ЗАТВЕРДЖУЮ


Скачати 64.01 Kb.
Назва ЗАТВЕРДЖУЮ
Дата 30.03.2013
Розмір 64.01 Kb.
Тип Документи
bibl.com.ua > Економіка > Документи(назва установи, організації)
ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)
"___" ______________ 200_ р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕНЕДЖЕРА (УПРАВИТЕЛЯ) ІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. Загальні положення

 1. Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності безпосередньо підпорядковується _______________.

 2. Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності виконує вказівки _______________.

 3. Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності заміняє _______________.

 4. Менеджера (управителя) із зовнішньоекономічної діяльності заміняє _______________.

 5. Повинен знати:
  - чинне законодавство та нормативні акти, що регламентують зовнішньоекономічну діяльність України, Митний кодекс України, зарубіжне митне законодавство;
  - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали із зовнішньоекономічної діяльності;
  - форми та методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності, головні фактори зовнішньоторговельної політики України та методи її реалізації;
  - особливості валютного регулювання в зовнішньоекономічній діяльності, загальний порядок ввезення і вивезення валютних цінностей, порядок здійснення платежів в іноземній валюті, компетенцію різних органів у сфері валютної політики і валютного контролю;
  - порядок складання установчих документів, створення, реєстрування і функціонування підприємств різних форм власності;
  - методи та порядок розроблення перспективних та поточних планів виробництва і реалізації продукції;
  - форми стимулювання експорту;
  - методи прогнозування і моделювання попиту, формування конкурентоспроможного асортименту продукції, визначення оптимальних обсягів збуту;
  - порядок ціноутворення на світовому ринку, розроблення стратегії цін;
  - прейскуранти оптових цін на продукцію, економіку виробництва;
  - методи вивчення попиту на товари, способи рекламування продукції;
  - правила оформлення матеріалів для укладання договорів та угод з постачальниками та споживачами;
  - види зовнішньоторговельних операцій, структуру і зміст зовнішньоторговельних контрактів;
  - види договорів;
  - види договорів зовнішньоторговельної організації з посередниками (вітчизняними та іноземними);
  - форми міжнародної торгівлі;
  - валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних контрактів і форми міжнародних розрахунків;
  - страхування, основні форми і різновиди кредитів у міжнародній торгівлі;
  - транспортне обслуговування зовнішньоекономічних зв’язків, конвенцій і угоди про міжнародні перевезення;
  - організацію розповсюдження товарів на світовому ринку, шляхи і методи підвищення їх конкурентоспроможності;
  - експортні можливості підприємства й організацію експортного виробництва, експортну товарну політику, організаційні форми державної підтримки експортної діяльності фірм;
  - систему експортного контролю;
  - організацію зовнішньоторговельної діяльності фірм;
  - організацію зовнішньоторговельної діяльності в інших країнах;
  - зовнішньоторговельний апарат промислових компаній, його структуру і функції;
  - міжнародну торговельно-посередницьку діяльність;
  - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
  - стандарти і технічні умови на продукцію підприємства;
  - порядок та строки подання звітності;
  - основи трудового законодавства;
  - правила та норми охорони праці.

 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Повна вища освіта напряму підготовки “Менеджмент” (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом — не менше 2 років та післядипдомна освіта за напрямом “Менеджмент”.

 7. _________________________________________________________________.

 8. _________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

 1. Розробляє стратегічні цілі зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 2. На основі комплексного вивчення і аналізу зовнішніх ринків, співвідношення попиту і пропозиції розробляє поточні і перспективні плани розвитку підприємства.

 3. Визначає оптимальну стратегію зовнішньоекономічної діяльності підприємства з урахуванням прийнятого рівня ризику.

 4. Проводить аналіз і розрахунок основних економічних показників зовнішньоекономічної діяльності підприємства (підрозділу) з використанням сучасних методик і врахуванням інфляції та конвертованості національної валюти.

 5. На основі даних статистичної звітності та бухгалтерського обліку з основних показників господарської діяльності оцінює експортний потенціал підприємства (підрозділу), розраховує обсяги зовнішньоекономічної діяльності за основними напрямами діяльності підприємства.

 6. На основі аналізу та дослідження зовнішніх ринків обґрунтовує шляхи реалізації стійких конкурентних переваг суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

 7. Проводить багатоваріантні розрахунки цін на продукцію, формує цінову політику.

 8. Аналізує, планує та прогнозує обсяги реалізації експортної продукції.

 9. Оцінює та бере участь у формуванні інвестиційного портфеля підприємства.

 10. Планує потреби в матеріальних, фінансових та трудових ресурсах.

 11. Аналізує умови і бере участь у розробленні стратегії залучення позикових ресурсів.

 12. Аналізує ефективність зовнішньоекономічних зв’язків.

 13. Проводить моніторинг основних конкурентів на ринку, у тому числі світовому.

 14. Бере участь в аналізі продуктивності праці і розробленні заходів щодо її підвищення та забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

 15. Обґрунтовує шляхи економії всіх видів ресурсів.

 16. Здійснює маркетингові дослідження зовнішнього ринку з метою визначення потенційних споживачів.

 17. Прогнозує попит на продукцію.

 18. Забезпечує правочинність діяльності, відстежуючи зміни вітчизняного та міжнародного законодавства.

 19. Організовує роботу з вивчення цін на ринку та визначення форм співвідношень (контрактна довгострокова основа, одноразова закупівля тощо) і готує матеріали для укладання контрактів з іноземними фірмами, організовує реєстрацію зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в органах реєстрації.

 20. Забезпечує одержання ліцензій у випадках, передбачених чинним законодавством.

 21. Забезпечує декларування і своєчасне митне оформлення експортно-імпортних вантажів підприємства.

 22. Веде облік виконання всіх зовнішньоекономічних договорів з експорту продукції підприємства та імпорту товарів за бартерними контрактами.

 23. Бере участь у моніторингу виконання робіт партнерами.

 24. Складає звітність про діяльність підприємства (підрозділу).

 25. Організовує рекламну діяльність.

 26. Управляє підлеглим персоналом.

 27. _________________________________________________________________.

 28. _________________________________________________________________.


III. Права


Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.

 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

 6. _________________________________________________________________.

 7. _________________________________________________________________.

IV. Відповідальність


Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 4. _________________________________________________________________.

 5. _________________________________________________________________.


УЗГОДЖЕНО

Керівник
структурного підрозділу:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

Начальник
юридичного відділу:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

З інструкцією ознайомлений:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка