Конкурентоспроможністю підприємства


Скачати 28.81 Kb.
НазваКонкурентоспроможністю підприємства
Дата25.03.2013
Розмір28.81 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
УДК 005.332.4: 629.5

Цитоловська Ірина Семенівна

НУК ім.адм. Макарова, м.Миколаїв
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ НА РИНКУ СУДНОБУДУВАННЯ
За визначенням Європейського форуму з проблем управління, "конкуренто­спроможність - це реальна чи потенційна можливість фірм в умовах, що склались, проектувати, виготовляти і збувати товари, які за ціновими і неціновими характеристиками привабливіші для споживача, ніж товари конкурентів".

Споживачі сприймають конкуренцію на ринку на рівні конкуруючих товарів (тобто йдеться про конкурентоспроможність товару), але в її основі лежить конкуренція на рівні виробників (конкурентоспроможність підприємства). Під конкурентоспроможністю підприємства розуміють його здат­ність досягати конкурентних переваг над іншими підприємствами на кон­кретному ринку.

Відповідно, міжнародна конкурентоспроможність – здатність конкурувати на міжнародних ринках.

Обов'язки з управління конкурентоспроможністю лежать на всіх рівнях керівництва. Об'сктом управління конкурентоспроможністю є техніко-економічний процес, в ході якого при створенні продукції формуються її конкурентні переваги, а суб'єктом - система конкурентоспроможності як інструмент управління нею.

Голов­ним завданням управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (УМКСП) є забезпечення сталого функціонування та розвитку підприємства як суб'єкта світогосподарських зв'язків за будь-яких змін у його зовнішньому середовищі.

УМКСП розглядається як відкрита система, що мас входи та виходи, а також скла­дається з керуючої та керованої підсистем, що тісно взаємодіють, оскільки є органічно взаємопов'язаними. Керуюча підсистема містить ті складові елементи, які забезпечують процес управління. До складу керованої підсистеми входять елементи, які забезпечують безпосередній процес виробничої, господарсь­кої, комерційної та інших видів діяльності. З погляду результатів діяльності підприємства конкурентоспро­можність розглядають як здатність підвищувати доходи хоча б так само швидко, як конкуренти, і забезпечувати необхідний рівень інвестицій для підтримання цієї тенденції в майбутньому.

На початок 2008 року суднобудування України містить 10 великих суднобудівних підприємств. Збережено інтелектуальний потенціал суднобудування, який зосереджено в проектних організаціях і наукових центрах. Суднобудівні організації України залишаються невід’ємною частиною світового суднобудування. З метою сталого розвитку та функціонування суднобудівних підприємств необхідно досягти рівня конкурентоспроможних підприємств. Для того, щоб бути конкурентоспроможним, тобто задовольняти потреби своїх споживачів краще, ніж конкуренти, підприємству необхідно:

- покращувати якість товарів і послуг;

- скорочувати виробничі витрати;

- покращувати взаємовідносини з постачальниками і споживачами;

- удосконалювати свої організаційні системи, щоб реакція на зміни споживчих смаків була якомога швидшою.

Можливим шляхом для розвитку суднобудівного ринку є створення організацій нового типу. У сучасній економіці важливими стають тісні зв’язки з покупцями, постачальниками. Тому місце розташування компанії (а для суднобудівних підприємств це є дуже важливим фактором ) впливає на конкурентні переваги через вплив на продуктивність. Тому істотно зростає роль кластерів. Кластери – це сконцентровані за географічним принципом групи взаємопов’язаних компаній, спеціалізованих постачальників та пов’язаних з їх діяльністю організацій, що конкурують у певних сферах та, разом з тим, співпрацюють одна з одною. Географічні масштаби кластерів можуть змінюватися від одного міста до кількох країн. Кластери впливають на конкуренцію через:

  • підвищення продуктивності;

  • здатності до інновацій фірм;

  • стимулювання розвитку нових фірм.

Створення кластерів суднобудівного спрямування національного або ж світового рівня може стати ефективним для розвитку суднобудівного ринку.

Схожі:

Значення торговельної марки в управлінні конкурентоспроможністю підприємства
...
Організаційно-економічні механізми управління розвитком та конкурентоспроможністю...
Назва вищого навчального закладу: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ...
Предметом курсу “Управління потенціалом підприємства” є сукупність теоретичних, методичних і практичних питань формування й удосконалення...
1. Суть, необхідність та завдання оцінки фінансового стану підприємства
Предметом фінансового аналізу підприємства є фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання
ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Шляхи підвищення ефективності управління власним капіталом підприємства
Виробнича потужність підприємства
Вибір виробничого процесу, як визначальний чинник формування та планування виробничої потужності підприємства
Лекція 14. Кадрова та інтелектуальна безпека підприємства
Проблеми забезпеченості підприємства робочою силою. Планування чисельності персоналу
Курс лекцій Розділ 2: тема 8
Ресурсне забезпечення промислового підприємства: матеріально-речові та трудові(кадрові) ресурси підприємства
ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний інженер є першим заступником керівника підприємства і несе відповідальність за результати та ефективність виробничої діяльності...
УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Загальна інформація про підприємство та економічний аналіз діяльності підприємства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка