навчальна: ознайомити з історією виникнення української народної іграшки та її призначенням в житті людини
Тема: Предмет і методологія історії української
Загальна характеристика та особливості формування і розвитку правової та політичної думки княжої доби
Малицька І. Д. Досвід американських літніх шкіл у формуванні інтеркультурної...

Тема: Українська діаспора Мета
Мета: розкрити суть поняття «діаспора»; сформувати уявлення про історію становлення української діаспори; показати особливості східної...
Тема: Українська діаспора Мета
Мета: розкрити суть поняття «діаспора»; сформувати уявлення про історію становлення української діаспори; показати особливості східної...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з психологічної підготовки з працівниками...
Тема Розвиток комунікативних якостей при взаємодії з різними верствами населення. Особливості спілкування з постраждалими внаслідок...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з психологічної підготовки з працівниками...
Тема Розвиток комунікативних якостей при взаємодії з різними верствами населення. Особливості спілкування з постраждалими внаслідок...
Уроки 5, 6 Тема: Літературна балада. Особливості жанру літературної...
Навчальна мета: дати визначення поняття «літературна балада», розкрити особливості жанру балади, особливості «німецької системи віршування»;...
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття з гуманітарної підготовки
Тема: Історія української державності. Витоки й становлення української державнсті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка