Приватне підприємство "Аудиторська фірма ДіВо"


Скачати 249.69 Kb.
НазваПриватне підприємство "Аудиторська фірма ДіВо"
Дата08.05.2013
Розмір249.69 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Приватне підприємство "Аудиторська фірма ДіВо"

72309, Запорізька обл., м. Мелітополь

вул. Шмідта, буд.13, офіс 114, тел./факс (0619) 43-05-99

р/р 26002799968334, ПАТ КБ "Правекс-Банк" м. Київ

МФО 380838, ідентифікаційний код 31146602

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2469 від 26.01.2001р.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності за 2012 рік

Повного Товариства "Деревицька, Стахровська "Ломбард "Сім Карат"
Директору ПТ "Деревицька, Стахровська "Ломбард "Сім Карат"

1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Повна назва: Приватне підприємство "Аудиторська фірма ДіВо"

Код за ЄДРПОУ 31146602

Аудиторська фірма діє на підставі:

- Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 №288814, виданого за рішенням Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області від 22.09.2000р. № 1 088 120 0000 000014;

- Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2469, виданого за Рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р. №98 (дійсне до 04.11.2015р.).

- Свідоцтва про відповідність системи контролю якості (про те, що суб’єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність) № 0149 виданого за Рішенням Аудиторської палати України від 29.09.2011р. № 239/4.

Аудитори, що брали участь у аудиторській перевірці:

- Попелешко Віра Федорівна, що діє на підставі: сертифікату аудитора серії А №003387, виданого за рішенням Аудиторської палати України від 28.05.1998р. (дійсний до 28.05.2017р.); свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А № 000466, виданого за рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.07.2004р. (строк дії свідоцтва продовжено розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 14.08.2012р. по 28.05.2017р.);

- Коваленко Олена Вікторівна, що діє на підставі: сертифікату аудитора №006907, виданого за рішенням Аудиторської палати України від 26.04.2012р. (дійсний до 26.04.2017р.); свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А № 001870, виданого за розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 02.10.2012р. (строк дії свідоцтва: з 02.10.2012р. по 26.04.2017р.).

Юридична адреса фірми: 72355, Запорізька область, Мелітопольський р-н, с. Семенівка, вул. Садова, буд.11.

Фактична адреса фірми: 72309, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Шмідта, буд.13, офіс 114.

Електронна адреса (e-mail): divo_mel@mail.ru

Телефон: (0619) 43-05-99.
2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЛОМБАРДПовна назва: Повне Товариство "Деревицька, Стахровська "Ломбард "Сім Карат"

Код за ЄДРПОУ: 35300392.

Місцезнаходження: 72313, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект 50-річчя Перемоги, будинок 29.

Організаційно-правова форма за КОПФГ (260) – повне товариство.

Код фінансової установи: 15.

Державна реєстрація:

- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 028473 від 20.05.2009р., видане за рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради № 1 103 107 0010 020001;

- Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ЛД № 545 від 15.12.2011р., видане за рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 761 від 15.12.2011р. (реєстраційний номер 15102675).

Установчі документи: Засновницький договір Повного Товариства "Деревицька, Стахровська "Ломбард "Сім Карат", затверджений рішенням Загальних Зборів Засновників Повного Товариства (Протокол № 9 від 07.05.2009р.) та зареєстрований у відділі реєстрації та єдиного реєстру Виконавчого кабінету Запорізької міської ради 20.05.2009 року за № 11031050009020001.

Види діяльності повного товариства за КВЕД:

- 64.92 – Інші види кредитування

Основні види діяльності відповідно до установчих документів:

надання фінансових послуг ломбарду, а саме:

- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;

- надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;

надання супутніх послуг ломбарду, а саме:

- оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору;

- надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;

- реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору в тому числі торгівля прийнятим під заставу ювелірними та побутовими виробами.

Чисельність працівників: 5 осіб.

В 2012 році ПТ "Деревицька, Стахровська "Ломбард "Сім Карат" ломбардна діяльність здійснювалась шляхом надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент.

За рішенням Загальних Зборів учасників (протокол №13 від 01.03.2012 р) було прийнято Положення про відкриття відокремленого підрозділу №1 ПТ "Деревицька, Стахровська "Ломбард "Сім Карат".

Станом на 31.12.2012р. відокремлених підрозділів немає.
3. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Аудит здійснено відповідно до договору від 15.01.2013 р.

Умови договору: проведення аудиторської перевірки фінансової звітності ломбарду у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Період, яким охоплено проведення аудиту: з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року.

Дата початку аудиту:15 січня 2013р.

Дата закінчення проведення аудиту: 05 квітня 2013р.
4. ОПИС ПЕРЕВІРЕНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Ми провели аудит фінансової звітності Повного Товариства "Деревицька, Стахровська "Ломбард "Сім Карат" станом на 31.12.2012р., що додається, яка включає:

- Баланс (Форма №1) станом на 31.12.2012р.;

- Звіт про фінансові результати (Форма №2) за 2012р.;

- Звіт про рух грошових коштів (Форма №3) за 2012р.;

- Звіт про власний капітал (Форма №4) за 2012р.;

- Примітки до річної фінансової звітності (Форма №5) за 2012р.

Об’єктом аудиту є повний комплект річної фінансової звітності. Фінансова звітність є звітністю загального призначення, складеною управлінським персоналом суб’єкта господарювання згідно з принципами бухгалтерського обліку, які є загальноприйнятими в Україні (національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку). Фінансова звітність складена відповідно до концептуальної основи дотримання вимог.

Мета аудиторської перевірки – висловлення незалежної професійної думки у формі аудиторського висновку стосовно відповідності фінансової звітності до застосовуваної концептуальної основи за 2012 рік.

З метою перевірки достовірності фінансової звітності нами проведена перевірка ведення бухгалтерського обліку ПТ "Деревицька, Стахровська "Ломбард "Сім Карат" на підставі наданих первинних документів, у тому числі:

- установчі документи;

- головна книга за 2012 рік;

- каса;

- банк;

- розрахунки з підзвітними особами;

- розрахунки по ломбардним операціям;

- розрахунки з різними дебіторами та кредиторами;

- розрахунки по заставам;

- рух основних засобів;

- рух матеріальних цінностей;

- розрахунки по заробітній платі;

- розрахунки по податках, зборах та обов’язкових платежах;

- інші.

В ході аудиту було досліджено облікову систему ломбарду. Облікова політика Повного Товариства "Деревицька, Стахровська "Ломбард "Сім Карат" наведена в положенні «Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ПТ "Деревицька, Стахровська "Ломбард "Сім Карат" (затвердженої наказом № 1/7 від 02.01.2012р.) відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Починаючи з 01.01.2012. було змінено облікову політику товариства в частині:

- зміни вартісного критерію віднесення матеріальних активів до складу основних засобів.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" зміна принципів оцінки і методів обліку основних засобів та методу амортизації вважається зміною облікової оцінки. Наслідки зміни облікових оцінок включено до звіту про фінансові результати в тому періоді, в якому відбулася зміна.

Використані в товаристві принципи і методи бухгалтерського обліку, визначені в наказі про облікову політику, відповідають всеохоплюючій концептуальній основі фінансової звітності, передбаченій національними стандартами бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік у ПТ "Деревицька, Стахровська "Ломбард "Сім Карат" ведеться відповідно до Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку ломбардами, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.05.2004р. №531. Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закону України "Про заставу", Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал ломбарду несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності згідно з принципами бухгалтерського обліку, які є загальноприйнятими в Україні (національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного подання ПТ "Деревицька, Стахровська "Ломбард "Сім Карат" фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю ПТ "Деревицька, Стахровська «"Ломбард "Сім Карат". Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Зважаючи на характер тестування і інші обмеження, які властиві аудиту, в сукупності з обмеженнями, властивими системі бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, існує неминучий ризик того, що навіть деякі суттєві викривлення можуть залишитися не виявленими.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення думки.
7. ОБСЯГ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

Аудит було здійснено відповідно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" та інших Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті в якості національних згідно з рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003р. № 122/2, Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1, затвердженого Рішенням Аудиторської палати України від 27.09.2007 №182/4, а також відповідно до вимог Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та річної звітності фінансової компанії за рік, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.10.2006р. № 6337.

До інформації, що перевірялася, було застосовано такі процедури аудиту: перевірка, спостереження, запит і підтвердження, обчислення і аналітичні процедури.

В ході аудиторської перевірки було застосовано метод аудиторської вибірки.
8. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПТ "ДЕРЕВИЦЬКА, СТАХРОВСЬКА "ЛОМБАРД "СІМ КАРАТ" ЗА 2012 РІК
Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку ПТ "Деревицька, Стахровська "Ломбард "Сім Карат" у відповідності до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Річна фінансова звітність складена у грошовій одиниці України – гривні. Одиницею виміру валюти річних фінансових звітів є тисячі гривень без десяткових знаків.

Статті балансу та інших форм фінансової звітності станом на 31.12.2011р. підтверджені аудиторським висновком про достовірність річної фінансової звітності ПТ "Деревицька, Стахровська "Ломбард "Сім Карат" за 2011 рік.

Інвентаризація незавершених капітальних інвестицій проведена на місцях зберігання на підставі наказу № 29/1 від 31.12.2012р. станом на 31.12.2012р. Результат інвентаризації – надлишків та нестач не виявлено (протокол №15 від 31.12.2012р.). Дані актів інвентаризації співпадають з даними оборотно-сальдових відомостей та даними головної книги.

Інвентаризація заставного майна (дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та виробів з них) проведена станом на 01.01.2013г. (наказ № 29/1 від 31.12.2012р.). Результат інвентаризації заставного майна (дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та виробів з них) – надлишків та нестач не виявлено (протокол №15 від 31.12.2012р.). Дані інвентаризації заставного майна (дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та виробів з них) співпадають з даними оборотно-сальдових відомостей та даними головної книги.

Інвентаризація наявних грошових коштів проведена на підставі наказу № 29/1 від 31.12.2012р. Результат інвентаризації наявних грошових коштів, що зберігаються в касі – надлишків та нестач не виявлено (протокол №15 від 31.12.2012р.). Дані актів інвентаризації наявних грошових коштів співпадають з даними оборотно-сальдових відомостей та даними головної книги.

Аудитор не був присутній при проведенні інвентаризації, оскільки договір на проведення аудиту був укладений після проведення інвентаризації.
8.1. АНАЛІЗ ФОРМИ №1 "БАЛАНС"

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Активи ПТ "Деревицька, Стахровська "Ломбард "Сім Карат" у бухгалтерському обліку, на нашу думку, класифіковано та оцінено відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Оцінка активів достовірно визначена й очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з їх використанням. Зміст і форма балансу установи відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 87, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.06.99р. за № 396/3689.

В балансі відображені активи, зобов'язання та власний капітал ПТ "Деревицька, Стахровська "Ломбард "Сім Карат"

Станом на 31.12.2011р. загальний розмір підтверджених активів і пасивів ломбарду (статті 280 і 640 балансу) дорівнює - 236 тис.грн.

Станом на 31.12.2012р. загальний розмір підтверджених активів і пасивів ломбарду (статті 280 і 640 балансу) дорівнює - 243 тис.грн.
АКТИВ

1.Розділ балансу "Необоротні активи"

У першому розділі активу балансу "Необоротні активи" відображені незавершені капітальні інвестиції.

Станом на 31.12.2011р. на балансі повного товариства враховані незавершені капітальні інвестиції (стаття 020) на суму 28 тис. грн.

Станом на 31.12.2012р. на балансі повного товариства враховані незавершені капітальні інвестиції (стаття 020) на суму 28 тис. грн.

Протягом 2012 року змін по статті 020 «Незавершені капітальні інвестиції» не відбулося.

Залишки капітальних інвестицій підтверджені даними інвентаризаційних описів.
2.Розділ активу балансу "Оборотні активи"

У другому розділі активу балансу "Оборотні активи" відображається інша поточна дебіторська заборгованість та грошові кошти і їх еквіваленти. Оцінка дебіторської заборгованості в повному товаристві здійснюється згідно з вимогами П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Станом на 31.12.2011р. стаття 210 "Інша поточна дебіторська заборгованість" має нульове значення.

Станом на 31.12.2012р. у статті 210 "Інша поточна дебіторська заборгованість" відображається сума дебіторської заборгованості повного товариства за розрахунками з виданих фінансових кредитів у розмірі 166 тис.грн.

Облік касових операцій, залишків грошових коштів у касі повного товариства ведеться відповідно до Постанови НБУ від 15.12.2004р. № 637 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні".

Дані про залишки грошових коштів на рахунку в банку підтверджено довідками обслуговуючого банку і відповідають даним синтетичного та аналітичного обліку. Залишок грошових коштів у касі ПТ "Деревицька, Стахровська "Ломбард "Сім Карат" є в межах установленого ліміту каси (наказ №1/2 від 02.01.2012 року )

Станом на 31.12.2011р. у статті балансу 230 "Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті" враховуються грошові кошти в національній валюті в сумі 208 тис.грн. В тому числі у касі товариства, стаття 231 балансу, в сумі 206 тис.грн.

Станом на 31.12.2012р. у статті балансу 230 " Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті " враховуються грошові кошти в сумі 49 тис.грн. В тому числі у касі товариства, стаття 231 балансу, в сумі 47 тис.грн.

Загальний розмір змін по статті балансу 230 "Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті" за 2012рік – зменшення на 159 тис.грн.

Залишки грошових коштів підтверджені даними актів інвентаризації.

3. Розділ активу балансу "Витрати майбутніх періодів"

Станом на 31.12.2011р. та на 31.12.2012р. стаття балансу 270 "Витрати майбутніх періодів" має нульове значення.
ПАСИВ

1.Розділ пасиву балансу "Власний капітал"

Облік власного капіталу ведеться згідно з вимогами Плану рахунків. Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу здійснено згідно П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал". Власний капітал відображено у балансі одночасно з відображенням активів і зобов’язань, які призводять до його змін. Статті 1 розділу пасиву балансу достовірно оцінені і дають правдиве і неупереджене уявлення про власний капітал підприємства.

Для забезпечення діяльності Товариства та його матеріально-технічного забезпечення, Учасниками створено Складений капітал у розмірі 200 000,00 грн.

Частки в складеному капіталі, згідно засновницького договору, розподіляються між Учасниками наступним чином:П.І.Б.

частки, %

кошти, грн

1

Фізична особа - засновник

50

100 000,00

2

Фізична особа - засновник

50

100 000,00
Всього

100

200 000,00

Станом на 31.12.2011р. та на 31.12.2012р. у статті 300 "Статутний капітал" відображена сума Складеного капіталу товариства у розмірі 200,0 тис. грн., що відповідає даним засновницького договору та даним бухгалтерського обліку. На 31.12.2012р. статутний капітал ломбарду сформовано повністю.

У статті 330 "Інший додатковий капітал" відображається сума внесеного додаткового капіталу засновниками.

Станом на 31.12.2011р. розмір іншого додаткового капіталу становить 189 тис.грн. згідно договору безповоротної фінансової допомоги № 1 та № 2 від 26.12.2011 року

Станом на 31.12.2012р. по статті 330 «Інший додатковий капітал» змін не відбулося.

У статті 350 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" відображається сума непокритого збитку минулих років.

Станом на 31.12.2011р. розмір непокритого збитку ломбарду становить 182 тис.грн.

Фінансовий результат діяльності ломбарду за наслідками 2012 року – прибуток 13 тис.грн.

Станом на 31.12.2012р. розмір непокритого збитку ломбарду становить 169 тис.грн.

На думку аудитора, за винятком впливу на суму нерозподіленого прибутку не нарахування резерву відпусток станом на 31.12.2012р., інформація про власний капітал в фінансовій звітності відображена достовірно.

2. Розділ пасиву балансу "Забезпечення наступних витрат і платежів"

Статті 400 "Забезпечення виплат персоналу", 410 "Інші забезпечення", 415 "Сума страхових резервів", 416 "Сума часток перестраховиків у страхових резервах", 417 "Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї", 418 "Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї", 420 "Цільове фінансування", 430 "Усього за розділом II" другого розділу пасиву балансу "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" мають нульове значення.

Протягом 2012 року управлінським персоналом резерв відпусток не створювався, в ході проведення інвентаризації станом на 31.12.2012р. залишок забезпечення оплати відпусток з метою перевірки обґрунтованості його розміру переглянуто не було. Аудитором надана рекомендація управлінському персоналу про формування резерву відпусток.

3.Розділ пасиву балансу "Довгострокові зобов’язання"

Статті 440 "Довгострокові кредити банків", 450 "Інші довгострокові фінансові зобов’язання", 460 "Відстрочені податкові зобов’язання", 470 "Інші довгострокові зобов’язання", 480 "Усього за розділом III" третього розділу пасиву балансу "Довгострокові зобов’язання" мають нульове значення.

4. Розділ пасиву балансу "Поточні зобов’язання"

У четвертому розділі пасиву балансу "Поточні зобов’язання" відображаються поточні зобов’язання повного товариства.

Облік зобов’язань в повному товаристві здійснюється відповідно до П(С)БО 11 "Зобов’язання".

Станом на 31.12.2011р. у статті балансу 550 "Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом" відображена заборгованість по податку з доходів фізичних осіб у розмірі 1 тис.грн.

Станом на 31.12.2012р. у статті балансу 550 "Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом" відображена заборгованість з податку на прибуток підприємства у розмірі 2 тис.грн., яка підтверджена актом звірки з органом Державної податкової служби Мелітопольської ОДПІ. Аудитор підтверджує поточну заборгованість за розрахунками з бюджетом по статті балансу 550 у повному обсязі.

Загальний розмір змін по статті балансу 550 "Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом" за 2012 рік – збільшення на 1 тис.грн

Станом на 31.12.2011р. у статті балансу 570 "Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування" відображена сума заборгованості за розрахунками з пенсійним фондом по єдиному соціальному внеску у розмірі 3 тис. грн.

Станом на 31.12.2012р. стаття балансу 570 "Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування" має нульове значення..

Загальний розмір змін по статті балансу 570 "Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування" за 2012 рік – зменшення на 3 тис.грн.

Станом 31.12.2011р. у статті балансу 580 "Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці" відображена сума нарахованої заробітної плати працівників, що підлягає сплаті, у розмірі 6 тис.грн.

Станом 31.12.2012р. у статті балансу 580 "Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці" заборгованості з нарахованої заробітної плати працівників, що підлягає сплаті - немає, в зв’язку в виплатою суми заробітної плати в місяці нарахування.

Загальний розмір змін по статті балансу 580 "Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці" за 2012 рік – зменшення на 6 тис.грн

Станом на 31.12.2011р. у статті балансу 610 "Інші поточні зобов’язання" відображена сума 19 тис.грн., в т.ч.:

- кредиторська заборгованість за послуги в сумі 11 тис грн..,

- розрахунки з підзвітними особами в сумі 8 тис. грн.

Станом на 31.12.2012р. у статті балансу 610 "Інші поточні зобов’язання" врахована кредиторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами у розмірі 21 тис.грн.

Загальний розмір змін по статті балансу 610 " Інші поточні зобов’язання" - збільшення на 2 тис.грн.

5. Розділ пасиву балансу "Доходи майбутніх періодів"

П’ятий розділ пасиву балансу "Доходи майбутніх періодів" має нульове значення.

Дані балансу Повного Товариства "Деревицька, Стахровська "Ломбард "Сім Карат" підтверджені даними первинних документів, головної книги та результатами проведеної інвентаризації активів та пасивів.
8.2. АНАЛІЗ ФОРМИ №2 "ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ"

Визнання та оцінка доходів і витрат здійснюється повним товариством згідно з вимогами П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати".

Доходи ломбардів, отримані в процесі їх діяльності з надання кредитів та реалізації майна, відображаються на рахунках класу 7 Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291. Рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності" призначені для узагальнення інформації про доходи від операційної та фінансової діяльності ломбардів.

Склад доходів та порядок їх визнання регулюються П(С)БО 15 "Доходи".

Облік витрат, які виникли в повному товаристві в процесі провадження своєї діяльності протягом звітного року, здійснюється відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" із застосуванням 9 класу "Витрати діяльності" Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291.

Дохід у звіті про фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу товариства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників). Витрати у звіті відображаються в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Протягом 2011 р. основні показники звіту про фінансові результати ломбарду становлять:

Дохід ломбарду за 2011 рік – має нульове значення.

Витрати ломбарду за 2011р. склали 140 тис.грн., у тому числі: адміністративні витрати ломбарду (рядок 070) за 2011р.–125 тис.грн.; інші операційні витрати (рядок 090) - 15 тис. грн.

Фінансовий результат діяльності товариства за 2011р. – збиток у розмірі 140 тис. грн.

Дохід ломбарду за 2012р. склав 231 тис.грн.

Витрати ломбарду за 2012р. склали 214 тис.грн., а саме:

- адміністративні витрати ломбарду (рядок 070) за 2012р. – 214 тис.грн., у тому числі:

- витрати на оплату праці – 119 тис.грн.;

- відрахування на соціальні заходи – 44 тис.грн.;

- інші операційні витрати – 51 тис.грн;

Податок на прибуток від звичайної діяльності – 4 тис. грн.

Чистий прибуток ломбарду (рядок 220) за 2012р. становить 13 тис.грн

На думку аудитора, за винятком впливу не нарахування резерву відпусток станом на 31.12.2012р., обсяг чистого прибутку достовірно оцінено і відображено у фінансовій звітності станом на 31.12.2012р.
8.3. АНАЛІЗ ФОРМИ № 3 "ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ"

Відображення у фінансовій звітності даних про рух грошових коштів (Форма №3 "Звіт про рух грошових коштів") у повному товаристві здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів". Метою складення Звіту про рух грошових коштів є надання інформації про склад та зміни на протязі звітного року грошових потоків, а саме, надходження та вибуття грошових коштів і їх еквівалентів в результаті ведення господарської діяльності. Основним показником Звіту про рух грошових коштів є чистий рух грошових коштів по кожному виду діяльності підприємства.

Залишок коштів на кінець 2010 року – 168 тис.грн.

Чистий рух коштів ломбарду за період 2011 року – надходження 40 тис.грн.

Залишок коштів на кінець 2011 року – 208 тис.грн.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2012 рік – надходження 2492 тис.грн.

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за 2012 рік – має нульове значення.

Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності за 2012рік - має нульове значення.

Чистий рух грошових коштів ломбарду за звітний період 2012 року – видаток 159 тис.грн.

Залишок грошових коштів станом на 31.12.2012р. - 49 тис.грн.

У 2012 році спостерігається динаміка зменшення залишку грошових коштів порівняно з 2011 роком на 159 тис.грн.

8.4. АНАЛІЗ ФОРМИ № 4 "ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ"

Формування та відображення у фінансовій звітності власного капіталу повного товариства здійснюється згідно з вимогами П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал". Дані форми №4 "Звіт про власний капітал" відповідають даним Розділу 1 "Власний капітал" пасиву Форми №1 "Баланс" ломбарду.

Власний капітал ПТ "Деревицька, Стахровська "Ломбард "Сім Карат" складається з сум статутного капіталу, іншого додаткового капіталу та нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Стан власного капіталу повного товариства на початок і кінець 2012 року та величина змін, що відбулися у його складі, наведено нижче у таблиці.

тис.грн.

Показник

На початок року

Величина змін

На кінець року

Статутний капітал

200

-

200

Додатковий капітал

189
189

Непокритий збиток

-182

-

-169

Всього

207

-

220

Сума статутного капіталу протягом 2012 року не змінювалася.

Розмір іншого додаткового капіталу на протязі 2012 року залишився незмінним.

Розмір нерозподіленого прибутку протягом 2012 року зменшився на 13 тис. грн. за рахунок отриманого протягом року прибутку у розмірі 13 тис. грн.

Загальна величина змін у власному капіталі повного товариства в 2012 році – збільшення на 13 тис.грн.

На думку аудитора, за винятком впливу на суму нерозподіленого прибутку не нарахування резерву відпусток станом на 31.12.2012р., інформація про власний капітал в фінансовій звітності відображена достовірно.

8.5. АНАЛІЗ ФОРМИ № 5 "ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ"

Відображення інформації у Формі №5 "Примітки до річної фінансової звітності" повного товариства відповідає вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо розкриття інформації стосовно об’єктів обліку у примітках до фінансової звітності.

На вимогу П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99р. №137, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.06.99р. за № 392/3685, у примітках до фінансової звітності має бути розкрита інформація щодо виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах, про внесення змін до облікової політики або їх відсутність, а також про події, що відбувались після дати балансу і вплинули на показники фінансової звітності. Помилки у фінансових звітах ломбарду не допускалися, зміни у фінансові звіти, що пов’язані з виправленням помилок, не вносилися. Починаючи з 01.01.2012р. було змінено облікову політику товариства в частині зміни вартісного критерію віднесення матеріальних активів до складу основних засобів. Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" зміна принципів оцінки і методів обліку основних засобів та методу амортизації вважається зміною облікової оцінки. Наслідки зміни облікових оцінок включено до звіту про фінансові результати в тому періоді, в якому відбулася зміна. Події, які відбулися між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, орієнтовний перелік яких наведений в П(С)БО 6 і які могли б вплинути на фінансовий результат, не відбувалися.
9. АНАЛІЗ ЗВІТНОСТІ ЛОМБАРДУ

Також нами досліджено достовірність складання та подання звітності ломбарду до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Складання і подання інформації у звітних даних ломбарду, а саме загальної інформації про ломбард (додаток 1), звіту про склад активів та пасивів ломбарду (додаток 2), звіту про діяльність ломбарду (додаток 3) відповідає вимогам Порядку складання та подання звітності ломбардами, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.11.2004р. №2740.

Загальний розмір активів та пасивів (код рядка 080 і 160) звіту про склад активів та пасивів ломбарду (додаток 2) на 31.12.2011 р. дорівнює 235,5 тис.грн.

Загальний розмір активів та пасивів (код рядка 080 і 160) звіту про склад активів та пасивів ломбарду (додаток 2) на 31.12.2012 р. – 243,2 тис.грн.

Дані звітності ломбарду відповідають даним фінансової звітності за 2012 рік.
10. ДУМКА АУДИТОРА ЩОДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки:

Підстава для висловлення умовно - позитивної думки

У зв’язку з тим, що дата проведення інвентаризації матеріальних цінностей передувала даті укладання договору на проведення аудиту, аудитор не був присутній при проведенні інвентаризації, внаслідок чого аудитором не були отримані достатні і прийнятні аудиторські докази наявності в повному товаристві незавершених капітальних інвестицій, заставного майна і грошових коштів на дату проведення інвентаризації і їх відповідності даним бухгалтерського обліку, а також надійності процедур інвентаризації, що застосовуються управлінським персоналом. Враховуючи відсутність аудитора при проведені інвентаризації, аудитор доходить висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, але не всеохоплюючим.

Також концептуальна основа складання фінансової звітності передбачає створення резерву відпусток (виплат за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню) шляхом визнання їх зобов’язаннями через створення забезпечення у відповідному звітному періоді, що дозволяє дотримуватися принципу обачності та рівномірно розподіляти в бухгалтерському обліку витрати на оплату відпусток працівників протягом року.

Протягом 2012 року управлінським персоналом резерв відпусток не створювався, в ході інвентаризації станом на 31.12.2012 р. залишок забезпечення оплати відпусток з метою перевірки обґрунтованості його розміру переглянуто не було. Аудитором надана рекомендація управлінському персоналу про формування резерву відпусток.

Умовно – позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність ПТ "Деревицька, Стахровська "Ломбард "Сім Карат" станом на 31.12.2012 р. складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які є загальноприйнятими в Україні.


05 квітня 2013р.
Директор ПП "Аудиторська фірма ДіВо"

Незалежний аудитор Попелешко В.Ф.

Сертифікат серії А № 003387 від 28.05.1998р.

Свідоцтво про включення ПП "АФ ДіВо" до Реєстру

аудиторських фірм та аудиторів № 2469, видане за

рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р.
72309, Запорізька обл., м. Мелітополь,

вул. Шмідта, буд.13, офіс 114, тел./факс (0619) 43-05-99

р/р 26002799968334, ПАТ КБ "Правекс - Банк" м. Київ

МФО 380838, ідентифікаційний код 31146602

Схожі:

Приватне підприємство "Аудиторська фірма ДіВО"
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2469 від 26. 01. 2001р
Приватне підприємство АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ДОВІРА”
Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №2584 чинне до 04. 11. 2015 року
Відповідальність за фінансові звіти несе управлінський персонал підприємства
Аудитор: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТЕСТ» Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4179
Відповідальність за фінансові звіти несє управлінський персонал підприємства
Аудитор: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТЕСТ» Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4179
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Україні, зокрема, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національні Положення (стандарти) бухгалтерського...
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Аналітік Регістратор, яка включає Баланс станом на 31. 12. 2012 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів,...
Приватне підприємство аудиторська фірма «Аудит-ФАГ»
Свищ, Бударова, що включають баланс станом на 31 грудня 2011, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про...
Аудиторська фірма «Інсайдер» надає наступні послуги
Аудиторська група фірм «Інсайдер» містить декілька аудиторських фірм, в тому числі ТОВ "Аудиторська фірма "Інсайдер", яка працює...
2. Умови функціонування, ризики та економічна ситуація в Україні
Повне Товариство «Ломбард «РАНТЬЄ» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС РАНТЬЄ», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА...
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка