Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Городищенської міської ради


Скачати 69.27 Kb.
НазваАналіз регуляторного впливу до проекту рішення Городищенської міської ради
Дата17.08.2013
Розмір69.27 Kb.
ТипКодекс
bibl.com.ua > Економіка > Кодекс
Аналіз

регуляторного впливу до

проекту рішення Городищенської міської ради

«Про визначення мінімального розміру місячної орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території м.Городище та с.Набоків»
Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України від 11.09.2003р. №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. № 308, та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Городищенської міської ради «Про визначення мінімального розміру місячної орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території міста Городище та с.Набоків», як регуляторного акту.
1. Опис проблеми,

яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення.
Верховна Рада України 02.12.2010 року з урахуванням пропозицій Президента України прийняла Податковий кодекс України у новій редакції.

Кодекс регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. Цей Кодекс набирав чинності 01.01.2011 року.

Відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України до компетенції органів місцевого самоврядування відноситься встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості фізичних осіб.

Відповідно до методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», орендарі під час нарахування доходу від надання в оренду (суборенду), житлового найму (піднайму) нерухомого майна, крім земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю, земельної ділянки, на якій розміщується нерухоме майно, присадибної ділянки, визначають мінімальну суму орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди такого майна. Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно визначається, виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, відповідно до цієї Методики. У свою чергу, мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна встановлюється відповідною сільською, селищною або міською радою.

Відповідно до п. 6 Постанови КМУ «Про затвердження методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» якщо орган місцевого самоврядування не визначив мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метру загальної площі нерухомого майна чи не оприлюднив її у спосіб найбільш доступний для жителів територіальної громади, до початку звітного податкового року, об’єкт обкладення податком з доходів фізичних осіб визначається орендарем (крім орендарів – фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності) виходячи з передбаченого в договорі оренди розміру орендної плати.

Затвердження міською радою зазначеного показника забезпечить надходження до бюджету міста додаткових коштів – податку з доходів фізичних осіб від надання нерухомості в оренду (суборенду).
Суб’єктами, на яких неврегульованість зазначеної проблеми справлятиме негативний вплив, є:

- фізичні особи, які надають в оренду (суборенду) нерухоме майно, що знаходиться на території м.Городище та с.Набоків;

- ДПІ у Городищенському районі, на яку покладені функції зі справляння податку на доходи фізичних осіб;

- Городищенська міська рада, яка повинна забезпечити надходження до бюджету міста.

Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення Городищенської міської ради «Про визначення мінімального розміру місячної орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території міста Городище та с.Набоків».

2. Цілі (мета) регулювання.
Метою прийняття рішення Городищенської міської ради «Про визначення мінімального розміру місячної орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території міста Городище та с.Набоків» є:

- безумовне виконання норм чинного законодавства;

- забезпечення надходжень до бюджету міста.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей.
У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:

- пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акту;

- здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;

- введення в дію запропонованого акту.

Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту та залишення даного питання в незмінному стані. Перевагою даного способу є те, що не зміняться витрати громадян, пов’язані зі сплатою податкових платежів від надання в оренду нерухомого майна, але недоліком є те, що будуть втрати міського бюджету від недоотримання податку з доходів фізичних осіб; неврахування реальної ситуації, що склалася на ринку нерухомості, та зростання вартості реальної орендної плати за майно.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати мінімальний розміру місячної орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території міста Городище та с.Набоків відповідно до чинного законодавства належить Городищенській міській раді шляхом прийняття відповідного рішення.

Третя альтернатива введення в дію запропонованого акту є єдиним шляхом досягнення встановлених цілей. Прийняття рішення Городищенської міської ради «Про визначення мінімального розміру місячної орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території міста Городище та с.Набоків» має наступні переваги: приведення діяльності з надання в оренду майна до реалій ринку нерухомості та чинних нормативних документів; поповнення доходної частини міського бюджету, недоліком є те, що збільшаться витрати мешканців, пов’язані зі сплатою податкових платежів від надання в оренду нерухомого майна

Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Городищенської міської ради для виконання на території міста Городище та с.Набоків, що передбачено ст.144 Конституції України, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
4. Опис механізмів та заходів, що пропонується для вирішення проблеми.
Вирішення проблеми розв’язується шляхом прийняття пропонованого проекту рішення міської ради, який враховує діючу величину опосередкованої вартості одного квадратного метра житла в області та коефіцієнти функціонального використання об’єкта нерухомості, що передається в оренду.
5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення.
В разі прийняття регуляторного акту Городищенською міською радою будуть реалізовані повноваження надані їм відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України та постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб».
6. Очікувані результати прийняття рішення.
В результаті прийняття регуляторного акту очікується отримання таких позитивних факторів:

  • розвиток здорової конкуренції;

  • приведення відносин в сфері надання майна в оренду в правове поле;

  • збільшення надходжень до бюджетів.Таблиця вигод та витрат


Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органу місцевого самоврядування

- збільшення надходжень від оформлення права оренди;

- врахування реальної ситуації, що склалася на ринку нерухомості та чинних нормативних документів.

відсутні

Інтереси органів державної податкової служби

- застосовуватимуть у роботі акти Городищенської міської ради з питань оподаткування, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

відсутні

Інтереси суб`єктів підприємницької діяльності

- нормативно-правове врегулювання цього питання

- витрати пов’язані зі сплатою податку з доходів фізичних осіб

Населення

- задоволення потреб мешканців міста за рахунок збільшення надходжень до міського бюджету

відсутні


7.Термін дії регуляторного акту.
Термін дії пропонується встановити до видачі нового наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України».

8. Визначення показників результативності рішення.
Відстеження результативності регуляторного акту буде проводитися шляхом аналізу інформації щодо надходжень до бюджету від сплати податків, кількості взятих на облік договорів оренди тощо.
9. Заходи щодо відстеження результативності рішення.
Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до набрання чинності регуляторного акту.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснено не пізніше як через рік після набрання чинності актом.

Схожі:

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Кременчуцької міської ради
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 р. №308,...
Аналіз регуляторного впливу щодо обґрунтування регуляторного акта-проекту...
Нікопольської міської ради «Про  затвердження  Порядку розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та...
АНАЛІЗ впливу регуляторного акта – проекту рішення Нікопольської міської ради
Проект рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Статуту територіальної громади міста Нікополь» розроблено робочою групою,...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про внесення змін і доповнень в додаток до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 16. 12....
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради
Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Аналіз впливу регуляторного акта: проекту рішення міської ради
Нікопольської міської ради, згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи ст ст. 9, 13 Закону України...
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Шполянськоїї міської...
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Шполянськоїї міської ради Про затвердження Порядку передачі у власність земельних ділянок...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконкому міської...
Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Аналіз регуляторного впливу запровадження проекту рішення виконкому...
Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка