Тема програми: «Облік поточних та довгострокових зобов’язань.» Тема уроку


Скачати 400.66 Kb.
НазваТема програми: «Облік поточних та довгострокових зобов’язань.» Тема уроку
Сторінка1/4
Дата24.10.2013
Розмір400.66 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Урок
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний навчальний заклад

Одеський центр професійно-технічної освіти”


Бухгалтерський облік”
Тема програми:«Облік поточних та довгострокових зобов’язань.»

Тема уроку : «Облік поточних та довгострокових зобов’язань.»

Професія: «Конторський службовець (бухгалтерія)»
Код: 4121


Викладач Рябовол І.В


м. Одеса, 2012

Анотація
Ця методична розробка виконана на основі

Державного стандарту професійно-технічної освіти

(ДСПТО 4121. КО.74.00-2007).

Вона может бути використана в процесі викладання на уроках курсу «Спеціальна технологія» при вивчені

теми :« Облік поточних та довгострокових зобов’язань.».

Професія «Конторський службовець (бухгалтерія)»Зміст папки:

1. Титульний Лист

2. Дидактичні матеріали до уроку.

3. План уроку виробничого навчання

4. Хід уроку виробничого навчання

7. Завдання до контрольної роботи (І - ІІвар.)

8. Критерії оцінювання.

9. Підведення підсумків.

 1. Видача домашнього завдання.

11. Використана література.

Основні теоретичні відомості

Сьогодні на уроці спецтехнології ми підводимо підсумок на тему: « Облік поточних та довгострокових зобов’язань».
Тема включає такі питання:
ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

1.1. Характеристика поняття «зобов’язання» в бухгалтерському обліку

1.2. Класифікація зобов’язань

1.3. Характеристика поточних зобов’язань

2. ОБЛІК ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

2.1. Облік короткострокових кредитів банку

2.2. Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

2.3. Облік розрахунків за податками і платежами

План уроку
Тема програми:«Облік поточних та довгострокових зобов’язань».

Тема уроку: «Облік поточних та довгострокових зобов’язань».

Мета уроку:

а) навчальна:

- перевірити рівень засвоєння знань, вмінь та навичок учнями пройденого матеріалу;

б) розвиваюча:

формування:

 • умінь ставити цілі;

 • пам'яті та логічного мислення ;

 • умінь знаходити необхідну інформацію з використанням сучасних технологій, класифікувати і систематизувати їх;

 • уміти подавати результати своєї діяльності, як на комп'ютерах, так і в усному виді.

в)виховна:

виховання акуратності, поваги до роботи, виховувати відповідальне ставлення до професійних обов’язків на підприємстві, виховувати почуття взаємодопомоги, відповідальності за оформлення первинних документів.
Тип уроку: контрольно-перевірочний урок
Вид уроку: контрольна робота
Дидактичне забезпечення : Н. М. Грабова „Теорія бухгалтерського обліку”, „Мій любий бухгалтер” гол. редактор Л. Шувалова, № 9.

Матеріальнотехнічне забезпечення : зошити, олівці, лінійки, ручки, калькулятори.
Методичне забезпечення уроку: програма, план уроку, стенди, плакати, таблиці, бланки первинних документів.
Міжпредметні звязки: економіка підприємства, аналіз господарської діяльності.

Хід уроку:
І. Організаційний момент. Перевірка присутності учнів на уроці (рапорт старости).Повідомлення теми і мети уроку викладачем. Інструктаж по техніці безпеки .

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь:

 • вступне слово викладача;

 • розподіл учнів( І-ІІ вар.);

 • ознайомлення з алгоритмом і правилами проведення уроку;

ІІІ. Узагальнення вивчення пройденого матеріалу:
І вар.

 1. Зобов’язання. Ділення зобов’язань відповідно до вимог П(С)БУ 11.

 2. Кредиторська заборгованість. Рахунок № 63, його субрахунки.

 3. Задача.

20.08.2011р. підприємство придбало товар загальною вартістю 161 000 грн. (у тому числі ПДВ-16,7%) . За рахунком надається знижка у розмірі 5 % від вартості товару, якщо оплату за рахунком буде здійснено протягом 10 днів.

 1. Заробітна плата.(Закон України «Про оплату праці»)

5. Задача.

Робітник впродовж місяця виготовив 1300шт. виробів А (розцінка - 0,55грн. за одиницю) і 2100шт. вироби Б(розцінка - 0,35грн. за одиницю). За виконану роботу належить оплата 1000,00грн. На скільки більше працівник отримає з/п.

6. Задача.

Робітник виготовив за звітний місяць 65 виробів по розцінці 1.70грн. за одиницю. Норма часу на виготовлення кожного виробу - 3часа. Працівник відпрацював 150 годин за місяць. За кожен відсоток перевиконання норми вироблення нараховується премія в розмірі 2,5%. Яку з/п отримає робітник.

7. Якими проводками відображаються зар.плати:

А) нарахована з/п за монтаж устаткування.

Б) роботи, пов’язані із заготівлею топлива, сировини і матеріалів.

В) роботи виробничого характеру, а також управлінчому персоналу.

Г) роботи, віднесені до витрат реалізації товарів.

ІІ вар.

1. Довгострокові зобов’язання. Ділення зобов’язань на чотири групи, класи рахунків.

2. Кредиторська заборгованість. Рахунок № 63, його субрахунки.

3. Задача.

20.08.2011р. підприємство придбало товар загальною вартістю 130 000 грн. (у тому числі ПДВ) . За рахунком надається знижка у розмірі 7 % від вартості товару, якщо оплату за рахунком буде здійснено протягом 7 днів.

4. Заробітна плата.(Закон України «Про оплату праці»)

 1. Задача.

Робітник впродовж місяця виготовив 1800шт. виробів А (розцінка - 0, 45грн. за одиницю) і 2300шт. вироби Б(розцінка - 0,65грн. за одиницю). За виконану роботу належить оплата 2000,00грн. На скільки більше працівник отримає з/п.

 1. Задача.

Робітник виготовив за звітний місяць 85 виробів по розцінці 1.50грн. за одиницю. Норма часу на виготовлення кожного виробу - 3часа. Працівник відпрацював 180 годин за місяць. За кожен відсоток перевиконання норми вироблення нараховується премія в розмірі 2%. Яку з/п отримає робітник.

7. Якими проводками відображаються зар.плати:

А) роботи, пов’язані із заготівлею топлива, сировини і матеріалів.

Б) нарахування прибутки за підсумками роботи підприємства, премії.

В) роботи, віднесені до витрат реалізації товарів.

Г) виплати зар.плати, прибутків і премій.
IV. Підведення підсумків:

 • визначення ступені виконання завдання;

 • підведення підсумку за урок.


V. Домашнє завдання: проробити недоліки, допущені на уроці і повторити той матеріал, який ви слабо засвоїли.
Викладач: Рябовол І.В.


Відповідь - ІІ вар.

3. Задача.

20.08.2011р. підприємство придбало товар загальною вартістю 130 000 грн. (у тому числі ПДВ) . За рахунком надається знижка у розмірі 7 % від вартості товару, якщо оплату за рахунком буде здійснено протягом 7 днів.з/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1.

20.08.2011р. Пидбано товар

281 «Товари на складі»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

108290

2.

Відображення розрахунки з ПДВ(16,7%)

641 «Розрахунки за податками»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

21710

3.

26.08.2011р.Перераховані кошти постачальнику(Сума за вирахуванням знижки:

120900 = 130000-7%*130000:100%)

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

120900

5. Задача.

Робітник впродовж місяця виготовив 1800шт. виробів А(розцінка - 0, 45грн. за одиницю) і 2300шт. вироби Б(розцінка - 0,65грн. за одиницю). За виконану роботу належить оплата 2000,00грн. На скільки більше працівник отримає з/п.

1800шт.*0,45грн.= 810,0 грн.

2300шт.*0,65грн.= 1495,0 грн.

Всього: 810,0грн. + 1495,0 грн.= 2305,0 грн.

6. Задача.

Робітник виготовив за звітний місяць 85 виробів по розцінці 1.50грн. за одиницю. Норма часу на виготовлення кожного виробу - 3часа. Працівник відпрацював 180 годин за місяць. За кожен відсоток перевиконання норми вироблення нараховується премія в розмірі 2%. Яку з/п отримає робітник.

 1. 85виробів*1,50 = 127,5грн.(заробітна плата)

 2. 85виробів* 3год.= 255 годин(нормировани години)

 3. 180годин : 3год. = 60 виробів(нормирований випуск за месяць)

 4. 255год. : 180год.* 100% = 142%, або

85виробів: 60виробів *100% = 142%(відсоток виконання норми)

 1. 42% * 2% = 84%(відсоток премії)

 2. 127,5 * 84% = 107,1(премія)

 3. 127,5+107,1 = 234,6грн.(загальна сума заробітної платні)
 1. Якими проводками відображаються зар.плати:

А) роботи, пов’язані із заготівлею топлива, сировини і матеріалів.

Дт-

Кт-

Б) нарахування прибутки за підсумками роботи підприємства, премії.

Дт-

Кт-

В) роботи, віднесені до витрат реалізації товарів.

Дт-

Кт-

Г) виплати зар.плати, прибутків і премій.

Дт-

Кт-

Критерії оцінювання

1.- 1бал

2.- 1бал

3.- 2бал

4.- 1бал

5.- 1,5бал

6.- 1,5бал

7.- А) -0,5; Б) -0,5; В) -0,5; Г) -0,5.
Відповідь - І вар.

3. Задача.
20.08.2011р. підприємство придбало товар загальною вартістю 161 000 грн. (у тому числі ПДВ) . За рахунком надається знижка у розмірі 5 % від вартості товару, якщо оплату за рахунком буде здійснено протягом 10 днів.
з/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1.

20.08.2011р. Пидбано товар

281 «Товари на складі»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

135240

2.

Відображення розрахунки з ПДВ(16,7%)

641 «Розрахунки за податками»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

25760

3.

29.08.2011р.Перераховані кошти постачальнику(Сума за вирахуванням знижки:

152950 = 161000-5%*161000:100%)

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

152950
 1. Задача.

Робітник впродовж місяця виготовив 1300шт. виробів А (розцінка - 0,55грн. за одиницю) і 2100шт. вироби Б(розцінка - 0,35грн. за одиницю). За виконану роботу належить оплата 1000,00грн. На скільки більше працівник отримає з/п.
1300шт .*0,55грн.= 715,0 грн.

2100шт.*0,35грн.= 735,0 грн.

Всього: 715,0грн. + 735,0 грн.= 1450,0 грн.


 1. Задача.

Робітник виготовив за звітний місяць 65 виробів по розцінці 1.70грн. за одиницю. Норма часу на виготовлення кожного виробу - 3часа. Працівник відпрацював 150 годин за місяць. За кожен відсоток перевиконання норми вироблення нараховується премія в розмірі 2,5%. Яку з/п отримає робітник.

1) 65виробів*1,70 = 110,5грн.(заробітна плата)

2) 65виробів* 3год.= 195 годин(нормировани години)

3) 150годин : 3год. = 50 виробів(нормирований випуск за месяц)

4) 195год. : 150год.* 100% = 130%, або

65виробів: 50виробів *100% = 130%(відсоток виконання норми)

5) 30% * 2,5% = 75%(відсоток премії)

6) 110,5 * 75% = 82,88грн.(премія)

7) 110,5 + 82,88 = 193,38грн.(загальна сума зарабітної платні)

7. Якими проводками відображаються зар.плати:

А) нарахована з/п за монтаж устаткування.

Дт-

Кт-

Б) роботи, пов’язані із заготівлею топлива, сировини і матеріалів.

Дт-

Кт-

В) роботи виробничого характеру, а також управлінчому персоналу.

Дт-

Кт-

Г) роботи, віднесені до витрат реалізації товарів.

Дт-

Кт-

Критерії оцінювання

1.- 1бал

2.- 1бал

3.- 2бал

4.- 1бал

5.- 1,5бал

6.- 1,5бал

7.- А) -0,5; Б) -0,5; В) -0,5; Г) -0,5.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. // Законодавство України. – 12 с.;

2. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. // Законодавство України. – 132 с.;

3. Про підприємства в Україні: Закон України від 27 березня 1991 р. // Законодавство України. – 230 с.;

4. П(С)БО 11 "Зобов'язання";

5. П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств";

6. П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"

7. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К.: Алерта, 2006. – стор. 786 – 792;

8. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000, стор. 340 – 380;

9. Пархоменко В.М., Баранцев П.П. Реформування бухгалтерського обліку в Україні. Ч.4. – Луганськ, 2004. – с. 98 – 103;

10. Энтони Р.Н. Основы бухгалтерського учета. – М., 2003. – с. 432;

11. http://www.buhgalteria.com.ua/

12. http://www.minfin.gov.ua/

13. http://www.probusiness.in.ua/

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
  1   2   3   4

Схожі:

План лекції. Поняття, оцінка та види короткострокових зобов’язань....
Зобов’язання – це заборгованість підприємства іншим підприємствам, організаціям чи особам, що виникає в наслідок здійснення фірмою...
4. Визначення, декларування та погашення обсягу податкових зобов”язань
Визначення податкових зобов язань платником податків. Податкові декларації, їх види та терміни подання
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік процесу реалізації продукції (робіт, послуг), синтетичний та аналітичний облік
ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку
Тема уроку: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками.»
УРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації
ТЕМА УРОКУ: Тема уроку: Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Введення, редагування та форматування інформації....
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
КУРСОВА РОБОТА
Серед зобов'язань, що складають особливу частину зобов'язального права, основне місце належить договірним зобов'язанням. Цивільне...
УРОКУ з предмету Екологія Тема програми
Тема програми: Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень
ПРАКТИКУМ до курсу “Цивільне право. Особлива частина”. Зміст
За цим практикумом передбачено вивчення другої (особливої) частини курсу “Цивільне право”. Практикум включає в себе такі розділи:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка