ЗАТВЕРДЖУЮ


Скачати 314.51 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка2/4
Дата29.03.2016
Розмір314.51 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4

Тема 1.2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці


Виробничі можливості суспільства і продукт виробництва: чинники виробництва та їх взаємодія; продукт виробництва.

Результативність факторів виробництва.
Тема 1.3. Економічні потреби та інтереси

Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація. Безмежність потреб. Закон зростання потреб. Корисність продукту. Закон спадної граничної корисності продукту.

Економічний інтерес, його сутність і функції. Інтереси і потреби: діалектика взаємозв’язку. Єдність і суперечності в системі інтересів.

Виробництво та проблеми задоволення зростаючих потреб суспільства.

Тема 1.4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закономірності її розвитку


Сутність та основні структурні елементи економічної системи. Продуктивні сили та виробничі відносини – основа економічної системи. Класифікація типів економічних систем та їх чинники.

Власність, її сутність та місце в економічній системі. Структура відносин власності. Тенденції в розвитку відносин власності.

Тема 1.5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші


Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне. Економічні та неекономічні блага. Товар і його властивості.

Альтернативні теорії вартості. Закон вартості його сутність і функції. Теоретичні концепції виникнення і сутності грошей. Грошовий обіг та його закони. Інфляція та її наслідки. Антиінфляційна політика держави.

Тема 1.6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата


Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Наймана праця. Ціноутворення на ринку праці. Заробітна плата, як явище ринку. Економічна рента і трансфертний дохід в складі заробітної плати. Форми і системи заробітної плати.

Тема 1.7. Витрати виробництва і прибуток


Витрати виробництва як передумова виробництва. Теорії витрат виробництва. Структура затрат виробництва. Граничні витрати.

Прибуток як економічна категорія товарного виробництва. Норма прибутку і фактори, що на неї впливають.

Тема 1.8. Ринок його суть, функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення


Ринкове господарство як невід’ємна складова товарного виробництва. Риси структура та функції ринку. Інфраструктура ринку. Моделі ринку.

Сутність попиту і пропозиції; та фактори що на них впливають. Еластичність попиту і пропозиції. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.

Конкуренція, її суть і економічні основи. Види економічної конкуренції. Методи конкурентної боротьби. Монополія: причини виникнення, суть та основні форми. Антимонопольна політика держави.

Тема 1.9. Домогосподарство в системі економічних відносин


Домогосподарство як суб’єкт ринкової економіки. Двоїста роль домогосподарства в економіці. Домогосподарство як постачальник ресурсів.

Доходи домогосподарства. Витрати домогосподарства. Розподіл доходів на особисте споживання, податки і заощадження. Місце домогосподарства в кругообігу продуктів, ресурсів і доходів.
Модуль 2. Економічне зростання і соціально-економічний прогрес. Світове господарство та міжнародні економічні відносини.
Змістовий модуль 2

Тема 2.1. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток


Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Форми і види підприємств. Капітал підприємства. Кругооборот і оборот капіталу. Основний та оборотний капітал. Зношення основного капіталу. Амортизація.

Сутність підприємства і умови його існування. Види та функції підприємництва.

Валовий дохід, його сутність та структура. Підприємницький дохід. Значення прибутку в розвитку підприємництва.

Тема 2.2. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента


Ринкові відносини в аграрному секторі економіки. Аграрні відносини, їх зміст і особливості. Земельна рента, її сутність, види і механізм створення. Агропромислова інтеграція і агропромисловий комплекс. Ціна землі.

Особливості виробництва і реалізації продукції торгівлі. Торговий прибуток.

Економічні відносини у кредитно-банківський сфері. Ссудний капітал і процент. Банківський прибуток.

1   2   3   4

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка