Приватне підприємство аудиторська фірма «Аудит-ФАГ»


Скачати 31.53 Kb.
НазваПриватне підприємство аудиторська фірма «Аудит-ФАГ»
Дата30.04.2013
Розмір31.53 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Приватне підприємство аудиторська фірма «Аудит-ФАГ»
(свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності

1850 від 26 січня 2001 року, видане Аудиторською палатою України)

Україна, м. Луцьк, вул. Шопена, буд. 22а, офіс 74, тел. (0332) 72-22-65

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

щодо фінансової звітності

Повного товариства «Ломбард – Свищ, Бударова»


за 2011 рік


Учасникам Повного товариства

«Ломбард – Свищ, Бударова»
Національній комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері

ринків фінансових послуг

Висновок щодо фінансової звітності
Ми провели аудит фінансової звітності Повного товариства «Ломбард – Свищ, Бударова», що включають баланс станом на 31 грудня 2011, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до фінансових звітів за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал Повного товариства «Ломбард – Свищ, Бударова» несе відповідальність за складання й достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і Порядку подання фінансової звітності, затвердженого Постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419 (зі змінами та доповненнями) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудиторів
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Повного товариства «Ломбард – Свищ, Бударова» станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р № 996-XIV і Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Пояснювальний параграф

Не змінюючи думки про достовірність фінансової звітності, ми звертаємо увагу на те, що Товариство не створює відповідно до пункту 13 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» забезпечення для відшкодування наступних операційних витрат на виплату відпусток працівникам.
Директор Аудиторської фірми «Аудит-ФАГ» А.Г.Форсюк (сертифікат аудитора серія А № 000965, виданий за рішенням

Аудиторської палати України № 45 від 16.05.1996 р.).

05.04.2012 р.

Волинська обл.

м. Луцьк

вул. Шопена, 22 а, офіс 74.

43005

Схожі:

Приватне підприємство "Аудиторська фірма ДіВО"
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2469 від 26. 01. 2001р
Приватне підприємство "Аудиторська фірма ДіВо"
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2469 від 26. 01. 2001р
Приватне підприємство АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ДОВІРА”
Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №2584 чинне до 04. 11. 2015 року
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
Відповідальність за фінансові звіти несе управлінський персонал підприємства
Аудитор: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТЕСТ» Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4179
Відповідальність за фінансові звіти несє управлінський персонал підприємства
Аудитор: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТЕСТ» Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4179
«Компанія «Термінал-Реєстр» ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Найменування аудиторської фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Міла – аудит”
«МРІЯ-АУДИТ» 40030, Україна, м. Суми
Управлінському персоналу Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро»Приватне виробничо-комерційне...
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Україні, зокрема, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національні Положення (стандарти) бухгалтерського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка