ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО МАГІСТРАТУРИ


Скачати 21.59 Kb.
НазваПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО МАГІСТРАТУРИ
Дата05.05.2013
Розмір21.59 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор ___________ В.С. Пономаренко

ПРОГРАМА
ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ,

ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО МАГІСТРАТУРИ
за спеціальністю 8.03050201 - “Економічна кібернетика”

Харків, 2011

ПРОГРАМА
вступного іспиту до магістратури

за спеціальністю 8.03050201 – «Економічна кібернетика»
Економіко-математичне моделювання

Види економетричного моделювання, класи та форми економетричних моделей, проблеми ідентифікації моделей, метод найменших квадратів (МНК), властивості похибок у МНК, метод Ейткена, двокроковий метод найменших квадратів, критерій адекватності та статистичної значущості, виробнича функція Кобба-Дугласа, її характеристики та властивості, поняття про мультиколінеарність та методи її позбавлення.

Задачі лінійного програмування (ЗЛП): форми ЗЛП, методи розв’язання ЗЛП, двоїстість та її застосування у розв’язанні ЗЛП; транспортна задача, методи розв’язання транспортних задач; динамічне програмування: постановка, принцип оптимальності метод розв’язання, умови застосування. Нелінійне програмування: постановка та класифікація задач, методи розв’язання, метод множників Лагранжа, теорема Куна-Таккера, необхідні та достатні умови оптимальності.
Економічна кібернетика

Поняття системи, її властивості, класифікація систем, види подібності, класифікація моделей, модель «чорна скриня», вимоги до моделей економічних процесів та систем.

Поняття про інформацію, її властивості. Зворотній зв’язок у контурі управління.
Прикладні задачі моделювання економічних процесів

Поняття ризику, кількісні методи вимірювання ризику, критерії прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику.

Теорія масового обслуговування: системи масового обслуговування (СМО), класифікація СМО, поняття про найпростіший потік, кількісне вимірювання найпростішого потоку та часу обслуговування, операційні характеристики СМО різних видів.
Моделювання економіки

Модель міжгалузевого балансу, її властивості, міжрегіональна модель міжгалузевого балансу, моделі ринкової рівноваги, динамічні моделі: Леонтьєва, Канторовича, Неймана, Хікса; моделі розподілу доходів населення.

Заступник голови атестаційної

комісії В.І. Грачов

Схожі:

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО МАГІСТРАТУРИ
Система національних рахунків (СНР). Основні категорії системи національних рахунків: додана вартість, інституційні одиниці, сектори,...
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ...
Поняття про статистику як суспільну науку, її виникнення та розвиток. Предмет і методологічні основи статистики. Етапи статистичного...
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ (СПІВБЕСІДА) ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ,...
Множина натуральних чисел. Ознаки подільності. Надання числа як добутка простих множників. Основна теорема арифметики. НОК и НОД....
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ (СПІВБЕСІДА) ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ,...
Множина натуральних чисел. Ознаки подільності. Надання числа як добутка простих множників. Основна теорема арифметики. НОК и НОД....
Програма матеріалів для вступного іспиту
Програма вступного іспиту (тестування) включає перелік вимог до теоретичної і практичної підготовки абітурієнтів
Програма матеріалів для вступного іспиту
«Фінанси і кредит» Мета проведення вступного іспиту полягає у відборі абітурієнтів, які мають достатній рівень базових питань з теорії...
Програма матеріалів для вступного іспиту
«Фінанси і кредит» Мета проведення вступного іспиту полягає у відборі абітурієнтів, які мають достатній рівень базових питань з теорії...
Програма матеріалів для вступного іспиту
Вступний іспит з російської мови є фаховим випробуванням у процесі оцінювання та відбору абітурієнтів для навчання за спеціальністю...
1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет та метод
Програма укладена відповідно до національних стандартів вищої освіти з метою підготовки абітурієнтів до складання вступного іспиту...
Програма матеріалів для вступного іспиту
Основною метою іспиту з англійської мови є перевірка рівня підготовки випускників середніх загальноосвітніх шкіл з цього предмету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка