ЗАТВЕРДЖУЮ


Скачати 52.46 Kb.
Назва ЗАТВЕРДЖУЮ
Дата 30.10.2013
Розмір 52.46 Kb.
Тип Документи
bibl.com.ua > Право > Документи(назва установи, організації)
ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)
"___" ______________ 200_ р.
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ФАХІВЦЯ З МЕТОДІВ РОЗШИРЕННЯ РИНКУ ЗБУТУ

I. Загальні положення

 1. Фахівець з методів розширення ринку збуту безпосередньо підпорядковується _______________.

 2. Фахівець з методів розширення ринку збуту виконує вказівки _______________.

 3. Фахівець з методів розширення ринку збуту заміняє _______________.

 4. Фахівця з методів розширення ринку збуту заміняє _______________.

 5. Повинен знати:
  - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
  - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
  - правила застосування штрих-кодів та сучасних комп’ютерних технологій у системі збуту;
  - порядок проведення оптово-промислових ярмарків;
  - кон’юнктуру товарного ринку та фактори, які впливають на її формування;
  - джерела інформації про торговельну кон’юнктуру, закономірності та тенденції формування потреб населення;
  - методи прогнозування попиту на окремі групи товарів;
  - принципи та методи кількісного вимірювання показників оцінки задоволення потреб споживачів;
  - основи зобов’язального та договірного права;
  - державну та міжнародну системи класифікації товарів та послуг;
  - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг й торгівлі;
  - методику та методи визначення ефективності маркетингової діяльності;
  - міжнародні правила щодо тлумачення торгових термінів “Інкотермс” ;
  - основи товарознавства; методи економічного та статистичного аналізу;
  - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

 6. Кваліфікаційні вимоги:

  Провідний фахівець з методів розширення ринку збуту: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Торгівля”, “Менеджмент"; для магістра або спеціаліста стаж роботи за професією фахівця з методів розширення ринку збуту I категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням категорії “провідний фахівець-аналітик”.

  Фахівець з методів розширення ринку збуту I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Торгівля”, “Менеджмент"; для магістра — стаж роботи за професією фахівця з методів розширення ринку збуту II категорії не менше 1 року, для спеціаліста — не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії.

  Фахівець з методів розширення ринку збуту II категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Торгівля”, “Менеджмент"; для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією фахівця з методів розширення ринку збуту не менше 1 року, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії.

  Фахівець з методів розширення ринку збуту: повна вища освіта (спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Торгівля”, “Менеджмент"; без вимог до стажу роботи.

 7. _________________________________________________________________.

 8. _________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

 1. Аналізує та оцінює ефективність діючих структур збутових каналів.

 2. Проводить сегментування ринку за групами споживачів, параметрами продукції, основними конкурентами.

 3. Здійснює дослідження та оцінку потреб споживачів, складає короткострокові і довгострокові прогнози потреб і переваг споживачів.

 4. Розробляє заходи щодо активізації попиту та стимулювання збуту, визначає бюджет на просування товарів на ринок.

 5. Інформує про майбутні споживацькі потреби та переваги щодо іміджу нових товарів.

 6. Планує та реалізує заходи з впровадження нових видів послуг та сервісного обслуговування відповідно до потреб споживачів та стимулювання продажу товарів.

 7. Обгрунтовує напрямки асортиментної політики підприємства з урахуванням особливостей різних сегментів ринку.

 8. Розробляє рекомендації щодо підвищення рівня конкурентоспроможності наявних товарів.

 9. Установлює господарські зв’язки з партнерами по комерційній діяльності, підготовляє та укладає угоди на виробництво та постачання товарів.

 10. Обгрунтовує ефективні напрями організації оптової закупівлі та оптового продажу товарів в умовах конкуренції.

 11. Вибирає методи формування каналів збуту та умов реалізації, стимулювання збуту, контролю за збутом товарів і наданням послуг.

 12. Оцінює ефективність комерційних угод за конкретними діючими договорами і контрактами.

 13. Формує інформаційно-аналітичну базу даних, пропонує альтернативні варіанти управлінських рішень з проблем розширення ринків збуту.

 14. _________________________________________________________________.

 15. _________________________________________________________________.

III. Права


Фахівець з методів розширення ринку збуту має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.

 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

 6. _________________________________________________________________.

 7. _________________________________________________________________.

IV. Відповідальність


Фахівець з методів розширення ринку збуту несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 4. _________________________________________________________________.

 5. _________________________________________________________________.


УЗГОДЖЕНО

Керівник
структурного підрозділу:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

Начальник
юридичного відділу:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

З інструкцією ознайомлений:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка