Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Кременчуцької міської ради


Скачати 80.51 Kb.
НазваАналіз регуляторного впливу проекту рішення Кременчуцької міської ради
Дата02.04.2013
Розмір80.51 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Кременчуцької міської ради

«Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука»
  1. Проблема, яку планується розв’язати


Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308, та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Кременчуцької міської ради.

Проект рішення Кременчуцької міської ради «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука» розроблено з метою приведення зазначеного регуляторного акту у відповідність до Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Проект регуляторного акту розроблено на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786 із змінами та доповненнями.


  1. Визначення цілей державного регулювання


Проект є нормативно-правовим актом, який спрямований на удосконалення правового регулювання майнових відносин (оренди майна територіальної громади)  між органами місцевої влади і суб`єктами господарювання та удосконалення порядку розрахунку орендної плати, за користування майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука.

Цілі прийняття регуляторного акту «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука»:

1. Приведення Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, у відповідність до статті 287 Господарського кодексу України, статті 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в частині неможливості для комунальних підприємств бути орендодавцями нерухомого майна загальною площею понад 200 кв.м.

2. Приведення Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, у відповідність до ст. 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в частині необхідності застосування для розрахунку орендної плати за користування комунальними майном тих самих методологічних засад, як і для об’єктів, що перебувають у державній власності.

3. Приведення Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, у відповідність до ст. 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в частині застосування орендної плати, встановленою за відповідною методикою, під час визначення орендаря на конкурсних засадах.

4. Приведення Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, у відповідність до ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в частині оптимізації конкурсних засад передачі комунального майна в оренду шляхом запровадження попереднього вивчення попиту на такі об’єкти та оприлюднення переліків об’єктів, що можуть бути передані в оренду.
3. Обґрунтування переваг обраного виду правового регулювання


Вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, можливе лише шляхом нормативного закріплення, тобто прийняття проекту рішення «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука». За допомогою чинних регуляторних актів проблема не може бути вирішена, оскільки законодавчі акти, на підставі яких вони були розроблені, зазнали змін. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», органам місцевого самоврядування надається право затверджувати методику розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідними бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем для об’єктів, що перебувають у комунальній власності.

В якості альтернативи до запропонованого регуляторного акту

розглядаються:
- «Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна», затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 із змінами.

  • досвід інших міст України щодо затвердження власних методик. Однак ставки орендної плати кожної з них враховують особливості орендних відносин у кожному місті особливо і не враховують специфіку розвитку міста Кременчука.


4. Механізм розв’язання проблеми
Проблеми, які зумовили необхідність прийняття запропонованого проекту регуляторного акту, вирішуються шляхом:

- приведення Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, у відповідність до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;

- застосування елементу вивчення попиту на об’єкти комунальної власності, що значною мірою збільшить ефективність використання об’єктів комунальної власності за рахунок спрощення процедури укладення договорів оренди в тих випадках, коли після повідомлення про намір передати майно в оренду не виявилося інших претендентів на укладення договору оренди;

- застосування для розрахунку орендної плати за користування комунальними майном тих самих методологічних засад, як і для об’єктів, що перебувають у державній власності;

- ознайомлення суб’єктів господарської діяльності з даним регуляторним актом;

- проведення обговорення проекту регуляторного акту з метою отримання пропозицій.

Дія регуляторного акта поширюється на усіх суб’єктів орендних відносин щодо комунального майна територіальної громади міста Кременчука.
5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту
Досягнення цілей, поставлених перед регулюючим впливом запропонованого проекту регуляторного акту, пов’язане з його прийняттям. Його впровадження дозволить удосконалити порядок розрахунку орендної плати, привести у відповідність до діючого законодавства організаційно-економічний механізм передачі в оренду майна територіальної громади міста та позитивно вплине на ефективність поповнення бюджету. Прийняття зазначеного регуляторного акту дасть можливість привести Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, у відповідність до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
6. Очікуванні результати прийняття запропонованого регуляторного акта

1. Ефективність використання ресурсів територіальної громади міста Кременчука.

2. Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди комунального майна.

3. Вдосконалення єдиного економічного механізму при проведенні розрахунку орендної плати за користування майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука.

Прийняття рішення дозволить привести у відповідність до вимог діючого законодавства методику розрахунку орендної плати за користування майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, спростити передачу в оренду комунального майна, шляхом попереднього вивчення попиту на об’єкти оренди, при цьому повною мірою буде збережено прозорість організації орендних відносин.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати


Органи місцевого самоврядування

Приведення у відповідність до вимог діючого законодавства методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука.

Спрощення процедури передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука.

Прозорість при передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука.

Витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою та виконанням вимог регуляторного акта.

Суб’єкти підприємницької діяльності

Спрощення процедури передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука.

Прозорість при передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука.

Витрати передбачені діючим законодавством, а саме: орендна плата за користування майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука.

Територіальна громада міста Кременчука

Поповнення місцевого бюджету, ефективне використання комунальної власності.


--------------------------------


7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта
Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений з можливістю внесення до нього змін та його відміни (або його окремих положень) у разі зміни чинного законодавства та з інших поважних причин.
8. Показники результативності регуляторного акту
Показники, які характеризують наслідки дії регуляторного акта:

Кількісні показники:

  • надходження до місцевого бюджету м. Кременчука коштів від оренди об’єктів комунальної власності;

  • кількість укладених договорів оренди.

Якісні показники:

- вдосконалення механізму передачі в оренду майна територіальної громади міста Кременчука;

- створення єдиного механізму розрахунку орендної плати за користування майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна.

9 Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.


з/п

Захід


Відповідальний за виконання

1.

Проведення аналізу надходження до місцевого бюджету

м. Кременчука коштів від оренди об’єктів комунальної власності

Фонд міського майна Кременчуцької міської ради

2.

Проведення аналізу зауважень контролюючих органів

Фонд міського майна Кременчуцької міської ради

3.

Проведення роботи по подальшому вдосконаленню Порядку з урахуванням змін діючого законодавства

Фонд міського майна Кременчуцької міської ради


Базове відстеження регуляторного акту буде проведено до дня набрання чинності регуляторним актом.

Повторне відстеження регуляторного акту буде проведено через рік після набрання чинності прийнятого регуляторного акту.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Відстеження регуляторного акту буде проводити Фонд міського майна Кременчуцької міської ради.

Міський голова О.М.БАБАЄВ

Схожі:

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про внесення змін і доповнень в додаток до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 16. 12....
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Кременчука
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території міста Кременчука
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку у місті Кременчуці
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення Кременчуцької міської ради
«Про затвердження Положення про порядок демонтажу та евакуації тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м....
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про затвердження Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про затвердження нової редакції Положення про порядок присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомого майна у м. Кременчук”
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради «Про...
«Про створення територіального кадастру м. Кременчука», виконавчим комітетом міської ради, було прийнято багато рішень, що стосуються...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка