Програма матеріалів для вступного іспиту


Скачати 23.93 Kb.
НазваПрограма матеріалів для вступного іспиту
Дата08.06.2013
Розмір23.93 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Державний вищий навчальний заклад

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА «ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА ПЕРЕКЛАДУ»

Затверджую:

Ректор ПДТУ

______________В.С.Волошин

«____» _____________ 2012 р.Програма

матеріалів для вступного іспиту


студентів прискореної форми навчання

спеціальності 6.030507 «Переклад»


Маріуполь
Основною метою іспиту з англійської мови є перевірка рівня підготовки випускників середніх загальноосвітніх шкіл з цього предмету для відбору їх до вступу на спеціальність «Переклад» - 6.030507.
Вимоги щодо практичного володіння видами мовленнєвої діяльності


  1. Письмо

Абітурієнт повинен мати знання та навички з орфографії іноземних мов, володіти функціональними стилями письмового мовлення в межах, визначених програмою.

Письмові завдання базуються на основах граматики і сполучуваності слів іноземної мови.

Екзаменаційна робота складається з тестових завдань, які спрямовані на перевірку вмінь та навичок абітурієнтів у галузях перекладу, письма, лексики і граматики англійської мови в рамках програми повної загальної освіти з дисципліни «Іноземна мова» та включає:
Лексичний матеріал: 1500 лексичних одиниць, які містять 1200 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників –er, -ing, -ment, -tion (sion), -ness, -ity; прикметників –less, -ful, -able, -y; числівників –teen, -ty, -th; прислівників –ty; префіксів дієслів re-; прикметників un-, dis-.
Граматичний матеріал:

Вимоги до абітурієнтів у галузі граматики мають відповідати таким вимогам:

  • видо-часова система дієслова (дійсний і наказовий способ дієслова);

  • пасивний стан (утворення та особливості використання);

  • модальні дієслова (загальні відомості щодо їхнього значення та особливості використання);

  • основні прийменникові сполуки, що виражають відмінкові відношення;

  • використання артиклів у їхніх основних функціях:

  • ступені порівняння прикметників і прислівників;

  • числівник; кількісні та порядкові числівники;

  • порядок слів у реченні; структура різних видів запитань і заперечень.


Варіанти екзаменаційної роботи однакові за складністю і структурою.

Рекомендований час для виконання екзаменаційних робіт – 3 години.
Екзаменаційна робота має 4 розділи, що складають разом 40 завдань. За правильне виконання завдань абітурієнт отримує від 0,5 до 2 балів залежно від складності завдань.

Голова предметної комісії

з іноземної мови (англійська) Л.М. Лазаренко

Схожі:

Програма матеріалів для вступного іспиту
Програма вступного іспиту (тестування) включає перелік вимог до теоретичної і практичної підготовки абітурієнтів
Програма матеріалів для вступного іспиту
«Фінанси і кредит» Мета проведення вступного іспиту полягає у відборі абітурієнтів, які мають достатній рівень базових питань з теорії...
Програма матеріалів для вступного іспиту
«Фінанси і кредит» Мета проведення вступного іспиту полягає у відборі абітурієнтів, які мають достатній рівень базових питань з теорії...
Програма матеріалів для вступного іспиту
...
1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція
Програма матеріалів для вступного іспиту розроблена для допомоги абітурієнтам успішно скласти іспит. Вона містить основні теми дисципліни...
1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція
Програма матеріалів для вступного іспиту розроблена для допомоги абітурієнтам успішно скласти іспит. Вона містить основні теми дисципліни...
Програма матеріалів для вступного іспиту
Вступний іспит з російської мови є фаховим випробуванням у процесі оцінювання та відбору абітурієнтів для навчання за спеціальністю...
Програма матеріалів для вступного іспиту
«Обслуговування і ремонт обладнання металургійних підприємств», яка є базовою для отримання вищої освіти за спеціальністю «Металургійне...
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Програма вступного іспиту на кваліфікацію «спеціаліст» для студентів за напрямом підготовки 050601 – Теплоенергетика, спеціальністю...
Програма вступного випробування з біології Галузь знань
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. – Полтава: ПНПУ, 2013. – 33...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка